Методичні вказівки для студентів факультету заочної форми навчанняСкачати 111.84 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір111.84 Kb.
ТипМетодичні вказівки


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імЕНІ Данила Галицького

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Контрольна робота

З ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ
Методичні вказівки

для студентів факультету заочної форми навчання

Л ь в і в 2 0 12Методичні вказівки до контрольної роботи з етики та деонтології у фармації, затверджені та рекомендовані до друку методичною комісією з профільних дисциплін фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол №2 від 11 травня 2011 р.)

М
проф. Гром О.Л.

етодичні вказівки підготували:
доц. Комар В.С.

доц. Дацко А.Й.Рецензент

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології ліків та біофармації Білоус С.Б.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Достойна діяльність у сфері лікарських засобів є неможливою без визначення чітких норм етичної поведінки, усвідомлення ролі етики та деонтології у формуваннні особистості провізора. У міжсесійний період студенти виконують одну контрольну роботу.

Рівень засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь перевіряється при складанні ПМК.

Для виконання контрольної роботи студенту попередньо необхідно ознайомитися з навчвльною програмою курсу та підібрати рекомендовану в методичних вказівках літературу.

Контрольна робота з етики та деонтології у фармації включає письмові відповіді на контрольні запитання. Відповіді на контрольні запитання виконуються на стандартних аркушах паперу формату А-4.

Відповіді на запитання необхідно писати розбірливо, на листках з полями для зауважень рецензента. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, вказати дату написання, власний підпис і залишити місце для відмітки рецензента про зарахування роботи. Виконана контрольна робота скріплюється або прошивається разом з титульною сторінкою згідно наведеного взірця.

Взірець титульної сторінкиКонтрольна робота
з Етики та деонтології у фармації


Варіант___

Студента________курсу________ групи факультету заочної форми навчання Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Номер залікової книжки_________________

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові студента

Домашня адреса__________________________________________________________________

Місце роботи, посада______________________________________________________________
Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку групи. Останній термін представлення контрольної роботи на кафедру – останній передсесійний день. Контрольні роботи не подані вчасно приймаються тільки на підставі письмового скерування декана факультету заочного навчання. Контрольна робота рецензується і оцінюється викладачами кафедри організації та економіки фармації, призначеними завідувачем кафедри. Не зараховані роботи повертаються студенту. У випадку не зарахування роботи студент повинен виконати всі завдання заново і разом з попередньою роботою представити на повторне рецензування.

Контактні телефони кафедри організації та економіки фармації – 0322768639, 0322768581 доц. Дацко А.Й.


Варіанти

контрольної роботи з етики та деонтології у фармації


Варіанти

Контрольні запитання та завдання

1

1, 18, 33, 16.1, 16.16

2

2, 19, 34, 16.2, 16.17

3

3, 20, 35, 16.3, 16.18

4

4, 21, 36, 16.4, 17.1

5

5, 22, 37, 16.5, 17.2

6

6, 23, 38, 16.6, 17.3

7

7, 24, 39, 16.7, 17.4

8

8, 25, 40, 16.8, 17.5

9

9, 26, 41, 16.9, 17.6

10

10, 27, 42, 16.10, 17.7

11

11, 28, 43, 16.11, 17.8

12

12, 29, 44, 16.12, 16.1

13

13, 30, 45, 16.13, 16.2

14

14, 31, 46, 16.14, 16.3

15

15, 32, 47, 16.15, 16.4


ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ
1. Історичні джерела та принципи виникнення етики.

2. Основні завдання фармацевтичної етики та деонтології.

3. Історичні етапи розвитку та становлення етики.

4. Роль етичних чинників у самовизначенні людини

5. Основні поняття професійної моральності і професійної етики

6. Соціальне значення фармацевтичної етики та деонтології.

7. Становлення біоетики. Напрямки біоетики, їх характеристика.

8. Клінічні дослідження лікарських засобів: правове та етичне регулювання.

9. Роль етики та деонтології в формуванні особистості фармацевта (провізора).

10. Правилва поведінки провізора по відношенню до пацієнта.

11. Етичні аспекти взаємовідносин між провізором та лікарем.

12. Етичні аспекти взаємовідносин провізорів та медичних представників

13. Правила поведінки провізора стосовно суспільства

14. Етична сторона взаємовідносин між суб’єктами фармації та державою

15. Праналізуйте структуру та зміст основних розділів кодексу етики фармацевтичного

працівника України

16. Розгляньте конкретні ситуаційні завдання , які виникають при роботі провізора першого столу з пацієнтом та опишіть ваші дії в даних ситуаціях:

16.1 Провізор технолог аптеки, яка прикріплена до міської лікарні № 5 відпустив лікарський засіб, який був призначенний іншому пацієнту. Помилку виявили через пів години після відпуску. Що потрібно зробити провізору – технологу?

16.2 Пацієнту виписано лікарський засіб «АА».Почувши ціну даного перпарату, пацієнт сказав: «Невже цей дешевий лікарський засіб може допомогти?». Як провізор може переконати пацієнта в ефективності лікарського засобу і чи потрібно це робити?

16.3 Пацієнт надав рецепт на наркотичний лікарський засіб, термін дії якого вичерпаний, а лікар не попередив пацієнта про термін діїї рецепту. Які повинні бути дії провізора?

16.4 В аптеку звернулась жінка з рецептом для дитини з позначкою «Cito!», в аптеці даного лікарського засобу не має. Що повинен зробити провізор?

16.5 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом, на якому є позначка «Онко». Пацієнт запитав у провізора, що це означає. Що повинен відповісти провізор?

16.6 Як поведе себе в ситуації, коли ваш колега по роботі дав не правильну відповідь пацієнту про спосіб застосування виписаного лікарського засобу?

16.7 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом на лікарський засіб, в якому не зазначено дозу діючої речовини. Якими повинні бути дії провізора?

16.8 В аптеку звернулась жінка з рецептом на рідкісний препарат. Провізор відповів, що даного препарату в аптеці не має і його практично не можливо отримати. Жінка звернулась до завідувача аптеки, він знайшов можливість замовити даний препарат. Які дії провізора були б найбільш правильними?

16.9 В аптеку звернувся пацієнт з проханням відпустити дитині 3 років будь-який лікарський засіб для лікування ангіни. Які дії провізора?

16.10 В аптеку звернулася жінка з питанням, чи «розчин аміаку» і «пероксид водню» це одні і ті ж лікарські засоби, оскільки в сусідній аптеці їй сказали, що це одне і те ж. Які дії провізора?

16.11 В аптеку звернувся пацієнт з проханням виміряти йому артеріальний тиск. Провізор відповів, що на даний момент не має на це часу, хоча в аптеці черги не було і перед входом в аптеку є оголошення про те, що аптека надає послуги з вимірювання артеріального тиску.

16.12 В аптеку звернувся пацієнт з проханням пояснити йому як правильно приймати лікарський засіб. Провізор відмовив йому в проханні, пояснюючи це тим, що лікарський засіб куплений не в даній аптеці. Якими мали б бути дії провізора?

16.13 В аптеку звернувся пацієнт з проханням відпустити йому гіпоглікемічний лікарський засіб. Провізор відпустив даний препарат без рецепту лікаря і не пояснив пацієнту спосіб застосування та можливі побічні ефекти. Якими мали бути дії провізора?

16.14 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом на лікарський засіб, невідомий для провізора. Провізор відповів, що такого препарату немає і мабуть це лікарська помилка. Якими б мали бути дії провізора?

16.15 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом на лікарський засіб, який є тимчасово на перереєстрації. Провізор пропонує пацієнтові генеричну заміну. Чи повинен провізор попередньо проконсультуватися з лікарем?

16.16 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом на лікарський засіб, якого немає в наявності в аптеці. Чи може зробити провізор заміну при згоді пацієнта без лікаря? Чи повинен провізор скерувати пацієнта в сусідню аптеку?

16.17 В аптеку звернувся пацієнт з рецептом на лікарський засіб, в якому не зазначено спосіб застосування даного препарату. Яку рекомендацію пацієнту повинен надати провізор?

16.18 Провізор грубо та неетично відповідав пацієнту, який звернувся в аптеку, при цьому були присутні його колеги. Якою мала б бути поведінка колег по роботі?

17. Розгляньте ситуації, які виникають при роботі провізора першого столу з медичними представниками та вкажіть ваші дії в даних ситуаціях:

17.1 Під час візиту медичного представника в аптеку він поводив себе грубо та невиховано. Провізор не зробив йому зауваження і домовився про наступну зустріч. Якою була б правильна поведінка провізора?

17.2 Під час візиту в аптеку медичний представник залишив на вітринах багато рекламного матеріалу, хоча провізор попереджав його, що завідувач аптеки забороняє це. Чи правильно вчинив медичний представник?

17.3 Під час візиту медичного представника в аптеку та просуванні препаратів своєї компанії він наголосив на тому, що препарати конкурентних фірм є набагато гірші за якістю, виготовляються в неналежних умовах, погано переносяться пацієнтами та про них погано відгукуються лікарі. Провізор мав протилежну інформацію про препарати конкурентів. Які дії провізора були б правильними в даній ситуації?

17.4 Для того, щоб збільшити об'єм продаж своїх препаратів, медичний представник запропонував грошову винагороду провізору за те, щоб він рекомендував пацієнтам препарати даної компанії. Що повинен зробити провізор? Чи етично вчинив медичний представник?

17.5 Під час візиту в аптеку медичний представник надав невірну інформацію про рекламований ним лікарський засіб. Чи потрібно провізору вислуховувати такого медичного представника під час наступного візиту в аптеку?

17.6 Під час візиту медичного представника в аптеку він залишив рекламні матеріали про рецептурні лікарські засоби як інформацію для пацієнтів. Чи правильно вчинив медичний представник?

17.7 Завідувач аптеки попросив медичного представника допомогти зробити ремонт його кабінету взамін на те, що аптека закупить велику партію препаратів даної компанії. Чи етичним є прохання завідувача аптеки? Якою повинна бути поведінка медичного представника?

17.8 Провізор першого столу попросив медичного представника про матеріальну винагороду за рекомендацію препаратів даної компанії пацієнтам аптеки. Чи етичною є поведінка провізора? Як повинен вчинити медичний представник?

18. Міжнародні етичні принципи фармацевтів їх зміст та застосування для роботи провізорів у сучасних умовах.

19. Регулювання фармацевтичного ринку України: правове та етичне забезпечення.

20. Етичні критерії ВООЗ по просуванню лікарських засобів.

21. Опишіть, яким етичним нормам повинен відповідати медичний представник.

22. Охарактеризуйте та вкажіть основні принципи просування безрецептурних лікарських засобів на ринку.

23.Охарактеризуйте та вкажіть основні критерії просування рецептурних лікарських засобів на ринку.

24.Охарактеризуйте основні положення належної аптечної практики та її основне призначення.

25. Що передбачає етична сторона ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів»?

26. Згідно етичних критеріїв ВООЗ та кодексу маркетингової практики, якою повинна бути інформація про лікарські препарати для населення?

27. Опишіть сутність лікування безрецептурними препаратами у світовій практиці.

28. Етичні критерії просування лікарських препаратів на ринку.

29. Соціальна відповідальність фармацевтичних компаній в Україні.

30. Принципи і правила рекламування лікарських засобів для лікарів та населення. Етичні принципи реклами лікарських засобів.

31. Завдання належної аптечної практики.

32. Суть етичних норм підприємницької діяльності.

33. Етичні критерії цивілізованого підприємця.

34. Охарактеризуйте етичну сторону взаємостосунків підприємця та споживача, партнера, конкурента.

35. Які особливі критерії висуваються до осіб, які провадять фармацевтичний бізнес?

36. Визначте та охарактеризуйте базові поняття етики підприємництва.

37.Запропонуйте заходи, які потрібно провести, щоб підвищити етичну культуру підприємців у фармації.

38. Права, обов'язки, відповідальність підприємця та умови розвитку підприємництва.

39. Етичні вимоги до сучасного менеджера.

40. Особливості управлінської етики.

41. Вимоги до сучасного керівника фармацевтичного підприємства (аптеки).

42. Стилі керівництва колективом.

43. Етичні аспекти підбору кадрів.

44. Опишіть ідеальну модель фармацевтичного колективу. Наскільки така модель є реальною для сучасного фармацевтичного бізнесу?

45. Надайте свої пропозиції щодо покращення іміджу аптеки.

46. Поняття ділового етикету.

47. Особливості фармацевтичного колективу та етичні вимоги до його функціонування.

48. Формування етичних норм та культури підприємництва в фармацевтичних організаціях.

49. Імідж керівника фармацевтичного підприємства.
Література:


 1. Біоетика — міст у цивілізоване майбутнє. Юрій Кундієв. т-l.com.ua

 2. Етика: навчальний посібник - 2-ге видання. Львів: «Магнолія 2006», 2007.-256С.

4) Основи діяльності етичних комісій. Корнацький В.М., Талаєва Т.В. Київ-2007.-92с.

5) Професійна етика: поняття, види, значення. www.franko.lviv.ua6) Словарь по этике. A.A. Гусейнова, И.С.Кона. Политиздат, 1989 - 186 с

 1. Фармацевтическая биоэтика. Ибрагимова Г.Я. Башкирский ГМУ. -2005.- 342с

 2. Фармацевтическая этика и деонтология. Тексты лекцый. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В НФАУ:Золотые страницы,2002.-88с.

 3. Фармацевту о деонтологии. Эльяшевич Е.Г. Минск.Высшая школа. -1982.-88С.

 1. Фармпомощь: признаки и дефиниции. Фармацевтический вестник №12 (417) от 4 апреля 2006. http://www.bioethics.ru

 2. Міжнародні етичні принципи фармацевтів // Еженедельник Аптека. -2001. № 20.

 3. Наказ МОЗ України №360 від 19.07.2005р.

 4. Фармацевтичний етичний кодекс України.

 5. Этические кодексы фармацевта: История и современность. Самвел Григорян. Российские аптеки № 7-8. -2004.

 6. Закон України «Про захист прав споживачів».

 7. Закон України «Про рекламу».

 8. Как продвигают медикаменты на их «исторической» родине. Consillium Provisorum Ukraina. №2.2007.

 9. Кодекс маркетингової практики, www.apteka.ua

 10. Международные кодексы маркетинговой практики: основасаморегуляции и самодисциплины фармацевтического ринка.

 11. Надлежащая аптечная практика: роль фармацевта в системе ответственного самолечения. В.П.Соболевский. Фармацевт Практик. №5. 2006

 12. Руководство ВОЗ: Этические критерии продвижения лекарственных средств. Эженедельник «Аптека» №4 (575). 29.01.2007г.

 13. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. Стоян Т.А.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-232с.

 14. Етика: Навчальний посібник - 2-ге вид. Савельев В.П. Львів: «Магнолія 2006», 2007.-256с.

 15. Характеристика професійної культури бізнесу. www.refme.org.ua

 16. www.management.com.ua.

 17. Права, обов'язки, відповідальність підприємця та умови
  розвитку підприємництва, \www.librarv.if.ua

 18. Этический бизнес: искусство убеждать. Торговое дело №4. 2003.

Каталог: uploads -> repository -> oef
repository -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
repository -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
oef -> Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету
oef -> Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету
oef -> Методичні рекомендації для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Скачати 111.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка