Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Сторінка1/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИСумський державний університет


3242 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни
Міжнародні економічні відносини
для студентів за напрямом підготовки

«Менеджмент організацій»

денної форми навчання

Суми
Сумський державний університет


2012
Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» / укладач А. В. Ничик. – Суми : Сумський державний університет, 2012.– 87 с.
Кафедра економічної теорії

Зміст

С.

Вступ………………………………………………………….......

4

Тематичний план вивчення дисципліни………………………..

5

Тема 1. Сутність, закони, принципи, етапи та основні теорії міжнародних економічних відносин………………………...…

7


Тема 2. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин…………………………………………………………..

11


Тема 3. Роль міжнародних економічних організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин …………..

13


Тема 4. Міжнародний поділ праці…………………….....…….

18

Тема 5. Міжнародна торгівля…………………………..……….

23

Тема 6. Зовнішньоторговельна політика……………………...

28

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили…………………..

33

Тема 8. Міжнародний рух капіталу. Міжнародні кредитні відносини ……………………………………………………….

38


Тема 9. Міжнародне виробниче співробітництво та інвестиційна діяльність……………………………………..…..

44


Тема 10. Міжнародне науково-технічне співробітництво .......

49

Тема 11. Світова валютна система……………..………..…….

54

Тема 12. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки….

59

Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція…………………

65

Тема 14. Інтеграція України в сучасну світогосподарську систему……………………………………………………..…….

69


Тема 15. Глобалізація як фактор розвитку міжнародних економічних відносин ..………………………………………….

70


Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері вирішення глобальних проблем сучасності…..…………………………….

73


Питання до заліку…………………….…………………………

78

Список рекомендованої літератури…………….……………...

83

Додаток А (обов’язковий)……………………..………………..

86

Вступ
Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» є нормативною в рамках галузевого стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент організацій». Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань із проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин, яку вони зможуть застосувати в практичній діяльності за фахом.

У навчальному курсі «Міжнародні економічні відносини» вивчаються закономірності розвитку економічних відносин між країнами; закономірності й принципи взаємодії суб'єктів господарювання різної державної належності в галузі обміну товарами, міграції факторів виробництва, валютних операцій, науково-технічного співробітництва.

На цей час участь у міжнародних економічних відносинах відіграє усе більш важливу роль у розвитку кожної країни світу. Світова економіка, міжнародні економічні відносини мають специфічні риси, принципи й закономірності розвитку. Сьогодні Україна, проголосивши ще на початку 90-х років минулого століття відкритість економіки й вільну торгівлю, усе більше інтегрується зі світовим господарством. Усе це вимагає від фахівців з економіки глибоких знань з даної дисципліни. Випускники факультету економіки й менеджменту Сумського державного університету повинні вміти будувати кредитно-фінансові, торговельні, виробничі й валютні відносини з підприємствами й громадянами інших країн, вести справи з користю для народного господарства своєї країни, для свого підприємства.

Ці методичні вказівки написані з метою надання допомоги студентам у вивченні зазначеної навчальної дисципліни. Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних навчальних занять час.

Предметом вивчення «Міжнародних економічних відносин» є система зв'язків національних економік різних країн на основі міжнародного поділу праці.

Курс «Міжнародні економічні відносини» розрахований на три модулі. Підсумковий контроль – диференцальний залік.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Тема

Обсяги навчальної роботи за видами, годин

загальний

лекції

практичні роботи

самостійна робота

Заліковий кредит І (Модульний цикл I) – 1,5 кредита

Змістовний модуль 1 «Теоретичні основи міжнародних економічних відносин»

1. Сутність, закони, принципи, етапи та основні теорії міжнародних економічних відносин

10

2

2

6

2. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин

10

2

2

6

3. Міжнародний поділ праці

10

2

2

6

4. Роль міжнародних економічних організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин

10

2

2

6

5. Міжнародна торгівля

12

2

2

8

Модульний контроль (письмова робота )

22

Разом за заліковим кредитам

54

10

10

34

Заліковий кредит ІІ (Модульний цикл IІ)1,5 кредита

Розділ II. Основні форми Міжнародних економічних відносин

6. Торговельна політика

10

2

2

6

7. Міжнародна міграція робочої сили

10

2

2

6

8. Міжнародний рух капіталу. Міжнародні кредитні відносини

10

2

2

6

9. Міжнародне виробниче співробітництво та інвестиційна діяльність

10

2

2

6

10. Міжнародне науково-технічне співробітництво

12

2

2

8

Модульний контроль (контрольна робота 1)

22

Разом за заліковим кредитам


54

10

10

34

Заліковий кредит ІІІ (Модульний цикл ІІІ) – 2,0 кредита

Розділ ІІІ. Міжнародна економічна інтеграція

11. Світова валютна система

8

4

2

6

12. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки

8

4

2

6

13. Міжнародна економічна інтеграція

7

2

1

4

14. Інтеграція України в сучасну світогосподарську систему

7

2

1

4

15. Глобалізація як фактор розвитку міжнародних економічних відносин

10

4

2

6

16. Міжнародне співробітництво у сфері вирішення глобальних проблем сучасності

10

4

2

6

Модульний контроль

(контрольна робота 2)

1010

Разом за заліковим кредитам

72

20

10

42

Разом з дисципліни

180

40

30

110

Тема 1. СУТНІСТЬ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зміст теми

  1. Предмет міжнародних економічних відносин.

  2. Рівні, види і форми міжнародних економічних відносин.

  3. Загальні та специфічні закони і принципи розвитку міжнародних економічних відносин.

  4. Характер і особливості розвитку міжнародних економічних відносин на рубежі XXI століття.

  5. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства.


Рекомендації щодо вивчення теми

Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
2012 -> Методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу «Історія української культури»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Наукові основи вибору матеріала та прогресивних зміцнюючих технологій»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка