Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка1/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИІнфраструктура товарного ринку

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент»,

6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету


Луцьк – 2016

УДК : 338. 49 (07)

І 74
До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № __ від ___________ 2016 року.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету бізнесу Луцького НТУ, протокол № __ від ____листопада 2016 року.
________________ Н.В. Хвищун, к.е.н., доцент

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу Луцького НТУ, протокол № від листопада 2016 року.

Укладач: _____________Н.С. Куцай, к.е.н., доцент

(підпис)
Рецензент: _____________В.О. Морохова, к.е.н., професор

(підпис)
Відповідальний

за випуск: ___________ В.О. Морохова, к.е.н., професор

(підпис)


Інфраструктура товарного ринку [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / уклад. Н.С. Куцай. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 44 с.

Видання містить методичні вказівки в яких зазначені теми практичних занять з детальним планом та запропонована література

Призначене для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент», 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання


© Куцай Н.С
ЗМІСТ

ВСТУП

4

1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5

2

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

3

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

42

4

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

43


ВСТУП
У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться товарному ринку, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі руху товару.

Функціонуюча система товарного ринку володіє власною інфраструктурою, що є обов’язковим компонентом ринкової економіки.

Інфраструктура товарного ринку є сукупністю організаційно-правових форм, що опосередковують рух матеріальних ресурсів і ділових відносин і пов’язують ці відносини в єдине ціле.

Інфраструктура товарного ринку сприяє взаємодії між виробниками і споживачами, попитом і пропозицією. Від того, наскільки чітким є цей механізм, значною мірою залежить ефективність функціонування всієї економіки країни.

Елементи інфраструктури товарного ринку є об’єктивною необхідністю ринкових відносин, значення їх зростає у міру розвитку і вдосконалення цих відносин.

З цих позицій дисципліна «Інфраструктура товарного ринку», спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних для практичного засвоєння форм та методів функціонування суб'єктів інфраструктурного комплексу, економічного механізму їхньої діяльності, показників оцінювання та стимулювання її, методів їх формування, аналізу та контролю та займає важливе місце у системі підготовки фахівців з менеджменту та маркетингу.Мета дисципліни - засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Завдання – надання знань про сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, організацію та планування діяльності підприємств на рику, систему показників інфраструктури товарного ринку та методів їх формування; набуття вмінь самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки пов'язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку інфраструктури товарного ринку.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати та вміти:

- орієнтувати інфраструктурну діяльність підприємства на реалізацію суспільних інтересів;

-.розвивати співробітництво суб'єктів ринкових відносин у сфері інфраструктури;

- досліджувати інфраструктурні процеси;

-.визначати перспективні напрями інфраструктурної діяльності підприємства;

- визначати спеціалізацію підприємств оптової та роздрібної торгівлі;

- управляти товарооборотом підприємств оптової та роздрібної торгівлі;

- формувати комерційні зв'язки торговельних підприємств;

-.оцінювати ефективність комерційних угод і зв'язків торговельних підприємств;

- формувати систему сервісного обслуговування покупців товарів;

- формувати й оцінювати товарний асортимент торговельних підприємств;

- аналізувати та планувати витрати обігу;

- здійснювати бізнес-планування на торговельних підприємствах;

- адаптувати інфраструктурну діяльність підприємства до змін його зовнішнього та внутрішнього середовища.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у галузі інфраструктури товарного ринку, діючі нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарської діяльності різних форм власності і господарювання.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сутність та необхідність практичної роботи полягає у наступному:

1. Отримання теоретичних положень навчальної дисципліни (лекція).

2. Закріплення теоретичних аспектів даної навчальної дисципліни щодо:

- формування вмінь і навичок щодо обґрунтування техніко-економічних розрахунків пов'язаних з аналізом ефективного функціонування і розвитку інфраструктури товарного ринку (практичні заняття);

- формування власного бачення на основі аналізу та дослідження основних проблем за потенційними джерелами інформаційної бази (семінарські заняття).

3. Формування самостійності у процесі підготовки до навчальної дисципліни (самостійна робота):

- вміння самостійно узагальнювати та систематизувати точки зору фахівців, досвіду і власних наукових досліджень та обґрунтувати результати у процесі розробки (формування) та прийняття управлінських рішень;

- вміння проводити відповідні розрахунки на основі власних чи існуючих підходів і визначення ефективності того (чи іншого) управлінського рішення або прийняття проекту.

4. Опанування існуючих методичних підходів (або власно розроблених) та проведення відповідних розрахунків (індивідуальна робота):

- у межах визначеного поля дослідження окремої проблеми проводиться пошук літературних та інших джерел, їх систематизація, узагальнення і обґрунтування або пропозиції найбільш доцільних систем визначення або оцінювання. На цій основі проводиться аналіз звітності підприємств, виявляються основні тенденції та визначаються пріоритети його розвитку. Крім того, на основі теоретичних знань, розрахункових даних обґрунтовуються напрямки подальшого розвитку підприємства та рекомендації по удосконаленню його діяльності.
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни


Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка