Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»


ТЕМА 12. КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯНСторінка12/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
#12117
ТипМетодичні вказівки
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 12.

КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів. Порядок проведення перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування до бюджету сум прибуткового податку з доходів, отриманих за місцем основної роботи, а також порядок подання та перевірки декларацій про доходи громадян, отримані як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом.

  2. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

  3. Особливості контрольної роботи при оподаткуванні доходів іноземних осіб та осіб без громадянства.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Хто є платником податку з доходів фізичних осіб?

 2. Що є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

 3. З яких елементів складається загальний оподатковуваний дохід?

 4. Яким чином проводиться розрахунок бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб в результати нарахування заробітної плати?

 5. Які доходи не включаються до загального оподатковуваного доходу платника податку?

 6. Що таке «податкова знижка»?

 7. Вкажіть можливі розміри ставки податку з доходів фізичних осіб?

 8. Щодо яких доходів застосовується 15 відсоткова ставка податку з доходів фізичних осіб?

 9. Щодо яких доходів застосовується 17 відсоткова ставка податку з доходів фізичних осіб?

 10. Щодо яких доходів застосовується 5 відсоткова ставка податку з доходів фізичних осіб?

 11. Щодо яких доходів застосовується 10 відсоткова ставка податку з доходів фізичних осіб?

 12. В які терміни проводиться сплата податку з доходів фізичних осіб?

 13. Що таке «соціальна пільга» і до яких груп платників вона може застосовуватися?

 14. Як впливає податкова соціальна пільга на розмір сплати податку з доходів?

 15. До яких доходів не може бути застосована податкова соціальна пільга?

 16. В який термін подається декларація про майновий стан і доходи?

 17. В яких випадки платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації?


Тестові завдання:

1. Платниками податку з доходів фізичних осіб є:

фізична особа  резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізична особа  нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

податковий агент

юридична особа

Усі відповіді правильні
2. Нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

Є платником податку з доходів фізичних осіб

Не є платником податку з доходів фізичних осіб
3. Об’єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи  доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Усі відповіді правильні
4. Об’єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

іноземні доходи  доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Усі відповіді правильні
5. Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року –це

База оподаткування

Одиниця оподаткування

Загальний оподатковуваний дохід


6. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку з доходів фізичних осіб становить

15 відсотків суми перевищення

17 відсотків суми перевищення

20 відсотків суми перевищення


7. Чи правильним є твердження, що у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку з доходів фізичних осіб становить 15 відсотків суми перевищення

Так


Ні
8. Чи правильним є твердження, що у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку з доходів фізичних осіб становить 21 відсотків суми перевищення

Так


Ні
9. Чи правильним є твердження, що у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку з доходів фізичних осібстановить 17 відсотків суми перевищення

Так


Ні
10. Чи правильним є твердження, що об’єктом оподаткування податковм з доходів фізичних осіб резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

Так


Ні

11. Податкова соціальна пільга може бути застосована до- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата

Так

Ні
12. Розмір податкової соціальної пільги втсановлюється:Щомісяця

Щокварталу

Щороку

За вибором платника податку з доходів фізичних осіб


13. Ставка податку з доходів фізичних осіб становить:

15%


17%

21%


Правильні відповіді 1 і 2

Правильної відповіді немає


14. Податок з доходів фізичних осіб…

Нараховується на заробітну плату

Утримується із заробітної плати

Компенсовується заробітною платою

Додається до заробітної плати
15. Чи правильним є твердження, що загальний оподатковуваний дохід  будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду?

Так


Ні
16. Чи правильним є твердження, що загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними Податковим кодексом.

Так


Ні
17. Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою:

15 (17)%


0%

30%
18. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб не включаються такі доходи:

сума державної та соціальної матеріальної допомоги

сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України

кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт

усі відповіді правильні


19. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб включаються такі доходи:

сума державної та соціальної матеріальної допомоги

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору

сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України

усі відповіді правильні
20. Кошти, надміру витрачені платником податку на відрядження або під звіт та не повернуті, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб:

За 0 ставкою

За ставкою 15 (17%)

За ставкою 25%


21. Дохід у вигляді дивідендів оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою:

0%7


15 (17%)

5%
22. Розмір податкової соціальної пільги розраховується:

Щомісячно

Щоквартально

Щорічно
23. Розмір податкової соціальної пільги розраховується з врахуванням:

Мінімальної зарплати

Прожиткового мінімуму

Заробітної плати особи, щодо якої застосовується податкова соціальна пільга


24. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

Доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

Заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

Доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Усі відповіді правильні
25. Податкова соціальна пільга може бути застосована:

За одним місцем роботиЗа всіма місцями роботи

Рекомендована література:

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями

 3. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12. 2000 р. № 2181/ІП зі змінами і доповненнями.

 4. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 5. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчагсьно-методич-ний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с

 6. Онисько С. М., Тофан I. М.. Податкова система: Підручник.-Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.

 7. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-мето­дичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

 8. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50

 9. Закон України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" від 22.12.1994 р. № 320/94 із змінами і доповненнями від 16.07.1999 р № 1003-ХІУ.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка