Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 030601 «Менеджмент», 030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчанняСторінка8/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#13160
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

План


 1. Сутність та призначення інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.

 2. Інформаційні продукти та послуги.

 3. Організаційно-комерційні послуги: види, організація надання.

 4. Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг.Питання для обговорення


 1. Завдання, види послуг і складові інформаційно-комерційних центрів.

 2. Користувачі інформаційного-комерційних центрів. Види інформації, що їх цікавить.

 3. Основні функції інформаційно-комерційних центрів і обласного маркетингово-збутового центру.

 4. Порядок створення та переваги функціонування єдиного інформаційного простору в області.

 5. Види інформації для маркетингового аналізу, способи їх одержання.

 6. Особливості збирання первинної інформації про товари споживчого та промислового призначення.

 7. Стан розвитку маркетингових фірм в Україні.

 8. Діяльність Всеукраїнської асоціації маркетингу.

 9. Поняття рекламної діяльності. Поняття та функції реклами.

 10. Законодавче регулювання рекламної діяльності в Україні.

 11. Класифікація рекламних агентств.

 12. Поняття послуг паблік рилейшнз. Організації, що їх надають.

 13. Можливості та переваги використання Інтернету в бізнесі.

 14. Діяльність українських електронних магазинів.

 15. Вимоги до сайтів та критерії ефективності роботи електронних магазинів.

 16. Види доставки товарів он-лайновими магазинами.

 17. Порядок здійснення вибору виставки (ярмарку) фірмою.

 18. Статті витрат на участь у виставці (ярмарку).

 19. Сутність післявиставкової діяльності.

 20. Розрахунок вартості виставкової площі.

 21. Розрахунок коефіцієнта інтенсивності контактів.

 22. Загальна оцінка ефективності ярмарків та виставок ярмарків.

 23. Мета та завдання діяльності Виставкової федерації України.

 24. Визначте місце і значення інформаційно-комерційних центрів у загальній інфраструктурі товарного ринку.

 25. Прокоментуйте роль рекламної діяльності як засобу інформаційного впливу на споживача.

 26. Чим визначна РР-діяльність підприємств?

 27. Запропонуйте неекономічні показники оцінки роботи вистави (ярмарку).


Практичні завдання

Завдання 1.

На ринку відчувається спад попиту на один із товарів підприємства. Керівництво вирішує з'ясувати причини цього, доопрацювати чи змінити товар і довести зміни до споживача.

На прикладі конкретного товару описати можливі джерела інформації для з'ясування необхідних змін товару, для винайдення оптимальних напрямків доопрацювання чи зміни товару і відповідних технологій, а також доведення до споживача інформації про виконані покращення чи переваги нового товару.

Тести


 1. Використання інформації це?

а) це розповсюдження, обнародування, реалізація в установленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.

б) це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

в) це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

г) це забезпечення належного стану інформації та її носіїв. 1. Інформаційна продукція це?

а) це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій;

б) це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб;

в) це сукупність даних, сформована виробником для поширення в матеріальній або нематеріальній формі;

г) матеріальний об’єкт, призначений для записування, передавання і збереження інформації. 1. Бази даних (БД) це?

а) матеріальний об’єкт, призначений для записування, передавання і збереження інформації;

б) сукупність пов’язаних даних, правила організації яких засновані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними;

в) організований масив детальних відомостей про окремих наявних і потенційних покупців, зокрема й географічних, демографічних, психографічних, а також даних про особливості купівельної поведінки;

г) цілеспрямований за замовленням користувача пошук інформації у базі даних про товар, виробників тощо і пересилання результатів у вигляді роздруківок поштою або у вигляді файла електронною поштою. 1. Оптовий ярмарок це?

а) це демонстрація зразків (експонатів), основна мета якої полягає в ознайомленні широкого загалу із засобами, наявними в розпорядженні суспільства, для задоволення потреб населення, а також з метою сприяння прогресу в одній або кількох сферах діяльності;

б) це великий ринок товарів, призначених як для використання у сфері виробництва засобів виробницт-ва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особистого споживання (вироби народ­ного споживання);

в) це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб;

г) інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі. 1. За радіусом дії виставки – ярмарки бувають?

а) місцеві, зарубіжні, регіональні, періодичні;

б) періодичні, галузеві, зарубіжні, локальні;

в) локальні, регіональні, зарубіжні, місцеві;

г) регіональні, міжнародні, національні, всесвітні. 1. Галузеві виставки та ярмарки пропонують?

а) товари та послуги кількох суміжних галузей і за належної організації та великої кількості зацікавлених учасників є вельми ефективними;

б) широку номенклатуру товарів, яка відображає стан розвитку національної економіки;

в) чітку товарну спеціалізацію й зорієнтовані на відвідувачів-покупців, котрі мають потребу в таких товарах;

г) тенденції розвитку певного ринку, наприклад авіатехніки, автомобілебудування тощо. 1. Основні елементи кошторису витрат експонента на участь у виставці-ярмарку?

а) витрати на інформаційно – рекламні заходи, витрати на оплату праці, витрати на організацію, витрати на програмне забезпечення, витрати на виробництво;

б) витрати на персонал, плата організаторам виставки – ярмарку, витрати на експонати, витрати на створення і забезпечення роботи стенда, витрати на програмне забезпечення;

в) витрати на персонал, плата організаторам виставки – ярмарку, витрати на експонати, витрати на створення і забезпечення роботи стенда, витрати на інформаційно – рекламні заходи;

г) плата організаторам виставки – ярмарку, витрати на експонати, витрати на створення і забезпечення роботи стенда, витрати на інформаційно – рекламні заходи 1. З метою поліпшення виставкової-ярмаркової діяльності в Україні створено?

а) Спілки міжнародних ярмарків (UFI);

б) Виставкова федерація України (ВФУ);

в) Виставково – ярмаркова спілка України (ВЯСУ);

г) Ярмаркова федерація України (ЯФУ).


Тема 11. Роздрібна торгівля

План


 1. Поняття та економічна сутність роздрібної торгівлі у системі маркетингу.

 2. Нормативно-правові засади діяльності суб'єктів роздрібної торгівлі.

 3. Види та основні правила роботи підприємств роздрібної торгівлі.Питання для обговорення


 1. Поняття та функції роздрібної торгівлі.

 2. Ознаки, характерні для роздрібної торгівлі.

 3. Види підприємств роздрібної торгівлі залежно від особливостей організації торговельних підприємств і методів обслуговування населення.

 4. Складові стаціонарної торгівельної мережі.

 5. Діяльність магазинів-складів і магазинів, що продають товари за каталогами.

 6. Переваги та види торгівлі пересувної торговельної мережі.

 7. Покупці та асортимент посилкової торгівлі.

 8. Види підприємств роздрібної торгівлі залежно від пропонованих товарів.

 9. Асортимент спеціалізованих, вузькоспеціалізованих і змішаних магазинів.

 10. Основні правила роботи підприємства роздрібної торгівлі.

 11. Функції роздрібної торгівлі в системі маркетингу.

 12. Концепція кругообігу роздрібної торгівлі.

 13. Поняття та призначення мерчандайзинга.

 14. Основні види магазинної торгівлі.

 15. Види магазинів самообслуговування, їх розміри та асортимент.

 16. Вихідні параметри класифікації роздрібних підприємств посередників.

 17. Поняття корпоративної мережі магазинів. Складові їх успіху, способи забезпечення рентабельності.

 18. Види роздрібних підприємств за різновидом концентрації магазинів.

 19. Недоліки розвитку вітчизняної роздрібної торговельної мережі.

Практичні завдання

Задача 1.

Роздрібна торговельна фірма «Еліда» продає чоловічі костюми. Обсяг продажу — 1700 костюмів за квартал. Загальні поточні витрати фірми такі: • заробітна плата адміністрації фірми за квартал — 4700 грн;

 • заробітна плата торговельно-оперативного і допоміжного персоналу за квартал — 4100 грн;

 • оренда, експлуатація приміщень та інші витрати за квартал – 12000 грн;

 • відрахування у фонди (крім ПДВ) за квартал — 5280 грн;

 • транспортні витрати і підготовка до продажу одиниці товару—10 грн.

Ціна закупівлі одиниці товару у постачальника разом з ПДВ -130 грн.

Завдання:

 1. Визначити середню ціну реалізації костюмів, якщо фірма бажає отримувати чистий прибуток у розмірі 30 % їх закупівельної вартості.

 2. Розрахувати середній рівень торговельної націнки у відсотках до закупівельної ціни.

Задача 2.

Українська фірма «Прес» здійснює оптово-роздрібну торгівлю журналами. Фірма уклала контракт з італійським видавництвом про поставку в Україну двох журналів — «Італійська мода» та «В'язання».

Продавець здійснює поставку на умовах СІF-Київ. Покупець (фірма «Прес») сплачує митні збори та мито на території України. Ціна та номенклатура журналів визначаються окремо на кожну партію.

Перше замовлення фірма «Прес» зробила на 6000 примірників журналу «Італійська мода» за ціною 1,45 дол. США і на 1500 примірників журналу «В'язання» за ціною 1,90 дол. США, сплативши одержаний рахунок.

Через два тижні автомобіль з вантажем прибув до ліцензійного митного складу в м. Києві, з яким фірма «Прес» має договір. Маса брутто партії товару становить 2127 кг. Кількість місць — 3. Журнали відвантажені на стандартних піддонах типу «європалети» розміром 80x120 см. Партія розвантажувалася на складі у присутності інспектора митниці з 9-00 до 10-00. Ставка мита на журнали становить 10 %. Податок на додану вартість за імпорт становить 20 %. Товар був під митним контролем 5 діб до моменту оформлення вантажної митної декларації. На день оформлення вантажної митної декларації курс НБУ за 1 дол. США становив 5,5 грн.

Завдання:

1 Визначити суму різних видів платежів (мито, митні збори, ПДВ за імпорт). Акцизу немає.

2 Розрахувати витрати фірми «Прес» на зберігання товару, вантажно-розвантажувальні роботи, послуги митного брокера на підставі таких умов договору з ліцензійним митним складом:

а) ставка за зберігання вантажу під пломбою митниці - 0,5 дол. за 1 м2 складської площі на добу (за один піддон);

б) вантажно-розвантажувальні роботи за одну тонно операцію механічним способом — 2,5 дол.;

в) підготовка основного листа ВМД (один лист) — 15 дол.;

г) послуги митного брокера з оформлення ВМД на склад - 45дол.;

д) послуги митного брокера з оформлення ВМД із складу – 100 дол.Задача 3.

Ефективність роботи магазину, який запровадив самообслуговування покупців, визначається за допомогою порівняння комплексу показників: технологічних, соціальних та економічних. Порівнюючи значення цих показників до переходу на самообслуговування і після переходу, можна визначити, як впровадження цього прогресивного методу вплинуло на торговельно-фінансову діяльність підприємства, а також на підвищення культури обслуговування населення.Завдання:

 1. Розрахувати необхідні для аналізу показники.

 1. Зробити висновок про доцільність упровадження самообслуговування в магазині.

Показники соціально-економічної ефективності роботи непродовольчого магазину «Мрія» наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НЕПРОДОВОЛЬЧОГО МАГАЗИНУ «МРІЯ»

Показники

Значення показниказа традиційного методу продажу

при само-обслуговуванні

І. ТЕХНОЛОГІЧНІ

Загальна площа магазину, м

260

260

Торгівельна площа, м2

125

135

Коефіцієнти: установчої площі; виставкової площі

0,15 0,34

0,22 0,56

Кількість товарних одиниць, розташованих на 1 м2 виставкової площі

4,8

6,0

II. СОЦІАЛЬНІ

Загальні витрати часу покупців на одну покупку, хв.

6,8

4,5

Коефіцієнт завершеності покупок

0,4

0,6

III. ЕКОНОМІЧНІ

Середньомісячний обсяг товарообігу магазину, тис. грн.

450

500

Обсяг товарообігу на 1 м , тис. грн.: загальної площі; площі торговельного залуЗагальна чисельність персоналу, чол.

12

9

У тому числі торговельного персоналу, чол.

8

5

Обсяг товарообігу на одного працівника, тис. грн: магазину; торговельного залуВаловий дохід у грошовому виразі, тис. грн.

94,5

125

Валовий дохід (до товарообігу), %ПДВ (16,7 %) з валового доходу, тис. грн.Фонд оплати праці за місяць, тис. грн.

2,9

2,3

Сумарні витрати обігу, тис. грн.

65,9

56,5

Витрати обігу (до товарообігу), %Прибуток від реалізації, тис. грн.Чистий прибуток, тис. грн.Рентабельність (до товарообігу), %
Задача 4.

Знайти в мережі Інтернет електронний магазин, проаналізувати товарний асортимент та інші його характеристики: дизайн, умови доставки товарів, їх вартість, наявність он-лайнового зв'язку.Задача 5.

Знайти Wеb-сайти кількох підприємств аналогічного товарного асортименту і здійснити їх порівняльний аналіз за схемою: зручність сайту, обширність асортименту, комерційна та інша цінність інформації тощо. Зібрану інформацію рекомендується представити у таблиці типу табл. 2. Зробити висновок, який з сайтів більше орієнтований на споживача.Таблиця 2

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ


Послуги

Назви та електроні адреси сайтів1

2

3

4п

Пошук місцезнаходження магазину


Пізнавальні матеріали


Язикова підтримка


Інформація для чоловіків, жінок


Інформація для різних вікових категорій


Інформація для різних типів споживачів


Зворотній зв'язок зі споживачами


«Розумні» агенти*


Розваги


Задача 6.

Обрати товарну групу і проаналізувати діяльність магазинів з їх продажу в регіоні за схемою: назва, форма організації, ступінь спеціалізації, місце розміщення, орієнтовна кількість відвідувачів, обсяги продажу, недоліки та переваги.Тести

 1. Роздрібна торгівля це?

а) ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку;

б) одна із форм господарсько-торговельної діяльності, яку здійснюють суб’єкти господарювання, і водночас, форма організації товарного ринку;

в) діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності, але не стандартному кінцевому споживачу;

г) процес обміну товарамипослугамицінностями і грошима.У широкому значенні — вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів. 1. Яка ознака характерна для роздрібної торгівлі?

а) товари реалізуються безпосередньо громадянам або іншим кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання;

б) товари реалізуються для подальшого перепродажу або використанні у виробництві;

в) забезпечує економію коштів клієнтів, за рахунок закупівлі великими партіями;

г) збут товарів може відбуватися за рахунок оренди, зокрема, лізингу. 1. Форми роздрібної торгівлі можна класифікувати за такими ознаками?

а) за місцем виконання, за часом дії, за кількість учасників, за напрямком руху товарів;

б) за місцем виконання, за формою розрахунків, за часом дії, за кількість учасників;

в) за формою розрахунків, за правом власності на товар що продається, за місцем виконання, за методами обслуговування;

г) за правом власності на товар що продається, за місцем виконання, за методами обслуговування; 1. За правом власності на товар, що продається, розрізняють?

а) торгівлю за зразками, торгівлю за каталогами;

б) комісійну роздрібну торгівлю, торгівлю за зразками;

в) посилкову торгівлю, торгівлю за попередніми замовленнями, електронну торгівлю;

г) фірмову роздрібну торгівлю, торгівлю за зразками. 1. Процес обігу товару вважається завершеним у момент?

а) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов’язок продавця доставити товар, надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару;

б) сформовани товарний запас, зберігаються і розміщуються товари у торгівельних приміщеннях;

в) коли товари надійшли від гуртового посередника до роздрібного;

г) коли товари вже лежать на полицях у супермаркеті чи магазині. 1. Які бувають типи магазинів за товарною спеціалізацією?

а) спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, змішані;

б) продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані;

в) спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, універсальні;

г) продовольчих товарів, непродовольчих товарів, універсальні. 1. Дрібнооптові магазини це?

а) створюються товаровиробниками з метою просування на ринок нових товарів, вивчення попиту, проведення маркетингових досліджень;

б) вільний доступ покупців до товару, самостійний вибір товарів;

в) відпускають товари дитячим закладам, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим розрахунком;

г) у торговельній (демонстраційній) залі виставлені зразки товарів у повному асор­тименті, після придбання покупець отримує товар, якій відповідає зразку. 1. Торговельне підприємство це?

а) господарська організація яка охоплює різні види підприємств і господарських товариств;

б) підприємство, яке залежить від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації товарів;

в) підприємства, що створюються у формі господарських товариств, а також інші підприємства, зокрема й засновані на приватній власності двох чи більше осіб;

г) самостійний суб’єкт господарювання, який систематично здійснює торговельну діяльність для задоволення суспільних та особистих потреб громадян та інших кінцевих споживачів і є юридичною особою. 1. До підприємства роздрібної торгівлі належить?

а) комунальне підприємство;

б) державне підприємство;

в) зарубіжне підприємство:

г) інвестиційне підприємство. 1. У теорії маркетингу вирізняють такі головні типи маркетингових рішень роздрібних торговців?

а) стратегія роздрібного торговця, маркетинговий комплекс роздрібного торговця;

б) тактика роздрібного торговця, стратегія роздрібного торговця;

в) маркетинговий комплекс роздрібного торговця, тактика роздрібного торговця;

г) тактика роздрібного торговця, сучасні маркетингові стратегії роздрібного торговця.Тема 12. Товарні біржі

Каталог: 2187
2187 -> Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної
2187 -> «Спортивні ігри різних народів нашої планети»
2187 -> Урок позакласного читання в 1 класі Яке диво ці казки Підготувала вчитель початкових класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3
2187 -> Дерева. Частини дерева: корінь, стовбур, гілки, листя (голки, шишки), плоди
2187 -> Тема: Прощавай, початкова школо!
2187 -> Вологість повітря. Хмарність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка