Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»Сторінка3/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.85 Mb.
#12466
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 4
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Методичні поради до вивчення теми

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

При вивченні даної теми студентам спочатку потрібно дослідити необхідність та обґрунтувати економічну доцільність єдиного соціального внеску, визначити платників єдиного внеску, принципи збору. (Додаток А).

Потрібно пам’ятати, що об’єктом нарахування єдиного внеску, як для роботодавців, так і застрахованих осіб визначаються суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату. (Додаток Б).

В подальшому студенту потрібно визначити базу нарахування єдиного соціального внеску. Постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. №21-5, затверджено Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску. Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску страхувальниками, визначеними Законом, нарахування і сплати фінансових санкцій органами Пенсійного фонду України, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів.

Студенту необхідно засвоїти, що нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлюється Верховною Радою України. Розмір єдиного внеску для страхувальників, які використовують найману працю, визначається залежно від класу професійного ризику виробництва, встановленого відповідно до законодавства та нараховується у відсотках.

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування та податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сплата єдиного внеску здійснюється виключно у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казначейства України для його зарахування. Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

В подальшому потрібно звернути увагу на те, що єдиного внеску сплачується як у обов’язковій так і у добровільній формі, розмежувати хто підлягає обов’язковій сплаті страхового внеску хто добровільній. До кола осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску , належать: фізичні особи-підприємці; особи, що забезпечують себе роботою самостійно; громадяни України, які працюють за межами України.

Договір про добровільну участь у системі ЗОДСС укладається на строкне менше одного року та набирає чинності з дня його підписання. В договорі зазначаються: назва документа; відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку; вид (види) загальнообов'язкового державного соціального страхування, в якому особа братиме участь; строк дії договору; порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися; умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповіднодо закону; умови розірвання договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь. Визначити розміри єдиного внеску.

Внески за договором потрібно сплачувати у розмірі відсотків, залежно обраного виду соціального страхування від суми, самостійно визначеної платником, але яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати та більшою за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, щомісячно до 20 числа місяця, наступного за місяцем за який він сплачується.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску яка дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Єдиний внесок нараховується на суми, не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із сум нарахувань, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

Єдиний внесок нараховується на суми незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

Нарахування та сплата єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

Студент при розрахунку розміру єдиного внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування повинен засвоїти, що його розмір забезпечує застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В подальшому необхідно з’ясувати який орган зздійснює збір та веде облік єдиного соціального внеску, його повноваження та відповідальність. Дослідити, які відбуваються операції зі страховими коштами, акумульованими на рахунках Пенсійного фонду; який порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Основною інформаційною базою загальнообов'язкового державного соціального страхування є державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр), що створюється для забезпечення: ведення обліку платників і застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації; накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; нарахування та обліку виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Державний реєстр складається з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб, джерелами формування якого є відомості, що надходять до Пенсійного фонду від: державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; платників єдиного внеску; застрахованих осіб; фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; державних органів реєстрації актів цивільного стану; органів державної податкової служби; органів державної статистики; державної служби зайнятості; інших підприємств, установ, організацій та військових частин; органів Державного казначейства України; територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску; інших джерел, передбачених законодавством.

Студент повинен дослідити структуру реєстрів страхувальників, застрахованих та захист їх інформації, призначення посвідчення застрахованої особи, а також повноваження фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. В подальшому студенту необхідно звернути увагу на заходи впливу та стягнення ЄСВ.

План семінарського заняття


 1. Необхідність та принципи збору єдиного соціального внеску.

 2. Платники єдиного соціального внеску їх класифікація.

 3. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.

 4. Орган, що здійснює збір та веде облік єдиного соціального внеску, його повноваження та відповідальність.

 5. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, його основні завдання.

Термінологічний словник

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування – організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб;

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;Застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок;

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок;Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

Недоїмка – сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені законодавством, обчислена територіальними органами Пенсійного фонду України;

Пенсійний фонд України – орган, уповноважений вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування – спеціальний документ у вигляді електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками, який забезпечує документування, збереження і використання індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою права у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, на якому може зберігатися інша інформація для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання коштів та послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

Страхові кошти – кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені);

Страхувальникироботодавці та інші особи, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок.Навчальні завдання

Теми рефератів

1. Платники єдиного соціального внеску їх класифікація.

2. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.

3. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, його основні завдання.Взяти участь в обговоренні наведенних нижче проблем

 1. Які фактори вплинули на запровадження єдиного внеску.

 2. На вашу думку, чи доцільно встановлювати розмірів єдиного внеску відповідно класам професійного ризику.

Завдання для індивідуальної роботи

 1. Обгрунтуйте організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 2. Що таке єдиний соціальний внесок, що він має забезпечувати.

 3. Як розподіляється єдиний соціальний внесок.

 4. Що служить базою для нарахування єдиного соціального внеску.

Завдання для перевірки знань

1. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування це:

а) страховий внесок, збір якого здійснюється до видів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

б) консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;

в)консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється виключно роботодавцями до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.2. Застрахована особа:

а) фізична особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався єдиний внесок;

б) фізична особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;

в) вірно а) і б).3. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску:

а) максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок;

б) максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок;

в) максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок.4. Страхові кошти:

а) кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені);

б) кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного;

в) кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та благодійних внесків.5. Збір та ведення обліку єдиного внеску здійснюються за принципами:

а) законодавчого визначення умов і порядку його сплати;

б) обов'язковості сплати;

в) законодавчого визначення розміру єдиного внеску та пропорцій його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

г) прозорості та публічності діяльності органу, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску;

д) всі відповіді вірні.6. Платниками єдиного внеску є:

а) роботодавці;

б) застраховані;

в) тільки роботодавці;

г) вірно а), б).

7. Облік платників єдиного внеску здійснює:

а) Пенсійним фондом;

б) Державне казначейство;

в) Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.8. Розмір єдиного внеску повинні забезпечувати:

а) застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків;

б) створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;

в) покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування;

г) всі відповіді вірні.

9. Розмір єдиного внеску встановлюється:

а)для кожної категорії платників, б) виключно для роботодавця;

в) бюджетних установ.

10. Суми єдиного внеску розподіляються:

а) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

б) за видами виплат;

в) за класами професійного ризику.Практичні завдання

Завдання 1

Визначити розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за березень 2015 р. за умови, що на підприємстві «Світанок» працює 10 працівників, із них 5 найманих працівників-інвалідів. З працівником цього підприємства Пилипенко С.С. було укладено цивільно-правову угоду на виконання роботи, винагорода за яку становить 7 000 грн. Діяльність підприємства належить до 27-го класу професійного ризику виробництва.

Зарплата найманих працівників-інвалідів:

1. Петренко С.М. – 4 200 грн.;

2. Дяченко Т.Ю. – 5 300 грн.;

3. Іващенко О.П. – 2 720 грн.;

4. Станіславенко Т.П. – 2 400 грн.;

5. Романенко Т.П. – 3 500 грн.

Заробітна плата інших найманих працівників:

1. Сидоренко Ю.П. – 16 900 грн.;

2. Пилипенко С.С. – 1 600 грн.;

3. Ткаченко Т.Л. – 4 200 грн;

4. Цикунов С.С. – 3 100 грн.;

5. Швець В.В. – 2 701 грн.Завдання 2

Визначити розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за травень 2015 р. за умови, що на підприємстві «Добробут» працює 10 працівників, із них 5 найманих працівників-інвалідів. З фізичною особою, яка не є СПД Димченко Т.Ю. було укладено цивільно-правову угоду на виконання роботи, винагорода за яку становить 15 000 грн. Діяльність підприємства належить до 15-го класу професійного ризику виробництва.

Зарплата найманих працівників-інвалідів:


 1. Сидоренко Ю.П. – 15 100 грн.;

 2. Пилипенко С.С. – 2 690 грн.;

 3. Ткаченко Т.Л. – 1 200 грн;

 4. Цикунов С.С. – 3 100 грн.;

 5. Швець В.В. – 3 700 грн.

Заробітна плата інших найманих працівників:

1. Петренко С.М. – 2 200 грн.;

2. Дяченко Т.Ю. – 1 300 грн.;

3. Іващенко О.П. – 2 720 грн.;

4. Станіславенко Т.П. – 3 200 грн.;

5. Романенко Т.П. – 2 502 грн.Завдання 3

Визначити розмір единого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за червень 2015р. за умови, що на підприємстві «Струмок», що входить до Українського товариства організації глухих (УТОГ) працює 8 працівників, із них 5 найманих працівників-інвалідів. З працівником цього підприємства Сидоренко Ю.П. було укладено цивільно-правову угоду на виконання роботи, винагорода за яку становить 4 500 грн. Діяльність підприємства належить до 64-го класу професійного ризику виробництва.

Зарплата найманих працівників-інвалідів: Заробітна плата інших працівників: 1. Петренко С.М. – 3 200 грн.;

 2. Дяченко Т.Ю. – 1 300 грн.;

 3. Іващенко О.П. – 2 720 грн.;

 4. Станіславенко Т.П. – 3200 грн.;

 5. Романенко Т.П. – 3 500 грн.

 6. Сидоренко Ю.П. – 3 900 грн.;

 7. Пилипенко С.С. – 14 890 грн.;

 8. Ткаченко Т.Л. 1 203 грн.

Література

31; 33; 70; 72.ТЕМА 5

СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Методичні поради до вивчення теми

Цей вид соціального страхування має на меті: з’ясувати сутність та принципи страхування; визначити права та обов’язки суб’єктів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; засвоїти види матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; скласти уявлення про систему управління державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; знати джерела формування коштів Фонду та напрямки їх використання.

Потрібно пам’ятати, що законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання соціальних послуг.

В подальшому, потрібно акцентувати увагу на тому, що у звʼязку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77 Закон «Про загальнообовязкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності» визнано таким, що втратив чинність.

У свою чергу, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності» викладено в новій редакції, а саме, в редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 яким врегульовується з 01.01.2015 р. питання загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Цей Закон відповідно до «Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Вивчаючи цю тему, необхідно з’ясувати сутність соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та визначити суб’єктів страхування. У зв’язку з цим необхідно з’ясувати, які особи підлягають загальнообов’язковому соціальному страхування, а які мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

Далі студенту необхідно скласти чітке уявлення про права, обов’язки та відповідальність суб’єктів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членам сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел.

Під час подальшого вивчення цієї теми доцільно зупинитися на принципах, за якими здійснюється даний вид соціального страхування. У зв’язку з цим студенту необхідно розібратися у сутності кожного з них.

Одним з важливих питань цієї теми є управління соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Студент має скласти уявлення про систему управління соціальним страхуванням. Крім цього, важливо з’ясувати, хто здійснює керівництво та управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності, хто проводить акумуляцію страхових внесків, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг та забезпечує їх надання, хто здійснює контроль за використанням цих коштів.

Для кращого розуміння механізму управління соціальним страхуванням, студенту необхідно більш детально зупинитися на характеристиці органів управління Фондом, а саме: правлінні та виконавчий дирекції та їх повноважень. З’ясувавши механізм управління даним видом соціального страхування, необхідно розглянути питання державного нагляду.

Опанування цієї теми неможливе без характеристики окремих видів матеріального забезпечення та соціальних послуг. Одним із основних видів матеріального забезпечення є допомога по тимчасові й непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною).

Для того, щоб повною мірою розкрити сутність даного виду матеріального забезпечення, студенту необхідно передусім зосередити увагу на механізмі надання допомоги при настанні кожного зі страхових випадків. Необхідно запам’ятати, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: • 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;

 • 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

 • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Іншим важливим видом допомоги є допомога по вагітності і пологах. Допомога надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Необхідно звернути увагу на те, що допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Важливо також з’ясувати порядок надання допомоги жінкам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження; застрахованій особі у період її тимчасової непрацездатності; застрахованій особі у період простою підприємства, установи, щорічної відпустки, відпустки без збереження заробітної плати і т.д.

Окрему увагу слід звернути на визначення розміру допомоги по вагітності та пологах. Допомога надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), відповідно до статті 53 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, та витратами зумовленими похованням” і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески.

Наступним видом матеріального забезпечення є допомога на поховання. Ця допомога надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні. Студент має з’ясувати, які особи можуть перебувати на утриманні застрахованої особи, а які не вважаються такими, що перебували на її утриманні.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Слід зупинитися також на наданні соціальних послуги, а саме, санаторно-курортне лікування та оздоровлення. Для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі. Надання послуг застрахованим особам, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань. Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, утримання санаторіїв-профілакторіїв), утримання дитячих оздоровчих таборів, дитячих спортивних шкіл визначається бюджетом.

Важливо також з’ясувати, які документи необхідні для призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, в які встановлені строки розглядаються документи, здійснюється страхові виплати та надається матеріальне забезпечення.

У зв’язку з цим необхідно з’ясувати, хто приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, ким здійснюється виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг. Крім цього, студенту необхідно звернути увагу на те, що у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку ліквідаційного підприємства, установи, організації як страхувальника.План семінарського заняття

 1. Необхідність і сутність страхування тимчасової витрати працездатності.

 2. Суб’єкти соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його завдання.

 4. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги страхування тимчасової втрати працездатності.

 5. 2.Порядок розрахунку матеріального забезпечення страхування тимчасової втрати працездатності.

 6. 3.Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Термінологічний словник

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною – інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов'язаних зі смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел.

Застрахована особа – найманий працівник, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Страхувальник – роботодавець, для осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності або у фізичних осіб, та громадяни, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають; особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Страховик – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи.

Страховий ризик – це обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг за ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Страховий випадок – подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг.

Страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і за який сплачено страхові внески.

Страхові внески – відрахування на ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Страхові кошти – акумульовані страхові внески для здійснення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Навчальні завдання

Теми рефератів

1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги з тимчасової втрати працездатності: порівняльний аналіз.

2. Фінансування страхових відшкодувань, соціальних послуг та профілактичних заходів з тимчасової втрати працездатності.

3. Завдання Фонду соціального страхування.

4.З арубіжний досвід соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Ситуаційні завдання для практичних занять

Взяти участь в обговоренні наведених нижче проблем


 1. Проблеми цільового використання коштів соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 2. Санаторно – курортне лікування працівників за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

 3. Призначення допомоги і надання соціальних послуг у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 4. Основні повноваження правління, відділень та виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

 5. Особливості формування цільового Фонду соціального страхування у структурі місцевих бюджетів.

 6. Можливості використання та впровадження іноземного досвіду щодо Фонду соціального страхування.

 7. Чи є шанс позбутися гострих соціальних проблем?

 8. Порядок планування та видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей.

 9. Обгрунтуйте можливість застосування зарубіжного досвіду функціонування системи соціального страхування в Україні.

Завдання для індивідуальної роботи

  1. На практичному прикладі поясніть методику розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

  2. Охарактеризуйте схему розрахунку допомоги по вагітності і пологах.

  3. Поясніть порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за даним видом соціального страхування.

Завдання для перевірки знань

1. Страхувальником за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:

а) робітник;

б) страхові організації;

в) власник підприємства;

г) держава.

2. Обставини, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім’ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення це:

а) наявність страхового стажу;

б) страховий випадок;

в) страховий ризик;

г) страховий полів.

3. Страховик у системі соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зобов’язаний:

а) здійснювати контроль за своєчасною сплатою страхових внесків.

б) вести облік і звітність щодо страхових коштів;

в) нараховувати та сплачувати страхові внески;

г) вести облік заробітної плати застрахованих осіб.

4. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

а) у разі тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми непов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

б) у разу навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи;

в) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати;

г) у разі тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років.

5. Членами Фонду соціального страхування є:

а) Наглядова рада Фонду та уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики;

б) усі страхувальники;

в) усі застраховані особи.6. Допомога по тимчасовій непрацездатності встановлюється:

а) з урахуванням віку та статі застрахованої особи;

б) з урахуванням страхового стажу;

в) в однакових для усіх застрахованих осіб розмірах.7. Застрахованим особам, які мають страховий стаж до 8 років допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуються у розмірі:

а) 60 %;


б) 75 %;

в) 100 %;

г) 80 %.

8. Допомога по вагітності та пологах надається страховій особі у розмірі:

а) 60 %;


б) 80 %;

в) 100 %;

г) 75 %.

9. Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування надається у випадку:

а) необхідності догляду за хворою дитиною;

б) професійного захворювання працівника;

в) отримання пенсії по інвалідності;

г) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

10. За загальнообов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням надаються наступні види соціальних послуг:

а) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

б) допомога по вагітності та пологах;

в) допомога при народженні дитини та по догляду за нею ;

г) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

д) забезпечення оздоровчих заходів.Практичне завдання

Завдання 1

Громадянин Н. працює в двох місцях. З 5 по 23 грудня 2015 року громадянин Н. хворів. Страховий стаж становить 4 роки. Дані стосовно заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом наведена в таблиці 1. Визначити величину виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в цілому, а також з виокремленням виплат за рахунок коштів роботодавців та за рахунок фондів Соціального страхування.Таблиця 1

Місяці__Кількість_днів_роб./кал.__Заробітна_плата_за_основним_місцем_роботи,_грн.'>Місяці

Кількість
днів
роб./кал.


Заробітна плата за основним місцем роботи, грн.

Заробітна плата яка враховується, грн.

Заробітна плата за сумісництвом, грн.

Заробітна плата яка враховується, грн.

Січень

20/31

7000
7200

самостійно

Лютий

20/28

8000
6000
Березень

22/31

9200
9000
Квітень

21/30

9400
8000
Травень

19/31

8800
5000
Червень

21/30

8000
5000
Липень

21/31

9500
6000
Серпень

22/31

10000
8000
Вересень

22/30

7000
6000
Жовтень

21/31

11000
4000
Листопад

22/30

9000
5000
Грудень

23/31

7000
7200
Завдання 2

Громадянка Л. була прийнята на посаду менеджера 7 лютого 2015 року з п’ятиденним робочим тижнем. 4 квітня 2015 року виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. За відпрацьований період її було нараховано 24200 грн. Визначити суми допомоги по вагітності та пологах, враховуючи те, що у громадянинки Л. народилася одна дитина.Завдання 3

Громадянин В. працює в двох місцях. З 3по 24 жовтня 2015 року громадянин В. хворів. Страховий стаж складає 7 років. Як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, він працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Дані стосовно заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом наведено в таблиці. Визначити розмір допомоги на період втрати працездатності, яка буде виплачена громадянину В.Таблиця 2

Місяці

Кількість
днів
роб./кал.


Заробітна плата за основним місцем роботи, грн.

Заробітна
плата яка
враховується,
грн.


Заробітна плата за сумісництвом,
грн.


Заробітна плата яка враховується,
грн.


Січень

20/31

8000
7000
Лютий

20/28

9500
5000

самостійно

Березень

22/31

9500
4400
Квітень

21/30

6200
6900
Травень

19/31

9400
7200
Червень

21/30

9000
6200
Липень

21/31

9800
4500
Серпень

22/31

9200
7200
Вересень

22/30

9500
7100
Жовтень

21/31

10100
6400
Листопад

22/30

9400
5400
Грудень

23/31

9400
5200
Усього

254/365

109000
72500

Література

13; 35; 70; 72.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка