Методичні розробкиДата конвертації15.02.2019
Розмір74 Kb.
Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” м. Києва

Ю.В. Киричков

А.Г.Гагаріна

Методичні розробкидля батьків


2008

Тривалість і якість виконання домашніх завдань визначається дотриманням певних правил. Велику роль відіграє те, наскільки батьки приділяють увагу навчанню своїх дітей. Задля успішного навчання ваших дітей:

- надавайте посильну допомогу і здійснюйте контроль за виконанням домашніх завдань відповідно до записів у щоденнику;

- здійснюйте контроль за послідовністю приготування уроків: спершу – невелике завдання, яке подобається дитині – це допоможе їй зосередитися і включитися в роботу на емоційному піднесенні; потім – найскладніше, доки вона не стомилася; після найскладнішого – те, що залишилось. Розвивайте самостійність;

- не слід підміняти діяльність дитини своєю, вона повинна вчитись самостійно долати труднощі. Однак, якщо на даному етапі трудність для неї нездоланна, обов’язково допоможіть;

- звертайте увагу на класну роботу, де дається аналог домашньої роботи, особливо це стосується таких предметів, як математика, українська мова, англійська;

- не допускайте «розтягування» домашнього завдання за рахунок виконання інших справ, які дитина знаходить для себе сама, не виходячи зі столу. Вона повинна бути сконцентрована тільки на виконання домашньої роботи;

- не давайте дитині додаткових домашніх завдань і не примушуйте її переробляти погано виконану класну роботу. Можна запропонувати дитині перевірити її і виправити помилки, але переписувати не слід – це відбиває охоту вчитися;

- підтримуйте регулярний зв’язок з викладачами щодо програмних вимог до навчальних предметів;

- помічайте і заохочуйте навіть малопомітні успіхи дитини в ставленні до виконання домашнього завдання;

- пам’ятайте, що батько і мати повинні впливати на своїх дітей навіть тоді, коли їх немає вдома. Дайте дитині можливість самостійно пізнати радість успіху в навчанні;

- вашими оцінками при перевірці виконання домашнього завдання повинні бути: «задоволений», «не задоволений». Можна додати слово «дуже». Завтра ваша дитина буде дуже старанно працювати, щоб ви були нею задоволені.


Правила домашньої навчальної роботи школярів

п/п

Правила, рекомендації, побажання

Особливості виконання та причини

1.

Усвідомлення і засвоєння знань носить розосереджений в часі характер.

Різнобічне усвідомлення і тривале засвоєння програмного матеріалу буде тільки тоді, коли учень вдумливо вчить домашнє завдання не за один присід, а звертається до його вивчення декілька разів протягом певного часу.

2.

Домашні завдання треба починати виконувати в день їх одержання.

а) Засвоєний на уроці навчальний матеріал інтенсивно забувається в перші 10-12 годин після його сприйняття. Тому попереджувати забування знань, засвоєних на уроці, треба шляхом їх закріплення в день їх одержання.

б) Повторення навчального матеріалу проводиться напередодні нового уроку.3.

Домашнє завдання треба починати виконувати з підручника чи конспекту, активно включаючи до навчального процесу самоконтроль. Уважно придивляючись до порад чи підказок викладача.

а) Треба пам’ятати, що найкращий конспект – це підручник.

б) Порядок роботи з підручником:  • спочатку згадують, що залишилось в пам’яті від уроку;

  • вдумливо читають розділ підручника, виділяючи в ньому основні смислові одиниці: важливі положення, поняття, терміни, правила, висновки;

  • визначаються допоміжні смислові одиниці, які допомагають глибоко осмислити і засвоїти основні смислові одиниці.

в) Заходи відтворювання і самоконтролю: переказ навчального матеріалу в голос чи про себе, складання плану прочитаного, відповідь на питання підручника, визначення та занотування основних смислових одиниць та ін.

г) В процесі самоконтролю виникають труднощі, а тому необхідно знову звернутись до підручника і доопрацювати його.4.

Після вивчення теоретичного матеріалу приступають до виконання практичних завдань.

Треба уважно розглянути ті вправи та завдання, які виконувались по темі уроку, яка вивчається та продумати, які теоретичні положення використовувались в процесі їх виконання. Учню доцільно на кожну виконану вправу чи завдання придумати декілька власних вправ чи завдань і самостійно виконати та подати, при нагоді, викладачу для перевірки.

5.

Написання творів, переказів та інших творчих завдань

Цю творчу роботу доцільно виконувати по правилу розосередженості в часі і в чотири етапи:

Перший етап – учень вдумливо читає та осмислює навчальний матеріал по підручнику та допоміжній літературі, робить виписки, які можуть бути використані як цитати, а також фіксує власні думки по ходу читання;

Другий етап – це етап складання плану написання роботи;

Третій етап – це етап написання творчої роботи;

Четвертий етап – це етап доведення творчої роботи до закінчення.


Примітка: Процес написання творчої роботи триває 1-2 тижні. Чим менший термін написання, тим гіршої якості результат.

6.

Перерва між підготовкою домашніх завдань з предметів повинна бути 10-12 хв.

Встановлено, що після сприйняття і засвоєння навчального матеріалу існує і процес його закріплення, який триває близько 20 хв. і перетворює вивчений навчальний матеріал в знання, що і викликає вказаний час на перерву.

7.

Підготовку домашніх завдань і перерви між підготовкою завдань, за визначенням

М.М. Миклухо-Маклая, краще всього робити в час оправданої самотності.Під час перерви між підготовкою предметних завдань краще всього займатись: самостійним відпочинком, гуляти на свіжому повітрі, виконувати легку фізичну роботу. Не можна піддавати себе сильним зовнішнім діям, таким як дивитись телевізор, слухати радіо чи магнітофон і т.ін.

8.

Якісне виконання домашніх завдань може бути тільки тоді, коли вони виконуються щоденно і в один і той же час та на тому ж постійному місці.

Виконання цього правила сприяє швидкій концентрації уваги на виконання навчальних завдань, привчає учня до дисципліни і упорядкованості процесу навчання.

9.

Після підготовки домашніх завдань по уроках, які були сьогодні, через 20-30 хв. перерви переходять до повтору домашніх завдань на завтрашній день.

Підготовку до завтрашнього навчального дня проводять із самоконтролем. Таким чином проводять розосереджене засвоєння знань з кожного предмета.

10.

Перед самим сном учень робить для себе добро, коли 8-10 хв. швидко перегляне вивчений на завтра навчальний матеріал.

Це правило показує як треба створювати умови для подальшого протікання у сні процесів пов’язаних з більш глибоким засвоєнням навчального матеріалу, що вивчається.Формування інтересу до навчання своїх дітей батьками (мотивація навчання)
Створіть умови для формування у дитини прагнення пізнавати, а також почуття обов’язку, відповідальності.

Фактори, які впливають на формування адекватних мотивів навчальної діяльності:

- цінності, прийняті в сім’ї. Діти легко переймаються емоційним ставленням батьків до речей і явищ. Якщо дитина побачить, що тато, такий сильний і розумний, цікавиться і розпитує, що сьогодні вчили на уроках, що нового дізнається його дитина, що їй найбільше сподобалось, що виявилось складним, тоді й сама повірить: навчання – справді дуже важливе й необхідне заняття.

Коли ж батьки учня запитують: «Ти відповідав сьогодні?», «Які оцінки ти одержав?», «Тебе похвалила викладач?», то у дитини, відповідно, формується інтерес до оцінок, похвали, а не до навчальної праці. З такою мотивацією перші ж невдачі у неї викличуть негативне ставлення до ліцею, оскільки викладачі не змогли задовольнити її амбіцій.

- вміння допомогти дитині полюбити те, що завдає їй тривожності або неприємностей. Відповідно, що ключем будь – якого виду навчання є читання. Що ж робити, коли дитина не любить читати? Просити читати щодня не тому, що треба читати, а тому, що вам приємно слухати. Під час читання корисно зупинити дитину, висловити свої враження від прочитаного. Цим ви вносите в процес читання момент діалогу, допомагаєте зрозуміти текст.

- слід пам’ятати, що самі лише здібності і знання ще не гарантують успіхів в навчанні. У дитини можуть бути не виховані працелюбність, уміння переборювати труднощі. На фоні великих сподівань будь – який бал, нижчий за «10» сприймається нею як несправедливе відношення викладача. Такий настрій заважає дитині підвищувати успішність, бо вона зорієнтована тільки на негайний успіх. Поясніть своїй дитині, що успіх – це систематична, наполеглива праця, бажання досягти високих результатів.

- не допускайте конфліктів в сім’ї з приводу навчання дитини. Часті конфлікти з приводу ліцейних невдач чи домашніх завдань не тільки наносять непоправну шкоду взаємопорозумінню в сім’ї, не лише привчають дитину до сварок, псують її характер, негативно впливають на нервово-психічне здоров’я, а й безпосередньо позначаються на навчальній діяльності. По-перше, навчання, що стало причиною домашніх сварок, втрачає привабливість в очах дитини; по-друге, страх перед невдачею (докорами, погрозами, покараннями) різко знижує вірогідність успіху в навчальній роботі.

- обов’язковою умовою стосунків у системі «батьки – дитина» є взаємна повага й довіра. Дорослим варто бачити в дитині самобутню особистість, а не об’єкт виховних дій, шанобливо ставитися до неї, розвивати в собі вміння підійти до дитини з позитивною установкою.
Формула успішного навчання:
1/3 – робота викладача;

1/3 – робота ліцеїста;

1/3 – робота батьків.

Рівень концентрації уваги
Показники, за якими визначався рівень концентрації уваги


Особливості поведінки ліцеїста

Особливості уваги

Учень, виконуючи які-небудь завдання: не реагує на те, що відбувається довкола; не звертає уваги на звернення до нього учителя; не чує дзвоника, звернення до нього викладача і т. ін.

Концентрація (висока)

Ліцеїст може одночасно виконувати два і більше види діяльності: писати та слухати викладача, учнів; постійно готовий почути звернення до нього учителя та інших учнів.

Розподіл уваги

Швидко включається в роботу на уроці; швидко змінює види діяльності залежно від вказівок учителя;

Переключення уваги

Ліцеїст постійно реагує на незначні події в класі: не здатен тривало працювати не заглиблюється в завдання; наміри не завжди доводить до кінця; перестрибує з одного на інше; не послідовний в своїй поведінці.

Відсторонення

Проведіть спостереження за особливостями уваги Вашої дитини за даною схемою. Допоможіть їй чути, а не просто слухати.

Каталог: 2013
2013 -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
2013 -> Медичного факультету
2013 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
2013 -> Методична розробка
2013 -> Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка