Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчанняСкачати 186.15 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір186.15 Kb.
#49174
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Гуманітарний університет

Запорізькій інститут державного та муніципального управління

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудитуФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів всіх форм навчання

спеціальності 6.050100 – Облік і аудит

Запоріжжя 2006
Розглянуто кафедрою

обліку і аудиту

протокол № 6 від 16 січня 2006 р.

Рекомендовано науково-методичною комісією за напрямом освіти “Економіка та підприємництво”

протокол № 7 від 10 лютого 2006 р.

Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету “ЗІДМУ” протокол № 1 від 27 вересня 2006 р.


ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.050100 – Облік і аудит
Укладачі:П.І. Гаман, к.е.н., доцент

О.М. Гнезділова, доцент

М.Ф. Рибченко, доцент

О.В. Мягкова, викладач
ЗМІСТВСТУП

Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко й досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік – це одне з головних джерел інформації про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до неправильних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, тому є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки цифри свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але й менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.

Науково поставлений на підприємстві облік є основою для реалізації функції контролю й аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Цицерон називав філософію культурою розуму. З таким же правом бухгалтерський облік можна назвати культурою бізнесу. Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею й знаннями. Бухгалтерський облік – це робота, про яку можна сказати словами Данте:


Тут надо, чтоб душа была тверда,

Тут страх не должен подавать совета.


Бухгалтерський облік, в широкому його розумінні, є основною інформаційною базою для пізнання людиною економічної дійсності, він ставить нові проблеми, розкриває нові можливості, спонукає до дій, про які ще вчора не було уявлення.

Сьогодні в соціально-економічному житті нашої країни відбуваються значні перетворення. Країна створює ринкову економіку. Підприємства набувають статусу самостійності. Госпрозрахунок і самофінансування становлять норму в житті підприємств. Господарювання пов’язується із справедливим бажанням господаря самому розпоряджатися своїми коштами.

У зв’язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Набуття цих якостей проходить шляхом проведення студентом самостійних наукових досліджень. Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота.

Пропонована курсова робота з “Фінансового обліку” призначена, для студентів спеціальності “Облік і аудит” і включає найбільш важливі для спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах, що входять до загальної системи оподаткування та застосовують загальний План рахунків та рекомендовані Міністерством фінансів Регістри бухгалтерського обліку.

Курсова робота виконується на засадах глибокого вивчення літературних джерел, зібраних, узагальнених матеріалів підприємства.

Призначення курсової роботи полягає в тому, щоб студент міг закріпити теоретичні знання із вивченої теми, критично осмислювати практику організації обліку на конкретному підприємстві й розробити на цій основі пропозиції щодо її вдосконалення.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення науково-теоретичних і практичних знань, розвиток навичок самостійної роботи й вдосконалення економічних розрахунків. При написанні курсової роботи студент повинен виконувати ряд основних вимог.


І. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлення курсової роботи здійснюється згідно зі стандартом: Оформлення дипломних (курсових) робіт: Вимоги і коментарії. – 2-е вид., уточн. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 36 с.


Основна мета курсової роботи:


  • поглиблення, закріплення та узагальнення отриманих теоретичних знань з курсу.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 186.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка