Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудуванняСторінка1/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Інженерно – хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ

ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ БАКАЛАВРІВ

Напрям підготовки: 6.050503 - МАШИНОБУДУВАННЯ

6.050502 - ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКАРекомендовано Вченою радою інженерно-хімічного факультету

Затвержено

кафедрою хімічного, полімерного та силікатного машинобудування


Протокол № від .2017р.

Завідувач кафедри ХПСМ

_________________ В.І.Сівецький

(підпис) (ініціали, прізвище)

Київ – 2017


Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування для студентів кафедри ХПСМ з напрямів підготовки 6.050503 - машинобудування, 6.050502 - інженерна механіка / Укл. Г.М.Васильченко, І.В. Коваленко, В.І.Сівецький, А.А.Шаповал, В.Ю.Щербина, - К.: НТУУ «КПІ», 2016 – 47 c

Гриф надано Вченою радою ІХФ

(Протокол № від . 2017 р.)

Укладачі: Г.М.Васильченко, І.В.Коваленко, В.І.Сівецький, В.Ю.Щербина

Відповідальний за випуск

Рецензенти:
ЗМІСТ

ВСТУП 4

1ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 5

2 ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 6

2.1 Графічна документація 6

Об'єм графічної документації дипломного проекту повинен складати 5-6 листів формату АІ, з написами по формі ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні написи (форма 1, додаток Г). 6

2.2. Текстова документація 7

2.3 Обсяг текстової документації /рекомендований/ 8

2.3.1 Відомість дипломного проекту 8

2.3.2 Реферат до дипломного проекту. 8

2.3.3 Перелік позначень 9

2.3.4 Пояснювальна записка: 9

Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. 9

2.3.5 Розрахунки. 10

2.3.6Технологія виготовлення деталі і монтажу вузла. 11

3. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 13

3.1 Нормативні документи. 13

3.2 Позначення основних конструкторських документів. 13

3.2.1. Вигляд позначення основних текстових документів 13

3.2.2 Вигляд позначення основних графічних документів 16

3.3 Позначення технологічних документів 17

3.4 Основні написи. 17

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 18

ДОДАТКИ 23

Додаток А 24

Додаток Б 25

Додаток В 27

Додаток Г 28

Додаток Д 33

Додаток Ж 42

Додаток К 43

Додаток Л2 47
ВСТУП

Згідно з навчальними планами по напрямам підготовки 6.050503 - «машинобудування», 6.050502 - «інженерна механіка» завершення навчання визначається захистом дипломного проекту. Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті за обраним напрямом підготовки.

При виконанні дипломного проекту (ДП) студент повинен виявити знання передових методів проектування, практичне використання при розробці зразків нової техніки, основних положень наукової організації й охорони праці, охорони навколишнього середовища; навички користування сучасною обчислювальною технікою на всіх стадіях розробки, розрахунків і конструювання; технологічну і економічну підготовку.

При виконанні ДП студент повинен користуватися нормативними документами. Виконання ДП потребує використання збірки стандартів єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД), які прийняти державами СНД. Стандарти викладені російською мовою і є чинними в Україні. Виписки з деяких стандартів на мові оригіналу наведені в додатках. Для виконання конструкторської документації українською мовою введено Державний стандарт України ДСТУ 3321:2003 «Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять».

Методичні вказівки є довідковим посібником для допомоги студентам при самостійній роботі над дипломними проектами і розроблені на підставі:


  • Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту";

  • Положення про екзаменаційну комісію [Текст]/ Укладач В.П.Головенкін .-НТУУ «КПІ», 2015.-16с.

  • Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» / Уклад.: В.П. Головенкін, В.Ю. Угольніков. – К.: НТУУ «КПІ», 2013.-99с.
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Етапи дипломного проектування складаються з:- підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника дипломного проекту щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою ДП (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження .

- основного, який починається одразу після захисту звіту по практиці й завершується орієнтовно за два тижні до захисту ДП на засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК). На цьому етапі проект повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником та консультантами;

- заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на дипломний проект, візи завідувача випускної кафедри про допуск до захисту, проведення попереднього захисту на кафедрі, подання проекту до ЕК.

Завдання на дипломне проектування необхідно отримати в керівника дипломного проекту перед початком переддипломної практики. Після закінчення переддипломної практики завдання уточнює керівник дипломного проекту і консультанти з урахуванням підготовлених матеріалів по базовій машині і виявленими варіантами її модернізації. Це завдання оформляється на типових бланках.

Основні розділи технічного завдання:

- назва теми проекту;

- вихідні дані до проекту (тип машини, обладнання, устаткування, на основі яких здійснюється розробка і проектування; основні технічні характеристики машини; тощо);

- зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік технічних, техніко-економічних питань, інших питань, які підлягають рішенню та розробці);

- перелік необхідних графічних матеріалів проекту (вид, кількість та об'єм);

- строки видачі технічного завдання та здачі студентом виконаного проекту.

Разом з цим оформлюється календарний план – графік.

Календарний план визначає зміст та послідовність робіт, виконаних студентом за час виконання проекту. Часові інтервали при складанні студентом «Календарного плану» по пунктам: 7 - 10 днів.


2 ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Дипломний проект бакалавра складається з двох частин: графічної і текстової.

2.1 Графічна документація

Об'єм графічної документації дипломного проекту повинен складати 5-6 листів формату АІ, з написами по формі ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні написи (форма 1, додаток Г).


Рекомендований склад графічної документації дипломного проекту бакалавра має вигляд:

- загальний вигляд машини після модернізації. Надпис листа повинен повністю відповідати темі дипломного проекту у наказі;

- складальні креслення формату АІ для одного-двох модернізованих вузлів та агрегатів, в яких допускається креслення деталей модернізованих пристроїв;

- креслення розглянутого вузла (-ів), або деталі (-ей); до модернізації;

- схема теплової, електро- чи гідроавтоматики, функціональна, чи інші;

- плакат результатів механічних, теплових та інших розрахунків, зроблених з використанням сучасних методів розрахунків і пакетів прикладних програм;

- плакат технологічної схеми виробництва, де використовується машина, яка розроблюється;

- креслення з розділу «технологія машинобудування», якщо це відноситься до виготовлення модернізованої складовій частині.

Різні проекції машин, виконані на окремих листах, в загальний обсяг графічної документації не входять і їх рахують, як один лист.

Графічна частина виконується з вимогами ЄСКД.Дозволяється зміна змісту графічної документації дипломного проекту при збереженні її обсягу. Наприклад, якщо тема має елементи науково-дослідної роботи, по рішенню кафедри замість креслення можлива демонстрація графіків, номограм, таблиць. При цьому загальна кількість плакатів на повинна перевищувати двох.


Каталог: Doc
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
Doc -> Основні вимоги до реферату
Doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
Doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
Doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка