Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки»Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму

6.030502 – економічна кібернетика
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика / Укл. М.М. Лісовенко – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.

Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки», наведені теоретичні відомості для виконання індивідуальних завдань, а також приклади їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.
Укладачі М.М. Лісовенко, канд. техн. наук, доц.
Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.
ВСТУП
На відміну від статичних динамічні моделі описують не стан, а процес розвитку економіки, установлюючи безпосередній взаємо­зв’язок між попередніми та наступними його етапами і тим самим наближаючи аналітичні висновки на основі економіко-матема­тичної моделі до реальних умов розвитку економічної системи.

1 Робоча програма дисципліни «Моделі економічної динаміки»
Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання динамічних економічних процесів. В центрі уваги перебувають методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою аналізу та прогнозування окремих показників динаміки соціально-економічного розвитку країни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-  основні поняття і завдання моделювання динамічних економічних процесів;-  методи аналізу динамічних систем;

-  сучасні моделі прогнозування економічної динаміки;

вміти:

-  аналізувати та ідентифікувати часові ряди;- використати статистичні засоби аналізу динамічних систем;

-  виконувати моделювання динамічних економічних процесів.Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
IX
Усього годин за навчальним планом

144
у тому числі аудиторні заняття:

20
з них:

- лекції;


12

- лабораторні заняття.

8
Самостійна робота

124
Види контролю:- виконання контрольної роботи.

1
Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Принципи моделювання економічних процесів. [1,6].

Статика і динаміка. Економічна еволюція. Теорія рівноваги в економічному аналізі. Відкритість та нерівноважність соціально-економічних систем. Економічна динаміка.2

2

Лінійні динамічні моделі. [1,4].

Коректність економіко-математичних моделей. Неперервні та дискретні моделі. Моделі зі змішаною динамікою. Моделі динамічного міжгалузевого балансу. Модель Неймана. Промінь Неймана. Теорема про магістраль.2

3

Рівновага та нерівновага, стійкість та нестійкість динамічних моделей економіки. [3].

Динаміка і рівновага. Типи поведінки динамічних систем. Типи точок рівноваги. Стійкість та її види.

Дослідження щодо існування стійкості рівноваги лінійних динамічних моделей. Стійкість ринкової рівноваги лінійної моделі попиту та пропозиції.

Нестійкість лінійних динамічних моделей.

Односекторна та трисекторна моделі економічного зростання. Оптимальні траєкторії, умови їх стійкості.

Моделювання обмінних процесів у соціально-економічних системах.2

4

Нестійкість і нелінійність як джерело невизначеності економічних процесів. [9,10].

Структурна нестійкість нелінійних динамічних систем. Точка біфуркації. Ланцюги біфуркацій, перехід до хаосу. Дивні аттрактори. Чутливість до початкових даних.

Теорія катастроф. Математичні моделі теорії катастроф.

Застосування теорії катастроф і теорії біфуркацій до дослідження соціально-економічних систем.

Якісні методи аналізу динаміки соціально-економічних систем.


2

5

Стохастичні моделі економічної динаміки. [11,12].

Зв'язок теорії динамічних систем з теорією ймовірності. Інваріантна міра.

Моделі адаптивного управління економічними системами. Мартингали і напівмартингали.

Моделі економічних змін та їх аналіз.

Синергетичний підхід у моделюванні та аналізі економічних процесів.


4
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка