Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю


Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у випадках, пов'язанихСторінка8/9
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

38. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у випадках, пов'язаних :

 1. із врятуванням життя людей та майна;

 2. із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;

 3. необхідністю проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДС;

 4. проведенням слідчих дій у кримінальному провадження щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.39. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання:

 1. особа втрачає статус підозрюваного;

 2. особа підлягає негайному звільненню;

 3. до особи обирається запобіжний захід;

 4. термін затримання продовжується до 72 годин.


40. Суд має право прийняти рішення про закриття кримінального провадження, якщо:

 1. встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

 2. не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;

 3. набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;

 4. помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.


41. Функція обвинувачення під час судового розгляду справи покладається на:

 1. на орган дізнання;

 2. слідчого;

 3. прокурора;

 4. потерпілого.


42. Право обвинуваченого на захист реалізується такими положеннями:

 1. роз’ясненням права мати захисника або здійснювати захист самостійно;

 2. подавати докази та заявляти клопотання про відвід;

 3. мати захисника та побачення з ним до першого допиту;

 4. усі відповіді правильні.


43. Матеріали кримінального провадження надаються для ознайомлення підозрюваному, який не володіє мовою судочинства:

 1. складені мовою судочинства та забезпечується участь перекладача;

 2. перекладаються на мову, якою він володіє;

 3. в перекладі на його рідну мову;

 4. всі відповіді правильні.


44. Під час провадження досудового слідства прокурор має право:

 1. проводити слідчі дії;

 2. затримувати особу, підозрювану у вчиненні злочину;

 3. затверджувати постанову слідчого про повідомлення особи про підозру;

 4. давати вказівки слідчому щодо спрямування розслідування кримінальної справи.


45. Цивільний позивач має право:

 1. брати участь у судовому розгляді кримінального провадження;

 2. знайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження;

 3. подавати докази щодо обставин вчинення злочину;

 4. відмовитися від дачі показань.


46. До завдань прокуратури під час проведення досудового розслідування належить:

 1. надання згоди на проведенні окремих слідчих дій;

 2. прийняття рішення про усунення захисника від участі в кримінальному провадженні;

 3. проводити окремі слідчі дії;

 4. затвердження обвинувального акту.


47. Під час досудового розслідування не може бути допитано як свідка:

 1. близького родича підозрюваного чи обвинуваченого;

 2. нотаріуса, якщо обставини вчинення злочину стали йому відомі при здійсненні професійної діяльності;

 3. особу, яка має данні про свідка щодо якого застосовано заходи безпеки та він дає показання під псевдонімом;

 4. особи, які мають право дипломатичної недоторканості.


Перелік питань до заліку:

 1. Поняття та завдання кримінального процесу.

 2. Поняття стадій кримінального процесу і їх система.

 3. Кримінальне процесуальне право і його джерела.

 4. Чинність кримінального процесуального закону в просторі, у часі і щодо осіб.

 5. Кримінальна процесуальна норма, її структура і види.

 6. Поняття і значення кримінальної процесуальної форми.

 7. Поняття і види кримінальних процесуальних гарантій.

 8. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу.

 9. Конституційні принципи кримінального процесу.

 10. Презумпція невинуватості.

 11. Принцип змагальності сторін.

 12. Недоторканність житла та іншого володіння особи.

 13. Кримінальні процесуальні гарантії прав, свобод і законних інтересів особи.

 14. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і засудженому права на захист.

 15. Реабілітація особи, незаконно притягнутої до кримінальної відповідальності.

 16. Поняття і класифікація суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності.

 17. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне судочинство.

 18. Особи, які мають власний інтерес у кримінальному провадженні.

 19. Підозрюваний, його права і обов’язки.

 20. Обвинувачений в кримінальному процесі.

 21. Потерпілий: поняття та процесуальний статус.

 22. Процесуальний статус слідчого.

 23. Захисник у досудовому слідстві.

 24. Експерт і спеціаліст в кримінальному процесі.

 25. Функції і повноваження прокурора в кримінальному процесі.

 26. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.

 27. Поняття і значення кримінального процесуального доказування.

 28. Способи збирання доказів.

 29. Перевірка й оцінка доказів.

 30. Предмет, межі і суб’єкти доказування в кримінальному процесі.

 31. Поняття і класифікація доказів.

 32. Належність та допустимість доказів.

 33. Речові докази.

 34. Експертиза в кримінальному процесі.

 35. Використання оперативно-розшукової інформації при розслідуванні злочинів.

 36. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів.

 37. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу.

 38. Взяття під варту.

 39. Застава як запобіжний захід.

 40. Поняття і характеристика загальних положень досудового розслідування.

 41. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

 42. Забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином.

 43. Поняття та види слідчих (розшукових) дій.

 44. Негласні (розшукові) слідчі дії.

 45. Допит свідка і потерпілого.

 46. Затримання підозрюваного

 47. Допит підозрюваного.

 48. Огляд і його види.

 49. Ексгумація трупа.

 50. Освідування.

 51. Пред’явлення для впізнання.

 52. Слідчий експеримент.

 53. Обшук.

 54. Призначення експертизи.

 55. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.

 56. Зміна повідомлення про підозру.

 57. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового слідства.

 58. Форми закінчення досудового слідства.

 59. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

 60. Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального акту.

 61. Дії і рішення прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним актом.

 62. Суть і значення підготовчого судового провадження.

 63. Процесуальний порядок і строки підготовчого судового провадження.

 64. Рішення, які приймаються у підготовчому судовому засіданні.

 65. Суть, структура і значення судового розгляду.

 66. Межі судового розгляду.

 67. Судові дебати й останнє слово підсудного.

 68. Процесуальний порядок постановлення і проголошення вироку.

 69. Структура і зміст вироку.

 70. Ухвали суду.

 71. Журнал судового засідання.

 72. Поняття, значення та основні риси апеляційного провадження.

 73. Порядок провадження в суді апеляційної інстанції.

 74. Форма апеляційної скарги і строки її принесення.

 75. Рішення, які приймає суд апеляційної інстанції.

 76. Поняття, значення та основні риси касаційного провадження.

 77. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

 78. Підстави для зміни і скасування вироку.

 79. Суть і значення стадії виконання вироку суду.

 80. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання.

 81. Поняття і значення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 82. Строки, порядок і наслідки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 83. Перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України.

 84. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх.

 85. Особливості провадження в справах приватного обвинувачення.

 86. Провадження в справах про суспільно небезпечні діяння неосудних і обмежено осудних осіб та осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення злочину.

 87. Форми міжнародного співробітництва органів кримінальної юстиції.

 88. Правові засади надання міжнародної правової допомоги у кримінальному судочинстві.

 89. Екстрадиція.

 90. Домашній арешт як запобіжний захід.

 91. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 92. Слідчий суддя та його повноваження.

 93. Провадження в суді присяжних.

 94. Угода про примирення в кримінальному провадженні.

 95. Угода про визнання винуватості в кримінальному провадженні.

 96. Порядок судового провадження на підставі угоди.

 97. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

 98. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 99. Виклик особи, яка перебуває за межами України, для участі у кримінальних процесуальних діях.

 100. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від інших держав.

 101. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.

 102. Відсторонення особи від посади на час кримінального провадження.

 103. Підстави і порядок тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні.

 104. Тимчасовий доступ до речей і документів.

 105. Роль оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення:

1. Підручники, навчальні посібники.

2. Навчальна програма.

2. Робоча програма.

3. Навчально-методичний комплекс.

Матеріально-технічне забезпечення:

1. Ноутбук.

2. Мультимедійний проектор.

Рекомендована література:

Нормативно-правові акти і документи

Закони України і міжнародні документи

 1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 30. ‑ Ст.141; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18‑24.

 3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 груд. 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36‑62.

 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 270.

 5. Конвенція про права дитини: ухв. 44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. ‑ 1990. ‑ № 1. ‑ С. 205.

 6. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты и провозглашены резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Права человека: Сб. междунар. договоров. ‑ Нью-Йорк‑Женева, 1994. – Том І: Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций.

 7. Європейська конвенція про видачу правопорушників: Париж, 13 груд. 1957 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 324.

 8. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Мінськ, 22 січня 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ №44. ‑ С. 328. ‑ Ст. 2824.

 9. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: підпис. 22 січ. 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ № 47. ‑ Ст. 461.

 10. Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. ‑ № 25-26. ‑ Ст.131; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. ‑ 2014. ‑ 19 травня (№ 90‑91).

 12. Кримінально-виконавчий кодекс України (прийнятий 11 липня 2003 р.) // Голос України. – 2014. – 29 серпня. ‑ № 161. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. – 14 серпня.‑ № 148-149; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 14. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

 15. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. ‑ 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 16. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. – 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 17. Про застосування амністії в Україні: 3акон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1996. ‑ № 48. ‑ Ст.263; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 18. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

 19. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 черв. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2004. ‑ № 50. ‑ Ст.540.

 20. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України. ‑ 1991. ‑ №4. ‑ Ст.20; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 21. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Голос України. ‑ 1992. ‑ 27 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 22. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос України. ‑ 1995. – 23 лютого; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 23. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

 24. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2001. ‑ № 30. ‑ Ст. 142.

 25. Про попереднє ув`язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1993.‑ № 35.‑ Ст.360; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

 26. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури i суду: 3акон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1995. ‑ № 1. ‑ Ст. 1.

 27. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Голос України. – 1991. ‑ 12 грудня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 28. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 29. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232; [Електронний ресурс] ‑ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

 30. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Голос України. – 2010. ‑ 3 серпня. ‑ № 142; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 31. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до Кримінального кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.‑ 1961. – № 2. ‑ Ст.14.


Підзаконні нормативно-правові акти

 1. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 2. Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод»: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04. 2013 р. ‑http://sc.gov.ua

 3. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1134/0/4-13 від 18.07. 2013 р. ‑ http://sc.gov.ua

 4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затв. наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. № 69. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua.

 5. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 р. ‑ http://sc.gov.ua

 6. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: затв. наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного Суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 черв. 1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73 // Офіційний вісник України. ‑ 1999. ‑ № 28. ‑ С. 185‑194.

 7. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Затв. наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України № 3/1/2/5/2/2 від 9 січня 1997 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1997. ‑ № 9. ‑ Ст.77.

 8. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень, затв. наказом МВС України від 6 серпня 2012 р. № 681. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 9. Про затвердження положень та інструкцій щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 397 від 8 жовтня 2001 р. // Юридичний вісник України. ‑ 2002. ‑ 1-7 червня. ‑ С.13‑15.

 10. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013 р. ‑ http://sc.gov.ua

 11. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затв. наказом Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінфіну, Мін’юсту України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/42544.

 12. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затв. наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 р. № 108. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 13. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 14. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії, затв. наказом МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.

 15. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 листопада 2012 р. № 10-1717/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.uaПро деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 жовтня 2012 р. № 223-1446/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 16. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 трав. 2006 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. ‑ К. : Паливода А.В., 2010. ‑ С.387‑395.

 17. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 9 листопада 2012 р. № 1640/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 18. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України від 14 серпня 2012 р. № 700. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.

 19. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 жовтня 2012 р. № 223-1430/0/4-12. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 20. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 686 // Офіційний вісник України. ‑ 2012 р. ‑ № 84. – Ст.3408.

 21. Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Лист Міністерства юстиції України від 21 січ. 2006 р. №26-53/7. ‑ [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v53_7323-06.


Збірники документів

 1. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / Гуторова Н.О., Житний О.О. – Х.: Одиссей, 2012. ‑ 432 с.

 2. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. ‑ Амстердам-Київ: Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. ‑ 342 с.

 3. Рішення Конституційного Суду України (на 22 жовтня 2012 р.). – К.: ЦУЛ, 2012. – 570 с.

 4. Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005 / За ред. В.Т. Маляренка, Г.В. Сташиса. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2005. – 464 с.

 5. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / Упорядники: В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. ‑ К.: Видавець Паливода А.В., 2010. – 456 с.

 6. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004) / За ред. В.Т. Маляренка. ‑ К.: Ін Юре, 2004. – 336 с.

 7. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008-2009 рр. / Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К., 2010. – 736 с.

 8. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.


Монографії

 1. Аленин Ю.П.  Процессуальные особенности производства следственных действий: Монография. ‑ Одесса: Центрально-Украинское изд-во, 2002. ‑ 264 с.

 2. Басиста І.В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: [монографія] / Басиста І.В. ‑ Івано-Франківськ, 2011. – 532 с.

 3. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / Бастрыкин А.И. ‑ Л.: Ленинград. гос.ун-т, 1986. – 134 с.

 4. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / За ред. З.Д. Смітієнко. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.

 5. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. ‑ М.: Юрид. лит., 1991. ‑ 208 с.

 6. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

 7. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): [монографія] / В.Д. Берназ, С.М. Смоков. ‑ Одеса: ОЮІ НУВС, 2005. – 151 с.

 8. Білоусов О.І., Смоков С.М. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: Монографія. ‑ Одеса, 2009. ‑ 112 с.

 9. Бойцов А.И. Выдача преступников / Бойцов А.И. ‑ СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 795 с.

 10. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

 11. Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України): [монографія] / Гавриш Т.С. ‑ Х.: Право, 2006. – 192 с.

 12. Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: Монографія / КНУВС. ‑ К.-Івано-Франківськ, 2007. – 235 с.

 13. Галаган В.І., Калачова О.М. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні: Монографія. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2012. – 212 с.

 14. Галаган В.І., Козак О.В. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України: Монографія. – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 240 с.

 15. Горбачевський В.Я., Сервецький І.В. Вбивство: огляд місця події. ‑ Ч.1. ‑: Монографія / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. ‑ К.: НАВСУ, 2003. – 175 с.

 16. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования: [монография] / Гришин Ю.А. ‑ Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 252 с.

 17. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2008.

 18. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы.‑ К.: Наук. думка, 1984. – 182 с.

 19. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. ‑ Харьков: Страйк, 2006. – 336 с.

 20. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.

 21. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

 22. Левендаренко О.О. Досудове розслідування у справах про злочини неповнолітніх (питання кримінально-процесуального доказування): [монографія] / Левендаренко О.О.; МВС України. Донецький юрид. ун-т. Луганський держ. ун-т внутр. справ. ‑ Донецьк, 2007. – 211 с.

 23. Літвінова І.Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі: [монографія] / Літвінова І.Ф. ‑ К.: О.С. Ліпкан, 2012. ‑ 230 с.

 24. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: [монографія] / Л.М. Лобойко, А.П. Черненко. ‑ Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. ‑ 168 с.

 25. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим: монограф.; за наук. ред. М.Л. Лобойка. ‑ Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.

 26. Лук‘янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія. ‑ К.: НАВСУ, 2005. – 360 с.

 27. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. ‑ К.: Ін Юре, 2004. ‑ 544 с.

 28. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. ‑ К.: Юринком Интер, 1999. – 445 с.

 29. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. ‑ М., 1984. – 134 с.

 30. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. ‑ К.: Юрінком Інтер, 1999. – 239 с.

 31. Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. –Харків: Право, 2007. – 192 с.

 32. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монограф. – Х.: Золота миля, 2009. – 400 с.

 33. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія. ‑ К.: Атіка, 2003. – 176 с.

 34. Палюх Л. М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру / Палюх Л. М. ‑ Львів: ПАІС, 2009. – 195 с.

 35. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.

 36. Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: [монографія] / В.В. Пивоваров, Л.І. Щербина. ‑ Х. : Право, 2006. – 176 с.

 37. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.

 38. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.

 39. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2009. – 634 с.

 40. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: [монографія] / Рогатюк І.В. ‑ К.: Атіка, 2007. – 160 с.

 41. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. ‑ Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 600 с.

 42. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.

 43. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку / Смирнов М.І. ‑ Одеса: Фенікс, 2006. – 246 с.

 44. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.

 45. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.

 46. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

 47. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. ‑ К.: НАВСУ, 2005. – 272 с.

 48. Строган А.Ю Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія / Строган А.Ю. ‑ К.: Істина, 2009. – 455 с.

 49. Строков І.В. Правові та моральні засади застосування криміналістичних засобів: Монографія. – К.: НАВС України, 2003. – 325 с.

 50. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / Тертишник В.М. ‑ Дніпропетровськ: Дніпропетр. Юрид. акад. МВС України, 2002. – 432 с.

 51. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 216 с.

 52. Удалова Л.Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 324 с.

 53. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.

 54. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.

 55. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.

 56. Черечукіна Л.В. Судовий контроль за досудовим провадженням: Монографія. – Луганськ: РИО ЛИВД, 1998. – 124 с.

 57. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія / А.П. Черненко. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

 58. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. ‑ Харків: Право, 2002. ‑ 208 с.

 59. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. – Х.: Арсіс ЛТД, 2001. – 320 с.

 60. Юрчишин В. М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005. – 152 с.

 61. Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений: Уч.-методич. пособие.– К.: РИО МВД Украины, 1994. – 76 с.

 62. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Підручники

 1. Кримінальний процес України: Підручник / В. Я. Таций, Ю.М. Грошевой, О. В. Капліна та ін. ‑ Х.: Право, 2013.- 824 с.

 2. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. В. В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного.‑ К: ЦУЛ, 2013. – 544 с.

 3. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. ‑ Харків: Одіссей, 2009. ‑ 816 с.

 4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник.- Київ: Либідь, 1999. ‑ 536 с.

 5. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2005. – 547 с.

 6. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. ‑ К.: А.С.К., 2007. – 848 с.

 7. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. ‑ К.: Кондор, 2009. – 280 с.


Навчальні посібники

 1. Азаров Ю.І. Кримінально-процесуальне право України: [навч. посіб.] / Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. ‑ К.: Кутеп, 2008. – 430 с.

 2. Баулін О.В., Карпов Н.С., Поповченко О.І., Савицький Д.О. Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи. ‑ К.: НАВСУ, 2004. – 151 с.

 3. Биленчук П.Д., Лукьянчиков Е.Д., Романько В.Н., Ягодинский В.Н. Особенности организации расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних. ‑ Запорожье, 1992.

 4. Биленчук П.Д., Сервецкий И.В. Разрешение милицией (полицией) заявлений и сообщений о преступлениях: История, мировой опыт, современное состояние. – К., 1992. – 58 с.

 5. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві: Навч. посібник.- Тернопіль, 2001. ‑ 112 с.

 6. Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: Наук.-практ. посібник / Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. – К.: Алерта: КНТ; ЦУЛ, 2010. – 144 с.

 7. Будников В.Л. Обжалование действияй и решений следователя: Учеб. пособ. / Будников В.Л. ‑ Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990. ‑ 64 с.

 8. Букалов П.Ф. Оскарження вироків: Практич. посіб. ‑ Донецьк: 2011. – 32 с.

 9. Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / Вапнярчук В.В.; за ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2010. – 568 с.

 10. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми: Учебно-практич. пособие / Отв. ред. А.Я. Дубинский; МВД СССР, КВШ им. Ф.Э. Дзержинского. – К.: КВШ МВД СССР, 1986. – 82 с.

 11. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.- 248 с.

 12. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. ‑ М.: Юрид. лит., 1974. – 208 с.

 13. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навч.-практ. посібник. ‑ К.: Друкарня МВС України, 1999. – 155 с.

 14. Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність: навч. посіб. у схемах і табл. / Авт. кол.: Г.М. Степанова, А.С. Симчук, М.М. Гончар, О.Ю. Хацуцяк, А.В. Самодін; КНУВС – К: КНТ, 2010. – 192 с.

 15. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб./ Ю.І. Грошевий, В.В. Вапнярчук, О.В. Капліна, О.Г. Шило; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с.

 16. Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: Учеб. пособ ./ Дубинский А.Я. ‑ К.: КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1987.‑ 84 с.

 17. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: Уч. пособие. ‑ К.: КВШ МВД СССР, 1975. – 132 с.

 18. Експертизи в судовій практиці: наук.-практ. посібник / Київський НДІ судових експертиз; Академія адвокатури України / В.Г. Гончаренко (ред.). ‑ 2-ге вид. перероб. і доп. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

 19. Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением: Учеб. пособие / Науч. ред.: П.С. Элькинд. ‑ Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – 91 с.

 20. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005. – 208 с.

 21. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. ‑ К.: Вища шк., 2002. ‑ 271 с.

 22. Зеленецкий В. С, Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. – Х.: КримАрт, 2000. ‑ 404 с.

 23. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. ‑ Харьков: Вищ. шк., 1979.‑ 144 с.

 24. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навч. посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

 25. Зразки кримінально-процесуальних документів / М.П. Стрельбицький (ред.). ‑ К.: Істина, 2006. – 176 с.

 26. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

 27. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навч. посібник / С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

 28. Зубарев В.С., Крысин Л.П., Статкус В.Ф. Язык и стиль обвинительного заключения. ‑ М.: Юрид. лит., 1976. – 88 с.

 29. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України / П. М. Каркач. — Х. : Право, 2013. — 184 с.

 30. Карпачева Н.И. Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине: Первый ежегодный доклад Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека / С.А. Бураковский (пер с укр.). – 3-е изд. – Х.: Консум, 2002. – 494 с.

 31. Каткова Т.В. Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі: Навч. посібник.– Х.: Рубікон, 2002. – 96 с.

 32. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 548 с.

 33. Кошинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі: теоретичні засади та практичні проблеми: [навч. посіб.] / В. В. Кошинець, В. Я. Марчак. ‑ Чернівці: Рута, 2007. ‑ 215 с.

 34. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / МОН України; І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. ‑ К: ЦУЛ, 2010. – 347 с.

 35. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.

 36. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. ‑ К.: Юстініан, 2010. – 896 с.

 37. Кримінальне процесуальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів / І. Тетарчук, Т. Дяків. – К.: ЦУЛ, 2013. – 216 с.

 38. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учеб. пособие / ЛГУ. ‑ Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1984. ‑ 217с.

 39. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін. – К.: НАВС, 2012. – 200 с.

 40. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

 41. Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. ‑ К.: Наук. думка, 1987. – 143 с.

 42. Летучих В.И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного процесса: Учебное пособие. – Омск: ОВШМ МВД СССР, 1981. – 67 с.

 43. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. – Дніпропетровськ: Юрід. акад. МВС, 2004. – 154 с.

 44. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навч. посібник. ‑ К.: Істина, 2005. ‑ 456 с.

 45. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Курс лекций. Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2007. – 457 с.

 46. Лукьянчиков Е.Д., Письменный Д.П. Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних. ‑ К.: КВШ МВД СССР, 1987. – 66 с.

 47. Ляш А.О. Кримінальний процес (Особлива частина): Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 470 с.

 48. Ляш А.О., Благодир А.А. Застосування примусу під час провадження слідчих дій: Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2010. ‑ 190 с.

 49. Мазур О.С., Баулін О.В. Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримали за підозрою у вчиненні злочину: Навч. посібник. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с.

 50. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тертишник В.М. Огляд місця події: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001. – 156 с.

 51. Малютін І.А. Зупинення досудового розслідування: [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. З.Д. Смітієнко. ‑ К.: НАВСУ, 2003. – 140 с.

 52. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку : [навч. посіб.]: Вибрані наукові праці / Маляренко В. Т. ‑ К.: Ін Юре, 2004. – 600 с.

 53. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

 54. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии. Научн.-практ. пособие.- К.: Істина, 2006. ‑ 368 с.

 55. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. ‑ М.: Дело, 2000. ‑272 с.

 56. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб./ Ін-т адвокатури при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. ‑2. вид., доп. ‑ К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

 57. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Під ред. В.Ф. Бойка, В.Г.Гончаренка. ‑ К., 1999. – 624 с.

 58. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.

 59. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: [навч. посіб.] / Молдован А.В. ‑ К.: Центр навчальної літератури, 2005. ‑ 352 с.

 60. Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР. ‑ Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та , 1989. – 256 с.

 61. Озерський І.В. Забезпечення правових гарантій підозрюваного та обвинуваченого на досудовому слідстві. — Чернівці: Прут, 2001. – 152 с.

 62. Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 128 с.

 63. Питерцев С.К. Составление обвинительного заключения. ‑ Л., 1988. – 73 с.

 64. Попелюшко В.О. Мала судова реформа та захист прав громадян. Навч. посібник. ‑ К.: Кондор, 2006.- 236 с.

 65. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи. Навч. посібник. ‑ К.: Кондор, 2006. – 234 с.

 66. Проверка законности и обоснованности приговоров / Отв. ред. А.Я. Светлов, Г.И. Чангули. – К.: Наук. думка, 1991. – 238 с.

 67. Проверка законности и обоснованности приговоров. Сравнительное исследование / Антониу Д., Бочек О., Жаргаясайхан Д., Кирай Т. и др.; Отв. ред.: Светлов А.Я., Чангули Г.И. ‑ Киев: Наук. думка, 1991. – 240 c.

 68. Прокурорський нагляд в Україні: курс лекцій / [В.Т. Нор, Я.О. Береський, І.І. Когутич, З.Д. Котик, М.В. Гузела]; ред. В.Т. Нор; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. ‑ Львів : Тріада плюс, 2002. – 280 с.

 69. Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. ‑ М., 2004. – 160 с.

 70. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практ. пособие / А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

 71. Савонюк Р.Ю. Доказування в досудовому слідстві: Навч. посібник.- Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. ‑ 184 с.

 72. Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора.- Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978. – 221 с.

 73. Спіріна І.Д. Судово-психіатрична експертиза: Навч. посіб. / Дніпропетр. юрид. ін-т. ‑ 2.вид., перероб. та доп. ‑ Дніпропетровськ, 2000. ‑ 145 с.

 74. Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: Вибрані твори. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276 с.

 75. Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Наук.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

 76. Татаров О.Ю. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: Навч. посіб. // КНУВС. МОН України. ‑ К.: КНТ, 2009. – 158 с.

 77. Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров / Темушкин О.П.; Отв. ред.: В.М. Савицький. ‑ М.: Наука, 1978. – 239 с.

 78. Тертишник В.М., Козаченко І.П., Антонов К.В. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини. ‑ Дніпропетровськ, 2004.

 79. Каталог: 665844
  665844 -> Навчальний матеріал Естетика
  665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
  665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
  665844 -> Навчально-методичний комлекс
  665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
  665844 -> Основна мета аналітичної роботи
  665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
  665844 -> Двнз київський національний економічний університет
  665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка