Методичні вказівки до самостійного вивченняСкачати 137.5 Kb.
Дата конвертації11.09.2018
Розмір137.5 Kb.
#49576
ТипМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення
Самостійна робота студентів - одна з найголовніших ланок навчального процесу, що забезпечує систематичність і повноту засвоєння програмного матеріалу з літератури. Тому з метою системності і послідовності в роботі самостійна робота студентів з пропонованої тематики ведеться в робочому зошиті, який перевіряється викладачем в кінці кожного місяця. Якісні показники виконання даної роботи студентами враховуються при оцінюванні конкретної теми та ведення зошита. При виконанні певного виду роботи студенти можуть скористатися поданими нижче алгоритмами.
Заучування напам'ять:

• прочитайте вірш чи прозовий уривок «про себе»;

• прочитайте вірш чи прозовий уривок «уголос»;

• розділіть вірш на смислові частини (можна використати поділ на строфи);

• заучуйте по одній частині, повторюючи одразу раніше вивчене + нову заучену частину;

• розкажіть вірш напам'ять;

• повторіть вивчене перед сном та зранку.
Переказ та побудова плану (за прочитаним)

• прочитайте твір;

• визначте його ідею, головну думку, сформулювавши у декількох реченнях;

• висловте ідею в одному реченні;

• розділіть твір на частини;

• дайте заголовки до кожної частини;

• прочитайте заголовки і перевірте, чи передають вони текст достатньо точно; чи не випали з вашої уваги якісь епізоди;

• перекажіть твір за планом.


Як працювати з підручником

• Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам'ятай, що читання підручника без напруження думки - марна трата часу.

• Працюй завжди з ручкою або олівцем у руках.

• Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки та записи.

• Поділи подумки текст на частини і знайди основну думку.

• Читаючи текст, пов'язуй його з часом, схемами підручника.

• Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.

• Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного.

• Намагайся знайти в тексті відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.

• Привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по частинах, а потім увесь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам - просторо.

• Завжди виконуй домашні завдання.

• Долай труднощі, а не тікай від них. Наполегливо і систематично працюй над книжкою.Конспект

• прочитайте статтю;

• у найбільш важливих місцях зробіть закладки;

• складіть план (всередині кожного уривка необхідно сформулювати основну думку);

• викладіть кожний пункт плану докладніше (заголовки необхідно перетворити на тези).

Конспект може бути стислий, короткий (близький до плану) та розширений (близький до тексту). Цитати необхідно наводити точно і правильно оформлювати (джерело, сторінки). Основні думки викладати конспективно; в них уводяться цитати.


Логічно-опорна схема

• продумайте вид складання (схема, таблиця, малюнок);

• доберіть структуру яка б відображала :

• назву твору;

• жанр;

• автора;• рік написання;

• тему;


• ідею;

• основний конфлікт; систему образів; художню мову твору; сюжетні і позасюжетні елементи;

• доберіть цитати з тексту, які б ілюстрували ваші судження.Тематика самостійного вивчення

нормативної навчальної дисципліни«Світова література»п/п

Назва модулів та тем

Кіль-ть

годин

План виконання

роботи

Форми контролю

Література
Змістовий модуль №1 Література на межі ХІХ – ХХ століття

1

Тема 1.1. Особливості розвитку французької літератури.

Французька поезія. Символізм.Творчість Ш. Бодлера і А. Рембо, П. Верлен, Г. Аполлінер

2

1. Філософські теорії і їх вплив на розвиток літератури кінця ХІХ-поч. ХХст.

2. Поняття модернізму, символізму.

3. Поети групи «Парнас»

4. Творчий шлях П. Верлена. Збірка «Квіти зла»

5. Г. Аполлінер. Аналіз поезій за вибором студентів


Усне опитування

О.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст»О.В. Пронкевич «Заруб, літ XIX ст.» Хрестоматія

2

Тема 1.2. Нові риси французького реалізму. Творчість Гі де Мопассана. «Пампушка», «Любий друг»

2

1. Особливості французького реалізму.

2. Гі де Мопассан – неперевершений майстер композиції новели.3. Аналіз новели «Пампушка»

4. Аналіз роману «Любий друг»Співбесіда

О.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст»

О.В. Пронкевич «

Заруб, літ XIX ст.» Хрестоматія

Тексти творів3

Тема 1.3. Натуралізм. Творчість Е. Золя.

Цикл романів «Ругон Маккари».

Роман «Жерміналь»2

1. Поняття натуралізму.

2. Е. Золя - голова французького натуралізму

3. Цикл романів «Ругон Маккари»

4. Ідейно-художній аналіз роману «Жерміналь»

Письмове опитування

СпівбесідаЛітературознавчий

словник


Текст роману

4

Тема 1.4. Особливості розвитку літератури

США. У. Уітмен. Творчість.

Збірка «Листя трави»


2

1. Розвиток літератури США XIX ст.

2. У. Уітмен - великий новатор поезії3. Збірка «Листя трави». «Пісня про себе» - центральна поема збірки

Напам'ять за вибором

О.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст»

О.В. Пронкевич «Заруб, літ XIX ст.» Хрестоматія


5

Тема 1.9. Особливості літературного процесу в Росії кінця XIX - початку XX століття. Поезія «срібного століття» та її представники.

2

1. Література кінця XIX - початку XX століття в Росії

2. Символізм, футуризм, акмеїзм

3. Представники різних літ. напрямків та шкіл.Реферати

Літературознавчий

словник


Бібліографій, словник
Усього на модуль

10

Змістовий модуль №2 Оновлена драматургія

6

Тема 2.2. А. Чехов. «Вишневий сад», «Чайка».

2

1. Творча особистість письменника та його життєва активна позиція.

2. Протест проти духовної деградації особистості в творах «Вишневий сад», «Чайка».

Співбесіда

ТестуванняО.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст»

О.В. Пронкевич « Заруб, літ XIX ст.» Хрестоматія
7

Тема 2.3. М. Метерлінг. Творчість. «Синій Птах»

2

1. Символізм у світогляді та творчості драматурга.

2. Ідея добра та краси у феєрії «Синій Птах»Співбесіда

ТестуванняО.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст»

О.В. Пронкевич « Заруб, літ XIX ст.» Хрестоматія

Усього на модуль

4

Змістовий модуль № 3 Література першої половини ХХ століття

8

Тема 3.1. Російська психологічна та лірична проза.

2

1. Література першої половини ХХ століття. Загальна характеристика.

2. Поняття «психологічна» та «лірична» проза.Співбесіда

Бібліографічний, словник

Твори (за вибором)9

Тема 3.2. Особливості розвитку російської літератури І половини XX століття. Літературно-естетична боротьба 20-30 років

М. Горький. «Справа Артамонових»2

1. Російська літ-ра І половини XX ст.

2. Вплив лютневої і жовтневої революцій на розвиток літератури

3. Літературно-естетична боротьба 20-30 років

4. Псевдохудожній метод - соціалістичний реалізм

5. Постать М. Горького в радян. літературі6. Ідейно-художній аналіз «Справа Артамонових»

Усне опитування

Реферати


Співбесіда

Літературознавчий словник

Літературозн.словник Бібліографіч. словник Текст роману

10

Тема 3.3. І. Бунін. Творчий портрет. Лірика

«Темні алеї»2

1. Бунін - лауреат Нобелівської премії

2. Головні теми лірики І. Буніна3. Тема кохання - головна тема збірки «Темні алеї»

Співбесіда

Напам'ять за вибором

Усне опитування


Бібліографічний, словник

Вибрані поезії з

новели за вибором


11

Тема 3.4. О. Купрін. Творчість. «Гранатовий браслет»

2

1. Творчий шлях О. Купріна

2. Повість «Гранатовий браслет» - зразок світової прози про кохання.Співбесіда

Бібліографій, словник

Текст повісті


Усього на модуль

8

Змістовий модуль №4 Модерністська проза і поезія на початку ХХ століття

12

Тема 4.1. М. Пруст. Творчість. « У пошуках втраченого часу»

2

1. Особливості французької літератури.

2. Творчий портрет Марселя Пруста.3. « У пошуках втраченого часу» - головний твір письменника

4. Будова роману « На Сванову сторону»

Співбесіда

О.М. Ніколенко

«Заруб, літ. XIX ст» Посібник ВЦ «Академія», 1998р.13

Тема 4.2. Англійська література. Особливості літературного процесу.
Д. Джойс. Творчий
процес. «Улісс», «Джакомо Джойс»

2

1. Особливості літ процесу Англії

2. Д. Джойс. Творчий процес.

3. Нові риси світогляду й естетики автора в романі «Улісс»

Співбесіда

О.М. Ніколенко

«Заруб., літ. XIX ст.»

Тексти творів

Бібліографій, словник14

Тема 4.4. М. Гумільов. Лірика. Характеристика творчості

2

1. М. Гумільов засновник акмеїзму як літературного напрямку.

2. Життєстверджуючий характер творчостіСпівбесіда

Вірші напам’ятьО.М. Ніколенко

«Заруб., літ. XIX ст.»

Тексти поезій

Бібліографій, словник15

Тема 4.6. В. Маяковський. Різноманітність тем творчості. Сатира.

2

1. Майбутнє яке наближає Маяковський.

2. Сатиричні п’єси «Клоп», «Баня». Тема, художня своєрідність творів.Співбесіда


О.М. Ніколенко

«Заруб., літ. XIX ст.»

Тексти п’єс

Бібліографій, словник


Усього на модуль

8

Змістовий модуль № 5 Проза і драматургія ХХ століття

16

Тема 5.2. Російська література радянського періоду. Особливості розвитку.

2

1. Три пласти в розвитку після жовтневого перевороту (офіційна, заборонена та «література зарубіжжя»).

2. Адміністративне ствердження соціалістичного реалізму.Реферативна робота

Бібліографічний словник

Заруб.літ ХХ ст.17

Тема 5.3. Є. Замятін. «Ми». Роман – антиутопія

2

1. Складна доля письменника.

2. Жорстока карикатура на соціалістичне і комуністичне майбутнє суспільства.Співбесіда

Заруб.літ ХХ ст.

Текст роману «Ми»18

Тема 5.4. А. Платонов. Характеристика творчості. «Котлован», «Чевенгур»

2

1. Характеристика творчості митця.

2. Особливості стилю.

3. «Ідея життя» усієї творчості.


Співбесіда

Літературний словник.

Тексти творів19

Тема 5.6. Сатира у творах М. Зощенка,
О. Аверченка, І. Ільфа та С. Петрова.

6

1. Літературні портрети М. Зощенка, О. Аверченка,
І. Ільфа та С. Петрова.

2. Творчість письменників (за вибором студента)Реферативна робота

СпівбесідаЛітературний словник.

Тексти творів20

Тема 5.7. М. Шолохов. Творчість. «Тихий Дон». Життєва основа творів, головні ідеї, система образів.

4

1. М.Шолохов – Лауреат Нобелівської премії.

2. Життєва основа роману-епопеї «Тихий Дон».

3. Головні ідеї. Система образів у романі.


Співбесіда


Світова література 11кл.

Текст твору21

Тема 5.9. Е.М. Ремарк. Творчість. «Тріумфальна арка». Тема «загубленого покоління» в романах.

2

1. Е.М. Ремарк – письменник «загублено покоління».

2. Тема антифашизму – головна тема творчості митця.

3. Образ Равіка в романі «Тріумфальна арка»


Співбесіда

Бібліографічний словник

Текст роману


22

Тема 5.10. Р. Ролан. Творчий портрет. «Жан-Крістоф»

4

1. Творчий портрет Ромена Ролана

2. Історичний роман «Жан-Крістоф». Головні теми та проблеми роману.

Усне опитування

Літературний словник.

Текст твору23

Тема 5.11. К. Чапек. Творчість. «Мати», «Біла хвороба».

2

1. К. Чапек – антифашист.

2. Модерністська драматургія письменника.

3. Ідейно-художній аналіз п’єс «Мати», «Біла хвороба».

О.М. Ніколенко

«Заруб., літ. XIX ст.»

Тексти п’єс

Бібліографій, словник


Усього на модуль

24

Змістовий модуль № 6 Література другої половини ХХ століття.

Друга Світова війна у дзеркалі літератури

24

Тема 6.2. А. де Сент Екзюпері. Творчість. «Військовий льотчик». Зв’язок життєвих подій і творчості письменника.

2

1. А. де Сент Екзюпері великий гуманіст світової літератури

2. Ідейні засади творчості письменника.

3. «Військовий льотчик». Зв’язок життєвих подій і творчості письменника.


Співбесіда


Бібліографій, словник

Світова література 11 кл.

Текст твору.


25

Тема 6.3. Із німецької літератури. Г. Бьолль. Творчість. «Очима клоуна»

2

1. Г. Бьолль – геніальний німецький письменник, Лауреат Нобелівської премії.

2. Антивоєнна тема – провідна тема творчості митця.

3. «Очима клоуна» - соціально-психологічний роман. Образ головного героя. Ідея твору.


Співбесіда

Бібліографій, словник

Світова література 11 кл.

Текст твору.


26

Тема 6.4. Із білоруської літератури.
В. Биков. Творчість. «Сотніков», «Знак біди»

2

1. В. Биков – письменник війни.

2. Антивоєнна тема в повістях «Обеліск», «Знак біди».

3. Всенародний характер війни в творах, проблема вибору.


Фронтальне опитування

Бібліографій, словник

Світова література 11 кл.Тексти творів.
Усього на модуль

6

Усього на курс

60
Список рекомендованих джерел


 1. Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 17—18.

 2. Альбер Камю. (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

 3. Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. — М., 1981.

 4. Андронік А. Сенс чорної магії. (Матеріали до вивчення новели «Маріо і чарівник» Т. Манна у порівнянні з «Майстром і Маргаритою» Булгакова, «Фауста» Гете та іншими) // Зарубіжна література. — 2001. — № 44 (253). — С. 1—19.

 5. Андронік А. В. Вітаю тебе, людино! // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. — С. 3—32.

 6. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. — М., 1975.

 7. Балтроп Г. Лондон: человек, писатель, бунтарь. — М., 1981.

 1. Баскакова Н. 77. Тези вступного слова вчителя, форми опитування, завдання для роботи в групах учнів та вчителя за романом Г.Уеллса «Війна світів» // Всесвітня література. — 2000. — № 5. — С. 43—44.

 2. Белів Н.І. «Смерті не знає душа». Конспект уроку за новелою Франца Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49—53.

 3. Берко Л. Цінності дитинства // Зарубіжна література. — 2004. — № 17. — С. 10—11.

 4. Бертольд Брехт. 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52.

 5. Бігун Б. Я. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня література. 2002. - №5 —6. — С. 75-81.

 1. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А. Камю «Калігула») // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). — С. 2—4.

 2. Богословский В. Джек Лондон — М., 1964.

 3. Богословский В. Н., Гражданская 3. Т. История зарубежной литературы 1917 — 1943 г. —М., 1990.— 196 с.

 4. Борисик Р. А. Від проблемної ситуації до осмисленого прочитання тексту (Урок-діалог за романом Г. Веллса «Війна світів») // Всесвітня література. — 2000. — № 5. — С. 42—43.

 5. Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом Е. М. Ремарка «Три товариші») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 38—39.

 6. Братко В. О. «Незрівнянне відчуття — смирення і гордощів»: історія змужніння та захоплення світом природи у новелі Фолкнера «Ведмідь». Матеріали до вивчення творчості письменника // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 29—32.

 7. Братко В. О. від жанру до змісту. Вивчення новели О'Генрі «Останній листок». 7 клас // зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 31—34.

 8. Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною зовнішністю (О. Вайльд «Портрет Доріана Грея») // Зарубіжна література. — 2006. — № 7 (455). — С. 13—14.

 9. Бурда Т. М. Аналіз п'єси Б. Брехта «Життя Галілея» в запитаннях і коментарях // Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 40—42.

 10. Буряк С. Скритися і боротися // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). — С. З—6.

 11. Богословский В. Н. и др. История зарубежной литературы XX века. — М., 1990. — 289 с.

 12. Васильєв Є. М. «Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали до вивчення комедії Б.Шоу // Всесвітня література та культура.— 2004.— № 1.— С. 7—12.

 13. Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Парижі. Матеріали до вивчення п'єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 57—64.

 14. Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Парижі. Матеріали до вивчення п'єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 14—23.

 15. Велимчаниця Н. Ю. Відтворення атмосфери формування тоталітарних режимів у Європі. Урок аналізу літературного твору за новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2003. — № 5. — С. 29—35.

 16. Вербовська Л. Т. Шедевр маляра Бермана. Урок за новелою О.Генрі « Останній листок» // зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 28—30.

 17. Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя...» Драми-притчі «Антігона» Жана Ануя та «Андорра» Макса Фріша // // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 48—52.

 18. Веренько Л. Трагедія Другої світової війни в творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 7—8.

 19. Вітренко А. О. «Парадокси самої дійсності». Система уроків та позакласний захід за темою Б. Шоу «Пігмаліон» // Всесвітня література. — 2006. — № 4. — С. 41—51.

 20. Вітренко А. О. Два уроки за драмою Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» (з практики аналізу «слідом за розвитком подій») // Всесвітня література. — 2003. — № 9. — С. 11—15.

 1. Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Франц Кафка «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 1998. — № 4. — С. 28—31.

 1. Вознюк О. Художній світ Ф. Кафки у новелі «Перевтілення» // Зарубіжна література. — 2001. — № 11 (219). — С. 2.

 2. Войцехівська Л. Природа і людина (Джек Лондон «Жага до життя») // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). — С. 12.

 3. Волощук Є. В. На підмостках свідомості (Матеріал літературознавця до уроку з вивчення п'єси «Санта Крус» М.Фріша) // Всесвітня література. — 2002. — № 3. — С. 35—39.

 4. Гавришко Г. І. «Принц Парадокс»? «Апостол естетизму?», «Король життя?» (Урок набуття нових знань у формі рольової гри). О. Уайльд // Всесвітня література. — 2000. — №3. —С. 54—57.

 5. Галка Г. А. Справжній герой роману — Слово (Уроки за твором У. Еко «Ім'я троянди «) // Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 47—50.

 6. Ганіч Н. І., Друзі О. Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 6. — С. 43—50.

 7. Ганіч Н. Західна драматургія (загальна характеристика) // Зарубіжна література. — 2005.—№ 13(413). —С. 20—21.

 8. Ганущак О. Поради мудрого чарівника О. Генрі. Новела «останній листок» // Зарубіжна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 16—17.

 9. Генріх Белль. День поминання героїв // Зарубіжна література. — 2000. — № 17. — С. 1—2.

 10. Генріх Белль. До естетики гуманного (фрагменти «Франкфуртських лекцій») // Зарубіжна література. — 2000. — № 17. — С. 2.

 11. Генріх Белль. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — 1998. — №5. —С. 12—18.

 12. Гергун Н. Людина проти тоталітарної влади. Новела «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 19.

 13. Гетьман О. Сміх, як Сумнів, як шлях до Істини (У. Еко «Ім'я троянди») // Зарубіжна література. —2005.—№ 13(413). —С. 18—19.

 14. Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. З — 7.

 15. Гладишев В. В. Вивчення літературного твору має бути контекстуальним (Матеріал до такого вивчення оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки) // Всесвітня література. — 2003. — №9. —С. 54—55.

 16. Гладишев В. В. Ще один фінал «Лялькового дому». Якої ви думки про нього? // Всесвітня література. — 2006. — № 5. — С. 31.

 17. Гладишев В. В., Шошура С.М., Пономарьова Г В. Б. Шоу. «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 47—49.

 18. Глущенко Г Ф. «Гімн людині чи щось інше?». Огляд науково-методичних статей, присвячених вивченню повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 9. — С. 18—23.

 19. Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму. Твори Кнута Гамсуна, М.Коцюбинського, І. Буніна // Всесвітня література та культура. — 2006. — № 1. — С. 5—11.

 20. Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту вставної повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 40^9.

 21. Гонта Г. «Одначе правий впертий Галілей» (Система уроків з вивчення творчості Б. Брехта) // Зарубіжна література. — 2001. — № 29—32 (237—240). С. 16—20.

 22. Горбатенко О. С. Б. Брехт: звертатися до розуму глядача, а не до його емоцій. Система уроків за п'єсою «Матінка Кураж та її діти» // Всесвітня література. — 2005. — №1. —С. 34—37.

 1. Чечетіна Л. А. Заглянемо у світ Ф. Кафки. Урок-бесіда за новелою «Перевтілення». 11 клас // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 28—31.

 1. Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста За: література. — 2004. — № 7. — С. 42^3.

 2. Шахова К. Революція світової прози // Зарубіжна література.— 1998.— № 17 (81). —СІ—7.

 3. Шепель Ю. О. Епічний театр Б. Брехта. До 100-річчя від дня народження II Всесвітня література. — 1998. — № 2. — С. 62—63.

 4. Шиндлер М. Л. її називали «жахливою матір'ю». Урок за драмою Г. Ібсена «Люльковий дім» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 19—20.

 5. Шолок А. Крила як символ духовного злету людини. Аналіз творів колумбійця Г. Маркеса «Стариган з крилами» та українців І. Драча «Крила», В. Симоненка «Тиша і грім», М. Пономаренка «Синій птах» // Зарубіжна література.— 2004.— №12.— С. 19—23.

 6. Штейнбук Ф. М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т. Манна // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 27—39.

 7. Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього твору. Оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 12—13.

 8. Юсипович І. Пошук нових засад і форм у західній поезії XX століття. Творчість Ф. Г. Лорки. Своєрідність художньо-поетичного світу // Зарубіжна література. — 2005. — № 21 — 24 (421 — 424). — С. 42—44.

 9. Ялтанець Т. Л. Мультикультуралізм, естетичні принципи, провідні мотиви лірики Р. М. Рільке. Урок-семінар // Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 21—23.

 10. Ялтанець Т. Л. Обговорення учнівського «випереджаючого аналізу» віршів як засіб глибшого розуміння ними мотивів поезії Р. М. Рільке // Всесвітня література. — 2004. — № 9. — С. 48.

 11. Янголь Л. В. Гімн людської праці, волі і мужності. До вивчення повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література і культура. - 2005. - 3. — С. 22—24.

 12. Ярошевець С. І. «Ми ж не дикуни». Роман Вільяма Голдінга «Володар мух» як літературна притча // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 38—45.

Каталог: data -> content -> Disciplines-2
Disciplines-2 -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення
content -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «зарубіжна музична література»
content -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «українська література»
content -> Тематика самостійного вивчення навчального предмета «українська мова»
Disciplines-2 -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»
content -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «історія музики
content -> Тематика самостійного вивчення
content -> Критерії оцінювання знань, умінь І навичок студентів з нормативної обов'язкової дисципліни
content -> Методичні рекомендації специфіка дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)»

Скачати 137.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка