Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 14Сторінка1/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.8 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова

"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого вікуЗавідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В. _______

" _____ "________ _20 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО)


ЗАНЯТТЯ 14Навчальна дисципліна

Ортодонтія

Модуль №

14

Змістовний модуль №

14

Тема заняття

Апаратурне лікування.Функціонально – діюча апаратура .

Курс

3

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Васильчук О.С.

Вінниця 20111. Актуальність теми: Сутність дії ортодонтичних апаратів полягає в безперервному, уривчастому або поперемінно-діючому тиску на зуби, альвеолярні відростки і щелепи за допомогою спеціальних механічних пристосувань, що активуються розсувними гвин­тами, пружинним дротом, гумовими кільцями, лігатурами або зусиллями жувальної та мімічної мускулатури (при роз'єднаному прикусі) чи змі­ною стереотипних рухів нижньої щелепи за допо­могою направляючих оклюзійних та накушувальних площадок, похилих площин та елементів, що забезпечують нормалізацію мімічної мускулатури: губні пелоти, щічні щити, вестибулярні мантелі -заслонки для язика та ін.
Ортодонтичні апарати, лікувальна дія яких основана на направленій зміні динамічної рівно­ваги між мімічною мускулатурою, що безперервно діє на зубні ряди в язичному напрямку, і язиком, що протидіє цьому тиску у вестибулярному на­прямку, називаються функціонально-діючими.

2. Конкретні цілі:

Вивчити і знати принципи апаратурного лікування.

Перерахувати складові елементи ортодонтичних знімних і незнімних апаратів.

Вивчити механізм дії апаратів при лікуванні.

Знати, перерахувати, дати характеристику функціонально – направляючій апаратурі.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Нормальна анатомія.Особливості будови ротової порожнини рота у дітей.

Ортопедична стоматологія.


Ортодонтія.

Фіксація, стабілізація знімних протезів, ортодонтичних апаратів.

Складові елементи ортодонтичних апаратів.

4. Завдання для самостійної підготовки до заняття.


  1. Знати класифікацію ортодонтичної апаратури.

  2. Виписати, вивчити класифікацію зубощелепно – лицевих аномалій.

3. Знати, перерахувати апарати функціонально – направляючії дії. апаратурі.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:


Термін

Визначення

Преортодонтичний трейнер.

Лабіальний виступ.


Обмежувач для язика.

Губні бампери.

Початковий трейнер.


1. Виправляє міофунк-ціональні шкідливі звички і вирівнює зуби, що прорізуються.


2. Лабіальний виступ у вигляді дуги чинить невели­кий тиск на передні зуби в процесі прорізування.

3. "Язичок" для язика (активно тренує положення кінчика язика).


4. Обмежувач для язика (обмежує рухи язика і тиск його на зуби).

5. Губні бампери (примушують дитину дихати через ніс, знімають зайвий м'язовий тиск).


Початковий трейнер (голубий) - м'який, що забезпечує його гнучкість і швидку адаптацію, усуває міофункціональні проблеми, призначають у більшості випадків при вираженій дизоклюзії .|
Вестибулярні плас­тинки

Вестибулярні плас­тинки

Кербіца,

Шохнера,

Крауса,

Мюлеманна,

Дасса,

Хінца захищають зубні ряди.

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Класифікація ортодонтичної апаратури.

2. Класифікація зубощелепно – лицевих аномалій.

3. Апарати функціонально – направляючії дії.

4.Вестибулярні плас­тинки -

-Кербіца,

-Шохнера,

-Крауса,

-Мюлеманна,

- Дасса,

-Хінца .


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

На гіпсовіх моделях – вивчити патологічні види прикусів.


На фатомах, на ортодонтичних апаратах вивчити складові ортодонтичної апаратури.

Вивчити механізм дії вестибулярних плас­тинок -

Кербіца, Шохнера, Шохнера Крауса, Мюлеманна, Дасса, Хінца .План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
Етапи заняття


Розподіл часу

Види контролю

Засоби навчання
Підготовчий етап

15хв

практичні

підручники.

1.1

Організаційніпитання.
завдання,ситуаційні задачі, усне опи­тування за стан­дартизованими переліками питань.

посібники, методичні рекомендації.

1.2

Формування мотивації.

1.3

Контроль початкового рівня підготовки.

2.

Основний етап

55хв

3.

Заключний етап

20 хв

тестові завдання

тестові завдання

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.

Зміст теми:

Апаратурний метод лікування.
Сутність дії ортодонтичних апаратів полягає в безперервному, уривчастому або поперемінно-діючому тиску на зуби, альвеолярні відростки і щелепи за допомогою спеціальних механічних пристосувань, що активуються розсувними гвин­тами, пружинним дротом, гумовими кільцями, лігатурами або зусиллями жувальної та мімічної мускулатури (при роз'єднаному прикусі) чи змі­ною стереотипних рухів нижньої щелепи за допо­могою направляючих оклюзійних та накушувальних площадок, похилих площин та елементів, що забезпечують нормалізацію мімічної мускулатури: губні пелоти, щічні щити, вестибулярні мантелі -заслонки для язика та ін.

Безперервно діюча сила тисне на зуб без фази спокою протягом тривалого періоду і тому не при­пускає необхідної реорганізації тканини. Внаслі­док цього легко відбувається гіалінізація. Якщо застосовують сили такого роду, то вони повинні бути винятково слабкими. Райтан вважає, що у більшості випадків неможливо уникнути процесів гіалінізації, так що в подальшому рух зуба відбува­ється після непрямої резорбції.

Безперервно діючі сили виникають при за­стосуванні "відкриваючих" або "закриваючих" спіральних пружин. Спочатку великі сили швид­ко зменшуються завдяки короткому шляху, так що для тканин можливе настання фази спокою. Ана­логічно - при застосуванні гумово-еластичних ма­теріалів, коли слина незабаром після накладення апаратури послабляє дію спочатку великої сили.

Поперемінно діюча сила зустрічається при знімних пластинках і функціональних ортодон­тичних пристроях. Для них характерне регулярне настання фаз спокою, тому що апаратура протягом дня якийсь час не носиться. Незважаючи на ці пау­зи, у цей час продовжується резорбція кістки, тому що активність остеокластів не припиняється після закінчення фази тиску.

Тут також необхідно звертати увагу на ступінь компресії або розтягу спіралеподібної пружини.

Існують також ортодонтичні апарати, ліку­вальна дія ^іких заснована на спрямованій зміні динамічної рівноваги між мімічною мускулату­рою, що безперервно діє на зубні ряди в язиково­му напрямку, і язиком, що протидіє цьому тиску у вестибулярному напрямку.


ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДІЮЧІ ОРТОДОНТИЧШ АПАРА ТИ (ПА СИВНІ)

Ортодонтичні апарати, лікувальна дія яких основана на направленій зміні динамічної рівно­ваги між мімічною мускулатурою, що безперервно діє на зубні ряди в язичному напрямку, і язиком, що протидіє цьому тиску у вестибулярному на­прямку, називаються функціонально-діючими.

Одним з головних напрямів розвитку функці­онально-діючих апаратів було створення вестибу­лярно розташованих конструкцій для нормалізації функції мімічної мускулатури. Вестибулярні плас­тинки (Кербіца, Шохнера, Крауса, Мюлеманна. Дасса, Хінца (рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) захищають зубні ряди від тиску губ, щік, пальців, а також різ­них предметів. Вони нормалізують змикання губ, функцію дихання та ковтання, тренують коловий м'яз рота. Апарати з решіткою для язика нормалі­зують його положення і попереджують надмірний тиск на фронтальну групу зубів.

Застосування функціонально-діючих апаратів ефективне в дитячому віці (у період молочного і на початку першого періоду змінного прикусу), коли можна розраховувати на ріст щелепних кісток і особливо апікального базису.


Конструктивними елементами функціональ­но-діючої апаратури є: щічні щити, губні пелоти, вестибулярні мантелі, обмежуючі решітки для язика та ін.

Вестибулярні пластинки Хінца (Німеччина) -

це доведений тридцятирічним досвідом широкого використання ортодонтами і дитячими стоматоло­гами всього світу превентивний захід для раннього ортодонтичного лікування аномалій прикусу у ді­тей 3-6 років.Вестибулярні пластинки доктора Хінца сприя­ють усуненню шкідливих звичок і запобігають роз­витку дисфункції м'яких тканин, що викликають деформацію зубного ряду в молочному прикусі.• Усувають самі причини розвитку аномалії.

• Сприяють усуненню дефектів мови.

• Коректують положення язика.

• Усувають звичне ротове дихання.

• Нормалізують стулення губ.

• Укріплюють коловий м'яз рота.

• Сприяють міофункціональному тренуванню.Каталог: downloads -> childstomat
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 13
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
childstomat -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття 11


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка