Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка2/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

План


1.1. Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії.

1.2. Категорії дисципліни та їх взаємозв'язок.

1.3. Функції та завдання дисципліни.

1.4. Ґенеза дисципліни, логіко-структурна схема побудови її.


Питання для обговорення


1. Окресліть головні підходи до визначення ІТР.

2. У чому виявляються властивості послуг ІТР?

3. Назвіть головні складові елементи ІТР.

4. Схарактеризуйте функції ІТР стосовно складових товарного обігу.

5. Висвітліть сутність та роль маркетингових посередників як підґрунтя інфраструктури товарного ринку.

6. Якими є найважливіші показники оцінювання стану ІТР?

7..Розкрийте роль сучасного маркетингу в розвитку суб'єктів інфраструктури.

Тести

1. Функціональне призначення процесу виробництва полягає в:

а) створенні якнайбільшої кількості товарів;

б) створенні продуктів, корті будуть спожиті;

в) залученні багатьох видів товарів;

г) надання робочих місць для людей.

2. Політична економія, макроекономіка, мікроекономіка являються теоретичним підґрунтям для:

а) маркетингових досліджень;

б) рекламної кампанії;в) інфраструктури товарного ринку;

г) логістики.

3. Суспільне виробництво, в якому створюється товар, називають:

а) товарним;

б) насиченим;

в) повним;

г) суцільним.

4. Товарне квотування означає:

а) вибір товарів, що будуть реалізовані в першу чергу; б) встановлення для суб`єктів ринку певної долі у виробництві та реалізації товару; в) надання привілеїв певним видам товарів; г) вибір зайвих товарів у процесі виробництва.


5. Штрафні санкції у вигляді штрафів, пені, неустойки застосовуються в разі :

а) перевиконання плану виробництва; б) застосування інновацій у процесі виробництва; в) невиконання суб`єктами господарської діяльності встановлених норм та правил; г) ініціативність з боку суб’єктів господарської діяльності.

6. Важлива роль в регулюванні товарного ринку належить:

а) попиту та пропозиції; б) стандартам та сертифікатам; в) санкціям та штрафам; г) договорам та презентаціям.

7. Інструментом прямого адміністративного регулювання являються:

а) ціни; б) пропозиція; в) виробничі потужності; г) персонал.

8. Економічне регулювання не здійснюється через:

а) фіскальну політику; б) бюджетну політику; в) недержавну політику; г) грошово-кредитну політику.

9. Види податків, порядок їх обчислення та сплати регулюється:

а) Бюджетним Кодексом України; б) Господарський кодекс України; в) Цивільним Кодексом України; г) Податковим Кодексом України.

10. Перш за все, дисципліна «Інфраструктура товарного ринку» реалізує функцію:

а) забезпечення товарами; б) практики; в) пізнання; г) прогнозу.

11. Головна мета дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» полягає в:

а) створити атмосферу інформованості для населення; б) встановлення для суб`єктів ринку певної долі у виробництві та реалізації товару; в) забезпечити споживачів товарами; г) вивчити теорію розвитку ринкової інфраструктури.

Тема 2. Сучасна характеристика ринку

План


1. Поняття та економічний зміст ринку

2. Передумови й умови функціонування ринкових відносин

3. Структура, класифікаційні ознаки та види ринків

4.Основні функції товарного ринку

5. Особливості товарного ринку

6. Форми та методи регулювання товарного ринку

7. Види ринкових процесів на товарному ринку

Питання для обговорення


 1. У чому полягає сутність ринку як економічної категорії?

 2. Що становить матеріальне підґрунтя ринкових відносин?

 3. Схарактеризуйте головні параметри товарного ринку.

 4. У чому полягає сутність атрибутів ринку?

 5. Якими є головні передумови функціонування та розвитку ринкових відносин в економіці країни?

 6. Назвіть ознаки класифікації ринків.

 7. Висвітліть сутність економічної категорії «товарний ринок».

8..Якими є головні відмінності товарного ринку від інших ринків?

 1. Назвіть найвагоміші форми та методи регулювання товарного ринку. Охарактеризуйте умови й обмеження застосування їх.

 2. Що розуміють під ринковим процесом та які його види ви знаєте?

Практичні завдання

Завдання 1.

Доповнити запропоновану на рис. 1 схему.
Рис. 1. Основні сектори й сегменти товарного ринкуТести

 1. Кого в ринковій економіці, за висловом А. Сміта об`єднує, “незрима рука” ринку?

а) споживачів і посередників;

б) виробників і споживачів;

в) посередників і виробників;

г) менеджерів та маркетологів.


 1. Конституючими параметрами ринку не виступають:

а) попит;

б) пропозиція;в) споживач;

г) кон’юнктура. 1. Стимулювальна функція ринку полягає в :

а) регулюванні пропорції між попитом та пропозицією;

б) мотивації виробників до підвищення ефективності виробництва;

в) узгодженні асортиментну структуру виробництва та споживання економічних ресурсів;

г) забезпеченні економічності споживання.


 1. Першочерговим завданням, для усунення існуючих деформацій економіки являється:

а) роздержавлення та демонополізація економіки;

б) приватизація та олігополія;

в) монополізація економіки;

г) розвиток монопсонії. 1. До найбільш суттєвих умов належного функціонування ринку не відносять:

а) наявність та доступність достовірної і повної інформації про ринок;

б) дотримання рівноваги кон’юнктури;

в) здатність контрагентів ринкових відносин впливати на рівень цін;

г) створення сучасної ринкової інфраструктури.


 1. Теорія маркетингу не включає:

а) ринок ресурсів;

б) ринок товарів та послуг;

в) ринок виробників;

г) ринок відходів.


 1. Для класифікаційної ознаки масштабів ринку не відносять:

а) місцевий ринок;

б) світовий ринок;

в) національний ринок; г) районний ринок.


 1. На якому ринку здійснюється обіг речовинних чинників виробництва, задовольняється попит людини в предметах споживання?

а) ринку капіталів;

б) тіньовому ринку;в) товарному ринку;

г) споживчому ринку. 1. Без чого не можна торгувати продукцією, в економічно розвинутих державах?

а) сертифікату;

б) ціни;


в) терміну придатності;

г) штрих-коду. 1. Що характеризує питома вага окремих товарних груп та товарних одиниць в загальному обсязі торговельного асортименту?

а) його насиченість;

б) його структуру;

в) його повноту;

г) його ціну.


 1. Найбільш поширеними видами ринкових процесів є:

а) міжнародна торгівля;

б) транзакції;в) оптова та роздрібна торгівля;

г) внутрішня торгівля. 1. До елементів «електронної комерції» не відносяться:

а) мережу Інтернет;

б) телефонні мережі;

в) інформаційні технології;

г) банківські операці.

Тема 3. Товарнй ринок – середовище маркетингу


Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка