Методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»Скачати 199.28 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір199.28 Kb.
#436
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки УкраїниТранснаціоналізація світової економіки

методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності«Міжнародні економічні відносини»

денної та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2016
УДК 339.9

Т 56


До друку __________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)


Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 9 від «19» травня 2016 року.

Рекомендовано до видання вченою радою факультету Луцького НТУ,

протокол № 11 від «18» травня 2016 року.________________ Голова Вченої ради факультет бізнесу

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ,

протокол № 10 від «11» травня 2016року.
Укладач:

_______________

(підпис)


_______________

(підпис)Н.М.Галазюк, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

О.М.Зелінська, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУРецензент:

_______________ (підпис)


О.В. Баула, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск:_______________

(підпис)


Л.В.Савош, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Т 56


Транснаціоналізація світової економіки [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання /уклад. Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 18 с.

Видання містить тематичне планування курсу, теми рефератів, питання для обговорення та список рекомендованих джерел. Призначене для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання.

© Н.М.Галазюк, О.М. Зелінська. 2016


Зміст

Тема 1. Суть, проблеми та наслідки транснаціоналізації світової економіки.

4


Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки.

5

Тема 3. Міжнародні корпорації в умовах транснаціоналізації світової економіки.

6

Тема 4. Транснаціональні корпорації в світовій економіці.

8

Тема 5. Роль ТНК у стимулюванні НТП та розвитку людських ресурсів.

9

Тема 6. Сутність та особливості діяльності ТНБ у світовій економіці.

10

Тема 7. Проблеми транснаціоналізації української економіки.

12

Перелік рекомендованої літератури


13Тема 1. Суть, проблеми та наслідки транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Що таке транснаціоналізації?

 2. Які основні риси транснаціоналізації Вам відомі?

 3. Назвіть основні фактори ефективності діяльності транснаціональних компаній.

 4. Які головні критерії транснаціоналізації фірм Ви знаєте?

 5. Які особливості діяльності ТНК Вам відомі?

 6. Що означає географічна диверсифікація виробництва?

 7. Назвіть якісні критерії транснаціоналізації фірми.

 8. Що означає транснаціоналізації світової економіки?

 9. Які основні умови формування політики транснаціоналізації світової економіки Вам відомі?

 10. Назвіть основні проблеми транснаціоналізації світової економіки.

 11. Перерахуйте позитивні наслідки транснаціоналізації світової економіки.

 12. Які негативні наслідки транснаціоналізації світової економіки Ви можете назвати?

Теми рефератів:

 1. Сутність та основні ознаки транснаціоналізації виробництва на сучасному етапі розвитку СЕ.

 2. Еклектична парадигма міжнародного виробництва ТНК Джона Данінга.

 3. Диференція підходів теоретичного обгрунтування діяльності ТНК.

 4. Обгрунтування міжнародної експансії ТНК згідно теорії інтернаціоналізації.


Тема 2. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Що означає глобалізація світового господарства?

 2. Які позитивні наслідки глобалізації світової економіки Вам відомі?

 3. Назвіть негативні наслідки глобалізації світової економіки.

 4. Назвіть основні причини формування глобалізаційних процесів.

 5. Перерахуйте характерні ознаки глобалізації світової економіки.

 6. Дайте характеристику трьом циклам інвестиційного буму.

 7. Назвіть основні причини зростання ПІІ.

 8. Які три інвестиційні кластери виділяє центр ООН з транснаціонального співробітництва?

 9. Які особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки Вам відомі?

 10. Назвіть основні етапи трансформації організаційної стратегії ТНК.

 11. Які види стратегічних альянсів Вам відомі?

 12. Яка мета стратегічних альянсів.

 13. Що таке транснаціональні стратегічні альянси і як їх класифікують?


Теми рефератів:

 1. Роль та місце ТНК в сучасній системі МЕВ.

 2. Передумови виникнення та етапи розвитку ТНК.

 3. Стратегії та форми зовнішньоекономічної експансії сучасних ТНК.

 4. Позитивні та негативні аспекти діяльністі ТНК.

 5. Наймогутніші (найбільші) ТНК світу.


Тема 3. Міжнародні корпорації в умовах транснаціоналізації світової економіки
Питання для обговорення

 1. Назвіть передумови виникнення міжнародних копорацій.

 2. Охарактеризуйте основні аспекти діяльності міжнародних корпорацій.

 3. Які види міжнародних корпорацій Вам відомі?

 4. Назвіть основні критерії за якими розглядають міжнародні корпорації.

 5. За якими кількісними показниками компанії відносять до міжнародних корпорацій?

 6. Назвіть основні переваги в діяльності міжнародних корпорацій.

 7. Перерахуйте основні принципи виникнення міжнародних корпорацій.

 8. Яка специфіка діяльності міжнародних корпорацій в умовах транснаціоналізації світової економіки?

 9. Охарактеризуйте основні етапі транснаціоналізації діяльності великих промислових компаній.

 10. Перерахуйте основні фактори розширення міжнародного виробництва.

 11. Назвіть три типи систем міжнародного виробництва за ЮНКТАД.

 12. Які основні ключові параметри системи міжнародного виробництва Вам відомі?

 13. Яка роль міжнародних корпорацій в світовому русі капіталу?

 14. Охарактеризуйте вертикальні і горизонтальні прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.


Теми рефератів:

 1. Міжнародні корпорації у світовому господарстві.

 2. Вплив діяльності міжнародних корпорацій на економіку України.

 3. Міжнародні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції.


Тема 4. Транснаціональні корпорації в світовій економіці
Питання для обговорення

 1. Назвіть основні ознаки ТНК.

 2. Перерахуйте основні конкурентні переваги ТНК.

 3. Які стадії зовнішньоторговельної експансії ТНК Вам відомі?

 4. Назвіть основні типи транснаціональних корпорацій.

 5. Які основні причини виникнення ТНК?

 6. Як розраховується індекс транснаціоналізації, що він показує?

 7. Як розділяють за організаційною структурою транснаціональні корпорації?

 8. На якому принципі базується стратегія транснаціональних корпорацій?

 9. Які види регіональної системи управління ТНК Вам відомі?

 10. Назвіть позитивні сторони діяльності ТНК?

 11. Які негативні сторони діяльності ТНК в світовій економіці?


Теми рефератів:

 1. Механізми регулювання діяльності ТНК в країнах, що розвиваються та промислово розвинутих країнах.

 2. Інструменти зменшення негативних факторів діяльності ТНК на економіку приймаючих країн.

 3. Державна політика щодо стимулювання та збалансування діяльності ТНК.

 4. Національні стратегії формування інвестиційного клімату в контексті залучення ТНК.


Тема 5. Роль ТНК у стимулюванні НТП та розвитку людських ресурсів
Питання для обговорення

 1. Що становить основу технологій на сьогоднішній день?

 2. Охарактеризуйте коефіцієнт технологічної місткості торгівлі. ,

 3. Назвіть основні каналами трансферу інновацій і технологій.

 4. Які прямі та непрямі ефекти передачі технологій ТНК Вам відомі? 5. Які основні переваги діяльності ТНК у сфері залучення людських ресурсів?

 6. Назвіть недоліки діяльності ТНК у сфері залучення людських ресурсів?

 7. Розкрийте сутність людського потенціалу і особливості його використання ТНК.

 8. До яких наслідків призводить діяльність ТНК на міжнародному ринку робочої сили?

 9. Як зменшити негативні та дистабілізуючі аспекти діяльності ТНК на розвиток людських ресурсів приймаючої країни?Теми рефератів:

 1. Іноземні інвестиції і професійна підготовка робітників.

 2. Роль ТНК в передачі управлінських знань та формуванні підприємницької культури.

 3. Вплив ТНК на структуру споживання і рівень медичних послуг.


Тема 6. Сутність та особливості діяльності ТНБ у світовій економіці
Питання для обговорення

 1. В чому полягає сутність діяльності ТНБ?

 2. Які особливості діяльності ТНБ у світовій економіці?

 3. Які найбільші фінансові інститути світу Вам відомі?

 4. Назвіть основні спонукальні мотивами виходу капіталу за межі національних держав.

 5. Назвіть основні принципи формування організаційна структура ТНБ.

 6. Які організаційно-інституційні форми виходу ТНБ на закордонні ринки Ви знаєте?

 7. Назвіть основні види послуг, що надаються ТНБ.

 8. Які позитивні аспекти діяльності ТНБ Вам відомі?

 9. Які шляхи укрупнення бізнесу банків Вам відомі?

 10. Назвіть основні фактори злиття та поглинання у банківській сфері ТНБ.

 11. Які основні формами поглинання у банківській сфері Вам відомі?

 12. Назвіть основні чинники злиття і поглинання провідних банків світу.

 13. Які існують основні причини виникнення боргових криз?

 14. Назвіть основні заходи щодо врегулювання кризи зовнішньої заборгованості.


Теми рефератів:

 1. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи.

 2. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні.

 3. Транснаціональні банки в умовах глобалізації світової економіки.


Тема 7. Проблеми транснаціоналізації української економіки
Питання для обговорення

 1. Як ТНК впливають на економіку України?

 2. Охарактеризуйте динаміку залучення іноземних інвестицій і роль ТНК у цьому процесі?

 3. Чи можуть ТНК вирішити проблему зайнятості в Україні?

 4. В чому полягає роль іноземних інвестицій у реалізації конкурентоспроможності держави?

 5. Розкрийте негативні аспекти впливу ТНК на економіку нашої держави.

 6. Назвіть позитивні аспекти впливу ТНК на економіку нашої держави.


Теми рефератів:

 1. Галузева структура інвестування ТНК в Україні.

 2. Українські ТНК і їх вплив на економічний потенціал країни.

 3. Конкурентні переваги економіки України.

 4. Інвестиційний клімат України в контексті: складові та напрями покращення.


Перелік рекомендованОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Божидарнік Н.В. Валютні операції [текст] : підручник. / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 698 с.

 2. Вовк С. Тендеції сучасного інвестування ТНК / С. Вовк. // Журнал євроаейської економіки. – Том 11. №3. – Вересень 2012. – №11. – C.296-318.

 3. Герасимчук З.В. Регіональні аспекти транснаціоналізації економіки регіонів. Корпоративні структури в національній інноваційній системі / З.В. Герасимчук, О.І. Гонта. За ред.д-ра екон. наук Л.І.Федулової. – К.: вид-воУкрІНТЕІ, 2007. – С. 269 – 295.

 4. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн //Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С.53-57.

 5. Даміров Я. ТНК як фактор виключення національних господарств до світової економіки / Я. Даміров // Економіка України. – 2009. – №5. – С.64-74.

 6. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / М.І. Дідківський: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 462с.

 7. Жуков С.А. Міжнародний маркетинг: Опорний конспект лекцій / С.А. Жуков. – Мукачево: МДУ, 2010. – 215с.

 8. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 2-ге вид., випр. Та доп. – Львів: Центр Європи, 2007. – 576с.

 9. Карамбович І. ТНК у системі світового господарства / І.М. Карамбович// Міжнародна економіка та менеджмент. – 2008. – №4. – С.28-30.

 10. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, І. Кавас, А. Ятченко. – К.: Фінансист, 2004. – 634 с.

 11. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко: Навч. Посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 406с.

 12. Конвенція про транснаціональні корпорації // Міжнародниий договір. – МЗС України (Конвенцію ратифіковано із застереженнями Законом №921 ХІV від 13. 07. 99.)

 13. Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України / В.В. Македон. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). Том 1. – С.250-258.

 14. Міжнародна економіка: навчальний посібник /Божидарнік Т.В., Савош Л.В., Кравчук О.Я. та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 420 с.

 15. Мозіль З. М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу. – К., 2004. – 17с.

 16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 17. Орєхова Т. Протирічча та взаємодія між країнами і транснаціональними корпораціями в умовах невизначеності глобального економічного середовища / Т. Орєхова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – № 5. – С. 59–65.

 18. Пехник А. В. Вплив європейської інтеграції на діяльність ТНК / А. В.Пехник // Регіональна економіка. – 2001. – №2. – С.181-183.

 19. Пешко А.В., Назаренко А.В. Транснациональные компании и их роль в международной инвестиционной деятельности [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-2/doc/5/01.pdf

 20. Рогач О.І. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються / О.І. Рогач. – К.: Знання, 2004. – 120с.

 21. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві: монографія / О.І. Рогач. – К.: ВЦ «Київський університет». – 2006. – 150 с.

 22. Рябець Н. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн / Н.М. Рябець // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – №2. – С.39-45.

 23. Семенов А.А, Крижанівська В.В. Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=5963

 24. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: підручник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlibrary.com.ua/books/11/3/11/1102.html

 25. Ступницький О. І. Транснаціоналізація  науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: монографія. / О.І. Ступницький. – К.: ВПЦ «Київський Університет», 2011. – 243 с.

 26. Сухіна О. М. Економічна доцільність формування інституту українських транснаціональних корпорацій у сфері надрокористування / О.М. Сухіна // Стратегічні пріоритети. – №2 (23). – 2012 р. – С. 111-119.

 27. ТНК і міжнародний бізнес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/50/2056.html

 28. Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку / О. Шнипко // Економіст. – 2005. – №11. – с.58 – 62.

 29. Якубовський С.О. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: Навч. посібник / За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

 30. Белошапка В.А. Транснациональные корпорации в международном би знесе / В.А. Белошапка. – К.: КГЭУ, 2004. – 44 с.

 31. Вірван К. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі / К.Вірван // Фінанси України. – 2012. – №5. – C.78-88.

 32. Глобалізація світогосподарських зв’язків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coolreferat.com/

 33. Кметик Х. Значення основних принцип міжнародного права у регламентації діяльності транснаціональних корпорацій / Х. Кметик // Зовнішня торгівля право та економіка. – 2009. – №1. – С.83-87.

 34. Луцький М.Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів / М.Г. Луцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4. – с.116-120.

 35. Основи міжнародної торгівлі: навчальний посібник /за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

 36. Оцінка рівня транснаціоналізації провідних підприємств кондитерської галузі України: матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» [Електронний ресурс] / Жаріков А.Є. – Донецький державний університет управління. – Режим доступу: http://intkonf.org/zharikov-aeotsinka-rivnya-transnatsionalizatsiyi-providnih-pidpriemstv-konditerskoyi-galuzi-ukrayini/

 37. Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: монографія / Л.В. Руденко. – К.: Кондор, 2004. – 480 с.

 38. Сухіна О. М. Створення інституту транснаціональних корпорацій в Україні : екологічний аспект / О. М. Сухіна // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої всеукр. наук.-практ. конф. (Бахчисарай, 15-16 вер. 2011 р.) / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ; Крим. екон. ін-т ; ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – С. 261–263.

 39. Транснаціональні корпорації і Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/266-tnk-and-ukraine

 40. Якубовский С. А. Современные транснациональные корпорации: регулирование деятельности и роль в мировой экономике / Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова; Институт математики, экономики и механики. Кафедра теоретической экономики. — О.: Астропинт, 2008. — 166с.

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
Транснаціоналізація світової економіки [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для магістрів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання /уклад. Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 18 с.

Комп’ютерний набір та верстка: Н.М. Галазюк

Редактор: Н.М. Галазюк.
Підписано до друку Формат 60х84/16. папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 6,75 Обл. – вид. арк. 6,5

Тираж прим. Зам. 236

Редакційно – видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.Друк – РВВ ЛНТУСкачати 199.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка