Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин»



Скачати 411.9 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір411.9 Kb.
#19291
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин

Методичні вказівки

для виконання самостійних робіт з дисципліни



«Селекція сільськогосподарських тварин»

Полтава, 2015


Розроблено: завідувачем кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, доктором с.-г. наук, професором С. Л. Войтенко


Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин та науково - методичній раді факультету ТВППТ
Вступ

Селекція — це наука про виведення і поліпшення порід, ти­пів, стад, ліній, родин і кросів на основі відбору, підбору і вико­ристання різних методів розведення сільськогосподарських тва­рин, що обумовлюють спрямовану спадковість. Селекція сільськогосподарських тварин є найважливі­шим засобом поліпшення генетичного потенціалу порід худоби, свиней, коней, овець, птиці, що в свою чергу сприятиме збіль­шенню виробництва якісної продукції та підтриманню рентабель­ності галузі

Навчальна дисципліна «Селекція сільськогосподарських тварин» є однією з основних для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня магістр з племінної справи у тваринництві. Вона ґрунтується на засвоєнні студентами комплексу дисциплін, серед яких розведення і генетика сільськогосподарських тварин, годівля, біотехнологія, фізіологія, біохімія та інші.

Програмою вивчення дисципліни передбачена теоретична, практична і самостійна підготовка студентів з питань селекції сільськогосподарських тварин.

Згідно Програми навчальної дисципліни „Селекція сільськогосподарських тварин” (Київ, 2002), навчальним планом ПДАА у 2015-2016 навчальному році для вивчення дисципліни відведено 90 години для студентів спеціальності 8.09010201 серед яких 8 годин лекцій, 14 годин лабораторних робіт і 53 години самостійної роботи, а для студентів спеціальності 7.09010201 – 120 годин, з яких 16 годин лекцій, 24 години лабораторних робіт, 12 годин семінарських занять та 68 годин самостійної роботи.

Пропоновані завдання розбиті на модулі, які об’єднанні близькими селекційними проблемами. Завдання складено так, що студент повинен проявити певну самостійність, ініціативу і творчість.

Метою курсу є теоретична і практична підготовка студентів з питань селекції сільськогосподарських тварин.

Важливою умовою виконання кожного завдання є попереднє вивчення основних положень теми на лекціях, лабораторних заняттях, за навчальними посібниками та нормативними документами, які рекомендуються.



1. Мета вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Селекція сільськогосподарських тварин» є однією із складових частин у фундаментальній підготовці фахівця зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо –кваліфікованого рівня магістр.

Метою вивчення даної дисципліни є надання теоретичних і практичних знань студентам з питань генетичних основ селекції сільськогосподарських тварин, селекції сільськогосподарських тварин, організації племінної справи, визначення ефективності селекції за ознаками продуктивності, визначення впливу генетичних та середовищних факторів на формування продуктивності тварин.
2. Основні знання та уміння, які набувають студенти при вивченні дисципліни.

В процесі вивчення дисципліни студенти набудуть сталих знань з основних питань селекції тварин:



  • Стану популяцій за якісними ознаками тварин, законів динаміки популяцій та їх порушення.

  • Математико-статистичного аналізу популяцій за кількісними ознаками.

  • Біологічних та генетичних особливостей тварин.

  • Основних завдань селекції та їх залежності від різних факторів.

  • Методів створення та удосконалення існуючих порід сільськогосподарських тварин.

  • Закономірностей управління селекційним процесом.

  • Нормативно-правової бази організації племінної справи та ведення селекції з різними видами сільськогосподарських порід тварин.

На базі отриманих знань студенти будуть уміти аналізувати стан популяції, прогнозувати розвиток популяції у залежності від певних факторів, проводити цілеспрямований добір і підбір тварин, визначати племінну цінність тварин, проводити оцінювання тварин за комплексом господарськи корисних ознак і на основі цього оцінювання розробляти моделі селекційних процесів у породі чи галузі, проводити реєстрацію тварин та записувати кращих до каталогів чи книг племінних тварин, зберігати зникаючі популяції тощо.

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» передбачає написання та захист реферату. Для написання реферату студенти вивчають літературу з питань селекції сільськогосподарських тварин, проводять розрахунки генетичної ситуації в стадах сільськогосподарських тварин, ефекту селекції та генетичного здвигу за окремими ознаками продуктивності, визначають племінну цінність тварин, методи збереження популяції, записують тварин до ДКПТ, Державного реєстру та каталогу плідників тощо. Тема реферату і індивідуальне розрахункове завдання студентом вибирається самостійно із поданих у методичних рекомендаціях по його написанню.
3. Перелік завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів спеціальності 8.09010201



з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роль і місце селекції в галузі тваринництва

2

2

Застосування генетичних параметрів у селекційній роботі

8

3

Методи визначення племінної цінності тварин

2

5

Популяційно-генетичні параметри у тваринництві

6

6

Великомасштабна селекція у тваринництві

4

7

Методи селекції великої рогатої худоби

6

8

Селекційні ознаки свиней

6

9

Методи селекції овець

6

10

Перспективи селекції у конярстві

2

11

Перспективи селекції у птахівництві

3

12

Нормативна документація у тваринництві

6




Разом

53


Перелік завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів спеціальності 7 .09010201

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роль і місце селекції в галузі тваринництва

2

2

Фактори впливу на генетичну структуру популяції

4

3

Застосування генетичних параметрів у селекційній роботі

2

4

Методи визначення племінної цінності тварин

6

5

Популяційно-генетичні параметри молочного скотарства

4

6

Великомасштабна селекція у тваринництві

10

7

Методи селекції великої рогатої худоби

6

8

Селекційні ознаки свиней

8

9

Методи селекції овець

8

10

Перспективи селекції у конярстві

4

11

Структура племінної служби України

4

12

Законодавча база у племінному тваринництві

10




Разом

68

Каталог: sites -> default -> files -> academicdepartment -> kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Програмне управління процесами в галузі»
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна зоологія»
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Технології виробництва І переробкипродукції тваринництва методичнівказівки Для самостійної роботи з «моделюваннятехнологічних процесів в тваринництві»
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розробила
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (денної і заочної форми навчання) за навчальної дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»
kafedra-rozvedennya-i-genetyky-s-g-tvaryn -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг селекційних процесів у тваринництві»

Скачати 411.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка