Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяСкачати 227.76 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір227.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

Завідувач

кафедри акушерства та гінекології № 2

_____д.мед.н. професор О.В. Булавенко

„30” серпня 2013 року


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Акушерство та гінекологія

Модуль 1.

Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовний модуль 2.

Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Тема заняття


Вагітність та пологи при тазовому передлежанні. Вагітність та пологи при аномаліях кісткового тазу. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

(друге заняття)

Курс

4

Факультет

медичний

Автор

к.мед.н., доцент Супрунова Т.В.

Вінниця – 20131. Актуальність теми:

Під час пологів при вузькому тазі нерідко виникають ускладнення, які загрожують матері та плоду. Пологи при вузькому тазі проходять з високим відсотком травматизму для матері і плода, призводять до високого рівня перинатальної патології і смертності, тому знання методів своєчасної діагностики вузького таза, вивчення особливостей перебігу та ведення пологів при вузькому тазі, а також способів профілактики та лікування можливих ускладнень є актуальними.

За даними різних авторів, пологи з великим плодом трапляються у 8— 14% випадків, і частота їх з року в рік збільшується. Діагностика і профілактика великого плода, ведення вагітності та пологів є важливим завданням наукового і практичного акушерства, вивчення цієї проблеми є досить обгрунтованим, оскільки ускладнення під час пологів становлять одну з причин перинатальної захворюваності й смертності, а часом і важких ускладнень з боку матері.
2. Конкретні цілі:

1. Визначати поняття "клінічно вузький" та "анатомічно звужений таз".

2. Класифікувати вузькі тази за формою та ступенем звуження.

3. Знати та вміти показати на фантомі біомеханізм пологів при різних формах звуження тазу (загально рівномірно звуженому, поперечно звуженому, плоско-рахітичному, простому плоскому).

4. Діагностувати різні форми та ступені звуження анатомічно вузького тазу при зовнішньому та внутрішньому дослідженні.

5. Проводити обов'язкові та додаткові вимірювання тазу у вагітної або роділлі з вузьким тазом.

6. Виконати вагінальне дослідження у роділлі з вузьким тазом.

7. Визначити умови для діагностики клінічної відповідності розмірів плода і тазу матері.

8. Визначати ознаку Вастена.

9. Знати поняття про асинклітичне вставлення голівки та його види.

10. Знати і обґрунтувати особливості клінічного перебігу пологів при різних формах звуження тазів.

11. Вміти вести пологи при вузьких тазах.

12. Діагностувати ускладнення в пологах для матері і плода при вузьких тазах.

13. Обгрунтувати прогноз пологів і ускладнень для матері і плода в пологах при звужених тазах.

14. Визначати попередній план ведення пологів та проводити профілактику ускладнень в пологах при вузьких тазах.

15. Знати роль жіночої консультації у виявленні вузького тазу та профілактики його ускладнень.

16. Діагностувати великий (велетенський) плід.

17. Знати основні причини, що викликають розвиток великого плода.

18. Знати основні методи діагностики великого плода.

19. Визначити ознаки невідповідності між голівкою плода і тазом роділлі при великому плоді.

20. Визначати передбачувану масу плода, його стан, розміри тазу у роділлі з вузьким тазом.

21. Знати особливості перебігу вагітності та пологів при великому плоді.

22. Прогнозувати наслідок пологів з урахуванням передбачуваної маси плода, розмірів таза, характеру пологової діяльності.

23. Обрати адекватний спосіб ведення пологів у роділлі з великим плодом залежно від акушерської ситуації.

24. Профілактувати розвиток великого плода.


 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Нормальна анатомія людини

Анатомія голівки плода. Розміри доношеного плода, його голівки.

Пологові шляхи, розміри жіночого тазу.Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи загального обстеження. Поняття про пальпацію та аускультацію. Поняття про ультразвукове дослідження, ЕКГ.
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

1.

2.


...  1. Теоретичні питання до заняття:

1. Що таке анатомічно звужений таз ?

2. Які форми вузького тазу Вам відомі ?

3. Що таке клінічно вузький таз ?

4. Класифікація звужених тазів за формою звуження.

5. Класифікація звужених тазів за ступенем звуження.

6. Перебіг вагітності при вузькому тазі.

7. Складіть прогноз пологів при різних ступенях звуження таза.

8. Опишіть біомеханізм пологів при загально рівномірно звуженому тазі, його особливості.

9. Опишіть біомеханізм пологів при поперечно звуженому тазі, особливості.

10. Опишіть біомеханізм пологів при плоско-рахітичному тазі.

11. Опишіть біомеханізм пологів при простому плоскому тазі.

12. Що таке асинклітичне вставлення та які види їх ви знаєте ?

13. Як проходять пологи при вузькому тазі ? Їх особливості.

14. Які можуть виникнути ускладнення в пологах для матері і плода?

15. Роль жіночої консультації у виявленні вузького таза та профілактики його ускладнень.

16. Методи визначення передбачуваної маси плода.

17. Які розміри плода вказують на те, що плід великий ?

18. Причини, що спричинюють розвиток великого плода ?

19. Як розвивається вагітність великим плодом ?

20. Що таке анатомічне звужений та клінічно вузький таз ?

21. Особливості біомеханізму пологів у жінок з рівномірнозвуженим тазом.

22. Які ускладнення можливі під час пологів великим плодом ?

23. Які існують методи виявлення клінічної невідповідності між голівкою плода і тазом матері ?

24. Які методи розродження роділь великим плодом ?

25. Показання та протипоказання до кесаревого розтину роділь з великим плодом ?

26. Роль жіночої консультації та стаціонару в профілактиці розвитку великого плода й ускладнень вагітності та пологів.
  1. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Робота з лялькою, тазом з визначення відношення голівки до малого таза при різних формах звуження таза.

2. Проведення обов'язкових та додаткових вимірів таза у вагітної або роділлі з різними формами анатомічно вузького тазу (загально рівномірно звуженим, поперечно звуженим, простим плоским, плоско-рахітичним, косозміщеним).

3. Виконання вагінального дослідження у роділлі з вузьким тазом.

4. Визначення передбачуваної маси плода, його стану у роділлі з вузьким тазом. Визначення прогнозу пологів та попередньо­го плану ведення пологів.

5. Самостійне складання ситуаційних задач щодо перебігу та ведення пологів у вагітних з вузьким тазом.

6. Виміряйте ВДМ та ОЖ у вагітної та визначте масу плода.

7. Виміряйте тазоміром на муляжах (фантом, лялька, таз) розміри тазу, плода.

8. Відновіть на фантомі біомеханізм пологів у жінок з загально рівномірно звуженим тазом.

9. Проведіть обстеження вагітної за допомогою зовнішніх методів та встановіть діагноз.

10. Складіть план ведення пологів в обстеженої вагітної та визначте прогноз пологів.

11. Встановіть відповідність голівки плода тазу матері шляхом вимірювання розміру Цангемейстера і визначення симптому Вастена.

12. Визначте у роділлі висоту стояння голівки плода й простежте динаміку просування голівки по родовому каналу (на фантомі).

13. Проаналізуйте історію пологів у породіллі з великим плодом.

14. Проконтролюйте правильність вимірювання тазу і голівки, ВДМ, ОЖ, виконаних вашим товаришем.


Зміст теми:

Анатомічно вузький таз — це такий таз, у якого всі або один із головних розмірів зменшений не менш як на 1,5—2 см. Це поняття анатомічне, належить як до вагітності, так і до періоду після неї.

Необхідно провести класифікацію вузького тазу за формою і ступенем звуження.


Форми тазу, які зустрічаються часто:


1. Загально рівномірно звужений таз.

2. Поперечно звужений таз.

3. Плоский таз:

- простий плоский;

- плоско-рахітичний.

4. Загально звужений плоский таз.


Форми таза, які зустрічаються рідко:

1. Косозміщений, косозвужений таз.

2. Воронкоподібний таз.

3. Кіфотичний таз.

4. Спондилолістичний таз.

5. Остеомалятичний таз.

6. Таз, звужений пухлинами та екзостозами.
Розрізняють 4 ступені звуження:

І — істина кон’югата менша за 11, більша за 9 см.

II — істина кон’югата менша за 9, більша за 7 см.

III — істина кон’югата менша за 7, більша за 5 см.

IV — істина кон’югата дорівнює 5 см та менше.
Пологи через природні пологові шляхи при III та IV ступенях звуження не можливі. Якщо зовнішня кон'югата 18 см та менше, таз вважають анатомічно вузьким. У такому випадку необхідно провести додаткові вимірювання для вирішення питання про клінічну відповідність таза розмірам плода та можливості пологів через природні пологові шляхи.

Додаткові вимірювання:

1) окружність живота;

2) окружність таза;

3) окружність променевозап'ясткового суглоба (визначення індексу Соловйова);

4) форма та розміри ромба Міхаеліса;

5) висота симфізу;

6) два розміри виходу з малого таза;

7) бокові кон'югати;

8) діагональна кон'югата;

9) косі розміри великого таза;

10) істина кон'югата;

11) розміри плода (ріст, маса, прямий розмір голівки).

Якщо оцінити всі ці розміри, можна скласти план ведення пологів, однак слід зазначити, що результат пологів залежить від таких моментів, як розмір таза, плода (довжина, маса), прямого розміру голівки, характеру вставлення голівки, конфігурації голівки, ознаки Вастена, асинклітизма, характеру пологової діяльності, часу відходження навколоплідних вод.

Всі ці дані не можна заздалегідь передбачити, тому питання про подальше ведення пологів та характер оперативного втручання нерідко вирішується лише в динаміці пологів шляхом спостереження, повторних зовнішніх та вагінальних досліджень. Жінок з вузьким тазом треба госпіталізувати за два тижні до пологів.Особливості біомеханізму пологів при

загально рівномірно звуженому тазі

Загально рівномірно звуженим тазом (ЗРЗ) називається такий таз, всі розміри якого зменшені на однакову кількість сантиметрів. Наприклад: нормальний таз — 25—28—31—20; ЗРЗ-таз — 22—25—28—17.

Біомеханізм пологів при ЗРЗ схожий, як і при нормальних розмірах таза, але в моментах більш різко виражені його особливості:

1) в першому моменті відбувається максимальне згинання голівки при вході до малого таза; мале тім'ячко перебуває на провідній вісі тазу, тобто в центрі; вставлення голівки при вході до малого таза сагітальним швом в одному з косих розмірів;

2) різко виражена доліхоцефалічна конфігурація голівки; а другий момент пологів, як правило, подовжується у часі;

3) в третьому моменті розгинання після фіксації голівки плода підпотиличною ямкою у зв'язку з вузкістю лобкового кута проходить нижче, ніж при нормальному тазі, що призводить до більшої травматизації промежини;

4) четвертий момент пологів відбувається без особливостей.

Проходження голівки при вузькому тазі у зв'язку з максимальним згинанням і доліхоцефалічною конфігурацією потребує більше часу, аніж при нормальному тазі.


Особливості біомеханізму пологів

при поперечно звуженому тазі

Поперечно звужений таз характеризується зменшенням поперечних розмірів таза на 0,5—1 см і більше при нормальному (або збільшеному) розмірі істинної кон'югати.

Діагноз ставиться при УЗД, оскільки клінічні ознаки, в тому числі і виміри великого таза, недостатньо інформативні. Діагностичне значення має зменшення поперечного розміру ромба Міхаеліса.

При поєднанні зменшення поперечних розмірів таза зі збільшенням істинної кон'югати нерідко утворюється високе пряме стояння голівки.

Якщо потилиця спрямована до симфізу, голівка невелика, пологова діяльність добра, голівка сильно згинається, проходить в зігнутому стані (сагітальний шов в прямому розмірі) через всі площини таза і народжується як при передньому виді потиличного передлежання.

Якщо потилиця обернена назад, повернення зігнутої голівки на 180° може статися в порожнині таза (лише при невеликій голівці та енергійній пологовій діяльності), і вона прорізується в передньому або задньому виді. При високому прямому стоянні голівки (особливо при задньому виді) виникають ускладнення, які є показанням до кесаревого розтину.


Особливості біомеханізму пологів

при плоскому тазі

Простий плоский таз — таз, у якого всі прямі розміри зменшені.

Він утворюється внаслідок зміщення крижів до лона.

Наприклад: нормальний таз 25—28—31—20, простий плоский таз 25—28—31—18, плоско-рахітичний таз 26—26—31—17.

Плоско-рахітичний таз — таз, деформований у зв'язку з захворюванням рахітом.

Перша особливість біомеханізму пологів - вставлення голівки сагітальним швом в поперечному розмірі входу до малого таза та довге стояння тут.

Друга особливість — незначне розгинання голівки при вході до малого таза.

Третя особливість — бокове нахилення голівки (асинклітичне вставлення). Розрізняють передній (Негелевський) асинклітизм та задній (Літцманівський) асинклітизм (несприятливий).

Четверта особливість — брахіоцефалічна конфігурація голівки. Розбіжності біомеханізму пологів при плоских тазах полягають в тому, що при простому плоскому тазі внутрішнє повернення голівки завершується на тазовому дні, а при плоско-рахітичному — на межі широкої та вузької площини малого таза, оскільки в останньому випадку звужений тільки вхід до малого таза.

При плоскому простому тазі труднощі, які відчуває голівка при вході до таза, мають місце і в порожнині, і у виході з таза, оскільки прямі розміри звужені в усіх площинах. Часто виникає низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. При плоско-рахітичному тазі голівка плода, проходячи площину входу до малого таза, далі дуже швидко (іноді кілька хвилин) спускається на тазове дно та народжується, оскільки прямі розміри порожнини та виходу можуть бути навіть збільшені, що значно збільшує травматизм плода.Ведення пологів при вузькому тазі являє собою відповідальне та складне завдання.

Це пов'язано з тим, що при анатомічно вузькому тазі пологи можуть бути:

- нормальними;

- обтяженими, але закінчитися сприятливо при наданні правильної допомоги;

- дуже тяжкими, з ускладненнями, небезпечними для роділлі і плода.

В таких випадках, як правило, виникає необхідність оперативного розродження.

При І ступені звуження та середніх розмірах плода пологи ведуться очікувально, ретельно наглядаючи за їх динамікою, станом роділлі та плода.

При II та III ступенях звуження показаний плановий кесарів розтин, а при мертвому плоді — плодоруйнівна операція; IV ступінь звуження таза, незалежно від стану плода, є абсолютним показанням до кесаревого розтину.

Хірургічне втручання застосовують при виникненні ускладнень, які загрожують роділлі та плоду. Показання до хірургічного втручання виникають при появі ознак невідповідності між розмірами таза та голівки.
КЛІНІЧНО ВУЗЬКИЙ ТАЗ

Під терміном "клінічно вузький таз" розуміємо несумісність між голівкою плода та тазом роділлі, незалежно від розмірів останнього.Причини клінічно вузького тазу:

Анатомічно вузький таз є головною причиною виникнення в пологах клінічно (функціонально) вузького таза.

Причинами також є великі розміри плода, для якого анатомічно нормальні розміри таза стають недостатніми. Це поняття клінічне і визначається в пологах при хорошій пологовій діяльності: водах, що відійшли; достатньому розкритті шийки матки; голівці, що вставилась.

Не мають прогностичного значення:

- визначення невідповідності розмірів голівки плода і таза матері до початку пологів на основ зросту матері, розміру її ступні;

- проведення клінічної або рентгенологічної пельвеометрії, в тому числі і комп'ютерної томопельвіометрії;

- високе стояння голівки плода перед пологами;

- індекс Солов'йова, ромб Міхаеліса, зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження;

- УЗД.


Не існує надійного способу для точного прогнозування до пологів невідповідності розмірів тазу матері та голівки плода.

Самі пологи при головному передлежанні плода є найкращим тестом на таку відповідність. Цей діагноз виставляється лише у пологах.


Фактори ризику виникнення клінічно вузького тазу:

- анатомічно вузький таз;

- великий плід;

- розгинальні передлежання голівки плода;

- переношена вагітність;

- гідроцефалія у плода;

- пухлини і вади розвитку плода;

- пухлини і вади розвитку тазу матері;

- пухлини органів малого тазу.
Умови діагностики клінічно вузького тазу:

- розкриття шийки матки більше 8 см;

- відсутність плідного міхура;

- випорожнений сечовий міхур;

- нормальна скоротлива діяльність матки.

Діагностичні ознаки клінічно вузького тазу:

1) відсутність поступального руху голівки при повному розкритті шийки матки та нормальній (енергійній) пологовій діяльності;

2) симптом Вастена врівень або позитивний (розмір Цангемейстера більше, ніж кон'югата екстерна);

3) недостатнє прилягання шийки матки до передлеглої голівки плода;

4) високе розташування контракційного кільця (симптом загрози розриву матки);

5) поява потуг при високому розташуванні голівки плода;

6) набряк шийки матки з можливим поширенням на піхву і зовнішні статеві органи;

7) симптоми здавлення сечового міхура;

8) виражена конфігурація голівки плода.

За наявності двох чи більше ознак встановлюється діагноз клінічно вузького таза.Ускладнення під час пологів:

Акушерська тактика при клінічно вузькому тазі:

Діагноз клінічно вузького тазу є показанням до негайного розродження шляхом операції кесаревого розтину.

За умови загибелі плода розродження проводиться шляхом плодоруйнівної операції.

Акушерські щипці та вакуум-екстракція плода при клінічно вузькому тазі протипоказані.


МАКРОСОМІЯ В АКУШЕРСТВІ

Великим вважають плід масою більш як 4000 г, та велетенським більше 5000 г. Така патологія зустрічається в 8—14% випадків від всіх пологів.

Причини розвитку великого плода та фактори, що впливають на масу плода:

 • кількість попередніх пологів,

 • вік вагітних за 30 років,

 • стать плода,

 • спадковість,

 • переношування,

 • цукровий діабет вагітної,

 • надмірне харчування,

 • у жінок з великим збільшенням ваги під час вагітності,

 • набрякова форма гемолітичної хвороби плода.

Розпізнавання великого плода: анамнестичні дані, маса дітей під час попередніх пологів, ендокринні захворювання матері, маса матері. Огляд вагітної: наявність ожиріння, ендокринопатії, округла форма живота, окружність живота понад 100 см, висота стояння дна матки понад 40 см, прямий розмір голівки понад 12 см, довжина плода за Альфрельдом понад 53 см, високе стояння голівки плода над входом до малого таза перед пологами та під час пологів, дані ультразвукового дослідження.

Ускладнення під час вагітності та пологів:

У жінок з великим та велетенським плодом вагітність має деякі особливості. У них в 2 рази частіше спостерігаються набряки, ОПГ-гестози, в 1,5 раза — багатоводдя, переношування. Під час пологів виникає несвоєчасне відходження навколоплідних вод і випадіння пуповини, неправильні вставлення голівки плода, слабкість пологової діяльності, ендометрит в пологах, клінічно вузький таз, що у випадку пізньої його діагностики може спричинити розрив матки, патологічні кровотечі в III періоді пологів та ранньому післяпологовому періоді, розриви м'яких тканин пологового каналу з наступною недостатністю тазового дна, розходження й розрив симфізу; нерідко настає гіпоксія плода та підвищене пологове травмування новонародженого (кефалогематоми, внутрішньочерепний крововилив, переломи ключиць, травми хребта).

Пологи великим плодом відбуваються так само, як у випадку загально рівномірно звуженого тазу (біомеханізм пологів). У роділь з великим плодом частіше доводиться застосовувати оперативне завершення пологів (кесарів розтин, плодоруйнівні операції).

Показання до кесаревого розтину у випадку великого плода:


 • клінічно або анатомічно вузький таз,

 • тазове передлежання,

 • слабкість пологової діяльності особливо одночасно з передчасним відходженням навколоплідних вод,

 • різні поєднання акушерської і екстрагенітальної патології, що збільшує ризик ускладнень з боку матері і плода.

Профілактика розвитку великого плода і ускладнень під час пологів: своєчасна діагностика можливих причин розвитку великого плода, тобто виявлення жінок групи високого ризику (ожиріння, цукровий діабет тощо), своєчасне надання поради щодо режиму харчування, своєчасна діагностика великого плода і госпіталізація таких вагітних за 2 тижні до пологів. У стаціонарі слід вибрати правильну тактику ведення пологів.
Матеріали для самоконтролю:

А. Тестові завдання для самоконтролю див. Додаток 1.
Б. Задачі для самоконтролю: див. Додаток 2.

№ 1. Жінка, що вперше народжує, розміри тазу 23—26—29—17 см. Пологова діяльність активна, розкриття шийки матки на 6 см, плодовий міхур цілий. Голівка плода малим сегментом у вході до малого таза. Мис досягається. Діагональна кон'югата 10 см. Маса плода 3 кг. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря, прогноз пологів.


№ 2. Вперше народжуюча, розміри таза 25—28—31—20 см. Пологова діяльність активна. Води відійшли чисті. Маса плода 4500,0. Голівка притиснута до входу в малий таз. Ознака Вастена позитивна. Розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Мис не досягається. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 136 уд/хв. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.
№ 3. Роділля Н., пологи перші, термінові. Розміри таза 26—27—30—18 см. Пологова діяльність активна. Голівка притиснута до входу в малий таз. При вагінальному обстеженні: розкриття шийки матки на 8 см, сагітальний шов в поперечному розмірі, відхилений до промонторіуму. Передбачувана маса плода 3800,0. Води відійшли 2 години тому. Встановіть діагноз. Визначте тактику лікаря.
№ 4. Повторно народжуюча, в минулому — внутрішньоутробна смерть плода та краніотомія. Вагітність переношена на 3 тижні. Розміри тазу 25—27—30—18 см, головне передлежання. Голівка притиснута до входу в малий таз. Маса плода 3500,0. Розкриття шийки матки на 9 см. Води щойно відійшли. Діагональна кон'югата 10 см. Діагноз. Визначити тактику лікаря.
№ 5. Роділля 32 років. Пологи другі, перші пологи пройшли нормально, дитина масою 4200 г. ВДМ — 42 см, ОЖ — 120 см. Води відійшли 4 години тому. Перейми потужного характеру, при пальпації нижній сегмент матки гостро болючий. Контракційне кільце на рівні пупа. Симптом Вастена позитивний. Серцебиття плода ясне, ритмічне 140 уд/хв. При піхвовому дослідженні відкриття маткового вічка повне. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз. Діагноз. Тактика ведення пологів.
№ 6. Роділлі 25 років, пологи перші. Розміри таза нормальні. Положення плода поздовжнє, передлежать сідниці. Родова діяльність розпочалась 1 год тому. Води не відходили. Передбачувана маса плода 4700 г. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 150 уд./хв. Діагноз. Тактика ведення пологів.
№ 7. Вагітна ЗО років. В анамнезі неплідність 7 років. Госпіталізована за 2 тижні до пологів. ВДМ — 40 см, ОЖ — 110 см. Таз нормальних розмірів. Положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода зліва нижче пупка. Перейми розпочались 10 годин тому, слабкі — через 5—7 хв по ЗО—35 сек. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на 5 см, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Діагноз. Тактика ведення пологів.
№ 8. Вагітна 29 років. Спостерігається в жіночій консультації у зв'язку з першою вагітністю. На останньому прийомі виявлено: строк вагітності — 37—38 тижнів. Передлежання сідничне. ВДМ — 40 см, ОЖ — 112 см. Серцебиття 140 за 1 хв зліва вище пупка. Розміри таза нормальні. За останні дні з'явились набряки на гомілках. АД 140/90 мм рт. ст. Діагноз. Що робити ?

№ 9. В пологовий будинок за направленням жіночої консультації поступила вагітна 28 років. Діагноз: вагітність 38 тижнів, головне передлежання, великий плід, загально звужений таз 1 ступеня. Які додаткові обстеження слід зробити? Виробіть тактику ведення пологів.


№ 10. У відділення патології вагітних поступила жінка 30 років за направленням жіночої консультації. Вагітність І, розміри тазу: 25—28—31, con. ext. — 21, ВДМ — 42 см, ОЖ — 115 см. За період вагітності набрала 15 кг. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода 140 уд. за 1 хв. зліва нижче пупка. Сформулюйте попередній діагноз. Призначте додаткові обстеження та виробіть тактику ведення пологів.
В. Завдання для позааудиторної роботи

Написати реферати на теми:

1. Методи дослідження у вагітних з вузьким тазом.

2. УЗД у визначенні вузького таза.


Література:

Основна:

1. Айламазян Э.К. Акушерство. Учебник для студентов медицинских вузов.- Санкт-Петербург, 2005.

2. Бодяжина В. Й., Жмакин К. Н. Акушерство. — М., 1986.

3. Михайленко Е. Т., Бублик-Дорняк Г. М. Паталогическое акушерство. — К., 1982.

4. Степанківська Г.К., Михайленко Є.Т. Акушерство. — К.: „Здоров’я”, 2000.

5. Запорожан В. М. Акушерство. — Т. І. — 2000.

6. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія (підручник для сімейних лікарів. - Том 1, 2. – Київ. – 2005.
Додаткова:


 1. Акушерство (национальное руководство) /Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.; ГЭОТАР-Медиа. – 2007. – 1200 с.

 2. Клінічний протокол МОЗ № 624 від 03.11.2008.

 3. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. – Санкт-Петербург. – «Специальная литература». – 1996.Автор: к.м.н., доцент Супрунова Т.В.
Затверджено на засіданні кафедри «___» _________________ 20__ року, протокол № ____.

Переглянуто на засіданні кафедри «___» _________________ 20__ року, протокол № ____.

Каталог: downloads -> obstetrics2
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
obstetrics2 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
obstetrics2 -> Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
obstetrics2 -> Методичні рекомендації для студентів
obstetrics2 -> Методичні рекомендації для студентів
obstetrics2 -> Пмк № „Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї”

Скачати 227.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка