Методичні рекомендації з проведення виробничої практики


Розподіл балів, які отримують студентиСкачати 59.43 Kb.
Сторінка7/13
Дата конвертації23.07.2022
Розмір59.43 Kb.
#92965
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРАКТИЦІ
Розподіл балів, які отримують студенти


Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до завдань виробничої практики. Систему рейтингових балів контролю за видами роботи та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.

Вид діяльності студента-практиканта

Розподіл балів

Критерії оцінювання

1.

Участь у настановчій конференції

10-9 балів
9-7 балів
7-5 балів
5-0 балів

Високий
Достатній
Задовільний
Незадовільний

2.

Виконання практичних завдань передбачених програмою практики

40-36 балів
36-30 балів
30-20 балів
20-0 балів

Високий
Достатній
Задовільний
Незадовільний

3.

Рівень оформлення звітної документації

40-36 балів
36-30 балів
30-20 балів
20-0 балів

Високий
Достатній
Задовільний
Незадовільний

4.

Захист результатів практики на підсумковій звітній конференції

10-9 балів
9-7 балів
7-5 балів
5-0 балів

Високий
Достатній
Задовільний
Незадовільний
Усього:

100 балів


Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

89,5 – 100

А

відмінно

зараховано

81,5-89

В

добре

73,5-81

С

63,5-73

D

задовільно
59,5-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного проходженням практики

не зараховано з можливістю повторного проходженням практики

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним проходженням практики

не зараховано з обов’язковим повторним проходженням практики

89,5-100 балів – А (відмінно). Студент повністю виконав завдання згідно індивідуального плану, виявив при цьому високий рівень опанування програмовим матеріалом, самостійність, уміння робити висновки та узагальнення, засвідчив високий рівень фахових компетентностей. Під час практики студент вдало пов’язував теорію з практикою: розв’язував практичні задачі, виробничі ситуації, самостійно оцінював різноманітні виробничі ситуації, використовував набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументував особисте рішення. Практикант у процесі роботи не допустив жодної помилки і виявив високу виробничу, педагогічну й наукову підготовленість. Вчасно здав оформлену згідно вимог документацію.
81,5-89 – В (добре). Студентом виконано не менше 90% програми практики. Студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження певнихтверджень. Форма і зміст відповіді студента мають окремі неточності. Студент припускає одну-дві несуттєві (не принципові) помилки, самостійно виправляє їх, добираючи переконливі аргументи на підтвердження своїх дій. Звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики робіт, їх виконання підтверджене прикладеними документами), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгуки керівника практики від базової установи та рецензію методиста зі спеціальності.
73,5-81 – С (добре). Студентом виконано не менше 80% програми практики, на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовнівисновки. Студент грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності. Звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики робіт, їх виконання підтверджене прикладеними документами).
63,5-73 – Д (задовільно). Студентом виконано не менше 70% програми практики. Студент виявляє знання і розуміння основних положень, припускається неточностей у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати своїдумки. Студент розуміє зміст не всіх процесів, володіє методикою виконання робіт, але не достатньо розуміє зміст документів. Звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики робіт, їх виконання підтверджене прикладеними документами), акуратно, має відгук керівника практики від базового підприємства, зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом усунено.
59,5-63 – Е (задовільно). Студентом виконано не менше 60% програми практики. Він частково володіє матеріалом, виявляє знання і розуміння основних положень, припускається неточностей у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки. Студент розуміє зміст не всіх господарських операцій, невпевнено користується понятійним апаратом, володіє методикою виконання робіт, але не достатньо розуміє певні процеси. Документація здана повністю, але її оформлення неякісне або не зовсім відповідає вимогам.
35-59 – FX (незадовільно). Студент не виконав програми практики або певну частину завдань практики (навіть один з видів робіт), отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних умов може повторно пройти виробничу практику і отримати позитивну оцінку.Скачати 59.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка