Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняттяСкачати 292.1 Kb.
Дата конвертації28.11.2017
Розмір292.1 Kb.
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ


“Затверджено”


на методичній нараді

кафедри фармакології,

клінічної фармакології та фармакоекономіки

Завідувач кафедри


професор Мамчур В.Й.

“______” ________________20__ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Клінічна фармакологія

Модуль № 1

Клінічна фармакологія

Змістовний модуль №3

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

Тема заняття
Клініко-фармакологічна характеристика засобів, що впливають на функції травного каналу. Противиразковi засоби. Регулятори моторики шлунково-кишкового тракту. Лiкарськi засоби, що застосовують для лiкування дисбактерiозу (про- i пребiотики, кишковi антисептики, сорбенти, препарати iнших груп)

Курс

5-й

Факультет

медичний

Дніпропетровськ 2009
 1. Актуальність теми: У зв’язку з рядом агресивних факторів, що діють на систему травлення, використанням населенням великої кількості лікарських засобів (у тому числі самостійно, без призначення лікарем), за останні роки відмічається зростання рівня захворювань органів шлунково-кишкового тракту, особливо гастритів та виразкової хвороби.

Сучасною наукою накопичено достатньо великого досвіду ефективного лікування даних захворювань, створено ряд лікарських засобів для більш швидкого настання ремісії захворювання, зниження частоти виникнення рецидивів та профілактики виникнення ускладнень.

Відкриття Helicobacter pylori сприяло розробці нового напрямку лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки за допомогою сучасних лікарських засобів, який викликає ерадикацію збудника захворювання.

Вивчення груп препаратів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, адекватний вибір лікарського засобу повинен базуватися на даних доказової медицини та стандартів лікування захворювань травного каналу.


 1. Конкретні цілі:

 1. Студент повинен знати головні групи препаратів,що використовуються при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.

 2. Фармакодинаміку, фармакокінетику, призначення до застосування, побічну дію (токсичні, фармакодинамічні) та протипоказання до застосування противиразкових засобів, види ерадикаційної терапії.

 3. Фармакодинаміку, фармакокінетику, призначення до застосування, побічні дії (фармакодинамічні) та протипоказання до застосування регуляторів моторики шлунково-кишкового тракту, порівняльну характеристику препаратів різних груп;

 4. Вивчити фармакодинаміку, фармакокінетику, призначення до застосування, побічні дії та протипоказання до застосування лікарських засобів що використовуються при дисбактеріозі (про- і пребіотики, кишкові антисептики, сорбенти, препарати інших груп).

 5. Студент повинен вміти вибрати оптимальний засіб для лікування хворого з урахуванням його індивідуальних особливостей протікання хвороби, стану органів метаболізму та виведення препаратів з організму, враховуючи особливості фармакодинаміки та фармакокінетики препаратів даного ряду.

 6. Вміти вибрати оптимальний шлях введення препарату в організм, його дозу та кратність введення ( з урахуванням стану печінки та нирок та можливостей кумуляції препаратів даної групи при змінах функції зазначених органів), вміти активно визначати прояви кумуляції та побічної дії лікарських засобів (за даними клінічного та лабораторного обстеження) та надавати допомогу при їх виявленні.


Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Дисципліна

Знати

Вміти

1

Фармакологія

Класифікації препаратів

вивчаємих груп, загальну фармакодинаміку та фармакокінетику

Виявити прояви дії лікарського

засобу у хворого2

Мікробіологія (+терапія, хірургія)

Головні збудники типових захворювань, пов'язаних з інфекційним фактором

Вибрати найбільш вірогідний збудник або їх асоціацію з урахуванням особливостей течії інфекційного процесу

3

Патофізіологія

Механізми розвитку процесу запалення

Механізм утворення виразки


Вибрати протиінфекційний засіб з урахуванням стану імунітету хворого Вибрати протизапальний засіб з урахуванням ступеню важкості запалення Вибрати протизапальний засіб з урахуванням ульцерогенної

ДІЇ Вибрати препарати з урахуван­ням переваги типу бронхообструктивного синдрому

4

Терапія

Оцінка ступеню важкості вивчаємих захворювань

Обґрунтувати вибір препарату с урахуванням ступеню важкості захворювань

5

Хірургія

Оцінка ступеню важкості інфекційного ускладнення

Обґрунтувати вибір препарату для профілактики та лікування з урахуванням стану хворого та ступеню важкості захворювання

6

Біохімія

Знати набори головних біохімічних тестів, що свідчать про стан функції печінки та нирок

Вміти трактувати дані біохімічних досліджень крові та сечі (для вибору препаратів та вияву побічних дій лікарських засобів)
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
  1. Перелік препаратів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


ЛЗ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

Атропіна сульфат

Atropine sulfas

А. 0,1 %; Т. 0,5 мг

Вісмута субцитрат

Bismuthi subcitrate

Т. 0,12

Домперідон

Domperidon

Т. 10 мг

Дротаверіна

гідрохлоридDrotaverinum hydrochloridum

Т. 40 мг; А. 2% - 2 мл

Лактулоза

Lactulose

Сироп 200 мл

Лоперамід

Loperamide

Т.2мг

Мебеверін

Mebeverinum hydrochloridum

Т. 200 мг

Метоклопрамід

Metoclorpramide

Т. 10 мг; А. 2 мл

Омепразол

Omeprzole

К. 20 мг

Пірензепіп

Pirenzepine

Т. 25; 50 мг; А. 0,5 %

Пріфіній бромід

Prifinium bromidum

Т. 30 мг, сироп.

Рабепразол

Rabiprozole

Т. 20 мг

Сукральфат

Sucralfate

Т. 500; 1000 мг

Фамотидін

Famotidine

Т. 20; 40 мг; Ф. 0,02 г  1. Теоретичні питання до заняття: 1. Засоби, що стимулюють моторну функцію ШКТ. Класифікація.

 2. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення селективних блокаторів дофамінових рецепторів. Дозування.

 3. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення селективних послаблюючих засобів

 4. Клініко-фармакологічна характеристика засобів, що пригнічують моторно-евакуаторну функцію ШКТ. Лоперамід, фармакодинаміка, показання та протипоказання.

 5. .Засоби зі спазмолітичною активністю, класифікація, механізми дії, фармакологічні властивості, показання, протипоказання, дозування.

 6. Препарати при кишкових інфекціях. Пре- та пробіотики, кишкові антисептики.

 7. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення інгібіторів протонної помпи. Дозування.

 8. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення Н2 - блокаторів гістамінових рецепторів. Дозування.

 9. Механізм дії антацидів. Фармакологічні властивості. Дозування.

 10. Цитопротектори. Фармакологічні особливості. Дозування.

 11. Антимікробна комбінована терапія виразкової хвороби за Маастрихтським консенсусом - 3

.

4. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:

4.3.1. Виписати рецепти:
1.Виписати препарат для лікування гіперацидного гастриту хворому 35 років у вигляді суспензії.

2. Виписати антацидний засіб для лікування гіперацидного гастриту вагітній жінці.

3. Виписати антацидний засіб хворому 45 років, що містить фосфат алюмінію колоїдний у пакетах.

4. Виписати препарат антисекреторної дії для квадротерапії виразкової хвороби шлунку.

5 Виписати препарат із групи селективних послаблюючих засобів, указав показання до призначення.

6. Виписати препарат із групи Н2 - блокаторів гістамінових рецепторів, указав показання до призначення.

7.Вибрати оптимальний антимікробний препарат для лікування виразкової хвороби шлунку (для квадротерапії), виписати рецепт.

8. Виписати лікарський засіб для поліпшення репаративних якостей слизової оболонки шлунку у комплексній терапії виразкової хвороби.
4.3.2. Заповнити таблицю


 1. Порівняльна характеристика
Група препаратів

Активність зменшення рН шлунку, %

Види побічних ефектів

Протипоказання до призначення

Антациди системної дії


Антациди несистемної дії


Блокатори Н,К-АТФази


Н2-гістаміно­блокатори

М-холінолітики

2.Порівняльна характеристика лікарських засобів, що знижують активність кислотно-пептичного фактору
Група

Підгрупа

Препарати (їх аналоги)

1.Обволікаючі

засоби


Рослинного походженняСинтетичні
2.Вяжучі

Локальної діїЗагальної дії
3.Антациди

СистемніНесистемні
4.Антисекре­торні засоби

Блокатори Н,К-АТФазиН2-гістаміно­блокаториМ-холінолітики3.Порівняльна характеристика послаблюючих засобів
Препарат, міжнародна назва

Патентована

назва


Форма випуску

Дозування

Особливості побічної дії

Лактулоза

Бісакодил

Магнію сульфат

Мукофальк

Клітковина

4.3.3 Вирішити тестові завдання


1. Визначити препарати, котрі призначають на початку противиразкового лікування у складі комплексної початкової терапії:

А. ОмепразолВ. Кларитроміцин

С. Метронідазол

Д. Амоксицилін

Е. Вісмуту субцитрат

2. Одночасно з антибіотиками можна призначати такі препарати для
профілактики/ корекції дисбактеріозу:

А. Лінекс

В. Хілак

С. Лактобактерін

Д. Біфідумбактерін

Е. Колібактерін

3. При діареї мікробного походження незалежно від и етіології доцільно

зразу ж призначити:А. Лоперамід

В. Ніфуроксазид

С. Ферменти

Д. Сорбенти

Е. Пробіотики
4. Чоловік 37 років поступив до лікарні зі скаргами на біль в епігастральній ділянці через 2 години після їжі. Об’єктивно: АД 110/70 мм рт. ст. Язик вологий, біля кореня вкритий білим нальотом. В епигастрії визначається локальна хворобливість і напруга м'язів. Ендоскопічно - хронічна виразка з локалізацією в цибулині дванадцятипалої кишки. Лікар призначив хворому фамотидин 40 мг у добу. З якою метою призначається фамотидин?

A. Бактерицидний ефект

B. Стимуляція репаративних процесів

C. Зменшення запальних і дистрофічних змін

D. Антисекреторна дія
E. Посилення синтезу простагландинів
5. Лікар-інтерн призначив хворому ентероколітом одночасно прийом фторхінолона (ципрофлоксацина) і обволікаюче (сукральфат). Зав. відділенням вважає це помилкою. Це так, тому що в результаті з'єднання цих ліків:

A. Значно зменшується усмоктування фторхінолонів

B. Підсилюється токсичність фторхінолонів

C. Фторхінолони підсилюють свої алергійні прояви

D. Підвищується ризик розвитку ниркової недостатності

E. Підсилюється здатність сукральфата викликати закрепи


6. У хворого виразковою хворобою 12-ти палої кишки встановлена наявність Хелікобактер пілорі. Під час комбінованої фармакотерапії кишковий вміст набув чорно-зеленого кольору. Назвіть препарат, що спричинив таку зміну.

A. Де-нол

B. Метронідазол

C. Омепразол

D. Амоксицилін

E. Актовегін


7. Чоловік 24 роки. Скарги на біль в епигастрії через 1,5-2 години після їжі, іноді вночі, печію. Рік назад уперше виявлений виразкова хвороба 12-палої кишки. Кислотоутворуюча функція була значно підвищена у всіх порціях. Якому препарату віддати перевагу?

A. Но-шпа

B. Атропін

C. Гастроцепін

D. Сульфпірид

E. Фамотидин


8. У хворого, що страждає неспецифічним виразковим колітом виявлені зміни в печінковому комплексі: загальний білірубін 28,4 мкмоль/л, АЛТ -1,16, АСТ-0,86 ммоль/л. Які лікарські препарати необхідно включити у курс терапії?

A. Прокінетики

B. Антацидні препарати

C. Жовчогінні препарати

D. Гепатопротектори

E. Ферментні препарати


9. Хворий, 52 років, страждає протягом 10 років, хронічним аутоіммунним гастритом А. Перебуває під динамічним спостереженням гастроентеролога. На плановому обстеженні скаржиться на періодичну нудоту, важкість в эпигастрії після їжі. Останнє загострення - пів року тому. Дотримується дієти, палить 10 цигарок у день, алкоголь вживає епізодично. Які заходи щодо профілактики раку шлунка?

A. Періодичний прийом блокаторів Н2-рецепторів

B. Періодичний прийом антацидів

C. Періодичний прийом антихелікобактерних препаратів

D. Періодичний прийом гастроцепіну

E. Припинення паління й вживання алкоголю


10. Чоловік, 21 року, скаржиться на періодичний ниючий біль у епігастрії. При обстеженні виявлений хронічний гастрит з підвищеною кислотоутворюючою функцією. Проведено лікування. Який препарат доцільно використати для первинної профілактики виразкової хвороби?

A. Вікалін.

B. Церукал.

C. Фамотидін.

D. Маалокс.

E. Гастрофарм.


11. У хворий 20 років, що перебуває на лікуванні й обстеженні в гастроентерологічному відділенні, встановлений діагноз гепатит. Яка група препаратів входить у базисну терапію

A. Вітаміни

B. Антибактеріальні препарати

C. Анаболічні стероїдні гормони

D. Глюкокортикоїди та цитостатики

E. Гепатопротекторні препарати


12. Хворому з гіпомоторною дискінезією потрібна була корекція гіпомоторики шлунка, кишковика. Який препарат переважніше використати при цьому?

A. Но-шпу

B. Атропін

C. Цисоприд

D. Новокаїн в/в

E. Активоване вугілля


13. У хворої в 41 рік, що протягом 5-ти років страждає на неспецифічний виразковий коліт, при ректороманоскопії знайдений виражений запальний процес нижніх відділів кишечнику, псевдополіпозні зміни слизуватої оболонки. В аналізі крові лейк.- 9,8 * 10*9/л, еритр. - 3,0* 10*12/л, СОЭ 52 мм/година. Які препарати є патогенетичними при даній хворобі?

A. креон


B. мотиліум

C. вікасол

D. лінекс

E. сульфосалазін


14. Хвора 35 років прокинулася вночі від раптового, ріжучого болю в правому підребер'ї, що іррадувала в праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою й повторною блювотою. Симптоми Кера й Мерфі позитивні. Який препарат є найбільш ефективним для терапії нападу?

A. Морфін

B. Атропін

C. Анестезин

D. Метоклопрамід

E. Папаверин


5. Практичні завдання, які виконуються на занятті:
  1. Ознайомитися з учбовою літературою по темі, визначити належність препаратів до фармакологічної групи і показання до використання.
  1. Обґрунтувати вибір препарата, його лікарську форму, дозування, концетрацію, шлях введення і виписати рецепт:

1. Виписати лікарський засіб при нудоті.

2. Виписати лоперамід, указав показання до призначення.

3. Виписати засіб для зниження секреторної активності при гіперацидному

гастриті групи М-холінолітиків вибіркового типу.

4. Призначити хворому препарат при спастичному болі в животі.

5. Виписати домперідон, вказавши показання до призначенні та особливості

побічної дії.Матеріали для самоконтролю:


  1. Завдання для самоконтролю:


Заповніть таблицю №1
А. Порівняльна характеристика блокаторів протонного насосу


Препарати

Показання

Доза, форма випуску

Особливості застосування

Побічні ефекти

Омепразол

Пантопразол

Ланзопразол


Б. Стандартна ерадикаційна терапія при інфікуванні НР (перша лінія)


Група

Препарати

Патентована назва (Синоніми)

Доза, кратність прийому, курс лікування

ІППАнтимікробні засобиВ. Стандартна ерадикаційна терапія при інфікуванні НР (квадротерапія).


Група

Препарати

Патентована назва (Синоніми)

Доза, кратність прийому, курс лікування

1.2.3.


4.  1. Завдання для самоконтролю:


ЗАВДАННЯ 1
У юнака 18 років уперше діагностовано виразка цибулини ДПК. Тест на Helicobaceter pylori - позитивний. РН шлункового соку - 1,0. Яка схема лікування є найбільш доцільною в цьому випадку?

A) Гастростат+омепразол

B) Квамател+амоксицилін

C) Денол+тріхопол

D) Омепразол+оксацилін

E) Денол+циметідинЗАВДАННЯ 2
У хворого 45 років у процесі клініко-інструментального обстеження виявлений хронічний гастрит типу В згідно "Сиднейскої системі". Препарати якої групи необхідно призначить хворому в першу чергу?

A) Антихелікобактерні засоби

B) Антациди

C) Блокатори Н2 рецепторів.

D) Репаранти

E) Периферичні м-холінолітики


ЗАВДАННЯ 3
Чоловік 56 років три роки страждає виразковою хворобою дванадцятипалої кишки із частими рецидивами. На терапію Н2-гістаминблокаторами реагував позитивно. Надійшов у лікарню з виразкою, що кровоточить. За 4 тижні терапії ранітидином виразка зарубцювалася. Яка наступна лікувальна тактика?

A. Терапія сукральфатом

B. Переривчаста курсова терапія Н2-гістаминоблокаторами

C. Підтримуюча терапія Н2-гістаминоблокаторами

D. Курсова терапія омепразолом

E. Хірургічне лікування


Тести для самоконтролю.
1.Хворому з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки був призначений противиразковий препарат, після прийому якого біль у пілоро-дуоденальній зоні значно зменшився, однак хворий змушений був звернутися до лікаря з приводу порушення зору. Який препарат був призначений ?

А. Циметідін

В. Гастроцепін

С. Де-нол

Д. Гастростат

Е. Омепразол
2.У хворого поєднана патологія ШКТ: хронічний гіперацидний гастрит, хронічний холецистит, хронічний панкреатит, гіпермоторна дискінезія товстого кишечнику. Який препарат найбільше раціонально застосувати в даному випадку?

А. Панзинорм

В. Фестал

С. Холензим

Д. Мезім-форте

Е.Ензістал
3. Хворий з виразковою хворобою 12-палої кишки одержував амбулаторно
противиразковий препарат. 3 приводу загострення хроніного обструктивного бронхіту
йому був призначений паралельно эуфілін. При застосуванш якого противиразкового засобу буде спостерігатися посилення побічних дій еуфіліну та чому?

А. Циметидин

В. Гастроцепін

С. Де-нол

Д. Вікалін

Е. Омепразол


4. Хворий 28 років, скаржиться на вперше виниклий місяць назад ниючого болю в эпігастрії натще, через 2 - 3 години після їжі, що усуваються прийомом антацидів, печію. Об-но: пальпаторна хворобливість у пілоро-дуоденальній зоні. При ФГДС - ознаки антрального гастриту, бульбіту, виразка передньої стінки цибулини 12-перстної кишки 0.5 у діаметрі, уреазний тест - помірковано позитивний /++/. Хворому проведена протихелікобактерна терапія. Коли необхідно проводить контрольний уреазний тест для оцінки ефективності эрадикації?

A. Відразу після рубцювання виразки.

B. Відразу після закінчення антихелікобактерної терапії.

C. Через півроку після рубцювання виразки.

D. Через 4 тижні після закінчення антихелікобактерної терапії.

E. При повторному виникненні симптомів.


5. Хвора більше 20 років хворіє на хронічний гастрит. Препарати (вікалин, ранітидин), які раніше поліпшували стан, останнім часом не приносять полегшення. Під час останнього гастрофіброскопічного дослідження був виявлений атрофічний гастрит. Ваші рекомендації з лікування?

A. Замісна терапія

B. Жовчогінні

C. Гастропротектори

D. Вітамінотерапія

E. Антиоксидантна терапія


6. Хворий 48 років, скаржиться на напади болю в правому підребер'ї після фізичного навантаження. Періодично відзначає більше світлий кал, потемніння сечі. Об'єктивно: шкіра й слизова злегка іктетичні. Білірубін загальний 36,8 ммоль/л, прямій 26,4 ммоль/л, непрямий 10,4 ммоль/л. УЗИ жовчні міхури: товщина стінки 4мм, у просвіті густа жовч эхопозитивні тіні до 4 мм. З літолітичною метою Ви призначите:

A. Холеретики.

B. Урсофальк.

C. Холекінетики.

D. Спазмолітики.

E. Цитостатики.


7. У хворого 50 років установлений первинний біліарний цироз печінки. Заг. білірубін 160 мкмоль/л, ін. - 110 мкмоль/л, АСТ - 2,1 ммоль/л·ч, АЛТ - 1,8 ммоль/л·ч, ЩФ - 4,6 ммоль/ч.л., холестерин - 9,2 ммоль/л, антимітохондриальні антитіла М2 в високому титрі. Виявлено розширення ворітної і селезінкової вен при УЗ дослідженні. В якості базисного засобу при цьому захворюванні доцільно призначити?

A. Карсил.

B. Липоеву кислоту.

C. Рифампіцин.

D. Эссенцеале - Н.

E. Урсодезоксихолеву кислоту.
6. Література
Основна

І.Лепахин А.А., Алексеев АА, Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Пособие для врачей.- М.:Универсум, 1998 .-640 с.

2.Клінічна фармакологія. Навчальний посібник для студентів та інтернів мед.вузів та ін-

тів фак.удоск.лікарів: У 2 томах /за ред. І.К.Латогуза, Л.Т.Малої, А.Я.Циганенка.-

Харків:Основа, 1995.-704 с.

З.Налетов С.И. Клиническая фармакология: В 3 томах.- Донецк, 2005

4. Сайт www.antibiotic.ru
Додаткова:

1.М,Д.Машковский. Лекарственные средства, 14 издание: в 2 томах.-М.: Медицина, 2004

2.Компендіум , Київ: Моріон, 2007

3. Рациональная фармакотерапія заболеваний органов пищеварения / под. ред.. В.Т. Ивашкина,

Т.Л. Лапиной. – Москва: «Литтерра», 2006. – 552с.

4.Справочник Видаль.-М.:АстраФармСервис, 2006

Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки, професор __________Мамчур В.Й.
Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки, професор __________Мамчур В.Й.


Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки, професор __________Мамчур В.Й.


Перезатверджено на засіданні кафедри ______________200__р, протокол № ______

Зав. кафедрою фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки, професор __________Мамчур В.Й.
Скачати 292.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка