Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13Сторінка4/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВІБРОСТИМУЛЯЩЯ

Застосований метод низькочастотного вібра­ційного механічного коливання низької частоти з лікувальною метою. Доведено, що механічні коли­вання можуть виявляти різну судинно-рухову реак­цію залежно від інтенсивності і частоти коливань. У відповідь на місцеве вібраційне подразнення ви­никають вазомоторні реакції, причому слабкі по­дразнення викликають переважно судинозвужую­чий ефект, сильні -судинорозширюючий.

При низьких частотах (20-50 Гц) переважають явища судинної атонії, при більш значних (100-200 Гц) - ангіоспазм. У відповідь на загальну дію ві­брації відбувається розширення судин різних відділів мікроциркуляторного русла, причому венозні суди­ни реагують активніше, ніж артеріальні (Н. М. Паранько і др., 1967; Н. А. Арутюнянц, 1973).

В роботах ряду авторів освітлені питання мор­фологічних і функціональних зсувів, що виника­ють у тканинах, підданих діям вібрації, поясню­вали позитивний ефект тим, що слабке механічне подразнення викликає місцеву реакцію типу за­палення, що активізує процеси репарації кісткової тканини. Надалі ці дані отримали морфологічне підтвердження в експериментальних досліджен­нях, присвячених вивченню впливу ручного і ві­браційного масажу.

Вивчався вплив вібраційного масажу на нерво­ві закінчення та м'які тканини порожнини рота. Мі­кроскопічні дослідження показали можливу гіпере-

мію ясен, а іноді і деяке підвищення проникності судин, зміни з боку епітелію, деяке руйнування рогового шару в окремих ділянках, механічне по­шкодження. У міру збільшення кількості масажів у сполучній тканині гіперемія поступово змінюється клітинною проліферацією, як з боку ендотелію су­дин, так і з боку клітин сполучної тканини. Клітин­на проліферація більше виражена під ендотелієм і менше - в глибоких шарах. Це дало підставу ствер­джувати, що проліферативні процеси в сполучних тканинах, а також реактивні зміни в нервових во­локнах зумовлені вібраційним масажем (рис. 6.71).

Тривалість вібрації повинна бути незначною (0.5-5 хв), амплітуда - малою (0.5-1.5 мм), між про­цедурами вібраційної дії рекомендується робити перерви від 1 до 7 днів, оскільки може розвинути­ся звикання до даного подразника, а при надмірній тривалості вібрації стимулююча дія її змінюється пригніченням обмінних процесів (табл. 6.1).

І. К. Розумов (1975) запропонував теорію енер­гетичної дії вібрації. Основними положеннями цієї теорії є принцип дії вібрації на організм людини.Енергетичний принцип підтверджується прямо про­порційною залежністю між впливаючою коливаль­ною енергією і показниками спостережуваних змін функцій адекватних сенсорних систем. Автор до­вів, що в умовах різних частот і амплітуд коливань зміна порогів сприйняття при дії вібрації слідує за­кону пропорційно впливаючої коливальної енергії. Це значить, що адекватно фізичним критерієм для гігієнічної оцінки вібрації за рівних умов є коли­вальна швидкість (віброшвидкість). Друге основне положення полягає в тому, що за інших рівних умов (частота і амплітуда коливань) величина коливальної енергії прямо пропорціональна тривалості вібрацій­ної дії. Цей висновок має велике практичне значен­ня для визначення режиму праці, тобто допустимої тривалості контакту з вібруючими поверхнями.


Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка