Методичнi рекомендаціїСторінка8/34
Дата конвертації17.06.2022
Розмір9.66 Mb.
#92816
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34
33.155-27.09.2021 До виконання курсового проекту Проектування теплоенергетичних систем
Таблиця 4.4
Вихідні дані для розрахунку ТЕЦ


п.п

Назва параметраУм.
позн.

Од.
вим.

Режими експлуатації теплофікаційної системи

Джерело


МЗ

1

2

3

4

5

6

1

Місто розташування котельні


таблиця 1
додаток 1

2

Вид палива для


таблиця 1
додаток 1

1

2

3

4

5

6

3

Теплота згорання палива

Qнр

кДж/ м3(кг)
сертифікат палива

4

Теплове навантаження на технологію, МВт

QТ

МВт
таблиця 1
додаток 1

5

Теплове навантаження на опалення, МВт

QО

МВт
таблиця 1
додаток 1

6

Теплове навантаження на вентиляцію, МВт

QВ

МВт
таблиця 1
додаток 1

7

Теплове навантаження на ГВП, МВт

QГВП

МВт
таблиця 1
додаток 1

8

Температура сирої води

t′с.в

оС
для режимів
МЗ та ТЗ – 5 оС,
для режима
Л – 15 оС.

9

Температура сирої води перед станцією хіводоочищення

t″с.в

оС
в межах
15 оС ÷ 20 оС

10

Температура хімочищеної води на виході зі станції ХВО

t′хов

оС
в межах
20 оС ÷ 25 оС

11

Температура хімочищеної води перед деаератором

t″хов

оС
в межах
105 оС ÷ 106 оС

12

Коефіцієнт випара з деаератора

αДАвип

од
в межах від
0,005 до 0,008.

13

Коефіцієнт власних потреб станції хімводоочищення

КХВО

од.
в межах від
1,05 до 1,10.

14

Температурна характеристика тепломережі

τ1/ τ2

оС
таблиця 4.115

Температура зовнішнього повітря

tзовн

оС
таблиця 4.116

Тривалість опалювального періоду

n

діб
таблиця 4.117

Тиск технологічної пари на вході в промислове підприємство

ртехн.ПП

бар
3÷6

18

Температура технологічної пари на вході в промислове підприємство

tтехн.ПП

оС
з таблиць термоди-намічних властивостей водяної пари

19

Ентальпія технологічної пари на вході в промислове підприємство

iтехн.ПП.

кДж/кг
з таблиць термоди-намічних властивостей водяної пари

20

Температура зворотного конденсату на виході з промислового підприємства

tзк.ПП

оС
tтехн.ПП – 10 оС

21

Тиск в деаераторі

рДА

бар
в межах 1,2 бар
до 3,70 бар

1

2

3

4

5

6

22

Температура технологічної пари на виході з ТЕЦ

tтехн

оС
на 5о ÷ 20 оС вище за tтехн.ПП

23

Ентальпія технологічної пари на виході з ТЕЦ

iтехн

кДж/кг
на 5 ÷ 15 кДж/кг вище за iтехн.ПП

24

Температура зворотного конденсату на вході в котельню

tзк

оС
на 3о ÷ 5 оС
нижче за tзк.ПП

25

Нормативне питоме споживання електричної потужності власними потребами ТЕЦ

eвл.п

кВт/ МВт,
в межах
5,5 кВт/МВт ÷ 8,0 кВт/МВт

26

Регламентна подача хімочищеної води в парові котли

Gхв.регл

т/год
в межах
0,0 т/ч - 5,0 т/ч4.3. Розрахунок принципової теплової схеми
4.3.1. Розрахунок принципової теплової схеми водогрійної котельні
Cумарне теплове навантаження житлового района – ∑QЖР, МВт, з урахуванням втрат теплоти в тепломережі для трьох режимів за формулою:
QЖР = (1,05 – 1,15) ( QO + QГВП + Qвент) (4.1)
Таблиця 4.5

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

∑QЖР

МВт

МЗ: ∑QЖР =
ТЗ: ∑QЖР =
Л: ∑QЖР =


Експлуатаційний режим роботи котельні як режим з одним водогрійним котлом, що працює з “базовим” температурни режимом і рівномірним розподілом теплового навантаження для решти котлів.
Експлуатаційна температура води на вході у всі котли – t′ВК, оС, для трьох режимів.
- для МЗ режима: t′ВК = 70 оС
- для ТЗ та Л режимів: t′ВК = 60 оС –70 оС
Таблиця 4.6

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

t′ВК

оС

МЗ: t′ВК =
ТЗ: t′ВК =
Л: t′ВК =


Експлуатаційна температура води на виході з базового котла – t″ВК.Б, оС, для трьох режимів


t″ВК.Б = t″ВК.НОМ (4.2)
Таблиця 4.7

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

t″ВК.Б

оС

МЗ: t″ВК.Б =
ТЗ: t″ВК.Б =
Л: t″ВК.Б =


Експлуатаційна температура грійної води на вході в теплообмінники технологічної, сирої, хімочищеної води та на вході в деаератор – t′ТОА , оС для трьох режимів.
t′ТОА = t″ВК.Б (4.3)
Таблиця 4.8.

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

t′ТОА

оС

МЗ: t′ТОА =
ТЗ: t′ ТОА =
Л: t′ ТОА =


Експлуатаційна температура води на виході з теплообмінників технологічної, сирої та хімочищеної води – t″ТОА , оС, для трьох режимів.
t″ТОА= 65 оС
Витрата води з деаератора на підживлення (компенсацію втрат) тепломережі – GДАпідж, т/год, за формулою:
GДАпідж = Gубут (4.4)

Таблиця 4.9

Позн.

Один. виміру

Визначення результата

Значення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

GДАпідж

т/год

МЗ: GДАпідж =
ТЗ: GДАпідж =
Л: GДАпідж =


Витрата грійної води з “базового” водогрійного котла на деаератор – GДАгр.в , т/год, та теплове навантаження деаератора – QДА , МВт.
GДАгр.в = (1 + αвип) · Gпідж · (tДА – tхов″) / [(t′ТОА – tДА)] (4.5)
QДА = (GДАгр.в/3,6) · 4,2· (t′ТОА – tДА) · 10–3 (4.6)

Таблиця 4.10

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

GДАгр.в

QДАт/год

МВт


МЗ: GДАгр.в =
QДА =
ТЗ: GДАгр.в =
QДА =
Л: GДАгр.в =
QДА =


Витрата води з деаератора – G″ДА, т/год, для трьох режимів.
G″ДА = (1 – αвип) · Gпідж + GДАгр.в (4.7)
Таблиця 4.11

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

G″ДА

оС

МЗ: G″ДА =
ТЗ: G″ДА=
Л: G″ДА=


Витрата хімочищеної води, що надходить в деаератор – GХОВ , т/год, для трьох режимів.
GХОВ= (1 + αвип) · Gпідж (4.8)
Таблиця 4.12

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

Gхов

т/год

МЗ: Gхов =
ТЗ: Gхов =
Л: Gхов =


Витрата сирої води для підживлення теплової мережі – Gс.в., т/год, для трьох режимів.
Gс.в. = Кхво · Gхов. (4.9)
Таблиця 4.13

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

Gс.в.

т/год

МЗ: Gс.в. =
ТЗ: Gс.в. =
Л: Gс.в. =


Теплова потужність підігрівника сирої води (ПСВ) – QПСВ, МВт, та витрата високотемпературної грійної води на ПСВ – GПСВ , т/год, для трьох
QПСВ = (Gс.в. /3,6) · 4,2· (t″с.в – t′с.в) · 10–3 (4.10)
GПСВ гр.в = QПСВ· 3,6 · 103 / [4,2 · (t′ТОА – t″ТОА)] (4.11)
Таблиця 4.14

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

QПСВ

GПСВгр.вМВт

т/год


МЗ: QПСВ =
GПСВгр.в =
ТЗ: QПСВ =
GПСВгр.в =
Л: QПСВ =
GПСВгр.в =


Теплова потужність підігрівника хімочищеної води (ПХВ) – QПХВ, МВт, та витрата грійної води води на ПХВ – GПХВгр.в , т/год для трьох режимів.
QПХВ = (Gс.в. /3,6) · 4,2 · (t″хов – t′хов) · 10–3 (4.12)
GПХВгр.в = QПХВ · 3,6 · 103 / [4,2 · (t′ТОА – t″ТОА)] (4.13)
Таблиця 4.15

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

QПХВ

GПХВ гр.вМВт

т/год


МЗ: QПХВ =
GПХВгр.в =
ТЗ: QПХВ =
GПХВгр.в =
Л: QПХВ =
GПХВгр.в =


Витрата технологічної води на підігрівник технологічної води (ПТВ) –Gтехн.в, т/год, теплова потужність ПТВ – QПТВ, МВт, та витрата грійної води води на ПТВ – GПТВгр.в, т/год, для трьох режимів.
Gтехн.в = QПП · 3,6 ·103 / (4,2 · t″техн.в) (4.14)
QПТВ = (Gтехн.в /3,6) · 4,2 · (t″техн.в – t′техн.в) · 10–3 (4.15)
GПТВгр.в = QПТВ ·3,6·103 / [4,2 · (t′ТОА – t″ТОА)] (4.16)
Таблиця 4.16

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

Gтехн.в QПТВ GПТВгр.в

т/год
МВт
т/год

Gтехн.в =
QПТВ =
GПТВгр.в =


Сумарну витрату грійної води з “базового” котла на на внутрішнє споживання котельні – ΣGвнгр.в, т/год, для трьох режимів.
ΣGвн гр.в = GПТВгр.в + GПХВ гр.в + GПСВгр.в + GДАгр.в (4.17)
Таблиця 4.17

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

ΣGвн гр.в

т/год

МЗ: ΣGвн гр.в =
ТЗ: ΣGвн гр.в =
Л: ΣGвн гр.в =


Температура зворотної води на вході мережних насосів (після змішування всіх потоків) – τзвор , оС.
τзвор = (G2 ·τ2+ GПТВ гр.в · t″ТОА + GПХВ гр.в · t″ТОА + GПСВгр.в · t″ТОА +
+ G″ДА· t″ДА) / (G2 +GПТВ гр.в + GПХВ гр.в + GПСВгр.в + G″ДА) (4.18)
Таблиця 4.18

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

τзвор

оС

МЗ: τзвор =
ТЗ: τзвор =
Л: τзвор =


Загальна теплова потужність котельні з “виробленої” теплоти – ∑QКОТ, т/год, з урахуванням теплоти, внесеної водою підживлення.
∑QКОТ = ∑QЖР + QПТВ + QПХВ + QПСВ + QДА – (Gпідж/3,6) · 4,2 · tс.в·10–3 (4.19)
Таблиця 4.19

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

∑QКОТ

МВт

МЗ: ∑QКОТ =
ТЗ: ∑QКОТ =
Л: ∑QКОТ =


Приймаючи до уваги, що теплове навантаження котельної в режимі МЗ суттєво перевищує навантаження для інших режимів, та ту обставину, що водогрійні котли не допускається експлу­атувати з тепловим навантаженням, нижчим на 30 % від номінального, типорозмір встановлюваних водогрійних котлів потрібно приймати, таким чином, щоб за умови найменшого теплового навантаження котельні в літньому режимі в експлуатації залишався мінімум один котел з навантаженням не нижче 30 % від номінального.
Температурний режим такого котла має бути “базовим”, щоб забезпечити мінімізацію витрат грійної води на внутрішньокотельні потреби.
Таблиця 4.20

Позн.

Одиниця
виміру

Визначення результата

Типорозмір котла
Q ВК.НОМ
G ВК.НОМ η ВК.НОМ ВК.НОМ ВК.НОМ

-
МВт
т/год
%
оС
оС
Число встановлених в котельні водогрійних котлів – NВК.ВСТ, шт:
NВК.ВСТ = ∑QКОТ / QВК.НОМ *) (4.20)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка