Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»Сторінка2/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
#12117
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдля проведення практичних занять з курсу

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів усіх форм навчання

Тернопіль-2015

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів напряму підготовки 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання // укл. І.Б.Маркович – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 90 с.


Укладач: Маркович Ірина Богданівна, кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та фінансів

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Рецензент: Панухник Олена Віталіївна, доктор економічних наук,

професор кафедри економіки та фінансів

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

З М І С Т

Передмова……………………………………………………………………………….5

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту……………………………………………………………………………6

Тема 2. Планування та прогнозування податків і зборів………………………….15

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент…………………………………………….16

Тема 4. Податкова політика в системі державного регулювання………………...17

Тема 5. Облік платників податків…………………………………………………….17

Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків……………24

Тема 7. Управління податковим боргом ……………………………………………30

Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю………………………………..35

Тема 9. Планування та організація проведення перевірок………………….…….37

Тема 10. Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння податків на

споживання ……………………………………………………………………………43

Тема 11. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет

податку на прибуток …………………………………………………………………44

Тема 12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян……………………………………………………………………………….53

Тема 13. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних,

майнових та інших обов’язкових платежів …………………………………………59

Тема 14. Митний контроль ……………………………………………………………68

Тема 15. Західний досвід адміністрування податків………………..………………71

Термінологічний словник……………………………………………………………...71

Контрольні запитання…………………………………………………………..……...87

ПЕРЕДМОВА

Мета дисципліни - надати можливість студентам засвоїти методологію і методику стратегічного та оперативного управління в сфері оподаткування в умовах суттєвої зміни порядку обчислення та сплати податків.

Основне завдання курсу - дати студентові необхідні знання з організації податкового планування, обліку і контролю.

Предметом навчальної дисципліни є організація податкового менеджменту на рівні підприємства.
Завдання вивчення курсу “Податковий менеджмент” полягає у теоретичній та практичній підготовці студентів економічних спеціальностей з низки питань, які повинні ЗНАТИ студенти:

• зміст, сутність функцій та принципів організації податкового менеджменту на підприємстві;

• інформаційне забезпечення податкового менеджменту на підприємстві;

• зміст та методики виконання податкового аналізу податкових платежів підприємства;

• планування податкових платежів та методів їх здійснення;

• методи контролю за сплатою податкових платежів;

• податкове регулювання та його змісту.
Крім того, студенти повинні ВМІТИ :


 • здійснювати розрахунок та облік податків;

 • вести особові рахунки платників податків та складати акти перевірок;

 • обчислювати недоїмки і пені за результатами перевірок та фінансові санкції або адміністративні штрафи.

Основним завданням проведення практичної частини вивчення дисципліни є забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу шляхом обговорення питань теми, тестування, розв’язання практичних завдань та вирішення практичних ситуацій.

При проведенні семінарських занять реалізуються такі форми навчального процесу:

- усне опитування студентів з проблем, які виносяться на обговорення;

- заслуховування і обговорення підготовлених студентами реферативних повідомлень за матеріалами періодичної преси, монографічними джерелами, результатами діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- виконання контрольних завдань за тестами.

Під час проведення практичних занять здійснюється:

- програмований контроль знань студентів;

- вирішення управлінських ситуацій;- проведення ділових ігор, круглих столів та диспутів.

ТЕМА 1.

ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Поняття податкового менеджменту та його складові.

  2. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції.

  3. Державна фіскальна служба України, її структура, статус, підпорядкування.

  4. Правове регламентування діяльності податкових органів.

  5. Функції органів ДФС України.

  6. Права податкових органів.

  7. Відповідальність платників податків.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. В чому полягає суть податкового менеджменту як науково-практичної дисципліни?

 2. Як здійснюється поділ податкового менеджменту за рівнем управління?

 3. Охарактеризуйте основні функції податкового менеджменту.

 4. Чим відрізняється стратегічне та оперативне управління податкового менеджменту?

 5. Які види відповідальності можуть наступати за порушення податкового законодавства?

 6. Якими органами здійснюється управління в сфері оподаткування?

 7. Охарактеризуйте основні синергійні елементи податкового менеджменту.

 8. Чим обумовлена необхідність податкового менеджменту на промисловому підприємстві та його функції.

 9. Як розраховується ставка агрегованого оподаткування і що вона показує?

 10. Охарактеризуйте основні функції податкового менеджменту на підприємстві.

 11. Як побудована система органів державної податкової служби України?

 12. В чому полягають основні принципи до роботи податкової міліції?

 13. На яких принципах базується система оподаткування?

 14. Охарактеризуйте права та обов’язки платників податків?

 15. Охарактеризуйте права та обов’язки органів державної податкової служби?

Практична частина заняття

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка