Методичнi рекомендаціїСторінка2/34
Дата конвертації17.06.2022
Розмір9.66 Mb.
#92816
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
33.155-27.09.2021 До виконання курсового проекту Проектування теплоенергетичних систем
М.М. Мирошник, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск В.П. Петренко, д-р. техн. наук, проф.


Подається в авторській редакції

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Курсове проектування має на меті дати здобувачам теоретичні та практичні знання та навички, потрібні у практичній діяльності, пов’язаній з проектуванням теплоенергетичних систем на основі новітніх досягнень для підприємств переробної промисловості, об’єктів енергетики, житлово-комунального господарства та інших галузей народного господарства.


Курсовий проект з «Проектування теплоенергетичних систем» закріплює теоретичний матеріал з дисциплін, “Котельні установки”, “Захист навколишнього середовища”, “Системи виробництва та розподілу енергоресурсів”, “Джерела енергопостачання промислових підприємств”, “Теплотехнологічні процеси та установки”, “Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання”, “Нагнітачі та теплові двигуни”, “Теплові мережі”, “Механіка рідин”, “Теплові мережі”; практичне застосування методів розрахунку теплових схем та підбору та компонування обладнання.
Основним завданням курсового проектування для здобувачів є набуття здатності отримувати компетентності:
інтегральні:

  • розв’язувати складні задачі і проблеми у теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог.

загальні:

  • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

  • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

  • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

  • здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

фахові:

  • здатність застосовувати та удосконалювати математичні та комп’ютерні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне програмне забезпечення для розв'язання складних інженерних задач в теплоенергетиці;

  • здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для розв’язання складних задач і проблем теплоенергетики;

  • здатність розробляти, реалізовувати, впроваджувати і супроводжувати проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, яка вирішується, включаючи етапи проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації теплоенергетичного обладнання;

  • здатність приймати рішення щодо матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетиці з урахуванням їх властивостей та характеристик;

  • здатність здійснювати інноваційну діяльність в теплоенергетиці.

В процесі проектування здобувач повинен самостійно вибирати параметри необхідні для розрахунку, критично оцінювати існуючі об`ємно-планувальні рішення приміщень; пропонувати до використання сучасні досягнення в області проектування теплоенергетичних систем. При цьому прийняті технічні рішення та підібране в результаті розрахунку обладнання, повинні забезпечити раціональність розміщення обладнання, простоту та зручність монтажу та обслуговування, дешевизну та компактність, а також довговічність.
У процесі проектування здобувачі повинні проявити вміння використовувати одержанні знання, довідкову літературу, стандарти, довідники та ін.
Робота над курсовим проектом повинна підготувати здобувача до виконання кваліфікаційної роботи для отримання освітнього ступеня “Магістр”.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка