Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»Сторінка13/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 13.

КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ, РЕСУРСНИХ,

МАЙНОВИХ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Суб’єкти малого підприємництва. Умови переходу на спрощену систему оподаткування юридичний і фізичних осіб. Пільги при сплаті єдиного податку.

  2. Свідоцтво про сплату єдиного податку. Основні напрями податкового контролю. Податковий контроль за середньообліковою чисельністю працюючих і обсягом виручки від реалізації товарів (робіт, послуг).

  3. Ставки оподаткування. Податковий контроль за порядком декларування доходів юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємництва.

  4. Розрахунок і звіт зі сплати єдиного податку. Уточнюючий розрахунок. Книга обліку доходів і витрат.

  5. Плата за землю: земельний податок, орендна плата. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Категорія земель. Індексація грошової оцінки земель. Пільги. Податковий розрахунок земельного податку. Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Основні напрями контролю за стягнення плати за землю.

  6. Загальне та спеціальне використання лісових ресурсів.

  7. Збір за спеціальне використання води водних об’єктів.

  8. Родовища корисних копалин державного та місцевого значення. Нормативи платежів. Суб’єкти й об’єкти майнового оподаткування. Ставки та пільги при сплаті податку.


Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Які категорії суб’єктів відносять до суб’єктів малого підприємництва?

 2. В чому полягає суть спрощеної системи оподаткування?

 3. Вкажіть ставки єдиного податку для юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

 4. Які документи необхідно подати, щоб перейти на спрощену систему оподаткування?

 5. Вкажіть податки і збори, які сплачують суб’єкти підприємницької діяльності на єдиному податку.

 6. Що не обкладають єдиним податком?

 7. Для чого необхідна книга обліку доходів і витрат суб’єктам малого підприємництва? Який порядок її заповнення?

 8. Як ведеться облік єдиного податку?

 9. Охарактеризуйте форму звітності, що подає суб’єкт малого підприємництва про результати своєї діяльності за звітний квартал. Які особливості її заповнення?

 10. В які строки подається звітність суб’єктів малого підприємництва і який порядок виправлення помилок у ній?

 11. Назвіть основні податки, які відносяться до місцевих за рівнем підпорядкування.

 12. Як нараховується та сплачується податок на нерухоче майно, відмінне від земельної ділянки?

 13. Що є об'єктом оподаткуваннязбором за задійснення деяких видів підприємницької діяльності?

 14. Який порядок адміністрування туристичного збору?

 15. Податковий контроль за чисельністю транспортних засобів та податкова звітність.

 16. За якими категоріями класифікуються землі відповідно до їх цільового призначення при оподакуванні?

 17. Назвіть фактории, які впливають на розмір земельних платежів.

 18. Охарактеризуйте основні напрями податкового контролю за стягненням земельних платежів.

 19. Якими документами регламентується право на використання лісових ресурсів?

 20. Охарактеризуйте порядок нарахування та сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

 21. Охарактеризуйте порядок нарахування та сплати плати за користування надрами.

 22. Як здійснюється контроль за спеціальне водокористування?


Тестові завдання:
1. Єдиний податок належить до ____ податків:

місцевих
загальнодержавних


2. Чи правильним є твердження, що розмір єдиного податку визначається Президентом?

Так


Ні
3. Чи правильним є твердження, що до складу доходу платника податку не включаються суми податку на додану вартість?

Так


Ні
4. Від сплати яких податків звільняються усі платники єдиного податку?

ПДВ


податку на прибуток

податку з доходів фізичних осіб


5. Суб'єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування із загальної і навпаки:

1 раз в рік

1 раз в квартал

немає обмежень в кількості переходів


6. Свідоцтво платника єдиного податку видається на наступний часовий термін:

1 квартал

1 рік

безстроково


7. Перехід платника податків на спрощену систему оподаткування відбувається протягом____ календарних днів з дати подання відповідної заяви.

10

2040
8. Фізичні особи-підприємці, які не використовують найману робочу силу, можуть перебувати в ___ групі платників єдиного податку:

1

23

4

56
9. Фізичні особи-підприємці, кількість найманих осіб яких становить до 10 осіб, можуть перебувати у ___ групі платників єдиного податку:

1

23

4

56
10. Юридичні особи, кількість працівників яких не перевищує 50 осіб, можуть перебувати в ___ групі платників єдиного податку:

1

23

4

56
11. Юридичні особи платники єдиного податку можуть перебувати в ___ групі платників єдиного податку:

1

23

4

56
12. Чи можуть юридичні особи платники єдиного податку перебувати в 1 групі платників єдиного податку?

Так


Ні
13. Чи можуть юридичні особи платники єдиного податку перебувати в 3 групі платників єдиного податку?

Так


Ні
14. Чи можуть фізичні особи-підприємці платники єдиного податку перебувати в 1 групі платників єдиного податку?

Так


Ні
15. Чи можуть фізичні особи-підприємці платники єдиного податку перебувати в 5 групі платників єдиного податку?

Так


Ні
16. Чи можуть фізичні особи-підприємці платники єдиного податку перебувати в 4 групі платників єдиного податку?

Так


Ні
17. Граничний обсяг доходу платника єдиного податку, що перебуває в 1 групі становить:

50 тис.грн.

150 тис.грн.

500 тис.грн.

1 млн.грн.
18. Граничний обсяг доходу платника єдиного податку, що перебуває в 2 групі становить:

50 тис.грн.

150 тис.грн.

500 тис.грн.

1 млн.грн.
19. Чи можуть фізичні особи підприємці, що працюють за спрощеною системою оподаткування, бути одночасно платником ПДВ?

Так


Ні
20. Фізичні особи-підприємці, які перебувають у 3 групі платників єдиного податку, та сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

56

10
21. Фізичні особи-підприємці, які перебувають у 3 групі платників єдиного податку, та не сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

5

610
22. Ставка єдиного податку обирається із встановленого діапазону:

міською радою

Кабінетом Міністрів

Верховною Радою

платником податку
23. Граничний обсяг доходу юридичної особи платника єдиного податку, що перебуває в 4 групі становить:

500 тис.грн.

1 млн.грн.

3 млн.грн.

5 млн.грн.
24. Юридичні особи, які перебувають у 4 групі платників єдиного податку, та сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

516

8
25. Юридичні особи, які перебувають у 4 групі платників єдиного податку, та не сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

5

816
26. Граничний обсяг доходу юридичної особи платника єдиного податку, що перебуває в 5 групі становить:

500 тис.грн.

3 млн.грн.

5 млн.грн.

20 млн.грн.
27. Юридичні особи, які перебувають у 4 групі платників єдиного податку, та сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

57

8
28. Юридичні особи, які перебувають у 4 групі платників єдиного податку, та не сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

5

78
29. Юридичні особи, які перебувають у 6 групі платників єдиного податку, та сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

57

8
30. Юридичні особи, які перебувають у 6 групі платників єдиного податку, та не сплачують ПДВ, нараховують єдиний податок за ставкою___ відсотків від доходу

3

5

78
31. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відноситься до ____податків.

Місцевих


Загальнодержавних
32. Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з будівель дитячих будинків сімейного типу?

Так


Ні
33. Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з будівель приватних майстерень?

Так


Ні
34. Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з житлових будинків?

Так


Ні
35. Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з гуртожитків?

Так


Ні
36. Чи мають право міські ради встановлювати додаткові пільги з податку на нерухоме майно?

Так


Ні
37. Громадяни сплачують податок на нерухоме майно протягом ____ днів після отримання податкового повідомлення-рішення.

30

6090
38. Податкове повідомлення-рішення про суму сплати податку і відповідні платіжні реквізити органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, прямують (вручаються) громадянину органом Міндоходів за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до ____

1 липня звітного року

1 січня звітного року

31 грудня


39. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в розмірі не більше 1 відсотка від мінімальної заробітної плати для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує _____ метрів,

100 кв.


240 кв.

500 кв.
40. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в розмірі не більше 1 відсотка від мінімальної заробітної плати для житлових будинків, житлова площа яких не перевищує _____ метрів

100 кв.

740 кв.


500 кв.
41. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в розмірі 2,7 відсотки - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує

140 кв. метрів

240 кв. метрів

340 кв. метрів


42. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в розмірі 2,7 відсотки від мінімальної заробітної плати для житлових будинків, житлова площа яких перевищує _____ метрів

100 кв.


740 кв.

500 кв.


Рекомендована література:

 1. Подмарьов О. Податковий кодекс - перші кроки у системі оподаткування прибутку підприємств / О. Подмарьов //Інвестиції: практика та досвід.-2011.-№7 .-С. 59-62 –

 2. Проскура С. Податкові аспекти управління витратами виробництва / С.Проскура //Актуальні проблеми економіки.-2009.-№6 .-С. 255-263 –

 3. Сердюк В.М. Податковий облік: навчальний посібник / Сердюк В.М. − К.: Центр навчальної літератури, 2005. − 312с. –


ТЕМА 14.

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Єдина митна територія України. Структура митних органів України.

  2. Митний контроль і зони митного контролю.

  3. Митний режим.

  4. Технічні засоби контролю.

  5. Вантажна декларація. Декларація митної вартості.

  6. Методи визначення митної вартості. Періодична митна декларація. Тимчасова та неповна декларація. Окрема митна декларація. Попередня декларація. Форми митного контролю.

  7. Заходи примусового характеру.

  8. Основні процедури і етапи митного контролю і митного оформлення товарів.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Які процедури містить митний контроль?

 2. Яка відміннсть між митницею, митним постом та митною лабораторією?

 3. З якою метою створюються митні варти?

 4. Що таке «митний режим»?

 5. Охарактеризуйте порядок подання митних декларацій за напрямами переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України?

 6. Поясніть особливості складання вантажної митної декларації.

 7. Під час яких митних операцій подається митному органу уніфікована митна квитанція?

 8. Охарактеризуйте особливості складання та подання тимчасової та неповної декларації.

Практична частина заняття

Завдання № 14.1

Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного збору та ПДВ.Підприємство-резидент «Україна» на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «Африка» одержало товар на суму 55303 дол. США (452 од. за ціною 74 дол. США за одиницю), у тому числі транспортні послуги на тери­торії України на 210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури) на умовах СРТ (перевезення оплачене до пункту при­значення) м. Сум. Даний товар обкладається митом за ставкою 10%, ставка митного збору 0,2%. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації ─ 5,54 грн/дол. США.

Тестові завдання:

1. Сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою додержання нормативно-правових норм із питань переміщення товарів, транспортних засобів, стягнення окремих податків і зборів – це:

податковий контроль

митний контроль

податково-митний контроль
2. Чи правильним є твердження, що митний пост є структурним підрозділом митниці?

Так


Ні
3. Чи правильним є твердження, що митниця є структурним підрозділом митного посту?

Так


Ні
4. Митні лабораторії проводять експертизи…:

лише за запитами митних органів

за запитами митних та податкових органів

за загальним спектром замовників


5. За умов експортних поставок подаються наступні види декларацій:

уніфікована митна декларація

вантажна декларація

декларація митної вартостіперіодична митна декларація

Рекомендована література:


 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.

 3. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 4. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчагсьно-методич-ний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с.

 5. Онисько С. М., Тофан I. М.. Податкова система: Підручник.-Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.

 6. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50.,Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка