Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка1/25
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.43 Mb.
#13244
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни

Моделювання економiчної динамiки ”для студентів спеціальності

8. 03050201, 7.03050201 – економічна кібернетика

Дніпропетровськ НМетАУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання

до вивчення дисципліни " Моделювання економiчної динамiки "

для студентів спеціальності

8.03050201,7.03050201 - економічна кібернетика
Затверджено

на засіданні кафедри економічної інформатики

Протокол № 11 від 02.02.2012 р.

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 004.42 (07)


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201- економічна кібернетика / Укл. М.М.Лісовенко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 67 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни

"Моделювання економiчної динамiки", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів спеціальності 8.03050201, 7.050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладач М.М.Лісовенко доцент

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр.Гагаріна, 4


Вступ
На відміну від статичних динамічні моделі описують не стан, а процес розвитку економіки, установлюючи безпосередній взаємо­зв’язок між попередніми та наступними його етапами і тим самим наближаючи аналітичні висновки на основі економіко-матема­тичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи.


  1. Робоча програма дисципліни

"Моделювання економiчної динамiки"Мета вивчення дисципліни
Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання динамічних економічних процесів. В центрі уваги перебувають методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою аналізу та прогнозування окремих показників динаміки соціально-економічного розвитку країни.
Завдання вивчення дисципліни
Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання статистичних засобів аналізу економічної динаміки.

Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання економетричної моделі аналізу економічної динаміки.

Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання експертних методів аналізу економічної динаміки.

Ознайомитися з можливостями і набути практичних навичок використання імітаційної моделі динамічних економічних процесів.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-                              основні поняття і завдання моделювання динамічних економічних процесів;

-                              методи аналізу динамічних систем;

-                              сучасні моделі прогнозування економічної динаміки;вміти:

-                              аналізувати та ідентифікувати часові ряди;

-                              використати статистичні засоби аналізу динамічних систем;

-                              виконувати моделювання динамічних економічних процесів.


Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
ХІ
Усього годин за навчальним планом

108
у тому числі аудиторні заняття:

12
з них:

- лекції;


8

- лабораторні заняття.

4
Самостійна робота

96
Види контролю:- виконання контрольної роботи.Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА1. Принципи моделювання динамічних економічних процесів

Статика і динаміка. Економічна еволюція. Теорія рівноваги в економічному аналізі. Відкритість та нерівноважність соціально-економічних систем. Економічна динаміка.

Лінійні динамічні моделі.

Коректність економіко-математичних моделей. Неперервні та дискретні моделі. Моделі зі змішаною динамікою. Моделі динамічного міжгалузевого балансу. Модель Неймана. Промінь Неймана. Теорема про магістраль.

Динамічні моделі фінансових операцій. Лінійні моделі попиту та пропозиції.

Динамічні лінійні моделі з мультиплікатором та акселератором. Акселератор другого порядку. Моделі з розподіленими лагами.

ТЕМА2. Динамічні моделі економічних систем.

Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей економіки.

Динаміка і рівновага. Типи поведінки динамічних систем. Типи точок рівноваги. Стійкість та її види.

Дослідження щодо існування стійкості рівноваги лінійних динамічних моделей. Стійкість ринкової рівноваги лінійної моделі попиту та пропозиції.

Нестійкість лінійних динамічних моделей.

Нелінійні динамічні моделі економічних систем.

Логіка і мова нелінійної динаміки. Коректність і моделі нелінійної динаміки.

Дослідження на стійкість траєкторій нелінійних динамічних систем. Граничні множини і стійкість траєкторій за Ляпуновим. Множини притягування, аттрактори. Стійкість множин за Ляпуновим. Поглинаючі множини.

Односекторна та трисекторна моделі економічного зростання. Оптимальні траєкторії, умови їх стійкості.

Моделювання обмінних процесів у соціально-економічних системах.

ТЕМА3. Методи аналізу динаміки соціально-економічних систем.

Нестійкість і нелінійність як джерело невизначеності економічних процесів.

Структурна нестійкість нелінійних динамічних систем. Точка біфуркації. Ланцюги біфуркацій, перехід до хаосу. Дивні аттрактори. Чутливість до початкових даних.

Теорія катастроф. Математичні моделі теорії катастроф.

Застосування теорії катастроф і теорії біфуркацій до дослідження соціально-економічних систем.

Якісні методи аналізу динаміки соціально-економічних систем.

Застосування теорії біфуркацій для ідентифікації швидких змін, скачків, катастроф в соціально-економічних системах. Відшукання фокусів, граничних циклів, дивних аттракторів.

Якісний аналіз моделей обмінних процесів в соціально-економічних системах.

Якісний аналіз структури фазового портрету моделей економічного розвитку.

Самоорганізація нерівноважних економічних систем.

ТЕМА4. Стохастичні та синергетичні моделі економічної динаміки.

Стохастичні моделі економічної динаміки.

Зв'язок теорії динамічних систем з теорією ймовірності. Інваріантна міра.

Деякі поняття теорії випадкових процесів. Їх класифікація. Елементи кореляційної та спектральної теорії випадкових процесів.

Найпростіші стохастичні диференціальні рівняння.

Моделі адаптивного управління економічними системами. Мартингали і напівмартингали.

Моделі економічних змін та їх аналіз.

Нерівноважна модель годинника Шумпетера.

Вплив випадкових збурень на траєкторії нелінійних динамічних стохастичних систем в околі особливих точок.

Дія випадкових зовнішніх чинників на динамічну систему другого порядку в околі особливих точок.

Синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів.

Синергетична економіка та особливості її моделювання. Синергетична економіка і традиційна теорія економічної динаміки. Моделі конкурентної економіки з погляду синергетики.

Моделі розвитку економіки з погляду синергетики.

Випадковість і необхідність в економічному житті.
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка