Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролюСторінка4/9
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Теми рефератів, доповідей


1. Роль слідчого в реалізації кримінальних процесуальних функцій.

2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.

3. Проблеми забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного в Україні.

4. Міжнародні стандарти незалежності та недоторканності суддів при здійсненні правосуддя у кримінальних справах.

5. Роль спеціаліста у кримінальному судочинстві.

6. Захисник в кримінальному процесі.

7. Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні.

Література до теми

[1‑8, 10‑21, 24‑31, 33‑36, 41‑43, 46, 47, 49, 50‑66, 68, 73‑76, 84, 87, 89, 91, 106, 110-115, 118-127, 129, 136‑139, 141, 142, 144, 147‑149, 153, 157, 163, 165, 172, 175, 178, 179]Професор кафедри В.С. Мацишин
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 2.1. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінального процесу.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.

Ключові терміни та поняття до теми: Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжні заходи та їх види; порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів; особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; застосування електронних засобів контролю; тримання під вартою; затримання та його види; застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

План

 1. Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види.

 2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

 3. Накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

 4. Відсторонення від посади.

 5. Тимчасовий доступ до речей і документів.

 6. Тимчасове вилучення майна.

 7. Арешт майна.

 8. Запобіжні заходи та їх види.Самостійна робота – 14 год.

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.2. Поняття, види та підстави запобіжних заходів.

3. Визначте поняття запобіжних заходів.

Питання для самоконтролю:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено в КПК України?

2. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна класифікувати?

3. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України?

4. Що є підставою застосування запобіжних заходів?

5. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання?

6. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?

7. У чому суть запобіжного заходу − застава?

8. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?

9. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?

10. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований запобіжний захід тримання під вартою?

11. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?

12. Які види затримання передбачено в КПК України?

13. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?

14. До кого може бути застосований привід?

15. За що може бути накладене грошове стягнення?

16. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?

17. Щодо кого може бути здійснено відсторонення від посади?

18. В чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?

19. На яке майно можна накладати арешт?

Теми рефератів, доповідей:

1. Актуальні питання застосування електронних засобів контролю.

2. Домашній арешт.


Література до теми

[1‑35, 37‑49, 51‑65, 70, 75, 80, 87, 89, 91, 99, 101, 105‑109, 110, 112, 113, 119‑125, 137‑139, 141, 142, 144, 148, 149, 152‑154, 157, 159, 161, 164, 177, 182].
Професор кафедри В.С. Мацишин

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 2.2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінального процесу.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.


Ключові терміни та поняття до теми: Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжні заходи та їх види; порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів; особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; застосування електронних засобів контролю; тримання під вартою; затримання та його види; застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

План

 1. Порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

 2. Особисте зобов’язання.

 3. Особиста порука.

 4. Застава.

 5. Домашній арешт.

 6. Застосування електронних засобів контролю.

 7. Тримання під вартою.

 8. Затримання та його види.

 9. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.


Самостійна робота – 14 год.

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.2. Поняття, види та підстави запобіжних заходів.

3. Визначте поняття запобіжних заходів.

Питання для самоконтролю:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено в КПК України?

2. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна класифікувати?

3. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України?

4. Що є підставою застосування запобіжних заходів?

5. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання?

6. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?

7. У чому суть запобіжного заходу − застава?

8. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?

9. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?

10. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований запобіжний захід тримання під вартою?

11. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?

12. Які види затримання передбачено в КПК України?

13. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?

14. До кого може бути застосований привід?

15. За що може бути накладене грошове стягнення?

16. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?

17. Щодо кого може бути здійснено відсторонення від посади?

18. В чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?

19. На яке майно можна накладати арешт?

Теми рефератів, доповідей:

1. Актуальні питання застосування електронних засобів контролю.

2. Домашній арешт.


Література до теми

[1‑35, 37‑49, 51‑65, 70, 75, 80, 87, 89, 91, 99, 101, 105‑109, 110, 112, 113, 119‑125, 137‑139, 141, 142, 144, 148, 149, 152‑154, 157, 159, 161, 164, 177, 182].
Професор кафедри В.С. Мацишин
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 2.2. Актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінального процесу.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.

Ключові терміни та поняття до теми: Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжні заходи та їх види; порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів; особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; застосування електронних засобів контролю; тримання під вартою; затримання та його види; застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

План

Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 КК України, потерпіла стверджувала, що це кримінальне правопорушення міг вчинити її приятель П. Втім, за словами потерпілої, довести вину П. буде важко, адже він викрадені речі уже продав та має намір виїхати працювати за кордон. Слідчий, на підставі показань потерпілої, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування до П. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у вказаній ситуації?

2У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування до підозрюваних А. та С. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Серед підстав застосування цього запобіжного заходу слідчий навів дані, які дають підстави вважати, що підозрювані можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., призначив дату судового слухання на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий виклик А. та С. на цей же час.

Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації.

Чи допустили вони порушення вимог процесуального законодавства?

Якщо так, то які саме?

3. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому С. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм С. на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування С. запобіжного заходу у вигляді особистої покури.Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання?

Які є процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному провадженні?

4. Під час кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 164-16 КК України (зайняття забороненими видами господарської діяльності), Л. було оголошено про підозру. Враховуючи, що в матеріалах провадження містилися дані про те, що підозрюваний намагається впливати на потерпілого та свідків з метою схилити їх до давання неправдивих показань, слідчий суддя, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, обрав Л. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Чи дотримані вимоги кримінально-процесуального законодавства щодо підстав застосування домашнього арешту при вчиненні вказаного кримінального правопорушення?

5. Громадянину С. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального проступку. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про обрання С. запобіжного заходу у вигляді застави та навів слідчому судді достатньо даних, які дають підстави вважати, що підозрюваний дійсно має намір переховуватися від органів досудового розслідування.Чи є підстави для обрання С. запобіжного заходу у вигляді застави?

6. 24 жовтня слідчим були внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). 12 листопада за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення був затриманий М., а 15 листопада відносно нього слідчим суддею районного суду за поданням слідчого, погодженим з прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. 25 листопада М. був звільнений з під варти, так як ним була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В зв’язку з тим, що М., будучи належним чином повідомлений, не з’являвся за викликом до слідчого без поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням слідчого судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно М. було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.З якого моменту слід обчислювати строк тримання під вартою підозрюваного М.?

Чи може слідчий суддя, при повторному взятті під варту, в ухвалі про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою визначити строк її дії 50 днів?

Назвіть максимальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування.

7. У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Дані, що були отримані під час огляду місця події, давали підстави вважати, що жінка була вбита білявим чоловіком високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну куртку. Через 30 хвилин працівники міліції в кафе, що розташоване недалеко від місця події, виявили білявого чоловіка високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на руках мали місце подряпини. Цей чоловік при появі міліціонерів почав нервувати й намагався вийти з приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік пред’явив документи на ім’я Р. та повідомив, що він уже близько двох годин знаходиться в цьому кафе, а свою спробу вийти пояснив тим, що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз спілкуватися з працівниками міліції. Р. був доставлений до органу внутрішніх справ.Чи є підстави для затримання Р. як підозрюваного в кримінальному провадженні про вбивство?

Які  вимоги процесуального законодавства має виконати уповноважена службова  особа, що здійснила затримання особи, негайно після затримання?

8. Громадянин П. був затриманий працівниками міліції о 10 год. 10 хв. на місці вчинення квартирної крадіжки та доставлений до органу внутрішніх справ о 11 год. 20 хв. Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 14 год. 00 хв., де вказали, що підставою затримання є “підозра у вчиненні квартирної крадіжки”, а часом затримання − “14 год. 00 хв.”.Оцініть дотримання вимог процесуального законодавства при складанні протоколу про затримання?

З якого моменту особа є затриманою?

9. Громадянин Л., який працює водієм таксі, керуючи власним автомобілем, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження. Л. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий, враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відсторонення Л. від посади.Оцініть ситуацію.

Який захід забезпечення кримінального провадження варто застосувати в описаній ситуації?

10. Свідок І. була викликана для проведення одночасного допиту зі свідком П. Вказані особи були завчасно повідомлені про виклик (було підтвердження отримання ними повістки про виклик). Проте ні І., яка самостійно виховувала п’ятирічного сина, ні П. на допит не з’явилися. При цьому І. не повідомила слідчого про причини свого неприбуття, а П. зателефонував та сказав, що не прибуде у вказаний час, оскільки в цей день він має бути на іспиті в інституті.Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовувані до І. та П. через неприбуття їх на виклик?
Самостійна робота – 14 год.

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.2. Поняття, види та підстави запобіжних заходів.

3. Визначте поняття запобіжних заходів.
Питання для самоконтролю:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено в КПК України?

2. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна класифікувати?

3. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України?

4. Що є підставою застосування запобіжних заходів?

5. У чому суть запобіжного заходу − особисте зобов'язання?

6. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?

7. У чому суть запобіжного заходу − застава?

8. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?

9. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?

10. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований запобіжний захід тримання під вартою?

11. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?

12. Які види затримання передбачено в КПК України?

13. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?

14. До кого може бути застосований привід?

15. За що може бути накладене грошове стягнення?

16. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?

17. Щодо кого може бути здійснено відсторонення від посади?

18. В чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?

19. На яке майно можна накладати арешт?

Теми рефератів, доповідей:

1. Актуальні питання застосування електронних засобів контролю.

2. Домашній арешт.


Література до теми

[1‑35, 37‑49, 51‑65, 70, 75, 80, 87, 89, 91, 99, 101, 105‑109, 110, 112, 113, 119‑125, 137‑139, 141, 142, 144, 148, 149, 152‑154, 157, 159, 161, 164, 177, 182].
Професор кафедри В.С. Мацишин
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 3.1. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінального процесу.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.

Ключові терміни та поняття до теми: досудове розслідування, досудове слідство, дізнання, загальні положення досудового розслідування, підслідність, взаємодія, слідча група, доручення слідчого.
План

1. Загальні положення досудового розслідування та перспективи їх удосконалення.

2. Досудове слідство як форма досудового розслідування. Компетенція і повноваження суб’єктів, які здійснюють досудове слідство.

3. Підслідність та її види.

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

5. Строки досудового слідства. Порядок продовження строків досудового розслідування. Поняття та види слідчих (розшукових) дій. Негласні (розшукові) слідчі дії.


Самостійна робота – 12 год.

Вивчити і законспектувати відповіді з таких питань:

1. Стадія досудового розслідування в кримінальному процесі.

2. Повноваження слідчого, керівника органу досудового розслідування і слідчого судді в стадії досудового розслідування.

3. Забезпечення безпеки учасників досудового розслідування.

4. Підстави для об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження.

5. Підстави і умови виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження.

6. Таємниця досудового розслідування.

7. Форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.

8. Правила фіксування досудового розслідування.

9. Прокурорський нагляд за законністю досудового розслідування.Питання для самоконтролю:

1. Яке місце займає стадія досудового розслідування в кримінальному процесі?

2. Яким чином розпочинається досудове розслідування?

3. Хто вправі проводити досудове слідство ?

4. Вкажіть строки досудового слідства і порядок їх подовження?

5. Що таке підслідність і які існують її види?

6. Які встановлені в законі підстави для об’єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження?

7. Коли матеріал досудового розслідування виділяється в окреме провадження?

8. У чому полягає таємниця досудового розслідування?

9. Що таке доручення слідчого?

10. Як вирішуються слідчим клопотання учасників процесу?

11. Які документи складають слідчі відповідно до КПК?

12. З якою метою, ким і в якому порядку створюється слідча група?


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка