Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія»Скачати 445.54 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір445.54 Kb.
#13151
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

„Відмінно” виставляється студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно дає відповіді на запропоновані йому запитання ККР, демонструє чітке володіння понятійним апаратом та засвоєння основної та додаткової літератури, вільно виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою курсу.
Добре” виставляється студенту, який виявив повні знання поставлених запитань ККР, володіє методами виконання практичних завдань, але припускається логічної непослідовності, не може в повній мірі здійснити узагальнення або сформувати власні оцінки щодо досліджуваних явищ та залежностей.
Задовільно” отримує студент, який дає загалом правильні відповіді на поставлені питання ККР, показує достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але припускається помилок у використанні понятійного апарату, дає недостатньо обґрунтовані відповіді, має недостатні знання літературних джерел.

Незадовільно” виставляється студенту, який дає неправильні, неповні відповіді на питання ККР, або не дає їх зовсім, не знає суттєвих елементів навчального матеріалу і спеціальної літератури, припускається глибоких помилок під час виконання практичного завдання, не має достатньої підготовки для виконання ККР в цілому.Список літератури


 1. Акимов Н. Политическая экономия современного способа производства. М., Экономика, 2002. – 230 с.

 2. Вайзборг Б. Основы экономики. Уч. пособие. М., Инфа-М., 2002. – 352 с.

 3. Вашнянин Г. Політична економія. Підручник. К., Ніка-центр. 2002. - 537 с.

 4. Гальчинський А. Основи економічних знань. Друге видання. К., Вища школа, 2002. – 543 с.

 5. Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Вища школа, 2003.

 6. Історія економічних вчень: текти лекцій для студентів економічних спеціальностей / Укл. В.В. Косов – Харків: ХНАМГ, 2003.

 7. Камаев В. Экономическая теория. Учебник. М., Владос, 2002. – 640 с.

 8. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів заочного факультету). Укладачі: Данильченко С.П., Стадник Г., ХНАМГ, 2002. – 16 с.

 9. Общеэкономические основы рыночного хозяйства. Под ред. Шаповаловой М., 2002. – 434 с.

 10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект/ за ред. Г. Климка – К, 2002.

 11. Основи економічної теорії/ За ред. А. Чухна – К, 2001.

 12. Основи економічної теорії / За ред. Мочерного – К, 1998.

 13. Ніколенко Ю. Основи економічної теорії. – К, 1998.

 14. Перехідна економіка: Підручник /За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

 15. Політична економія. Навчальний посібник (за ред. Кривенка Т.). К., 2002. – 503с.

 16. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005.

 17. Рожок Б. Конкуренция. Уч. пособие. К., 2002. – 322 с.

 18. Экономическая теория. Учебник (под ред. Видянина). М., 2002. – 714 с.

Навчально-методичний план дисципліни “Економічна теорія” (денна форма навчання)

Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)

Обсяг у годинах

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

ЗМ 1.1. Економіка суспільства


12

6

-

18 1. Загальні основи соціально-економічного розвитку.

6

3

-

9

 1. Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки.
6

3

-

9

ЗМ 1.2. Сучасна економіка України

8

4

-

24

1.Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

2

1

-

8

2.Формування економічної системи України.

4

2

-

8

3.Перспективи та проблеми інтеграції України до світового господарства

2

1

-

8

ЗМ 1.3. Основи економічного проектування12

6

-

18

 1. Наукові засади економічного проектування..

2

1

-

6

 1. Теоретичні основи макроекономіки та суспільне відтворення.

5

2

-

6

 1. Мікроекономічні аспекти розвитку економіки.

5

3

-

6

Разом

32

16

-

60

Навчальне видання

Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу « Економічна теорія» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.092100 “Містобудування” ).
Укладач:

Ірина Миколаївна Володіна, Ганна Іванівна Калита


Редактор: Коректор:

М.З.Аляб’єв

З.І.ЗайцеваКомп’ютерний набір і верстка:План , поз.Підп. до друку

Друк на ризографі.

Замовл. №______


Формат 60х84 1/16

Умовн.-друк. арк.

Тираж 100 прим.


Папір офісний.

Обл.-вид. арк.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Каталог: 223
223 -> Непрямі податки та їх класифікація
223 -> Сєверна зш №16
223 -> Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»
223 -> Міністерство охорони здоров'я україни нака з 22. 10. 1993 n 223 Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас
223 -> Будь-ласка; оформлення відόмостей; цікаві вíдомості;передвиборна компанія; діюче законодавство;мілкі гроші;дякую Вас; немає жалюзів; агенство з нерухомості; демонтування ларька; розумнaсобака; брати Кличко; 7,8 мільярдів
223 -> Морфін- міститься в опії. Летальна доза для дорослого- близько 60 мг при внутрішньому прийомі (наступає отруення), а приблизно з 100-400 мг- смерть. При парентеральному введенні морфін є найбільше токсичний
223 -> С. /. Хом’яченко світлана
223 -> Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
223 -> Ганжара Олена, Конотопський центр позашкільної роботи

Скачати 445.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка