Методичнi рекомендаціїСторінка9/34
Дата конвертації17.06.2022
Розмір9.66 Mb.
#92816
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34
33.155-27.09.2021 До виконання курсового проекту Проектування теплоенергетичних систем
*) Примітка
До встановлення прийняти число котлів, округлене до більшого цілого числа.
Таблиця 2.21

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

NВК.ВСТ

шт.

МЗ: NВК.ВСТ =
ТЗ: NВК.ВСТ =
Л: NВК.ВСТ =


Кількість котлів, що будуть єксплуатуватись в “базовому” температурному режимі NВК.Б = 1
Таблиця 4.22

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

NВК.Б

шт.

NВК.Б = 1
Число котлів, що працюють у змінному режимі – NВК.З , шт:
NВК.З = NВК.ВСТ – NВК.Б (4.21)
Таблиця 4.23

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

NВК.З

шт

МЗ: NВК.З =
ТЗ:
Л:


Число котлів, що знаходяться в експлуатації в кожному з трьох розрахункових режимів – NВК.Р , шт:
NВК.Р = NВК.Б + NВК.З (4.22)
Таблиця 4.24

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

NВК.Р

шт.

МЗ: NВК.Р =
ТЗ: NВК.Р =
Л: NВК.Р =


Експлуатаційні параметри роботи базового водогрійного котла для всіх режимів:
- у разі експлуатації к котельні двох або більше котлів:
QВК.Б = QВК.НОМ , МВт
t″ВК.Б = t″ВК.НОМ ,оС
ВК.Б = t΄ВК, оС
GВК.Б = GВК.НОМ , т/ч
- у разі експлуатації в котельні одного котла:
QВК.Б = ∑QКОТ, МВт
t″ВК.Б = t″ВК.НОМ ,оС
ВК.Б = t΄ВК ,оС
GВК.Б = ∑QКОТ · 3,6 · 103 / [4,2·(t″ВК.Б – t΄ВК.Б )], т/ч
Таблиця 4.25

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

QВК.Б GВК.Б t″ВК.БВК.Б

МВт
т/ч
оС
оС

QВК.Б =
t″ВК.Б =
ВК.Б =
GВК.Б =


Сумарне теплове навантаження водогрійних котлів, що експлуатуються в «змінному» температурному режимі – ∑QВК.З, МВт,:

  • у разі експлуатації більше одного котла:

∑QВК.З = ∑QКОТ – QВК.Б (4.23)

  • у разі експлуатації одного котла в базовому температурному режимі:

∑QВК.З = 0,0 (4.24)
Таблиця 4.26

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

∑QВК.З

МВт

ТЗ: ∑QВК.З =
МЗ: ∑QВК.З =
Л: ∑QВК.З =


Теплове навантаження кожного котла, що що експлуатується в «змінному» температурному режимі – QВК.З, МВт:
QВК.З = ∑QВК.З / NВК.З (4.25)
Таблиця 4.27

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

QВК.З

МВт

МЗ: QВК.З =
ТЗ: QВК.З =
Л: QВК.З =


Витрата води через кожний котел, що працює зі “змінним” температурним режимом – GВК.З, т/год:
- для режима МЗ (зменшену проти номінальної, враховуючи експлуатацію всіх котлів в номінальному температурному режимі:
GВК.З= QВК.З · 103 · 3,6 / [4,2· (t″ВК.НОМ – t′ВК)] (4.26)
- для режима ТЗ, враховуючи доцільність номінального пропуска води через котли:
GВК.З = GВК.НОМ (4.27)
- для режима Л, ваховуючи відсутність відповідного котла:
GВК.З = 0,0
Таблиця 4.28

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

GВК.З

т/год

МЗ: GВК.З=
МЗ:
Л:


Сумарна подачу води на котли, що будуть в експлуатації – ∑GВК, т/год, для трьох режимів:
∑GВК = GВК.Б + NВК.З · GВК.З (4.28)
Таблиця 4.29

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

∑GВК

т/год

МЗ: ∑GВК =
ТЗ: ∑GВК =
Л: ∑GВК =


Температура води на виході з котлів, що експлуатуються у «змінному температурному режимі» – t″ВК.З, oC:


t″ВК.З = t΄ВК + QВК.З·103 ·3,6 / (4,2 · GВК.З) (4.29)
Таблиця 4.30

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

t″ВК.З

oC

МЗ: t″ВК.З =
ТЗ: t″ВК.З =
Л: t″ВК.З =


Подача рециркуляційних насосів – GРЕЦ, т/год, з урахуванням здійснення рециркуляції з базового котла, для трьох режимів:
GРЕЦ = Σ GВК · (t΄ВК – τзвор ) / (t″ВК.Б – τзвор) (4.30)
Таблиця 4.31

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

GРЕЦ

т/год

МЗ: GРЕЦ =
ТЗ: GРЕЦ =
Л: GРЕЦ =


Середньовагова температура води на виході з усіх водогрійних котлів, що знаходяться в експлуатації – tВК, оС, для трьох режимів:
tВК= (GВК.Б – ΣGвн – Gрец) · t″ВК.Б + NВК.З · G ВК.З · t″ВК.З /
/ (ΣGВК – ΣGвн – Gрец+ NВК.З · G ВК.З) (4.31)
Таблиця 4.32

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

tВК

оС

МЗ: tВК=
ТЗ: tВК=
Л: tВК=


Витрата зворотної води через регулювальний клапан в трубопроводі перепускання охолодженої в тепловій мережі зворотної води в трубопровід гарячої води після котлів (т. зв. перепуск) – Gпер, т/год, для трьох режимів:
GПЕР = G1 · (tВК– τ1) / (tВК – τзвор ) (4.32)
Таблиця 4.33

Позн.

Один.
виміру

Визначення результата Метод визначення

Значення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

GПЕР

т/год

МЗ: GПЕР =
ТЗ: GПЕР =
Л: GПЕР =
Визначення енергетичних показників роботи котельні з водогрійними котлами.
Годинна витрата природного газу – ВКОТ, тис. м3/год, для трьох режимів роботи котельні:
ВКОТ = (1,01 – 1,02) · ΣQКОТ · 103 · 3,6/ (ηКОТ · Qн роб) (4.33)
де: 1,05–1,08 – коеффіцієнт, що орієнтовно враховує втрати теплоти в системі влас­них потреб котельні, од.; ΣQКОТ – сумарна потужність теплового навантаження котельні для кожного розрахункового режиму, МВт; ηКОТ – експлуатаційний ККД котельні, од., приймається в межах 0,90 – 0,92; Qн роб – нижча теплота згорання палива (природного газа), кДж/н.м3, визначається за сертифікатом природного газа в межах 32800 – 33700 кДж/н.м3.
Таблиця 4.34

Позн.

Одиниця
виміру

Метод визначення

Значення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

ВКОТ

МВт

МЗ: ВКОТ =
ТЗ: ВКОТ =
Л: ВКОТ =


Визначити для одного з режимів середньодобові питомі витрати природного га­за– (bтвідп )газ, м3/МВт, та умовного в палива – (bтвідп)у.п , кг у.п/МВт в ко­тель­ній з відпу­ще­ної теплової енергії за формулами:
(bтвідп )газ = ВКОТ · 103 / (ΣQЖР + QП.П) (4.34)
(bтвідп)у.п = ВКОТ · Кгаз у.п · 103 / (ΣQЖР + QП.П) (4.35)
де: Кгазу.п. – коефіцієнт перерахунку теплоти згорання газу в умовне паливо, од., визначається за сертифікатом природного газа в межах 1,13 – 1,15; ΣQЖПР – сумарне відпускання теплової потужності від котельні, МВт,
Таблиця 4.35

Позн.

Один.
виміру

Визначення результатаЗначення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

(bтвідп)газ
(bтвідп)у.п

м3/МВт

кг у.п/МВт(bтвідп )газ =
(bтвідп)у.п =


Сумарна паспортна електричну потужність, споживачів електричної потужності котельні (т. зв. обладнання власних потреб котельні) – ΣWКОТвл.п, кВт, для одного МЗ режима, за фор­му­лою:


ΣWКОТвл.п = Wнас.рец + Wнас.тм + Wнас.підж +Wнас. св +
+ Wнас.хв +ΣWД +ΣWД + Wосвітл (4.36)
де: Wнас.рец – сумарна паспортна потужність робочих насосів рециркуляції, кВт; Wнас.т/м – сумарна паспортна потужність робочих мережних насосів, кВт; Wнас.підж – сумарна паспортна потужність робочих насосів підживлення тепломережі, кВт; Wнас. св – сумарна паспортна потужність робочих насосів сирої води, кВт; Wнас.хв – сумарна паспортна потужність робочих насосів хімочищеної води, кВт; ΣWВД – сумарна паспортна потужність робочих вентиляторів водогрійних котлів, кВт; ΣWД – сумарна потужність робочих димососів водогрійних котлів, кВт; Wосвітл сумарна паспортна електрична потужність приладів освітлення, кВт.
Годинна та добову потреба електричної енергії для власних потреб котельні, відповідно, Wвл.пгод , кВт·год/год, Wвл.пдоб, кВт·год/добу:
Wвл.пгод = ΣWКОТвл.п ·1 · Kτгод (4.37)
Wвл.пдоб = ΣWКОТвл.п ·24 · Kτдоб (4.38)
де: Kτгод – середньогодинний експлуатаційний коефіцієнт завантаження споживачів електроенергії котельні, од., визначається орієнтовно в межах 0,8–0,9;
Kτдоб – середньодобовий експлуатаційний коефіцієнт завантаження споживачів електроенергії котельні, од., визначається орієнтовно в межах 0,75–0,80;
Проектна середньодобова питома витрата електричної енергії в котельній на відпущену теплову енергію – ее/евідп , кВт/МВт:
ее/едоб = ΣWвл.п доб/ ( ΣQЖПР · 24) (4.39)
Проектна середньодобова собівартість теплової енергії, відпущеної від котельні – СQ, грн/МВт:
СQдоб= [(bтвідп)у.п / Ку.п] · Цпалив · 10–3 + ее/едоб · ЦЕ/Е + СQекспл (4.40)
де: Цпалив – закупівельна ціна природного газу з урахуванням ПДВ та витрат на транспортування. 8000 грн/тис. н.м3.
ЦЕ/Е – закупівельна ціна електричної енергії з урахуванням ПДВ та транспортування – 3,5 грн/кВт.год.
СQ експл – експлуатаційна складова собівартості теплоти, що відпускається, грн/МВт. Орієнтовно визначається в межах 20,0 – 50,0.
Таблиця 4.36
Результати розрахунку теплової схеми котельні з водогрійними котлами


п.п

Умовне
позна­чення

Назва параметраОдин. виміру

Числове значення для режимів

МЗ

ТЗ

Л

1

2

3

4

5

6

7

1

tзовн

Температура зовнішнього повітряоС


2

ΣQЖПР

Сумарне теплове навантаження житлово-промислового района

МВт3

QП.П

Теплове навантаження промислового підприємства

МВт


4

ΣQКОТ

Сумарне теплове навантаження котельні

МВт5

τ1

Температура мережної води в “прямій” магістралі на виході з котельніоС


1

2

3

4

5

6

7

7

τ2

Температура води в “зворотній” магістралі на вході в котельну

оС


8

τзвор

Температура води в на вході в мережні насоси

оС


9

Δτ1.2.

Наявний температурний перепад мережної води в «прямій» та «зворотній» магістралях тепломережіоС


10

G1

Витрата води в “прямій” магістралі на виході з котельні

т/год


11

Gубут

Убуток води в тепломережі

т/год


12

G2

Витрата води в «зворотній» магістралі на вході в котельну

т/год


13

ΣGВК

Сумарна подача води в котли (витрата води в напірному трубопроводі мережних насосів)

т/год


14

Gрец

Витрата води в рециркуляційному трубопроводі котельніт/год


15

Gпер

Витрата води в перепускному трубопроводі котельні

т/год


16

Типороз-мір ВК

Типолрозмір встановлених в котельні водогрійних котлів

17

NВК.ВСТ

Число встановленних в котельні водо­грійних котлів

шт.


18

NВК.Р

Число котлів, що знаходяться в експлуатації

шт.


19

NВК.Б

Число котлів, що експлуатуються в «базовому» температурному режимі

шт.


20

NВК.З

Число котлів, що експлуатуються в режимі «змінного» температурного режима

шт.


21

ВКОТ

Годинна витрата природного газа в котельні

тис.м3 / год


22

(bтвідп )газ

Питома витрата природного газу на відпущену від котельні теплову енергію

м3 / Гкал


23

(bтвідп )у.п

Питома витрата умовного палива на відпущену від котельні теплову енергію

кг у.п /Гкал


24

ΣWВК

Сумарна паспортна потужність споживачів електроенергії котельні (власних потреб)1

2

3

4

5

6

7

25

Wвл.пдоб

Добова потреба котельні в електроенергії

тис. кВт.год/ рік


26

ее/едоб

Добова питома вит­рата електроенергії на з відпущеної від котельні теплової енергії

кВт/МВт


27

Цпалив

Вартість природного газу

грн./ тис. м3


28

Це/е

Вартість електроенергії

грн./ кВт.год


29

СQрік

Проектна середньорічна собі­вар­тість теплової енергії, від­пу­щеної від котельні

грн./МВт


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка