Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудуванняСторінка6/9
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДОДАТКИ

Додаток А


Бланк титульного листа диплому (зразок)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудуванняДо захисту допущено

Завідувач кафедри

________ В.І.Сівецький

«_____» ___________2017 р.Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра


зі спеціальності 6.050503 - Машинобудування (6.050502 - Інженерна механіка)

на тему:Виконав (-ла) студент (-ка) ______ курсу, групи ________________________(шифр групи)

_____________________________________________________ _________ (прізвище, імя, по батькові) (підпис)

Керівник _________________________________________________________ __________

(посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Консультанти з розділів:


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ та ОХОРОНА ПРАЦІ _________________________________________
МОДЕРНІЗАЦІЯ ________________________________________________________________
ТЕХНОЛОГІЯ МАШІНОБУДУВАННЯ _____________________________________________
РЕЦЕНЗЕНТ _____________________________________________________________________

(посада, наукова ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) (підпис)
Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________

(підпис)

Київ 2017 рікДодаток Б


Бланк технічного завдання (зразок)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Інженерно-хімічний факультет

Кафедра _____хімічного, полімерного і силікатного машинобудування___

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність __6.050502- інженерна механіка (6.050503 - машинобудування)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________________ В.І..Сівецький___

(підпис) (ініціали, прізвище)

«______» ____________2017 р.ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

______________________________________________________________________________(П.І.Б.)

1. Тема проекту ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

керівник проекту _________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від « » ________2017 р. №__________

2. Строк подання студентом проекту « » ________201 7 р._______

3. Вихідні дані до проекту ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) ___ __

__

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
6. Консультанти розділів проекту

Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

ТБ та ОП


Модернізація


Тех. маш.


7. Дата видачі завдання

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломного проекту

Строк виконання
етапів проекту

Примітка
Студент ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник проекту (роботи) ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток В


ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


№ з/п

Формат

Позначення

Найменування

Кількість листів

Примітка

1

А4
Завдання на дипломний проект

2
2

А4

ДП ХХХХ.00.000ПЗ

Текстова документація

115
3

А1

ДП ХХХХ. 01.000ТК
1
4

А1

ДП ХХХХ. 02.000ТК
1
5

А1

ДП ХХХХ. 03.000ТК
1
6

А1

ДП ХХХХ. 04.000ТК
1
7

А1

ДП ХХХХ. 05.000ТК
1
8Компакт диск

1


ДП ХХХХ 00.000.00
ПІБ

Підп.

Дата

Розробн.


Відомість
дипломного проекту

Лист

Листів

Керівн.


1

1

Консульт.


НТУУ «КПІ»
Каф. _______
Гр. _______

Н/контр.


Зав.каф.
Каталог: Doc
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
Doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
Doc -> Основні вимоги до реферату
Doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
Doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
Doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка