Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «планування діяльності підприємства»Сторінка8/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.2 Mb.
#12957
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Норма рентабельності (Нр) – є нормою дисконту, за якої доходи, що дисконтуються за певний проміжок часу, дорівнюють інноваційним вкладенням. У цьому разі доходи та витрати проекту визначають шляхом приведення до розрахункового періоду, тобто:

Д = ∑; К =∑.

Показник Нр може мати й інші назви: внутрішня норма доходності, внутрішня норма прибутку, норма повернення інвестицій.Період окупності (То) –найбільш часто вживаємий показник оцінки ефективності капітальних вкладень, розраховується за формулою:

То = К/ Д;

де К –початкові інвестиції, Д –щорічні грошові потоки.

Розрізняють такі види ефекту від реалізації організаційно –технічних заходів:

економічний (вартісні показники);

науково-технічний ;

ресурсний (споживання того чи іншого ресурсу);

соціальний (соціальні результати);

екологічний.

Ефективність окремих заходів є важливим але недостатнім вимірником ступеня впливу нововведень організаційно-технічного характеру на результативність діяльності підприємства. Тому необхідно знати конкретну методику виявлення інтегрального впливу сукупності нововведень на господарську діяльність підприємства. Можна використовувати загальний методичний підхід, суть якого зводиться до обчислення за спеціальними алгоритмами основних показників, які характеризують економічну ефективність тієї чи іншої сукупності запроваджених протягом року нововведень:1. Приріст виробленої продукції:

∆ВП = Чвв *Пп / ВП ;

де Чвв – чисельність вивільнених працівників за рахунок технічних та організаційних нововведень;

Пп –продуктивність праці в плановому періоді, грн./особуВП –обсяг виробленої продукції;

  1. Приріст продуктивності праці:

∆Пп = Іпп - ,

де Іпп –загальне зростання продуктивності праці в розрахунковому періоді, % Чф – фактична чисельність персоналу, чол.

Пп0 –продуктивність праці в базовому періоді


  1. Частка економії від запровадження технічних та організаційних нововведень у загальних витратах на виробництво продукції:

Е = (Чвв –ЗПс) *100% / (ВП –Пр) ,

де ЗПс –середня заробітна плата одного працівника в розрахунковому періоді;

Пр –загальна сума прибутку в тому ж періоді.


  1. Приріст рентабельності виробництва:

∆Р = Р1 – Пр (100 -∆ВП)*100 /ВФ,

де Р1 –рентабельність виробництва в розрахунковому періоді;

ВФ –загальна вартість виробничих фондів.


  1. 6. ВIДПОВIДI НА ТИПОВI ЗАДАЧI Й РЕКОМЕНДАЦIЇ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

1. Вiдповiдь. Загальна потреба - 163т. Додатковi поставки - 122 т. Додатковi кошти - 195.2 тис. грн.

2. Вiдповiдь. Загальна потреба в сировинi – 11860 тис. грн. Додатковi поставки –10420 тис. грн.

3. При вирiшеннi завдання доцiльно скористатись наступною схемою розрахункiв:

1. Для визначення обсягу продажу, що забезпечує вiдсутнiсть збиткiв, необхiдно скористатись формуламиТБ = FC / ( Ц- VC);

  • у вартiсному вираженні

ТБ = FC / (1 – VC/Ц)

де ТБ –точка беззбитковостi;

FC – умовно-постiйнi витрати, грош. од;

VC - умовно-змiннi витрати, грош. од.

Ц – цiна одиницi, грош. од.

2. Для побудови графіка точки беззбитковостi (див. рис. 6.1) необхiдно побудувати пряму загальних витрат (ТС) і пряму доходiв (Д). Для цього насамперед потрiбно визначити рiвняння, що з математичної точки зору описує змiну доходiв та загальних витрат при змiнi обсягiв виробництва. Формули для визначення загальних витрат і доходiв вiд реалiзації мають наступний вигляд:

TC = FC + VC* Vр ,

Д = Ц * Vр ,

де Vр – прийнятий обсяг продажу, од. (побудови), приймаючи значення Vр, будуємо вiдповiднi прямi на графiку.

3. Щоб зробити висновок про доцiльнiсть реалiзації бiзнес-iдеї, та наочно переконатися в цьому зручно скористатися побудованим графiком (див. рис. 6.1).

тис.грн.
Д
16
14,4

12

82

ТСКаталог: 175
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «внутрішній аудит»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
175 -> Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит» для студенті 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 030509 «Облік І аудит»
175 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
175 -> Реферат текстова частина дипломного проекту: 66 с., 18 рис., 15 табл., 5 додатків, 12 джерел


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка