Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»Сторінка6/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ТЕМА 4.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


Зміст теоретичної частини заняття:

4.1. Суть податкової політики і податкового механізму.

4.2 Цілі податкової політики.

4.3 Принципи формування податкової політики держави.

4.4Типи і форми податкової політики.

4.5 Поняття податкового тягаря, методи його вимірювання.Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

1. Проаналізуйте значення та роль державного бюджету як головного інструменту регулювання економічного розвитку країни.

2. Охарактеризуйте концепції бюджетної політики.

3. Розкрийте основні параметри державного бюджету.

4. У чому полягають основні засади функціонування податкової системи сучасної держави?

5. Якими е основні проблеми зниження рівня перерозподілу ВВП через державний бюджет та напрями їх розв'язання?

6. У чому полягає необхідність податкового стимулювання розвитку малого підприємництва?

7. Проаналізуйте особливості використання ефекту Лаффера у фіскальній політиці урядами розвинених країн.


ТЕМА 5.

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Сутність та значення обліку платників податків - юридичних осіб.

  2. Порядок подання документів для реєстрації у податкових органах.

  3. Реєстрація і облік філій, відділень. Єдиний банк даних платників податків - юридичних осіб.

  4. Державний реєстр фізичних осіб (ДРФО) - платників податків та інших обов'язкових платежів. Реєстр фізичних осіб - платників податків, суб'єктів підприємницької діяльності: мета створення, зміст інформації, елементи інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб, джерела формування інформаційного фонду, напрями використання.

  5. Особливості взяття на податковий облік фізичних осіб - суб'єктів підпри­ємницької діяльності.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Охарактеризуйте порядок взяття на облік платників податків юридичних осіб в органах ДПС.

 2. Яким чином здійснюється реєстрація філій (відділень) в органах ДПС?

 3. Які документи та в які терміни подаються в органи ДПС платниками-юридичними особами для реєстрації?

 4. В чому полягають особливості взяття на облік великих платників податків?

 5. Охарактеризуйте особливості обліку платників податку на прибуток підприємств.

 6. Які особливості обліку платників юридичних осіб?

 7. Яка мета створення та які елементи інформаційного фонду містяться у Державному реєстрі фізичних осіб?

 8. В чому полягають особливості взяття на податковий облік фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності?


Тестові завдання:

1. Державна реєстрація суб‘єктів господарювання здійснюється:

Податковими органами

Реєстраторами місцевих органів влади

Самозайнятими особами

Правильної відповіді немає


2. Облік платників податків в органах державної податкової служби ведеться за:

Податковими номерами

Номерами реєстрації

Кодами видів діяльності

Ідентифікаційними номерами
3. Центральним органом державної податкової служби визначаються:

порядок обліку платників податків і зборів;

перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання таких документів;

форми заяв, свідоцтв та документів з питань реєстрації та обліку платників податків

усі відповіді правильні
4. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб в органах державної податкової служби здійснюється не пізніше … з дня отримання відповідних відомостей органами державної податкової служби

наступного робочого дня

наступних трьох днів

наступних 10 днів


5. Органи державної реєстрації зобов’язані протягом ____ робочих днів з дня оформлення внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

3

510

20
6. Чи правильним є твердження, що органи державної реєстрації зобов’язані протягом 5 робочих днів з дня оформлення внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності?

Так

Ні
7. Чи правильним є твердження, що органи державної реєстрації зобов’язані протягом 30 робочих днів з дня оформлення внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності?Так

Ні
8. Органи державної реєстрації зобов’язані протягом ____ робочих днів з дня оформлення видати Свідоцтво про державну реєстрацію.

3

5

1020
9. Чи правильним є твердження, що органи державної реєстрації зобов’язані протягом 30 робочих днів з дня оформлення видати Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності?

Так


Ні
10. Чи правильним є твердження, що органи державної реєстрації зобов’язані протягом 5 робочих днів з дня оформлення видати Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності?

Так


Ні
11. Юридичні особи повинні у 20-денний термін після отримання Свідоцтва про державну реєстрацію зареєструвати в органах податкової служби?

Так


Ні
12. Юридичні особи повинні у ____-денний термін після отримання Свідоцтва про державну реєстрацію зареєструвати в органах податкової служби:

3

510

20
13. Платники податків — юридичні особи для взяття на облік подають в органи ДПС за місце­знаходженням такі документи: заяву за формою:

1-ОПП

5-ОПП

25-ОПП
14. Взяття на облік платника податків — юридичної особи (філії) здійс­нюється органом ДПС протягом ____ робочих днів після надходження заяви за ф. № 1-ОПП

2

10

20

30
15. Після взяття платника податків на облік орган ДПС видає платникові — юри­дичній особі довідку про взяття на облік як платника податків за формою_____

1-ОПП

4-ОПП

5-ОПП

25-ОПП
16. Чи можуть бути платниками податку на прибуток неприбуткові організації?

Так


Ні
17. Чи є платниками податку на прибуток нерезиденти, які отримують свої доходи за кордоном?

Так


Ні
18. Суми, відображені у складі доходів платника податку

Підлягають обов’язковому повторному включенню до складу його доходів

Не підлягають повторному включенню до складу його доходів

Підлягають обов’язковому потрійному включенню до складу його доходів


19. Непрямий податок, який включається до ціни товару та сплачується незалежно від результатів діяльності підприємства –

Податок на додану вартість

Податок на прибуток

Податок з доходів фізичних осіб

Усі відповіді вірні
20. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше

10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

20 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

25 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.


21. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше

10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

25 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій


22. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо:

будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від 300000 грн., за умови сплати суми податкових зобов’язань;

будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку;

будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

усі відповіді правильні
23. Ставки податку на додану вартість встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

20 відсотків

17 відсотків

0 відсотків.

Усі відповіді правильні
24. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше

10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

30 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.

15 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій.


25. Чи правильним є твердження, що у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій?

Так


Ні
26. Чи правильним є твердження, що у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 30 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій?

Так


Ні
27. Реєстрації суб’єктів господарювання як платників податку на додану вартість підлягають:

Обов’язково усі платники податків

Платники, що добровільно виявили бажання бути платником ПДВ

Великі та середні платники податків

Усі відповіді правильні
28. Реєтрація полатників податку на додану вартість проводиться:

Державними реєстраторами

Органами державної податкової служби

Міською радою


29. Чи правильним є твредження, що реєтрація полатників податку на додану вартість проводиться державними реєстраторами?

Так


Ні
30. Чи правильним є твредження, що реєтрація полатників податку на додану вартість проводиться органами державної податкової служби?

Так


Ні
31. Чи правильним є твредження, що реєтрація полатників податку на додану вартість проводиться міською радою?

Так


Ні
32. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ орган податкової служби зобов’язаний видати заявнику свідоцтво протягом _____ днів від дати надходження реєстраційної заяви

5

1030
33. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ орган податкової служби зобов’язаний видати заявнику свідоцтво протягом 10 днів від дати надходження реєстраційної заяви.

Так


Ні
34. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ орган податкової служби зобов’язаний видати заявнику свідоцтво протягом 45 днів від дати надходження реєстраційної заяви.

Так


Ні
35. Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється____, який використовується для сплати податку.

Ідентифікаційний номер

Індивідуальний податковий номер

Індивідуальний номер особи-платника ПДВ


36. Чи може бути особа одночасно платником єдиного податку та ПДВ?

Так


Ні
37. Чи може бути особа одночасно платником єдиного податку та податку на прибуток?

Так


Ні
Теми рефератів:

 1. Порядок реєстрації платників податків в державних органах.

 2. Процедура реєстрації в органах ДПС юридичних та фізичних осіб.

Рекомендована література:

 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.

 3. Наказ Державної податкової адміністрації України" Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби" від 18.07. 2005 р. № 276.

 4. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с.

 5. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

 6. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-мето­дичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

 7. Ярема Б. П., Маринець В. П. Податкова система: збірник задач: Навчальний посібник. 2-ге вид., перєробл. і доп. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка