Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»


Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчанняСторінка6/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.85 Mb.
#12466
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тематика контрольних робіт
для студентів заочної форми навчання

1. Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

3. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

4. Соціальне і пенсійне страхування.

5. Порядок виплата пенсій, рент і допомог.

6. Управління і нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

7. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

8. Економічна політика України у сфері соціального страхування.

9. Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

10. Управління Фондом та нагляд у сфері страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

11. Джерела, розміри та порядок сплати страхових внесків при страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

12. Договір обов’язкового медичного страхування його зміст.

13. Управління обов’язковим медичним страхуванням.

14. Фонд медичного страхування України, його органи в областях і районах. Управління Фондом медичного страхування.

15. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання

16. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання його значення та управління ним.

17. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання їх характеристика.

18. Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

19. Суб’єкти страхування на випадок безробіття їх характеристика та функції.

20. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття його управління.

21. Порядок обчислення та сплати страхових внесків до фонду страхування на випадок безробіття.

22. Поняття та обчислення страхового стажу в страхуванні на випадок безробіття. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

23. Умови призначення пенсій за віком.

24. Органи, що призначають пенсії його функцій.

25. Виплата пенсій. Відрахування з пенсій. Розміри соціальних пенсій.

ДОДАТКИ

Додаток АТаблиця 1

Платники єдиного внескуРоботодавці

Застраховані особи

- підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

- працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють:

  • на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб;

  • у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту);

  • у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
- фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за
цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців);

- фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

- фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

- дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і
самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою,
літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

- дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України;

- громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);
- громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних
держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

- підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій
непрацездатності, допомогу або компенсацію;

- особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;
- працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі;
- військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу;
- батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
- особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності;
- особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових
формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
- особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною- інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі
працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства.

Додаток Б

Таблиця 2

База нарахування, обчислення і сплата єдиного внескуПлатники єдиного внеску


База нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску

- Роботодавці (крім підприємств, установ, організації, фізичних особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу або компенсацію);

- працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких


надана Верховною Радою України) та особи без громадянства;

- фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);

- громадяни України та особи без громадянства, які працюють у


дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних
держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

- особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;- працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі;

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій
непрацездатності, допомогу або компенсацію;

сума грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС та службу в органах і підрозділах
цивільного захисту;

сума грошового забезпечення, нарахованого особі за базовий звітній період;


Особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

сума допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період;

Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі
непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

сума допомоги або компенсацій, нарахованих за базовий звітний період;


Батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства;

сума грошового забезпечення, нарахованого за базовий звітний період;


Фізичні особи - підприємці (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. (До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать
дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з
ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу).

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком нам доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між
членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).


Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

суми, що визначаються платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску. При цьому сума єдиного
внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності;

сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності.

Особи, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць.
Особи, яким після звільнення з роботи нарахована заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул.

сума, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Додаток В

Таблиця 3

Розмір єдиного внеску для роботодавців (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництваКлас професійного

ризику виробництваРозмір єдиного внеску

1

36,76

2

36,77

3

36,78

4

36,79

5

36,80

6

36,82

7

36,83

8

36,85

9

36,86

10

36,88

11

36,90

12

36,92

13

36,93

14

36,95

15

37,00

16

37,04

17

37,06

18

37,13

19

37,16

20

37,17

21

37,18

22

37,19

23

37,26

24

37,30

25

37,33

26

37,39

27

37,45

28

37,51

29

37,58

30

37,60

31

37,61

32

37,65

33

37,66

34

37,77

35

37,78

36

37,86

37

37,87

38

37,96

39

37,97

40

37,99

41

38,00

42

38,03

43

38,05

44

38,10

45

38,11

46

38,19

47

38,24

48

38,26

49

38,28

50

38,45

51

38,47

52

38,52

53

38,54

54

38,57

55

38,66

56

38,74

57

39,01

58

39,02

59

39,10

60

39,48

61

39,76

62

39,90

63

40,19

64

40,40

65

42,61

66

42,72

67

49,70
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка