Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка23/25
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.43 Mb.
#13244
ТипМетодичні вказівки
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Варіант 19 - Показники виробничої програми водопровідного підприємства

Показники

2002 рік

план

факт

відхилення

(+,-)


% до плану

1 Подача води в мережу

тис.м3

52490

100


49904

100


-2586

-


95,0

-


2. Реалізовано води

тис.м3

% до об’єму поданної води,

в т.ч. населенню

тис. м3

%

житлово-ком. підприємства тис.м%

бюджетні організації

тис.м3

%

іншітис.м3

%

39803

75,8
256348,7
1410

2,69
1592

3,0
11248

21,41

32095

64,3
2108442,2
2619

5,2
936

1,9
7456

15,0

-7708

-11,5
-4479-6,5
1209

2,51
-646

-1,1
-3792

-6,41

80,7

-
82,5-
186

-
59,2

-
66,3

-


3. Власні потреби

тис.м3

%

639


1,2

604


1,2

-35


-

95,0


-

РАЗОМ (п. 2 + п. 3):


тис.м3

%

40442

77,032699

65,5

-7743

-11,580,1

-


4.Втрати води

(п. 1-п. 2-п. 3)

тис.м3

%

12048

23,017205

34,5

5157

11,5143

-


Середньодобова подача води, тис.м3/добу

140

136,7

-3,3

97,6


Варіант 20 - Показники виробничої програми підприємства по водовідведенню

Показники

2002 рік

план


факт

відхилення

(+,-)


% до плану

1. Прийом стоків

тис.м3

%

43881


100

39464


100

-4417


-

89,9


-

2. Пропускання стоків

тис.м3

% до загального обсягу
в т.ч. населенню

тис. м3

% до загального обсягу

житлово-комун. підприємства

тыс.м3

% до загального обсягу

бюджетні організації

тис.м3

% до загального обсягу
інші

тис.м3

% до загального обсягу

39173


89,3

21536


49,1
1410

3,2
1582

3,6

14645


33,4

32218


81,6

18566


47,0
2417

6,1
956

2,4

10279


26,1

-6955


-7,7

-2970


-2,1
1007

2,9
-626

-1,2

-4366


-7,3

82,2


-

86,2


-
171

-
-60,4

-

70,2


-


3. Власні потреби

тис.м3

% до загального обсягу

291


0,7

72

0,2


-219


-0,5

24,7


-

РАЗОМ (п. 2 + п. 3):


тис.м3

% до загального обсягу


39464


90,0

32290


81,8

-7174


-8,2

-81,8


-

Варіант 21 – Аналіз якісного складу педагогічних працівників ТКДДАУ за віком

Вік

Роки

2005-2006 н.р.

2006-2007 н.р.

2007-2008 н.р.

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

1

2

3

4

5

6

7

1. До 30 років

10

23,3

8

20,5

7

18,9

2. До 40 років

10

23,3

9

23,1

6

16,2

3. До 50 років

7

16,3

4

10,3

6

16,2

4. Від 50 років до пенсійного віку

3

6,9

2

5,1

3

8,14

5. Пенсійного віку

13

30,2

16

41,0

15

40,6

Всього

43

100

39

100

37

100Варіант 22 – Аналіз якісного складу педагогічних працівників ТКДДАУ за кваліфікаційними категоріями


Кваліфікація

Роки

2005-2006 рр.

2006-2007 рр.

2007-2008 рр.

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

кіль-кість

осіб


% до загальної кількості

1

2

3

4

5

6

7

1. Спеціаліст вищої категорії

20

46,5

17

43,6

17

45,9

2. Спеціаліст

І категорії10

23,3

8

20,5

8

21,6

3. Спеціаліст

ІІ категорії4

9,3

7

17,9

10

27,0

4. Спеціаліст

8

18,6

6

15,4

1

2,7

5. Методист

1

2,3

1

2,6

1

2,7


Варіант 23 Исходные данные для проведения анализа финансового состояния ВАТ ДМЗ ім. Г.Петровського
Показники

Значення на кінець року

Відхилення

2002

2003

абсолютне

відносне

1

2

5

6

7

8

1

Основні засоби та інші необоротні активи

564503

816095

251592

44,57%

2

Засоби виробництва

532809

562432

29623

5,56%

3

Сума зносу по основним коштам

-726446

-762768

-36322

5,00%

4

Сума зносу по нематеріальним активам

-223

-231

-8

3,59%

5

Сума первинної вартості основних коштів

1146253

1195982

49729

4,34%

6

Сума первинної вартості нематеріальних коштів

278

333

55

19,78%

7

Поточні (ліквідні, мобільні) активи

465492

552581

87089

18,71%

8

Сума товарно-матеріальних запасів

182474

215897

33423

18,32%

9

Сума дебіторської заборгованості

241439

260802

19363

8,02%

10

Грошові кошти

6297

4987

-1310

-20,80%

11

Власний капітал

871222

889479

18257

2,10%

12

Довгострокові зобов'язання

95

205891

205796

216627,37%

13

Поточні зобов'язання

153681

265126

111445

72,52%

14

Сума кредиторської заборгованості

107244

195507

88263

82,30%

15

Доход (виручка) від реалізації

1536614

1877410

340796

22,18%

16

Чистий доход(виручка) від реалізації

1331724

1683622

351898

26,42%

17

Валовий прибуток

108485

214636

106151

97,85%

18

Фінансовий прибуток

9249

4058

-5191

-56,12%

19

Валюта балансу

1033087

1371758

338671

32,78%


Варіант 24 - Показники фінансового стану ВАТ ДМЗ ім. Г.Петровського


Показники

Рекомендовані критерії

Значення на кінець періоду

Відхилення

2002

2003

абсолютне

відносне

1

3

4

5

6

7

1.1 Коефіцієнт загальної
ліквідності

>2

3,03

2,08

-0,94

-31%

1.2 Коефіцієнт швидкої
ліквідності

>1

1,84

1,27

-0,57

-31%

1.3 Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

>0,2

0,041

0,019

-0,0222

-54%

2.1 Коефіцієнт автономії

>0,5

0,84

0,65

-0,195

-23%

2.2 Коефіцієнт співвідношення
власних та позикових
коштів

<0,5

0,18

0,53

0,353

200,0%

2.3 Коефіцієнт покриття
інвестицій

>0,7

0,843

0,799

-0,045

-5,3%

2.4. Коефіцієнт забезпечення
матеріальними запасами

>0,6

1,71

1,33

-0,38

-22%

2.5 Коефіцієнт манівровості
власних оборотних засобів

>0,5

0,36

0,32

-0,03

-10%

2.6 Індекс постійного активу

>0,5

0,65

0,92

0,27

42%

2.7 Коефіцієнт реальної
вартості майна

<0,2

0,52

0,41

-0,11

-21%

2.8 Коефіцієнт накопичення
реалізації

5,00

-0,63

-0,64

0,00

1%

3.1.1 Коефіцієнт оборотності
активів1,11

1,40

0,29

26%

3.1.2 Коефіцієнт оборотності
власного капіталу1,51

1,91

0,40

26%

3.1.3 Коефіцієнт оборотності
інвестованого капіталу1,35

1,71

0,36

26%

3.1.4 Коефіцієнт оборотності
засобів виробництва1,93

2,44

0,51

26%

3.1.5 Коефіцієнт оборотності
оборотних коштів2,62

3,31

0,69

26%

3.1.6 Коефіцієнт оборотності
запасів6,69

8,45

1,77

26%

3.1.7 Середній період пога-
шення кредиторської
заборгованості0,00027

0,00022

-0,00005

-18%

3.1.8 Середній період пога-
шення дебиторської
заборгованості0,00045

0,00037

-0,00008

-18%

3.2.1 Рентабельність активів9,02%

17,85%

0,088

98%

3.2.2 Рентабельність власного
капіталу12,32%

24,38%

0,121

98%

3.2.3 Рентабельність інвестицій0,94%

0,41%

-0,005

-56%

3.2.4 Загальна рентабельність
продажу7,1%

11,4%

0,044

62%

3.2.5 Рентабельність основної
діяльності8,15%

12,75%

0,046

56%Варіант 25 - Аналіз обсягів виробництва продукції ВАТ „ДЛФЗ”

за 2001-2003рр.


Показники

2001

2002

2003

Індекс зміни 2002/2001

Індекс зміни 2003/2002

Товарна продукція

149889

119907,5

105230,8

0,8

0,8

Лакофарбові матеріали, в тн, в т.ч.

39319

37223

30795

0,9

0,8

Лаки на кондсмолах

16787

15383

13869

0,92

0,9

Емалі на кондсмолах

19332

19080

13741

0,99

0,72

Продукція на полімерсмолах

669

589

1309

0,88

2,22

Продукція на ефірах целюлози

2096

1877

1578

0,89

0,84

Фарби водоемульсійні

158

39

-

0,25

-

Розчинники

143

173

221

1,21

1,28

Оліфа

134

82

77

0,61

0,94

Товари народного споживання

18820

20248

15178

1,,08

0.75


Варіант 26 - Основні показники результатів діяльності підприємства ВАТ „ДЛФЗ” за період 2001 – 2003рр.

Показники

2001

2002

Відхилення від попереднього періоду

2003

Відхилення від попереднього періоду

абсолютне

відносне,%

абсолютне

відносне,%

Вартість товарної продукції, тис.грн.

149889

119907,5

-29981,5

-20,01

105230,8

-14676,7

-12,24

Доход від реалізації, тис.грн.

162949,2

140067,3

-22881,9

-14,04

142898,2

2830,9

2,02

Інші операційні доходи, тис.грн.

21703,1

13338,2

-8364,9

-38,54

21408,2

8070

60,5

Фінансовий результат, тис.грн.

16524,8

14873,7

-1651,8

-9,99

9163,4

-5710,3

-38,4

Чистий прибуток, тис.грн

11279

10465

-814

-7,22

6915,3

-3549,7

-33,92


Варіант 27 - показники ефективності використання ресурсів ВАТ „ДЛФЗ” за період 2001-2003рр.


Показники

2001

2002

Відхилення від попереднього періоду

2003

Відхилення від попереднього періоду

абсолютне

відносне,%

абсолютне

відносне,%

Продуктив-ність праці, тис.грн./чол.

141.01

121.5

-19.51

-13.84

110.07

-11.43

-9.41

Фондоозброєність, тис.грн./чол.

41.8

41.6

-0.2

-0.48

42.3

0.7

1.68

Фондовіддача, грн./грн.

3.37

2.92

-0.45

-13.35

2.60

-0.32

-10.96

Фондоміст-кість, грн./грн.

0.3

0.34

0.04

13.33

0.38

0.04

11.76

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

2.91

2.17

-0.74

-25.43

2.05

-0.12

-5.53

матеріаломісткість продукції, грн./грн.

0,67

0.75

0.08

11.94

0.85

0.1

13.33


Варіант 28 - Динаміка витрат ВАТ „ДЛФЗ” за період 2001-2003рр.


Показники

2001

2002

Відхилення від попереднього періоду

2003

Відхилення від попереднього періоду

абсолютне

відносне,%

абсолютне

відносне,%

Собі вар-тість реалізованої продукції

114401,2

96770,3

-17630,9

-15,41

105417,4

8647,1

8,94

Інші оперативні витрати

23631,1

14890,6

-8740,5

-36,99

22745,6

7855

52,75

Адміністра-тивні витрати

3518,4

3602,4

84

2,39

3725,3

122,9

3,41

Витрати на збут

3199

2059,5

-1139,5

-35,62

3327,1

1267,6

61,55

Повна собівартість

144749,7

117322,8

-27426,9

-18,95

135215,4

17892,6

15,25


Варіант 29 - Динаміка витрат на виробництво продукції ВАТ „ДЛФЗ” за елементами за період 2001-2003рр.


Показники

2001

2002

Відхилення від попереднього періоду

2003

Відхилення від попереднього періоду

абсолютне

відносне,%

абсолютне

відносне,%

Матеріальні витрати

100807,7

90523,5

-10284,2

-10,2

89380,5

-1143

-1.26

Амортизація

3037,8

2857,3

-180,5

-5,94

2721.1

-136,2

-4,77

Витрати на оплату праці

7293,1

8537

1243,9

17,06

8812.2

275.2

3,22

Відрахування на соціальні заходи

2800,5

3343,4

542,9

19,39

3235.8

-107.6

-3.22

Інші витрати

28025

7392,7

-20632,3

-73,62

7170,6

-222,1

-3.01

Всього витрат

141964,1

112653,9

-29310,2

-20.65

111320,2

-1333,7

-1.18


Варіант 30 - Вихідні дані для факторного аналізу витрат на грошову одиницю продукції ВАТ ” ДЛФЗ ” за 2002-2003 рр.Показники


Випуск продукції, т.

Ціна за одиницю продукції, тис. грн. /т.

2002

2003

2002

2003

Лаки на кондсмолах

2603

2960

5,569

5,366

1

2

3

4

5

Емалі, ґрунтовки і шпаклівки на кондсмолах

19072

13735

5,083

5,33

Лаки, емалі, шпаклівки на полімер смолах

592

1308

5,983

5,871

Лаки, емалі і ґрунтовки на ефірах целюлози

1877

1578

7,015

7,189

Розчинники і заливки для Л.Ф.М.

165

229

5,29

5,756

Водоемульсійні фарби

39

-

3,621

-

Оліфа

82

77

4,622

5,039

Повна собівартість, тис. грн.

2002

2003

117322,8

135215,4

Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка