Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13Сторінка1/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.34 Mb.
#313
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова

"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого вікуЗавідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В. _______

" _____ "________ _20 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО)


ЗАНЯТТЯ 13Навчальна дисципліна

Ортодонтія

Модуль №

13

Змістовний модуль №

13

Тема заняття

Класифікації ортодонтичної апаратури. Методи лікування ортодонтичних хворих. Апаратурне лікування. Функціонально – направляюча апаратура.

Курс

3

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Васильчук О.С.

Вінниця 20111. Актуальність теми: Класифікація ортодонтичних апаратів

за принципом дії, за способом і місцем дії, за видом опори, за місцем розташування, за способом фіксації, по виду конструкції – дає змогу правильного вибору конструкції апарату для успішного лікування зубощелепових аномалій.

Для повноцінного ортодонтичного лікування додатково застосовують механізми стимуляції процесів остеоре­парації які можуть бути віднесені наступні категорії дій: медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.

Значним кроком вперед у розробці арсеналу лікувальних ортодонтичних засобів було створен­ня функціонально-направляючих ортодонтичних апаратів.

Апарати функціональної дії являють собою по-різному сконструйовані похилі площини (з кутом нахилу 30-45°), накушувальні площадки, оклюзійні накладки, що переміщують зуби або всю нижню щелепу в сагітальному, трансверзальному і вертикальному напрямках. У них не закладено ніяких активно діючих елементів. Джерелом сили є скорочувальна спроможність жувальних м'язів у період стикання певних зубів із похилою площи­ною, накушувальною площадкою або оклюзійни-ми накладками в інших ділянках; зубні ряди при цьому роз'єднані. Апарати діють переривчасто

2. Конкретні цілі:

Вивчити і знати класифікації ортодонтичної апаратури, методи лікування ортодонтичних хворих, апаратурне лікування, функціонально – направляючу апаратура.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Ортодонтія.-Класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.

-Біомеханіка переміщення зубів.

-Сили по Шварцу.

- Теорії перебудови тканин пародонту.


Фізіотерапія.

: медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів

Ортопедія.

Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій.4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.

Вивчити і знати класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій, біомеханіку переміщення зубів, сили по Шварцу.

Теорії перебудови тканин пародонту, медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів. Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Стимуляція процесів остеорепарації .
Масаж .

Вакуумна терапія.


- це комп­лекс заходів, направлений на резорбцію кісткової тканини альвеолярного відростка і утворення нових шарів кістки в місцях, що не підлягають тиску.


механічне подразнення тканин, що використовується з лікувальною метою.


Вакуумна терапія - використовування низько­го тиску з лікувальною метою


|

Апаратурний метод лікування
Сутність дії ортодонтичних апаратів полягає в безперервному, уривчастому або поперемінно-діючому тиску на зуби, альвеолярні відростки і щелепи за допомогою спеціальних механічних пристосувань, що активуються розсувними гвин­тами, пружинним дротом, гумовими кільцями, лігатурами або зусиллями жувальної та мімічної мускулатури (при роз'єднаному прикусі) чи змі­ною стереотипних рухів нижньої щелепи за допо­могою направляючих оклюзійних та накушувальних площадок, похилих площин та елементів, що забезпечують нормалізацію мімічної мускулатури: губні пелоти, щічні щити, вестибулярні мантелі -заслонки для язика та ін.

Безперервно діюча сила тисне на зуб без фази спокою протягом тривалого періоду і тому не при­пускає необхідної реорганізації тканини.


АПАРАТИ ФУНКЩОНАЛЬНО-НАПРАВЛЯЮЧОЇ ДІЇ

З метою усунення жорсткої дії незнімних апаратів на зуби їх стали робити знімними: капа Шварца, Биніна, апарат Шварца з накушувальною площадкою та похилою площиною, апарат Катца з накушувальною площадкою та ін. Використову­вання скорочення жувальних м'язів як основного джерела енергії для переміщення зубів дозволило надавати однощелепними незнімними і знімними апаратами міжщелепну дію завдяки наявності в їх конструкції пасивно діючого функціонально-на­правляючого елемента (похилої площини, накушувальної площадки, оклюзійних накладок

4.2. Теоретичні питання до заняття:
-Класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.
-Біомеханіка переміщення зубів.
-Сили по Шварцу .
-Теорії перебудови тканин пародонту.
- Медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів
-Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
Вивчення і тлумачення класифікації зубощелепно – лицевих аномалій та деформацій.


  • Вивчення біомеханіки переміщення зубів.  • Сили по Шварцу.

-Теорії перебудови тканин пародонту при ортодонтичному лікувані.


- Медикаментозна терапія, фізіотерапія масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів, хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.
- Складові знімних і незнімних ортопедичних конструкцій


План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
Етапи заняття


Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання
Підготовчий етап

15хв

практичні

підручники.

1.1

Організаційніпитання.
завдання,ситуаційні задачі, усне опи­тування за стан­дартизованими переліками питань.

посібники, методичні рекомендації.

1.2

Формування мотивації.

1.3

Контроль початкового рівня підготовки.

2.

Основний етап

55хв

3.

Заключний етап

20 хв

тестові завдання

тестові завдання

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.VI. Література:

основна: - П.С. Фліс Ортодонтія.

додаткова: - Хорошилкина Ф. Я. Руководство по ортодонтии.

Методичну вказівку склав: ас. Васильчук О.С.

Зміст теми:

Класифікація ортодонтичних апаратів
За. Ф. Я. Хорошилкіною, основні конструкції ортодонтичних апаратів класифікуються таким чином.
За принципом дії розрізняють чотири групи:

• функціонально-діючі

• функціонально-направляючі

• механічно діючі

• комбінованої дії.
За способом і місцем дії:

• однощелепні

• однощелепні міжщелепної дії

• двощелепні

• позаротові

• комбіновані.


За видом опори:

• реципрокні

• стаціонарні.
За місцем розташування:

• внутрішньоротові - оральні (піднебінні, язичні), вестибулярні (назубні);

• позаротові - головні (лобно-потиличні, тім'яно-потиличні, поєднані);

• шийні;


• щелепні (верхньогубні, нижньогубні, підборідні, підщелепні, на кути нижньої щелепи, поєднані).
За способом фіксації:

• незнімні

• знімні

• поєднані.


По виду конструкції:

• дугові


• капові

• пластинчасті

• блокові

• каркасні

• еластичні.
Методи ортодонтичного лікування
Стимуляція процесів остеорепарації - це комп­лекс заходів, направлений на резорбцію кісткової тканини альвеолярного відростка і утворення нових шарів кістки в місцях, що не підлягають тиску.

На першому етапі ортодонтичної дії процеси стимуляції направлені на подолання бар'єру за­хисних сил організму і процеси руйнування, роз­смоктування кістки повинні переважати над про­цесами утворення нової кістки.

На другому етапі процеси руйнування і утво­рення тканини повинні бути по можливості урів­новажені.

На третьому, завершальному, етапі процеси стимуляції повинні бути направлені на приско­рення механізму перетворення нового кісткового утворення на повноцінну кісткову тканину, тобто процеси регенерації повинні переважати над про­цесами розсмоктування. Чим міцнішою буде кіст­кова тканина після закінчення ортодонтичного лі­кування, тим менше рецидивів, оскільки рецидиви виникають від недостатнього ретенційного періо­ду, від незакінченого лікування.

До механізмів стимуляції процесів остеоре­парації можуть бути віднесені наступні категорії дій: медикаментозна терапія, фізіотерапія (масаж, вакуум, використовування різних видів струмів, магнітних та ультразвукових полів), хірургічні втручання в ділянці переміщуваних зубів.

Активатори функціональної дії - це комп­лекс ортодонтичних пристосувань, кожний з яких можна використовувати в окремому випадку для функціональної дії на ортодонтичний пристрій, а через нього - на переміщуваний зуб (зуби). Функ­ціональні ортодонтичні активатори можуть бути розташовані в порожнині рота і приводитися в дію зубами протилежної щелепи, а можуть розташову­ватися зовні порожнини рота і приводитися в дію механічним або електромеханічним шляхом.МАСАЖ

Масаж - механічне подразнення тканин, що використовується з лікувальною метою.

При масажі відбувається механічне подразнен­ня поверхневих і глибоких тканин, периферичних нервових рецепторів, що викликає різні рефлек­торні реакції, котрі приводять до зміни функції ор­ганів і тканин. Ступінь дії на нервову систему за­лежить від прийомів масажу, інтенсивності і часу проведення процедури. Наприклад, розтирання і погладжування знижують збудливість, що приво­дить до аналгезії, а рублення, поплескування і ві­брація, навпаки, посилюють її. Внаслідок механіч­ного подразнення відбувається розширення судин шкіри і глибоких тканин, що викликає посилення крово- і лімфотоку, обміну речовин, інтенсивності біохімічних процесів і захисних функцій тканин. У шкірі внаслідок прискорення розпаду білків і фер­ментативної активності з'являються біологічно активні речовини (гістамін, ацетилхолін), які нада­ють гуморальну дію на тонус судин. У м'язах зни­кає стомлення внаслідок прискореного виведення продуктів енергетичного розщеплювання. Змен­шується набряк і стимулюється обмін речовин у тканинах, що підвищує їх скоротливу функцію і працездатність. Відбувається перерозподіл крові в масажованих тканинах; це впливає на функції сер­цево-судинної системи. Масаж стимулює регене­ративні процеси в тканинах внаслідок поліпшення мікроциркуляції, збільшує рухливість тканин.

ВАКУУМ-ТЕРАПІЯ

Метод дозованого вакууму на слизову обо­лонку і кісткову тканину розроблений під керівни­цтвом В. І. Кулаженко (1960).

Вакуумна терапія - використовування низько­го тиску з лікувальною метою. У вогнищі дії ство­рюється локальне пониження тиску і відбувається втягування уражених тканин, підвищення проник­ності судин, що при достатньо низькому вакуумі приводить до розриву тканин і утворення гемато­ми. Пошкодження тканин і судин приводить до ак­тивізації фізіологічних процесів, направлених на ліквідацію виниклого вогнища. У вогнищі відбува­ється ферментативне розщеплювання некротизованих білкових молекул, а в результаті - утворення біологічно активних речовин (гістамін, ацетилхо­лін та ін.). Активізуються імунобіологічні проце­си, обмін речовин і фагоцитоз. Внаслідок розвиткумісцевої гіпоксії стимулюються клітинні захисні і адаптаційні процеси, відбувається розкриття ре­зервних капілярів і розвиток нових мікросудин. У механізмі дії має значення також подразнення нервових рецепторів у вогнищі як вакуумом, так і продуктами розщеплення білків, що рефлектор­но стимулює репаративні процеси у вогнищі по­шкодження. Не слід виключати також гуморальну дію біологічно активних речовин, що потрапляють у кров'яне русло і впливають на різні процеси в організмі. Зруйновані тканинні структури і мікро-судини швидко обновляються, що сприятливо по­значається на їх функціональній здатності. В ортодонтії використовують вакуум-розрідження, рівне 40 мм рт. ст., яке створюють в області коренів пе­реміщуваних зубів. Курс лікування складається з 8-10 процедур, які проводяться по мірі розсмокту­вання гематом. При цьому протеолітичні фермен­ти, що вивільнилися з тканинних структур у зоні гематоми, прискорюють репаративні процеси, що сприяє скороченню тривалості лікування.

За даними Т. І. Коваленко (1985), після вакуум-стимуляції ортодонтичне переміщення зубів у дорослих достовірно скорочується в 1,3-1,5 рази (рис. 6.67).УЛЬТРАЗВУК

Для прискорення переміщення зубів за допо­могою ортодонтичних апаратів Р. Д. Новоселов, А. Н. Чумаков (1983) запропонували впливати на кістку ультразвуком. Отримані ними дані показа­ли, що ультразвук інтенсивністю 0,4 Вт/см2 здій­снює виражений локальний вплив на мінеральний компонент кісткової тканини.Механізм дії: під дією ультразвуку в тканинах відбувається поперемінне стискування і розтягу­вання частинок, що приводить їх у коливальний рух або уздовж напряму ультразвукової хвилі, або перпендикулярно йому. При коливальних рухах енергія ультразвуку передається від частинки до частинки, що сприяє достатньо глибокій дії, особ­ливо в однорідному середовищі. На межі розділь­них середовищ і тканин може відбуватися віддзер­калення ультразвукової хвилі, що створює умови для інтерференції і утворення ділянок підвищено­го ультразвукового тиску. Цей процес відбувається особливо часто на межі таких різних за акустич­ним опором тканин, як кістка- сухожилля, кіст­ка - м'яз, де відображається 60 % енергії, що може суб'єктивно проявлятися відчуттям тупого болю.
Механічні коливання тканинних частинок приводять до "клітинного масажу", зсувів фізико-хімічних процесів і утворення тепла. При великій інтенсивності ультразвуку у фазі розтягування може відбуватися розрив міжмолекулярних сил зчеплення, тяжіння і виникнення мікропорожнин -кавітація, яка розриває оболонку клітин і руйнує молекули хімічних речовин. При кавітації виді­ляється багато енергії, особливо на межі поділу середовищ. Коливальні рухи частинок тканинних середовищ супроводжуються іонізацією і зміною біоелектричних процесів у клітинах, підвищенням хімічної активності різних процесів, утворенням хімічних речовин.

Хоча фізико-хімічна агресивність ультразвуку важлива в механізмі його дії, при дії на організм провідними залишаються реактивність і присто­совні можливості нервової, ендокринної та інших систем, що здійснюють гомеостаз.

Біологічна активність ультразвуку залежить від дози і може призводити до стимуляції або пригнічення тканинних процесів або навіть до пошкодження тканин. В даний час у терапії за­стосовується ультразвук малої інтенсивності (завдяки роботам Сперанського А. П., 1970, Обро-сова А. А.,1971, та ін.). При дії ультразвуку малої інтенсивності відбувається слабке нагрівання тка­нин, розширення судин, прискорення кровотоку, обміну речовин. Підвищується фагоцитоз, проник­ність тканинних мембран, засвоєння тканинами кисню з крові, поліпшуються процеси регенерації, нормалізується нервово-м'язова збудливість, судин­ний тонус, змінюються функції ендокринних залоз.

Ультразвук надає протизапальну, знеболюючу, розсмоктуючу, десенсибілізуючу, фібринолітичну дію. Під впливом невеликих доз посилюються процеси регенерації, диференціювання кісткової тканини, швидше розвиваються колатералі.
Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка