Методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх факультетів Затверджено Вченою радою хнмуСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
#580
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний

університет

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх

факультетів
Затверджено Вченою радою ХНМУ.

Протокол № 4 від 17 березня 2016.
Харків

ХНМУ

2016

Історія України: методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх факультетів / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Чернуха. – Харків : ХНМУ, 2016. − 51 с.
Упорядники: І. Ю. Робак

Г. Л. Демочко,

О. В. Чернуха.

Вступ
Курс «Історія України» є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України. Вивчаючи історичну діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства, історія, поряд з іншими суспільними дисциплінами, складає основу гуманітарної освіти молодого спеціаліста. Знання вітчизняної історії є невід’ємним елементом формування повноцінного світогляду особистості, що, в свою чергу, впливає на відтворення історичної пам’яті народу. Бути свідомим громадянином держави і не знати її історію – неможливо. Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння в минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.

Слово «історія» – грецького походження, воно означає розповідь про те, що відбулося. Як одна з гуманітарних наук, історія вивчає минуле людства в усій його конкретності й різноманітності, узагальнює історичний досвід. Історія України вивчає минуле нашого народу на основних землях його проживання. Предметом цієї науки є провідні тенденції етногенезу українського народу, його діяльності в усіх сферах суспільного, державно-політичного, соціально-економічного й духовного життя на всіх етапах історичного розвитку.

Історія взаємозумовлена і взаємозалежна з такими явищами, як історична пам’ять та свідомість. Історична свідомість – одна з форм суспільної свідомості, що дає змогу людству осмислено відтворювати, реконструювати свій поступальний рух у часі. Історична пам’ять – це здатність людської свідомості відтворювати минуле.

  1. Мета курсу.

Метою вивчення «Історії України» у вищих навчальних закладах є надання студентам знань про сутність соціально-економічних, політичних і культурних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності. Практичне ж призначення цієї дисципліни полягає в здобутті вмінь аналізувати й оцінювати явища соціально-політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії та у виробленні навичок застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. Все це, зрештою, спрямовано на формування свідомості громадянина й патріота України.

  1. Завдання курсу.

Викладання історії України передбачає формування у студентів необхідних понять стосовно історичного процесу в межах сучасної державної території та етнічних українських земель, забезпечення навичок вільно оперувати головними фактами з історії України, аналізувати історичний розвиток з урахуванням його різних чинників та особливостей. Виховний аспект викладання «Історії України» пов'язаний з конкретизацією почуття патріотизму через пізнання історії своєї вітчизни, великої та малої; зі спрямуванням студентів на корисну і творчу діяльність, за допомогою акцентуації на історичних прикладах, пов'язаних з діяльністю видатних діячів української історії, направленою на досягнення кращого майбутнього для України та українського народу. Поряд з цим, викладання історії України сприяє формуванню поняття стосовно того, що кожне історичне явище породжується певними історичними умовами. Тим самим закладаються підвалини для утвердження в сучасному суспільстві толерантності, що є важливим кроком до його гуманізації.

  1. Місце курсу в системі гуманітарної освіти.

Курс «Історія України» покликаний моделювати поведінку людини та її орієнтацію в соціокультурному просторі. Без знання уроків історії та відповідної активності громадян вважається малоймовірним перетворити Україну в економічно розвинену, демократичну державу з високою політичною культурою громадян. Студенти мають оволодіти фактичним матеріалом з історії України, навчитися аналізувати окремі факти, вільно висловлювати свої думки усно й на письмі, ознайомитися з рекомендованою обов'язковою та, по можливості, додатковою літературою, навчитися аргументовано і з пошаною до чужої думки вести дискусію з окремих проблем, виявити творчий підхід до розгляду окремих питань у рефератах, самостійних та іншого типу роботи. Крім того, студенти повинні оволодіти вмінням використовувати матеріал з історії України при засвоєнні інших предметів гуманітарно-українознавчого блоку.

4. Вимоги до знань й умінь.

В результаті засвоєння історії України, її героїчних і трагічних сторінок, студенти повинні

знати:

- суть найважливіших суспільно-політичних і економічних процесів, які визначали характер тих чи інших історичних періодів, загальне та особливе в історичному розвитку українських земель, роль видатних особистостей України в боротьбі за національне визволення та соціальний прогрес Батьківщини;

розуміти:

- історичні корені сучасних економічних, політичних, соціальних та духовних проблем, їх взаємозв’язок із зовнішніми факторами;

вміти:

- систематизувати та аналізувати джерельний матеріал курсу;

- пояснювати суть описаних у джерелі подій, постатей в історичному контексті, відокремлювати факти й емоційно-ціннісні судження автора, висловлювати власні судження про документ та його автора тощо;

- вміти співвідносити факти (події) з історичними процесами, застосовувати поняття і терміни для пояснення історичних явищ; встановлювати причини та наслідки подій;

- з’ясовувати та визначати характерні ознаки подій, процесів;

- узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час лекцій та самостійно опрацьовуваної літератури до курсу;

- робити самостійні висновки з вивчених тем семінарів.

Семінарське заняття 1.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 12471
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка