Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки»Сторінка5/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.16 Mb.
#13238
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6Рекомендована література

Основна


1.      Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Тимохин В.Н., Филшшов А.В. Экономическая динамика.- Донецк: ДГУ, 2000. - 176с.

2.      Занг В.-Б. Синергетическая экономика.-М.: Мир, 1999. - 336с.

3.      Колемаев В.А. Математическая экономика.-М.: ЮНИТИ, 1998. - 240с.

4.      Милованов В.П. Неравновесные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация.- М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 264с.

5.      Малинецкий Г.Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в нелинейную динамику,- М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 256с.

6.      Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики.- М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 336с.

7.      Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего.- М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 288с.Додаткова


1. Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике.- М.: Эдиториал УРСС, 2001.-320с.

2.   Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени.порядок. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 240с.

3.  Арнольд В.И. Теория катастроф. - М.: Наука, 1990. - 128с.

4.  Лоскутов Ю.А., Михайлов А.С. Введение в синергетику.- М.: Наука, 1990.- 270с.

5.  Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах.- М.: Мир, 1985.


Додаток А


Варіанти вхідних даних до завдання 1 та 2
Варіант 1. Дані про річні заощадження сімей, їхні річні доходи і видатки на споживання і комунальні послуги наведені в таблиці:

Номер родини

Заощадження,тис. грн.

Доходи,

тис. грн.Видатки,

тис. грн.Додаткові доходи, тис. грн.

Борг, тис. грн.

1

2

20

15

2,31

4

2

3

25

20

4,67

6

3

4

30

20

6,17

4

4

3

35

25

8,7

8

5

5

40

30

10,7

7

6

9

60

35

13,5

0

7

12

90

40

16,2

9

8

21

120

40

18,3

15

9

22

130

50

21,2

3

10

30

130

40

22,7

0

Варіант 2. Дані про попит на масло наведені в таблиці:

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна за 1 кг, грн.

Дохід на душу населення за рік, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

5,46

3,53

978

4,67

23

2

5,73

3,64

1 091

6,17

26

3

5,58

3,75

1 121

8,7

34

4

5,87

3,71

1 171

10,7

28

5

5,12

3,74

1 201

13,5

37

6

5,80

3,92

1 332

16,2

37

7

5,90

4,05

1 350

18,3

25

8

6,1

4,0

1 370

21,2

26

9

6,2

4,1

1 350

22,7

31

10

6,5

4,4

1 380

25,1

33

Варіант 3 Дані про попит на молоко наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна за 1 кг, грн.

Дохід на душу населення, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

57,04

0,62

978

6,17

23

2

52,85

0,62

1091

8,7

26

3

53,60

0,63

1121

10,7

34

4

55,37

0,64

1171

13,5

28

5

55,33

0,65

1332

16,2

37

6

55,54

0,65

1332

18,3

37

7

56,01

0,65

1337

21,2

25

8

56,20

0,67

1335

22,7

26

9

56,30

0,68

1340

25,1

31

10

56,35

0,69

1345

26,1

33

Варіант 4. Дані про пропонування м'яса наведені в таблиці

Рік

Виробництво на душу населення, кг

Ціна за 1 кг, грн.

Дохід на душу населення, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

15,06

16,20

1450,00

8,7

23

2

16,25

17,15

1475,00

10,7

26

3

16,75

17,77

1500,50

13,5

34

4

17,50

19,01

1510,75

16,2

28

5

18,10

19,50

1500,75

18,3

37

6

18,76

20,10

1527,30

21,2

37

7

19,42

20,90

1590,00

22,7

25

8

19,85

21,25

1620,00

25,1

26

9

20,0

22,22

1660,00

26,1

31

10

21,1

23,3

1610,00

27,5

33

Варіант 5. Дані про попит на масло наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна за 1 кг. грн.

Дохід на душу населення грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції,. %

1

6,37

2,81

750

10,7

23

2

6,49

2,87

834

13,5

26

3

6,11

2,93

836

16,2

34

4

6,95

2,71

862

18,3

28

5

6,27

2,91

892

21,2

37

6

7,01

2,99

934

22,7

37

7

7,03

3,00

934

25,1

25

8

7,15

3,01

936

26,1

26

9

7,20

3,4

940

27,5

31

10

7,30

3,5

930

29,9

33

Варіант 6. Дані про дохід підприємства наведені в таблиці

Місяць

Місячний дохід, млн грн.

Число робітничих днів у місяці

Виробничі затрати, млн грн.

Інші затрати, тис. грн.

Рівень інфляції, %

1

3,40

20

2,64

13,5

3

2

2,70

18

2,54

16,2

6

3

3,30

21

2,71

18,3

4

4

3,37

22

2,82

21,2

8

5

3,41

19

2,84

22,7

7

6

3,52

22

2,73

25,1

7

7

3,12

22

2,85

26,1

5

8

3,01

22

2,70

27,5

6

9

3,45

22

2,95

29,9

1

10

3,47

20

2,96

32,1

3

Варіант 7. Дані про пропонування картоплі наведені в таблиці

Рік

Виробництво на душу населення, кг

Ціна за 1 кг, грн.

Дохід на душу населення за рік, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

80

0,25

80,33

4,67

23

2

65

0,55

89,60

6,17

26

3

78

0,60

95,80

8,7

34

4

55

0,83

102,50

10,7

28

5

75

0,85

101,65

13,5

37

6

95

0,80

115,37

16,2

37

7

97

0,75

114,45

18,3

25

8

86

0,71

121,50

21,2

26

9

81

0,70

120,69

22,7

31

10

100

0,95

130,50

25,1

33

Варіант 8. Дані про попит на масло наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна за

1 кг, рн.Дохід на душу населення за рік, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

4,51

6,51

34,5

8,691

23

2

5,02

6,11

38,0

10,5

26

3

4,81

7,15

36,3

10,52

34

4

4,34

7,28

34,7

11,68

28

5

4,22

7,96

33,9

13,77

37

6

4,19

8,05

31,2

13,7

37

7

4,13

8,15

32,8

14,43

25

8

4,20

8,20

33,0

14,07

26

9

4,30

8,40

33,4

16,46

31

10

4,23

8,23

33,1

15,02

33

Варіант 9, Дані про споживання м'яса наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна за 1 кг, грн,

Дохід на душу населення, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

18,8

6,51

1700

10,50

23

2

17,0

6,11

1750

10,52

26

3

16,5

7,15

2001

11,68

34

4

15,9

7,28

2127

13,77

28

5

14,7

7,96

2254

13,70

37

6

14,1

8,05

2200

14,43

37

7

14,0

8,15

2270

14,07

25

8

13,3

8,20

2280

16,46

26

9

13,1

8,40

2290

15,02

31

10

12,4

8,23

2300

15,27

33

Варіант 10. Дані про доходи підприємства наведені в таблиці

Рік

Дохід, млн грн.

Виробничі площі, (м 2)

Виробничі затрати, млн грн.

Інші затрати, тис. грн.

Рівень інфляції, %

1

28,70

2500

20,75

18,75

23

2

34,20

2850

24,41

21,14

26

3

34,96

2850

24,32

23,37

34

4

35,20

3000

25,30

27,45

28

5

33,50

3000

27,85

27,13

37

6

37,62

3330

29,55

29,61

37

7

38,95

3500

29,88

32,52

25

8

40,00

3500

31,80

31,8

26

9

42,1

3600

32,60

35,18

31

10

43,3

3700

33,0

37,07

33

Варіант 11, Дані про витрати виробництва наведені в таблиці

Рік

Витрати

Вироблено, шт.

Трудомісткість, люд/дні

Додатко

вий дохід, млн грн.Рівень інфляції, %

1

200

20

1,5

21,14

23

2

452

35

2,5

23,37

26

3

780

25

4,2

27,45

34

4

1200

50

8,7

27,13

28

5

1265

52

10,4

29,61

37

6

1472

57

13,5

32,52

37

7

1705

62

15,8

31,8

25

8

2087

73

18,8

35,18

26

9

2250

90

25,0

37,07

31

10

2260

104

22,4

38,85

33

Варіант 12. Дані про пропонування молока наведені в таблиці

Рік

Виробництво на душу населення , кг

Ціна за 1 кг, грн

Дохід на душу населення за рік, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

45,0

30,0

250

2,31

23

2

48,0

36,0

275

4,67

26

3

49,0

41,0

281

6,17

34

4

47,0

41,0

295

8,7

28

5

47,7

41,5

299

10,7

37

6

50,0

40,5

300

13,5

37

7

49,9

40,5

310

16,2

25

8

50,5

41,2

330

18,3

26

9

52,2

42,5

330

21,2

31

10

54,6

43,5

350

22,7

33

Варіант 13. Дані про попит на свинину наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна на свинину за 1 кг, грн.

Ціна на яловичину за 1 кг, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції, %

1

9,22

3,68

2,44

7,56

23

2

10,00

5,49

2,55

7,35

26

3

19,19

4,87

2,56

9,47

34

4

19,25

3,54

2,87

11,4

28

5

22,48

3,96

2,87

4,7

37

6

23,48

3,78

2,75

21,8

37

7

23,85

3,85

3,00

12,6

25

8

26,04

3,87

3,40

14,7

26

9

27,3

3,90

3,60

22,5

31

10

28,0

4,80

3,98

13,2

33

Варіант 14. Дані про попит на яловичину наведені в таблиці

Рік

Споживання на душу населення, кг

Ціна на яловичину за 1 кг, грн.

Ціна на свинину за 1 кг, грн.

Ціна замінників за 1 кг, грн.

Рівень інфляції %

1

24,5

3,80

7,55

2,31

23

2

23,6

5,60

7,91

4,67

26

3

26,8

4,20

8,60

6,17

34

4

37,5

4,00

8,00

8,7

28

5

40,8

4,50

8,75

10,7

37

6

41,5

4,70

8,92

13,5

37

7

41,7

4,75

9,16

16,2

25

8

42,0

5,00

9,28

18,3

26

9

42,5

5,21

9,56

21,2

31

10

42,4

5,22

9,77

22,7

33

Варіант 15. Дані про доходи підприємства наведені в таблиці

Рік

Дохід, млн грн.

Виробничі площі, ( м2)

Виробничі затрати, млн грн.

Інші затрати, млн грн.

Рівень інфляції, %

1

10,1

234

7,6

0,63

23

2

11,5

250

8,4

0,77

26

3

11,5

250

8,6

0,84

34

4

12,1

272

9,3

0,86

28

5

13,4

290

10,1

1,05

37

6

13,9

290

10,6

1,05

37

7

15,6

300

11,2

1,16

25

8

16,7

320

11,8

1,37

26

9

17,5

335

12,8

1,37

31

10

18,9

350

14,1

1,44

33

Додаток Б Таблиця випадкових чисел, рівномірно розподілених в інтерваліКаталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка