Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Сторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

З метою засвоєння цього питання важливим є детальне вивчення складових предмета, сутності міжнародних економічних відносин як науки, механізму міжнародних економічних відносин. Студентам необхідно засвоїти основи виокремлення різних рівнів міжнародних економічних відносин, принципи віднесення різноманітних міжнародних відносин до певного виду, зміст їх основних форм. Слід звернути увагу на сучасний рівень економічних зв’язків, фактори їх розвитку, перешкоди і небезпеки на шляху зближення рівнів економічного розвитку різних країн.
Питання для закріплення знань та самоконтролю


 1. Яким еволюційним змінам підлягають міжнародні економічні відносини і механізм реалізації міжнародних економічних відносин на сучасному етапі?

 2. У чому полягає діалектичний характер міжнародних економічних відносин?

 3. З чого складається механізм міжнародних економічних відносин?

 4. Якими є рівні міжнародних економічних відносин?

 5. Які види міжнародних економічних відносин виокремлюють?

 6. У яких формах проявляються міжнародні економічні відносини?

 7. Які специфічні закони та закономірності діють у системі міжнародних економічних відносин?

 8. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи міжнародних економічних відносин.

 9. Основні етапи розвитку міжнародних економічних відносин. Чим характеризується кожен етап?

 10. У чому полягає інтенсифікація міжнародних економічних зв’язків на сучасному етапі?

 11. Яке місце, на ваш погляд, займає Україна в структурі світового господарства?

 12. У чому полягають основні небезпеки на шляху зближення рівнів економічного розвитку різних країн?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Визначити перспективні можливості розвитку міжнародних економічних відносин.

 2. Охарактеризувати можливі заходи щодо стимулювання входження України у систему міжнародних економічних зв’язків.

 3. Оцінити перспективи зростання ролі нових індустріальних країн як суб’єктів міжнародних економічних відносин.

 4. Визначити наявний та можливий вплив транснаціональних (багатонаціональних) корпорацій на стан міжнародних економічних зв’язків.

 5. Охарактеризувати можливі позитивні та негативні наслідки активного обміну науково-технічними знаннями у системі сучасних міжнародних економічних відносин.

 6. Простежити та проаналізувати прояви інтеграції економік країн і регіонів.

 7. З’ясувати економічні причини загострення енерго-сировинної та продовольчої проблем.

 8. З чого складається інфраструктура світового господарства?

 9. Що належить до регіональної підструктури світового господарства?

 10. Чим представлена сучасна функціональна підструктура світового господарства?


Термінологічний словник до теми

  1. Механізм держави – система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави.

  2. Міжнародні економічні відносини – система відносин, які виникають між особами (фізичними та/або юридичними) з різних країн з приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг на основі міжнародного поділу праці.

  3. Функції держави внутрішні – державні функції, що здійснюються в межах даної держави і в яких виявляється її внутрішня політика.

  4. Функції держави зовнішні – державні функції, що здійснюються в процесі спілкування держави з іншими державами та міжнародними організаціями і в яких виявляється зовнішня політика.

  5. Національний ринок – внутрішній ринок, частина якого орієнтується на іноземних покупців.

  6. Міжнародний ринок – частина національних ринків, яка безпосередньо пов’язана із закордонними ринками.

  7. Світовий ринок – сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторах виробництва.

  8. Світове господарство: 1) сукупність національних господарств, взаємозв’язаних міжнародними економічними відносинами з відповідним механізмом державного регулювання; 2) сукупність національних економік, пов’язаних між собою мобільними факторами виробництва; 3) глобальний економічний організм, сукупність національних економік, які перебувають у тісній взаємодії і взаємозалежності і діють за об’єктивними законами ринкової економіки.

  9. Міжнародна економіка – частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії суб’єктів господарювання різної державної належності в сфері міжнародного обміну товарів, руху факторів виробництва та фінансування, а також формування міжнародної економічної політики.

  10. Міжнародна мікроекономіка – це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та властиві їм ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо).

  11. Міжнародна макроекономіка, – це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом.


Тести

1. Частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та ринкові характеристики – це:

а) міжнародна макроекономіка;

б) міжнародні економічні відносини;

в) міжнародна мікроекономіка;

г) міжнародне регулювання.


2. Назвіть суб’єкти міжнародних економічних відносин:

а) організації, діяльність яких виходить за національні кордони;

б) держава;

в) ТНК;


г) транснаціональні банки.
3. Яка підсистема світового господарства трактується як сукупність вимог, що ставить НТР, які забезпечують конкурентоспроможність на світовому ринку:

а) економічна;

б) правова;

в) соціально-культурна;

г) технологічна?
4. Серед нижчеперелічених тверджень назвіть основні властивості міжнародних економічних відносин:

а) різновидність ринкового типу економіки;

б) інтернаціоналізація національних економік;

в) формування єдиного економічного простору;

г) виробничо-інвестиційні відносини.
5. Назвіть послідовність, яка характеризує еволюцію форм ринку:

а) світовий ринок;

б) національний ринок;

в) внутрішній ринок;

г) міжнародний ринок.
6. Перелічіть кваліфікаційні економічні ознаки промислово розвинених країн:

а) група просунутих країн;

б) індустріальні країни (країни першого світу);

в) “велика вісімка”, найрозвиненіші промислові країни;

г) країни – члени Європейського Союзу.
7. Серед наведених загальних принципів міжнародного економічного співробітництва знайдіть один, який не є загальним:

а) принцип мирного співіснування;

б) принцип суверенної рівності держав;

в) принцип найбільшого сприяння в торгівлі;

г) принцип сумлінного виконання міжнародних обов’язків;

д) принцип взаємовигоди в економічних відносинах.Тема 2. СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зміст теми

 1. Поняття та економічна сутність внутрішнього і зовнішнього середовищ міжнародних економічних відносин.

 2. Зміст класифікації зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин.


Рекомендації щодо вивчення теми

У рамках вивчення розвитку міжнародних економічних відносин важливим є детальне вивчення сутності їх внутрішнього та зовнішнього середовищ, елементів внутрішнього середовища, критеріїв класифікації зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин. Вивчення цього питання базується на засвоєнні сутності природно-географічного середовища міжнародних економічних відносин, змістовного навантаження політико-правового середовища, основних принципів розвитку відносин, головних складових економіко-технологічного середовища та значення культурно-ментального середовища міжнародних економічних відносин.Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
2012 -> Методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу «Історія української культури»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Наукові основи вибору матеріала та прогресивних зміцнюючих технологій»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка