Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії


Дослід 2. Кількісне визначення кальцію комплексонометричним методомСторінка16/18
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.94 Mb.
#12512
ТипМетодичні вказівки
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Дослід 2. Кількісне визначення кальцію комплексонометричним методом.


Принцип методу. При титруванні трилоном Б (комплесон Ш, хелатон Ш, ЕДТА (етилендіамінтетраацетат)), кальцій перетворюється на стійкішу комплексну сполуку рожево-червоного забарвлення; у точці еквівалентності комплекс катіона з індикатором (мурексидом), як менш стійкий розпадається і розчин набуває іншого забарвлення – забарвлення вільного індикатора (синьо-фіолетове).

Матеріальне забезпечення: сеча, 0,01 М розчин трилону Б (3,72 г трилону Б розчиняють в мірній колбі на 1 л і доводять дистильованою водою до мітки); мурексид (суміш мурексиду з NаСІ у співвідношенні 1 : 50 розтирають у ступці і зберігають у закритому посуді), 10 % розчин NаОН, піпетки, мікробюретки, колбочки для титрування.

Хід роботи. У колбу для титрування вносять мірною піпеткою 1 мл сечі, додають 10 мл дистильованої води, 5 мл розчину NаОН і ~ 2 мг мурексиду. Вміст колби титрують із бюретки 0,01 М розчином трилону Б, весь час перемішуючи, до появи синьо-фіолетового забарвлення. Розрахунок проводять за формулою:

С = 0,2 × А × Д (мг/добу),

де: 0,2 – мг-екв. кальцію відповідає 1 мл 0,01 М розчину трилону Б;

А – кількість трилону Б, що пішло на титрування, мл;

Д – добовий діурез, 1500 мл;

С – концентрація кальцію, мг/добу.

Пояснити отриманий результат. Зробити висновок.

Клініко-діагностичне значення. За умов норми вміст кальцію в добовій сечі становить 100 – 300 мг/добу або 2.5 – 7,5 ммоль/добу. У стоматологічній практиці спостерігають паралелізм між ступенем тяжкості супутніх стоматологічних захворювань (пародонтоз, карієс тощо) і обміном кальцію при таких захворюваннях як рахіт, остеопороз, ниркова остеодистрофія, метастази в кістки тощо. Причинами порушення обміну цього макроелемента можуть бути як екзогенні (неповноцінне і незбалансоване харчування), так і ендогенні фактори.

Гіперкальційурію спостерігають при гіпопаратиреозі, злоякісних пухлинах, ацидозі, остеопорозі. Знижується виділення кальцію з сечею при гіпокальціемії, гіпотиреозі, остеомаляції, стеатореї.


контроль виконання лабораторної роботи

1. У крові та сечі жінки віком 63 роки, яка хворіє на ревматизм, підвищена концентрація оксипроліну. Що є основною причиною гіпероксипролінемії?А. Активація пролілгідроксилази

В. Деградація колагену

С. Порушення функції нирок

D. Активація катепсинів

Е. Деградація гіалуропротеїну


2. До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин і ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої в біологічних рідинах використовують для діагностики захворювань сполучної тканини?

A. Гідроксипролін

B. Гліцин

C. Фенілаланін

D. Пролін

E. Лізин


3. Пацієнт обстежується в клініці з приводу підозри на колагеноз. Цю патологію можна підтвердити за умови збільшення в крові:

A. Вмісту оксипроліну та оксилізину

B. Активності ізоферментів ЛДГ

C. Вмісту креатину та креатиніну

D. Вмісту уратів

E. Активності трансаміназ


4. У хворих на колагеноз спостерігають деструкцію сполучної тканини. Які дослідження лабораторних показників крові та сечі доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A. Активності трансаміназ крові

B. Активності ізоензимів ЛДГ крові

C. Вмісту уратів у крові
D. С-реактивного білка в крові

E. Вмісту оксипроліну та оксилізину в крові та сечі5. У сечі пацієнта було виявлено значне зниження вмісту кальцію . Які порушення в кістковій тканині можуть виникати внаслідок цього?
приклади тестів “Крок – 1”

    1. У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилування проліну та лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

     1. Окиснювального фосфорилування

     2. Мікросомального окиснення

     3. Пероксидного окиснення ліпідів

     4. Вільного дихання

     5. Тканинного дихання

2. Із віком людини у хрящовій тканині людини знижується швидкість відновлення протеогліканів, що призводить до зменшення ступеня їх гідратації та втрати пружності тканиною. Активність яких ензимів лізосом при цьому підвищується?

А. Катепсинів, глікозидази

В. Ізомерази, дегідрогенази

С. Дезамінази, декарбоксилази

D. Карбоксилази, ліпази

Е. Оксидази, трансамінази


3. У хворого зі синдромом Слая спостерігають виділення з сечею гепарансульфату та хондроїтинсульфату. Дефіцитом якого ензиму можна це пояснити?

А. Катепсину Д

В. -Амілази

С. Лактатдегідрогенази

D. Арилсульфатази


Е. -Глюкуронідази


4. Підвищена ламкість судин, руйнування емалі та дентину в хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?

А. Гідроксилування проліну

В. Відщеплення від проколагену С- кінцевого пептиду

С. Утворення поліпептидних ланцюгів

D. Відщеплення N- кінцевого пептидуЕ. Глікозилювання гідроксильованих залишків

Література

Основна:


 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник .- Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. – С. 655 – 666.

 2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф, Биологическая химия.- Москва: Медицина, 1990. – С. 518 – 527.

 3. Практикум з біологічної хімії. За ред. О.Я.Склярова.- Київ: Здоров’я. – 2002. – 298 с.

 4. Біохімічні показники у нормі і при патології. Навчальний довідник / За ред. Склярова О.Я. – К.: Медицина, 2007. – 320 c.

 5. Ситуаційні задачі та тести з біологічної хімії (Посібник для студентів медичних вузів)/За ред. Проф. Склярова О.Я.– Львів. 2006. – 232 с.

Додаткова:

 1. Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208 с.

 2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. Биохимия человека. – Москва: Мир. – 2004. – С. ІІ, 311 – 318, ІІ. 347 – 351.

 3. Бышевский А.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. – Екатеринбург, Уральский рабочий. - 1994. – С.173 – 177, 227 – 230, 333 – 336.

 4. Ленинджер А. Основы биохимии. – М.: Мир, 1985., Т.1. – С.176 – 184.


Тема № 14. Дослідження біохімічного складу тканин зуба: органічні та мінеральні компоненти. Амелогенез.

Мета заняття: Засвоїти хімічну будову та метаболічні особливості тканин зуба за фізіологічних умов і при розвитку карієсу та флюорозу; механізми регуляції метаболічних процесів у зубо-щелепній системі.

Актуальність теми: Формування системних знань про особливості метаболізму в пародонті та біохімічні механізми мінералізації і демінералізації тканин зуба важливо для розуміння причин виникнення захворювань не тільки органів ротової порожнини, а й організму в цілому, їх адекватної профілактики та правильного лікування.

Конкретні завдання:

 • Давати характеристику хімічному складу та обмінним процесам органічних і мінеральних речовин у тканинах зуба.

 • Оволодіти методами виявлення органічних і неорганічних сполук та кількісного визначення кальцію та фосфору в тканинах зуба.

 • Давати оцінку отриманим результатам.

Теоретичні питання


 1. Загальна характеристика хімічного складу тканин зуба (емалі, дентину, цементу, пульпи).

 2. неорганічні речовини емалі: поняття про емалеві призми, види апатитів, їх властивості та біологічна роль.

 3. органічні речовини емалі (специфічні білки, пептиди, вуглеводи, ліпіди).

 4. Особливості хімічного складу дентину, його структурно-функціональна організація. Цемент зуба.

 5. Пульпа – особливості біохімічного складу та обміну.

 6. Амелогенез. Процеси мінералізації – демінералізіції – основа мінерального обміну тканин зуба. Проникність емалі.

 7. Роль вітамінів А, D, Е, К, С у регуляції процесів мінералізації тканин зуба.

 8. Гормональна регуляція процесів мінералізації тканин зуба.

 9. Поверхневі утвори на зубах за умов норми (кутикула, пелікула) та патології (зубний наліт і зубний камінь).

 10. Біохімічні зміни в тканинах зуба при карієсі.

 11. Значення фтору для виникнення карієсу та флюорозу.

 12. Склад ясенної рідини та його зміни при патології пародонта.

Каталог: uploads -> repository -> biohim -> 2.Навчально-методична%20робота -> stomatologiya
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
stomatologiya -> Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
2.Навчально-методична%20робота -> Методичні вказівки підготували Доц. Бондарчук Т.І. Доц. Макаренко Т. М. Доц. Федевич Ю. М. Доц. Хаврона О. П. Ас. Білецька Л. П
biohim -> Робоча програма навчальної дисципліни клінічна біохімія спеціальність 12020102 «Клінічна фармація»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка