Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13Сторінка10/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Пластинка Шварца на верхню щелепу з по­хилою площиною для лікування дистального при­кусу (рис. 6.24, 6.25).

Пластинки Шварца на верхню щелепу з на-кусочною площадкою в області передніх зубів (для усунення глибокого прикусу - рис. 6.26) або оклюзійними накладками в області бічних зубів (для лікування відкритого прикусу).

Накушувальна пластинка Катца, що застосо­вується для лікування прогнатії і глибокого прику­су. Особливістю її конструкції є перекидні гачки, що перегинаються через ріжучий край передніх зубів на їх губну поверхню, і похила площина. Пластинка не прилягає до слизової оболонки пе­редньої частини піднебіння і шийок фронтальних зубів. При накушуванні перебудовується передня ділянка верхньої і нижньої щелеп. У бічних ділян­ках відбувається вертикальний їх ріст внаслідок роз'єднання прикусу. Крім того, у момент змикан­ня нижні передні зуби сковзають по похилій пло­щині і переміщується вперед нижня щелепа.

Питання для самоконтролю і тести

1. Що таке стимуляція в ортодонтії і для чого вона проводиться?

2. Що таке масаж?

3. Вакуум-терапія, її характеристика.

4. Хто запропонував вакуум-терапію? Яка мета фізіотерапевтичних методів лікування?

5. Для чого застосовуються хірургічні методи в ортодонтії і як вони поділяються?

6. Видалення зубів за ортодонтичними показан­нями.

7. Ультразвук, його характеристика.

8. Ультрафонофорез, його характеристика.

9. Магнітотерапія. Механізм дії її застосування.

10. Мікрохвильова резонансна терапія міліметро­вого діапазону (МРТ). Хто запропонував цей метод?

11. Суть методу мікрохвильової резонансної тера­пії міліметрового діапазону.

12. З якою метою в ортодонтії застосовують віб­рацію?

13. Застосування електрофульгурації (обвуглення).

14. У чому полягає суть метода Хотца?

15. Що лежить в основі компактостеотомії?

16. Які існують види компактостеотомій?

17. Суть лінійної компактостеотомії.

18. Решітчаста компактостеотомія, її характерис­тика.

19. Тунельна компактостеотомія, її характеристика.

20. Що таке остеотомія і остеоектомія?


Тесті

Варіант №1. Тема № 13.

1. Що таке масаж?

A. Масаж - механічне подразнення тканин, що використовується з лікувальною метою

Б. Це сухий некроз тканин

B. Утворення асептичного запалення Г. Деструктивна дія на м' які тканини Д. Дія на акупунктурні точки


2. Вакуумна терапія - це:

А. Використовування низького тиску з ліку -вальною метою

Б. Використовування високого тиску з ліку -вальною метою

В. Механічне подразнення тканин Г. Деструктивна дія на м' які тканини Д. Дія на акупунктурні точки

3. Ультразвук викликає :

A. Масаж шкіри

Б. Масаж слизової оболонки

B. Клітинний масаж

Г. Прискорення кровообігу

Д. Механічне подразнення тканин


4. Магнітотерапія - це:

A. Змінне магнітне поле низької частоти б. Змінне магнітне поле високої частоти

B. Магнітне поле постійної частоти

Г. Вплив електромагнітних міліметрових

хвиль Д. Використання різних магнітів
5. Магніторезонансна терапія - це:

A. Вплив електромагнітних міліметрових хвиль

Б. Механічне подразнення тканин

B. Змінне магнітне поле низької частоти

Г. Введення в тканини лікарських речовин

за допомогою ультразвуку Д. Утворення асептичного запалення


6. Вібростимуляція - це:

A. Застосування механічних коливань оболонь-кої частоти

Б. Змінне магнітне поле низької частоти

B. Деструктивна дія на м' які тканини

Г. Вплив електромагнітних міліметрових хвиль з частотою, рівною або близькою до індивідуальної частоти електромеха-нічних автоколивань клітинних мікро -структур

Д. Механічне подразнення тканин


7. Метод Хотца-це :

А. Переміщення зубів у зубній дузі

Б. Серійне видалення зубів

У Хірургічні втручання на щелепах

Г. Метод стимуляції

Д. Одномоментний поворот зубів

Варіант № 2. Тема № 13.


  1. Конструктивними елементами функціонально - направляючої апаратури є:

А. Експансивна дуга

Б. Похила площина

В. Щічні щити

Г. Оклюзій ні накладки

Д. Гвинт та губні пелоти
2. На якові групу м' язів впливає функціонально - направляюча апаратура?

А. Жувальну

Б. Мімічну

В. Піднімачі нижньої щелепи

Г. Комбіновану групу м' язів
3. Апарати функціонально - направляючої мають похилу площину з кутом нахилу:

А. 10 - 15°

Б. 70 - 95°

В. 30 -45°

Г. 65 - 85°

Д. 120 - 160°


4.Основоположником функціонально - направляючої апаратури є

А. Бинін Б.Н.

Б. Френкель

В. Кац А.Я.


5. Капа Буніна якові частину зубного ряду покриває?

А. Фронтальну групу зубів

Б. Бокову групу зубів

В. Центральний різець

В. Покриває увесь нижній зубний ряд
6. Капа Шварця фіксується за допомогою

А. Одноплечого кламера

Б. Адгезії

В. Цементу

Г. Різниці тисків
7. Коронка Катца складається

А. З пластмасової коронки

Б. Металевої коронки з похилою площиною

В. Комбінованою коронкою без похилої площиниГ. Металевої коронки
Варіант №3 Тема № 13.

1. Для лікування буккального перехресного прикусу на дугу

у області бічних зубів верхньої щелепи гачки

для застосування міжщелепної гумової тяги

а) припаюють на вестибулярній поверхні

б) припаюють на піднебінній поверхні

в) припаюють на вестибулярній і піднебінній поверхні

г) місце припаювання не має значення

д) не припаюють (переміщення проводиться без гачків)

2. Для лікування буккального перехресного прикусу на дугу

у області бічних зубів нижньої щелепи гачки

для застосування міжщелепної гумової тяги

а) припаюють на вестибулярній поверхні

б) припаюють на піднебінній поверхні

в) припаюють на вестибулярній і піднебінній поверхні

г) місце припаювання не має значення

д) не припаюють (переміщення проводиться без гачків)

3. Для усунення зміщення нижньої щелепи убік

шапочку з пращею підборіддя і позаротовою гумовою тягою

а) можна застосовувати з вертикальною тягою

б) можна застосовувати з горизонтальною тягою

в) можна застосовувати з косою тягою

г) можна застосовувати з будь-якою тягою

д) застосовувати не рекомендується

4. Асиметрія особи у хворих з гнатической формою перехресного прикусу

посилюється у віці

а) 3-6 років

б) 6-7 років

в) 10-11 років

г) 15-16 років

д) після 20 років

5. При носінні бионатора величина відокремлення в передній ділянці

а) без відокремлення

б) складає 2-3 мм

в) складає до 5 мм

г) складає більше 5 мм

д) не має значення

6. Застосування бионатора показане

а) в тимчасовому прикусі

б) в ранньому змішаному прикусі

в) в пізньому змішаному прикусі

г) в постійному прикусі

д) у будь-якому періоді формування прикусу

7. Застосування регулятора функції I типу показане

а) при дистальному блокуючому прикусі

б) при дистальному прикусі з протрузією різців на верхній щелепі

в) при мезиальном прикусі

г) при перехресному прикусі

д) при прямому прикусі

Варіант №4. Тема №13.

1. У регулятора функції II типу бічні щити

а) прилягають до альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелепи

у бічних ділянках

б) прилягають до альвеолярного відростка верхньої щелепи

і відходять від альвеолярного відростка нижньої щелепи

у бічних ділянках

в) прилягають до альвеолярного відростка нижньої щелепи

і відходять від альвеолярного відростка верхньої щелепи

у бічних ділянках

г) відходять від альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелепи

у бічних ділянках

д) не мають істотного значення

2. У регулятора функції III типу бічні щити

а) прилягають до альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелепи

у бічних ділянках

б) прилягають до альвеолярного відростка верхньої щелепи

і відходять від альвеолярного відростка нижньої щелепи

у бічних ділянках

в) прилягають до альвеолярного відростка нижньої щелепи

і відходять від альвеолярного відростка верхньої щелепи

у бічних ділянках

г) відходять від альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелепи

у бічних ділянках

д) не мають істотного значення

3. У регулятора функції I типу пелоты

а) виготовляються в області верхньої губи

б) виготовляються в області нижньої губи

в) виготовляються в області верхньої і нижньої губи

г) не застосовуються

д) застосовуються залежно від віку дитини

4. У регулятора функції II типу пелоты

а) виготовляються в області верхньої губи

б) виготовляються в області нижньої губи

в) виготовляються в області верхньої і нижньої губи

г) не застосовуються

д) застосовуються залежно від віку дитини

5. У регулятора функції III типу пелоты

а) виготовляються в області верхньої губи

б) виготовляються в області нижньої губи

в) виготовляються в області верхньої і нижньої губи

г) не застосовуються

д) застосовуються залежно від віку дитини

6. Для виготовлення регулятора функції I типу

особливістю конструктивного прикусу є

а) висунення нижньої щелепи на I класу Энгля

б) висунення нижньої щелепи на 3-5 мм

в) висунення нижньої щелепи до крайового зімкнення різців

г) висунення нижньої щелепи до зворотного перекриття

у області різців

д) відсутність висунення нижньої щелепи

7. Для виготовлення регулятора функції III типу

особливістю конструктивного прикусу є

а) зміщення нижньої щелепи назад до співвідношення

по I класу Энгля

б) зміщення нижньої щелепи до крайового зімкнення різців

в) максимальне зміщення нижньої щелепи назад

г) відсутність зміщення нижньої щелепи

д) не має істотного значення

Варіант №5. Тема № 13.

1. Верхня межа верхнегубных пелотов проходить

а) на рівні прикріплення вуздечки верхньої губи

б) не доходячи до основи носа

в) доходячи до основи носа

г) вище за рівень основи носа

д) варіабельний

2. Передня межа бічних щитів у регулятора функції проходить

а) між бічними різцями і іклами

б) між іклами і першими премолярами

в) між першими і другими премолярами

г) варіабельний

д) між другими премолярами і першими молярами

3. Межа бічних щитів у регуляторів функції проходить

а) за другими премолярами

б) у дистальної поверхні перших верхніх моляров

в) у дистальної поверхні перших нижніх моляров

г) за останніми зубами

д) варіабельний

4. Межі опорних кілець або коронок на коронковій частині зуба

а) проходять на 1/3 коронки зуба

б) проходять на 1/2 коронки зуба

в) доходять до клінічної шийки зуба

г) доходять до анатомічної шийки зуба

д) не має значення

5. Місце припаювання опорних трубок для дуг Энгля

а) знаходиться на відстані 2 мм від жувальної поверхні

б) знаходиться на рівні екватора зуба

в) знаходиться на відстані 2 мм від ясенного краю

г) не має значення

д) залежить від виду прикусу

6. Місце припаювання штанги для дистального переміщення іклів

а) знаходиться ближче до мезиальной поверхні коронки

б) знаходиться ближче до дистальної поверхні коронки

в) знаходиться посередині коронки

г) не має значення

д) залежить від виду прикусу

7. Нижня межа штанги для дистального переміщення іклів

а) знаходиться нижче різального горба

б) знаходиться на рівні різального горба

в) знаходиться вище за рівень різального горба

г) не має значення

д) залежить від виду прикусу

Варіант № 6. Тема № 13.

1. Для подовження зубного ряду дуга Энгля

а) відступає від передніх зубів і прилягає до бічних

б) відступає від бічних зубів і прилягає до передніх

в) прилягає до передніх і бічних зубів

г) відступає від передніх і бічних зубів

д) не має значення

2. Для укорочення зубного ряду дуга Энгля

а) відступає від передніх зубів і прилягає до бічних

б) відступає від бічних зубів і прилягає до передніх

в) прилягає до передніх і бічних зубів

г) відступає від передніх і бічних зубів

д) не має значення

3. Місце припаювання гачків або штанг на ковзаючій вестибулярній дузі

знаходиться

а) в області бічних різців

б) у мезиальной поверхні іклів

в) у дистальної поверхні іклів

г) в області перших премоляров

д) в області других премоляров

4. Місце припаювання гачків або штанг

на вислизаючій вестибулярній дузі знаходиться

а) в області бічних різців

б) у мезиальной поверхні іклів

в) у дистальної поверхні іклів

г) в області перших премоляров

д) в області других премоляров

5. Рівень припаювання П-образних гачків на кільцях з піднебінного боку

а) проходить біля різального кореня

б) проходить посередині кільця

в) проходить на 2 мм нижче за ясенний край кільця

г) не має значення

д) гачки не припаюють з піднебінного боку

6. Свідченням для застосування апарату Хербста - Кожокару являється

а) дистальний прикус

б) мезиальный прикус

в) глибокий прикус

г) відкритий прикус

д) перехресний прикус

7. Дія апарату Хербста - Кожокару спрямоване

а) на зубоальвеолярное витягнення передніх зубів верхньої щелепи

б) на зубоальвеолярное витягнення бічних зубів верхньої щелепи

в) на зубоальвеолярное впровадження бічних зубів верхньої щелепи

г) на зубоальвеолярное впровадження бічних зубів нижньої щелепи

д) на зубоальвеолярное витягнення передніх зубів верхньої щелепи,

на зубоальвеолярное впровадження бічних зубів верхньої щелепи

Варіант № 7. Тема № 13.

1. Активатор Андрезена - Гойпля відноситься

а) до механічно-діючих апаратів

б) до функціонально-діючих апаратів

в) до функціонально-направляючих апаратів

г) до позаротових апаратів

д) до блокових апаратів поєднаної дії

2. Активатор Андрезена - Гойпля діє

а) в сагиттальной площині

б) в трансверсальній площині

в) у вертикальній площині

г) в 3 площинах

д) в 2 площинах

3. При носінні активатора відокремлення у бічних ділянках складає

а) 1-2 мм

б) 3-4 мм

в) 5-6 мм

г) до 10 мм

д) відокремлення не потрібне

4. При визначенні конструктивного прикусу

для активатора нижня щелепа висувається вперед

а) на 2-3 мм

б) на 5 мм

в) на 7 мм

г) на 10 мм

д) в крайове зімкнення

5. Кронштейни для фіксації нижньогубних пелотов вводяться

а) в передній ділянці нижньої щелепи

б) у бічних ділянках нижньої щелепи

в) в передній ділянці верхньої щелепи

г) у бічних ділянках верхньої щелепи

д) не має значення

6. Нижня межа нижньогубних пелотов

а) проходить вище за супраментальной складку

б) проходить на рівні супраментальной складки

в) проходить нижче за рівень супраментальной складки

г) не має значення

д) залежить від вираженості дистального прикусу

7. При лікуванні активатором Андрезена - Гойпля нормалізуються функції

а) жування

б) ковтання

в) розмови

г) усі перераховані

д) дихання

варіант

1

2

3

4

5

6

7

1

А

А

В

А

А

А

Б

2

Б

А

В

В

В

В

Б

3

Б

А

Д

Б

Б

Б

А

4

Б

В

Б

Б

А

Б

В

5

В

Б

Г

В

В

Б

Б

6

А

В

В

Д

В

Г

Д

7

В

Г

В

Б

Г

В

Г

Відповіді до задач до теми №13
Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка