Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13Сторінка5/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Сг. Н. Kurz (1975) вперше застосував вібра­ційну дію для переміщення зубів. Автор вказує на те, що на переміщуваний зуб необхідно впливати переривчастою імпульсною силою. При кожному імпульсі з боку апарата тканинний тиск у пародон-ті і кістковій тканині зростає, а при дії імпульсу тканинний тиск знижується. Чергування висо­кого і низького тиску в періодонті і навколишніх тканинах створює ефект масажу. У зв'язку з цим збільшується клітинна активність навколо перемі­щуваного зуба, що спричиняє збільшення кількос­ті остеокластів та остеобластів. Остеобластична активність досягає максимуму і веде до активації костеутворення. При вібраційній дії відбувається ослаблення волоконних елементів періодонту, тим самим прискорюється переміщення зуба.

Для проведення вібраційної дії автором був запропонований спеціальний пристрій. Проте він має ряд недоліків, з яких найістотнішим є те, що вібраційна дія впливає на всі зуби і вібрація пере­дається у всіх напрямках, включаючи вертикальні, що небажано і травматично для судинно-нервово­го пучка.

В останні роки вібраційна терапія знайшла своє застосування в ортодонтичній практиці. З метою стимуляції ортодонтичного лікування ві­браційній дії за допомогою спеціальних присто­сувань піддаються окремі зуби і зубні ряди у ді­тей (С. Й. Криштаб і ін., 1986; Г. І. Лютік, 1987; . Н. Kurz, 1976, 1980; С. І. Дорошенко, 1991, Н. В. Ращенко, 1994,1. Б. Тріль, 1995).

При вібростимуляції відбувається зростання тканинного тиску в періодонті і кістковій тканині, після припинення дії тиск знижується. Чергування високого і низького тиску в періодонтальній щіли­ні і прилеглих тканинах створює ефект насоса -засмоктування крові і тканинної рідини в дану зону, а потім вичавлювання її в ході кожного ци­клу. Завдяки цьому, на думку авторів, збільшуєть­ся клітинна активність навкруг зуба, що підвищує кількість остеобластів і остеокластів, слабшають волоконні елементи тканин пародонту.

Вплив вібрації на тверді тканини зуба і на пульпу відбувається на ультраструктурному рівні, вібраційна дія не впливає негативно на переміщу­вані зуби.

В пульпі досліджуваних зубів, безпосередньо після п'ятихвилинної дії, одонтобласти перифе­ричних відділів, розташовані в нижній третині ко­ронкової частини зуба і його шийки, місцями бува­ють розпушені. Бічні відростки одонтобластичних клітин у цих зонах набувають звивистого харак­теру, довгі відростки зберігають чітку лінійність. Клітини у вказаних зонах нерідко втрачають пра­вильність своєї грушовидної форми, в цитоплазмі місцями знижується базофільне забарвлення. Ці зміни відносяться до порушень, що виникають при незначному подразненні паренхіматозних еле­ментів і носять оборотний характер.

У проміжних і центральних шарах пульпи спо­стерігаються зони прояснення і незначного розпу­шування її стромальних елементів - як волокон-

них, так і клітинних. У цих же зонах виявляється осередкове повнокров'я дрібних кровоносних су­дин типу капілярів і артеріол. Місцями в просвітах таких судин збільшується агрегація еритроцитів, проте ознак їх гомогенізації або лізису в жодному із спостережень не було. Морфологічні ознаки по­рушення цілісності судинної стінки і виходу фор­мених елементів крові за її межі не виявляються. У структурних компонентах емалі і дентину не буває відхилень від норми. На третю добу після вібрації прогресу не виявляються зміни. Мікроциркуляція і кровопостачання проміжних і центральних шарів пульпи наближаються до норми. Порушення рео­логії в мікросудинах не виявляється. Через десять діб відбувається повна нормалізація трофіки різ­них структур переміщуваного зуба. У краєвих від­ділах пульпи залишаються скупчення так званих "вільних клітин", які, за сучасними уявленнями, є попередниками одонтобластів. Кількість макро­фагів і гістіоцитів у центральних ділянках пульпи дещо вища, ніж у нормі. Морфологічні особливос­ті свідчать про те, що процеси місцевої активації імунологічних змін носять пролонгований харак­тер і зберігаються до десяти діб.

Враховуючи вищевикладене, доведено, що низькочастотна вібрація не викликає істотних змін у твердих тканинах зуба і пульпи. Вібраційна дія викликає по типу "мікромасажу" оборотні зміни і сприяє посиленню трофіки всіх ділянок пульпи, а також активації імунокомпетентних клітин, що за­безпечують місцевий імунітет.

6.2.6. Хірургічні методи стимуляції ортодонтичного лікування

Хірургічні методи лікування можуть вико­ристовуватися як самостійно, так і в поєднанні з апаратурним методом для лікування зубощелепної патології. Основним чинником, що прискорює пе­ребудову кісткової тканини, є інтенсивність фер­ментативних процесів, що розвиваються після по­шкодження кістки.

При різко виражених деформаціях або ано­маліях розвитку зубних дуг, щелеп і порушеннях прикусу не завжди можна вилікувати хворого тільки ортодонтичними методами. У цих випадках хі­рургічний метод може бути допоміжним або про­відним, що дозволяє досягти стійких результатів.

Хірургічні методики, які застосовують при лі­куванні зубощелепних аномалій, можна поділити на наступні групи:

на м 'яких тканинах — пластика вкороченої вуздеч­ки язика; переміщення місця прикріплення вуз­дечки губи (верхньої або нижньої); пластика в ділянці тяжів слизової оболонки; поглиблення присінка порожнини рота; вирівнювання су-праментальної шкірної складки; на зубах і зубних рядах - оголення коронки ретено-ваного зуба; сепарація зубів, що злилися, одно-моментний поворот зуба навкруг своєї осі; ре­плантація або трансплантація зуба; видалення надкомплектних і окремих комплектних зубів; на альвеолярному відростку- проводиться ком-пактостеотомія (найбільш поширені - лінійна, тунельна, ґратчаста); на щелепах — остеотомія і остеоектомія.
Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка