Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»Скачати 82.92 Kb.
Дата конвертації07.11.2016
Розмір82.92 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Вступ
Соціальна екологія – одна із сучасних наук, коріння якої занурюються глибоко у давнину.

Знання про навколишнє середовище та характер взаємодій з нем набули практичної значущості ще на початку розвитку людського виду. Соціальна екологія вивчає сучасну людину та бачить в неї насамперед біосоціальне єство, яке пройшло у своєму становленні довгий шлях еволюції. установивши таким чином складну соціальну організацію.

Дані методичні вказівки з дисципліни «Соціальна екологія» дають можливість планово вивчати предмет згідно з робочою програмою обсягом 108 годин.

1 Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу
Вивчення дисципліни «Соціальна екологія» може проводитися згідно з рекомендованою літературою, перелік якої наводиться нижче.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати протягом семестру контрольну роботу у вигляді реферату. Варіант завдання вибирається згідно з порядковим номером у списку групи.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.
2 Програма курсу
Курс «Соціальна екологія» складається з таких основних розділів:

Тема 1 Становлення соціальної екології та її предмет.

Тема 2 Соціально-екологічна взаємодія та її суб'єкти.

Тема 3 Взаємини суспільства й природи в історії цивілізації.

Тема 4 Глобальні проблеми людства й шляхи їх вирішення.

Тема 5 Екологія життєвого середовища.

Тема 6 Поводження людини в природному й соціальному середовищі .

Тема 7 Елементи екологічної етики.

Тема 8 Елементи екологічної психології.

3 Основні питання розділів програми

3.1 Становлення соціальної екології та її предмет


Розвиток екологічних уявлень людей з найдавніших часів до наших днів. Виникнення й розвиток екології як науки. Виникнення соціальної екології. Її предмет. Причетність соціальної екології до інших наук: біології, географії, соціології.
3.2 Соціально-екологічна взаємодія та її суб'єкти
Людина й суспільство як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії. Людство як багаторівнева ієрархічна система. Найважливіші характеристики людини як суб'єкта соціально-екологічної взаємодії: потреби, адаптивність, механізми адаптації й адаптованість. Адаптація людини до навколишнього середовища та її змін.
3.3 Взаємини суспільства й природи в історії цивілізації
Взаємовідносини природи й суспільства: історичний аспект. Етапи становлення взаємовідносин природи й суспільства: мисливсько-збиральна та аграрна культура, індустріальне та постіндустріальне суспільство. Їх характеристика. Перспективи розвитку взаємовідносин природи й суспільства: ідеал ноосфери й концепція стійкого розвитку.
3.4 Глобальні проблеми людства й шляхи їх вирішення
Зростання чисельності населення, «демографічний вибух». Ресурсна криза: земельні ресурси (ґрунт, мінерали), енергетичні ресурси. Зростання агресивності середовища: забруднення вод і атмосферного повітря, зростання патогенності мікроорганізмів. Зміна генофонду: фактори мутагенезу, дрейф генів, природний добір.
3.5 Екологія життєвого середовища
Елементи життєвого середовища людини: соціально-побутове середовище (міське й житлове середовища), трудове (виробниче) середовище, рекреаційне середовище. Їх характеристика. Взаємини людини з елементами життєвого середовища.
3.6 Поведінка людини в природному й соціальному середовищах
Поведінка людини. Рівні регуляції поведінки: біохімічний, біофізичний, інформаційний, психологічний. Потреби як джерело активності особистості. Групи й види потреб і їх характеристика. Характеристика екологічних потреб людини. Адаптація людини в природному й соціальному середовищах. Види адаптації. Особливість поводження людини в природному й соціальному середовищах. Поведінка людини в природному середовищі. Характеристика наукових теорій впливу середовища на людину. Поведінка людини в соціальному середовищі. Організаційна поведінка. Поведінка людини в критичних й екстремальних ситуаціях.
3.7 Елементи екологічної етики
Моральний аспект взаємин людини, суспільства й природи. Природа як цінність. Антропоцентризм і натуроцентризм. Ненасильство як форма ставлення до природи і як моральний принцип. Проблема ненасильницької взаємодії людини, суспільства й природи в різних релігійних концепціях (джайнізм, буддизм, індуїзм, даосизм, іслам, християнство).
3.8 Елементи екологічної психології
Суб'єктивне сприйняття світу природи. Екологічна свідомість та її структура. Структура антропоцентричної й ексцентричної екологічної свідомості. Проблема формування екологічної свідомості підростаючого покоління.
4 Контрольні питання для проведення заліку
1 Етапи розвитку соціальної екології.

2 Місце соціальної екології в системі культури.

3 Методи соціальної екології.

4 Завдання соціальної екології.

5 Праця як спосіб взаємодії людини й природи.

6 Еволюція техносфери.

7 Техногенний вплив на біосферу.

8 Предмет соціальної екології та її причетність до інших наук.

9 Розвиток екологічних уявлень людей з найдавніших часів до наших днів.

10 Становлення предмета соціальної екології.

11 Людина й суспільство як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії.

12 Середовище людини та її елементи як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії.

13 Взаємини суспільства й природи в історії цивілізації.

14 Мисливсько-збірницька культура, взаємодія суспільства й природи.

15 Аграрна культура взаємин суспільства й природи.

16 Взаємини суспільства й природи в індустріальному суспільстві.

17 Постіндустріальне суспільство, ідеал ноосфери й концепція стійкого розвитку.

18 Глобальні соціально-екологічні проблеми й шляхи їх вирішення.

19 Зростання кількості населення. Наведіть приклади.

20 Ресурсна криза.

21 Зростання агресивності середовищ.

22 Зміна генофонду.

23 Адаптація людини до природного й соціального середовищ.

24 Потреби як джерело активності особистості.

25 Характеристика екологічних потреб.

26 Особливість поведінки в природному й соціальному середовищах.

27 Поведінка людини в критичних і екстремальних ситуаціях.

28 Екологія соціально-побутового середовища.

29 Екологія трудового середовища.

30 Екологія рекреаційного середовища.

31 Моральний аспект взаємин людини, суспільства й природи.

32 Які загальносвітові тенденції кількості народонаселення світу. Назвіть країни, у яких населення за прогнозом ООН на 2025 рік скоротиться.

33 Проблема ненасильницької взаємодії людини, суспільства й природи в релігійних концепціях.

34 Екологічна свідомість.

35 Проблема формування екологічної культури.

36 Екологічна освіта й виховання.

37 Екологізація освіти.

38 Що таке модифіковані продукти, їх вплив на біоту?

39 Небезпека біотехнологій для здоров'я людини.

40 Клонування - майбутнє або утопія?

41 Вплив наркотичних речовин на здоров'я людини (на прикладі препаратів з конопель).

42 Екологічні наслідки руйнування озонового шару.

43 Наведіть приклади седативних наркотичних речовин, стимуляторів і галюциногенів, у чому їх різниця?

44 Які расові розходження в дії наркотичних речовин?

45 Які заходи вживаються у світі, в боротьбі з тютюнопалінням? Ваші пропозиції.

46 Чому тютюнопаління завдає економіці країни значних збитків?

47 Розкажіть про вплив тютюнопаління на здоров'я курців і людей, які не палять?

48 Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС. Назвіть проблеми й способи їх вирішення.

49 Соціально-екологічні проблеми Криму.

50 Проблема ТПВ у місті. Шляхи вирішення. Наведіть приклади.


5 Теоретичні питання для виконання контрольної роботи з дисципліни „Соціальна екологія”
1 Природні основи екологічної культури.

2 Технократичний стиль мислення та його вплив на навколишнє середовище.

3 Вплив навколишнього середовища на психосоматичний розвиток людини.

4 Проблема виживання в сучасному світі.

5 Соціальні хвороби як наслідок соціальних явищ.

6 Криза сучасного дитинства як відбиття соціально-екологічної кризи.

7 Поведінка людини в районі стихійного лиха.

8 Проблема захисту дітей (на війні, на роботі, на вулиці).

9 Фактор середовища в розвитку особистості.

10 Реалізація принципу цілісності знання в процесі формування екологічної культури особистості.

11 Стихійні лиха у свідомості й поведінці людей.

12 Соціальна екологія родини.

13 Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

14 Загальнолюдські цінності як оптимальна форма взаємодії людини зі світом.

15 Проблема поліпшення соціального середовища людини.

16 Проблема підготовки майбутнього фахівця до вирішення соціально-екологічних завдань, виховання у студентів екологічної культури.

17 Оптимізація навколишнього середовища.

18. Адаптація людини до умов стихійних лих.

19 Феномен територіальності в людини й у тварин (порівняльна характеристика).

20 Проблема взаємодії людини з навколишнім світом (у східних релігіях, у християнстві).

21 Перспективи розвитку взаємовідносин природи й суспільства. Ідеал ноосфери.

22 Концепція стійкого розвитку.

23 Поведінка людини в критичних й екстремальних ситуаціях

24 Основні етико-екологічні доктрини взаємовідносини людини й природи: антропоцентризм і натуроцентризм.

25 Ненасильство як форма ставлення до природи та як моральний принцип.

26 Екологічна культура особистості й педагогічні умови її формування.

27 Екологічне виховання особистості.

28 Екологізація виховання.

29 Середовище людини та її елементи як суб'єкти соціально-екологічної взаємодії.

30 Сучасна екологічна криза. Різні підходи до визначення шляхів її подолання.Список літератури


  1. Багинський Г.А. Соціоекологія. – К.: Наукова думка, 1991.

  2. Ситаров В. А. Социальная екологія. - М.: Академия, 2000.

  3. Вопросы социоэкологии. – Львов: Вільна Україна, 1987.

  4. Экологическая ситуация на Украине и ее мониторинг. – К.: Наукова думка, 1990.

  5. Голубець М. А. Екоситемологія .– Львів: Поллі, 2000.

  6. Максаковский А. М. Глобальные экологические проблемы мира. – М.: Наука, 1998.

  7. Ролстон Х. Существует ли экологическая этика? – М., 1990.

  8. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере. – М., 1993.

  9. Гумилев Л. Н. Биосфера и импульсы сознания. – М., 1997.

Каталог: library -> docs -> rio -> 2009
2009 -> Реферат 6 Зміст 6 Вступ 6
2009 -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу
2009 -> В. Б. Юскаєв слов’янські вірування
2009 -> 4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
2009 -> Методичні вказівки щодо державної атестації студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»

Скачати 82.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка