Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчанняСкачати 186.15 Kb.
Сторінка5/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір186.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання № 2

Необхідно:Дані для виконання:

На ЗАТ “Будмаш” облік витрат операційної діяльності ведеться без застосування рахунків класу 8.№ з/п

Зміст господарської операції


Сума, грн

1

Списано матеріали на виробництво прес-машин

18 000

2

Списано покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, витрачені на виготовлення прес-машин

2400

3

Списано матеріали, витрачені для потреб цехів:

 • механічного;

 • складального

1800


2300

4

Витрачено канцелярське приладдя для працівників душової

180

5

Списано паперову безповоротну тару для упакування готової продукції

900

6

Списано вартість спецодягу, призначеного для працівників душової

90

7

Нараховано заробітну плату:

 • виробничим робітникам;

 • цеховому персоналу;

 • адміністративному персоналу;

 • персоналу, що обслуговує душову

5600


3200

2600


180

8

Проведені обов’язкові відрахування на соціальне страхування (див. оп. 7)

?

9

Нараховано знос:

 • будівлі механічного цеху;

 • будівлі складального цеху;

 • заводоуправління;

 • складу готової продукції;

 • приміщення душової

120


80

500


380

20


10

Повернуто із виробництва на склад невикористані матеріали

280

11

Оприбутковано готову продукцію прес-машини чотирьохвалові (незавершене виробництво – 20%)

?

12

Повністю розподілені та списані загальновиробничі витрати

?

13

Відвантажено готову продукцію покупцям

35 000

Завдання № 3

На реєстру господарських операцій ТОВ “Меркурій”, що веде облік витрат з використанням рахунків 8 та 9-го класів, скласти бухгалтерські проводки, зазначити первинні документи; скласти журнал-ордер № 10, головну книгу й шахову відомість по рахунку класу 8.з/п

Зміст господарських операцій


Сума, грн

1

Передано напівфабрикати (заготовки ламелі) в цех для виробництва паркету

19 000

2

Списано вартість МШП на загальновиробничі потреби

100

3

Акцептовано рахунок “Запоріженерго” за електроенергію, надано для обслуговування обладнання, крім того ПДВ

1700

4

Списано зі складу на загальновиробничі потреби вартість запасних частин

500

5

Списано бензин А-76 для автомобіля директора

97

6

Нараховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної валюти

40

7

Відпущено МШП в цех на ремонт обладнання

228

8

Нараховано знос основних засобів:

 • виробничому цеху;

 • будівлі заводоуправління

3230


1800

9

Нараховано заробітну плату:

 • робітникам основного виробництва за виготовлення паркету;

 • начальнику цеху;

 • адміністративному персоналу;

 • відпускні бухгалтеру-касиру Вінніченко К.О.

1750


195

730


180

10

Здійснено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати згідно з чинним законодавством (див. оп. 9)

?

11

Передано на склад готову продукцію

?


Завдання № 4

Скласти бухгалтерські проводки та вказати первинні документи.

Дані для виконання:


 1. Протягом звітного періоду підприємство “Транзит” спрямувало частину нерозподіленого прибутку в сумі 1000 грн на поповнення резервного капіталу.

 2. За підсумками наступного звітного періоду частину зарезервованих коштів у сумі 500 грн було спрямовано на погашення непокритих збитків.

Завдання № 5

Виконайте записи в регістрі бухгалтерського обліку по рахунку 23 за умовами завдання № 1.


16. Облік загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут
Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут  1. Поняття та визначення витрат на управління та обслуговування діяльності підприємства

  2. Класифікація загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут

Розділ 2. Облік загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут

2.1. Синтетичний та аналітичний облік загальновиробничих витрат

2.2. Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат

2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Анкар”.

Дані для виконання:

Підприємство займається оптовою торгівлею та надає різноманітні послуги.


Реєстр господарських операцій ТОВ “Анкар” за березень ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нараховано знос: адмінбудівлі нематеріальних активів загальногосподарського призначення

180 90

2

Нараховано заробітну плату:

 • директору;

 • головному бухгалтеру;

 • торговим агентам;

 • працівникам обслуговуючих господарств

500


300

340


700

3

Здійснено відрахування від заробітної плати персоналу та проведено утримання відповідно до чинного законодавства (див. оп. 2)

9

4

Нараховано резерв на оплату відпусток адміністративному персоналу

85

5

Відображено:

 • витрати на зв’язок (телеграфний, телефонний, факс, мобільний);

 • винагороду за юридичні послуги;

 • витрати на придбання канцелярського приладдя

120
250

140


6

Оплачено послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню

25

7

Оплачено вартість отриманої ліцензії

110

8

Відображено витрати, пов’язані з навчанням бухгалтера комп’ютерній програмі “1С: Бухгалтерія 7.7”

200

9

Відображено нестачі й втрати від псування ТМЦ

120

10

Нараховано комунальний податок

17

11

Відображено штрафні санкції за несвоєчасну поставку продукції

105

12

Віднесено суму витрат на зменшення фінансового результату від операційної діяльності

?


Завдання № 2

Необхідно: • оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства

 • вказати первинні документи та визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Наталі”.

Дані для виконання:

На підприємстві протягом червня–серпня цього року проведено ремонт адміністративного приміщення, приміщення магазину та складу товарів господарським способом.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Наталі” за червень-серпень ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано матеріали на ремонт:

920


440

460


2

Списано МШП, використані для ремонту:

 • магазину;

 • адміністративного приміщення

105


80

3

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснюють ремонт:

 • адміністративного приміщення;

 • магазину;

 • складу

720


350

330


4

Проведено відрахування від заробітної плати та здійснено утримання відповідно до чинного законодавства

?

5

Списано витрати по проведеному ремонту

?


Завдання № 3

Необхідно: • вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

 • визначити необхідні суми на підставі наведених даних по ВАТ “Україна”.

Дані для виконання:

Підприємство в ході своєї діяльності проводить дослідження та розробки. При цьому було нараховано знос на основні засоби, що використовуються в ході досліджень, – 450 грн; • відпущено напівфабрикати – 100 грн;

 • списано МШП – 80 грн;

 • спожито електроенергію, пару, воду, газ та інші види енергії, отримані зі сторони, – 230 грн;

 • нараховано заробітну плату – 580 грн, здійснено відрахування та утримання відповідно до чинного законодавства – ? грн.

Завдання № 4

Розподілити постійні та змінні загальновиробничі витрати відповідно П(С)БО 16, визначити суми нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, скласти бухгалтерські проводки та вказати первинні документи на підставі наведених даних ТОВ “Лідія”.
№ з/п

Показники

Сума, грн

1

База розподілу при нормальній потужності, машино-години

10 000

2

Загальновиробничі витрати при нормальній потужності, грн

20 000

З них:
змінні

15 000

постійні

500

3

База розподілу при фактичній потужності, машино-години:
1-й звітний період

11 000

2-й звітний період

8500

4

Загальновиробничі витрати, грн
1-й звітний період

23 000

З них:

змінні

22 100


2-й звітний період

18 000

З них:

змінні

16 200Завдання № 5

Необхідно: • оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

 • вказати первинні документи та визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Том”;

 • розрахувати відповідно до вимог П(С)БО 16 суму надзвичайних збитків, що відображаються в звіті про фінансові результати, визначити фінансовий результат від надзвичайних подій.

Дані для виконання:

У першому кварталі підприємство зазнало втрат від повені.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Том” за 1 квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано втрачені в результаті повені:

 • вантажний автомобіль;

 • комп’ютер;

 • приміщення складу

5600


2300

9850


2

Списано втрачені в результаті надзвичайних подій запаси

2300

3

Використано на ліквідацію наслідків повені грошові кошти

1200

4

Надано послуги сторонніх організацій з ліквідації наслідків стихійного лиха

1600

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на відновлювальних роботах

600

6

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих на відновлювальних роботах

?

7

Відшкодовано надзвичайні втрати підприємства за рахунок коштів бюджету

20 000

8

Визначено фінансовий результат від надзвичайних подій

?


17. Облік готової продукції
Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика й оцінка готової продукції  1. Економічна характеристика готової продукції

  2. Оцінка готової продукції

Розділ 2. Облік готової продукції

  1. Документальне оформлення руху готової продукції

  2. Фінансовий облік руху готової продукції

  3. Податковий облік руху готової продукції

  4. Аналітичний облік готової продукції

Висновки

Список використаних джерелПрактичне завдання

Завдання № 1

Підприємство А відвантажило підприємству Б продукцію балансовою вартістю 9000 грн. Натомість підприємство Б поставило (підприємству А готової продукції балансовою вартістю 9500 грн, у тому числі ПДВ – 2000 грн.

Відобразити господарську операцію на рахунках обліку.

Завдання № 2

Покупцю відвантажено продукцію власного виробництва фактичною собівартістю 120 000 грн без попередньої оплати за контактною вартістю на суму 152 000 (у т. ч. ПДВ).

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 3

Від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 42 000 грн (у т. ч. ПДВ). Фактично вартість виконаних робіт становить 29 000 грн (у т. ч. ПДВ). 3000 грн повернено замовнику. Фактична собівартість послуг становить 26 000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 4

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції та скласти бухгалтерську проводку на її оприбуткування, використовуючи такі дані: • фактичні витрати на виготовлення продукції за місяць – 5800 грн;

 • вартість зворотних відходів, оприбуткованих з виробництва, – 300 грн;

 • собівартість остаточного (кінцевого) браку, виявленого на виробництві, – 100 грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця – 300 грн, на кінець місяця – 150 грн.

Завдання № 5

Зі складу підприємства викрадено готової продукції на суму 10 000 грн (без ПДВ). Винних осіб не було встановлено, з огляду на що на підприємстві ухвалено рішення про списання вкраденої готової продукції на збитки підприємства.

Відобразити в обліку господарську операцію, пов’язану з виявленням нестачі.
18. Облік касових операцій
Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика касових операцій

1.1. Економічна характеристика грошових коштів та касових операцій

1.2. Порядок здійснення касових операцій

1.3. Завдання та об’єкти обліку касових операцій

Розділ 2. Облік касових операцій  1. Документальне оформлення касових операцій

2.2. Фінансовий облік касових операцій

2.3. Інвентаризація каси та касових операцій

2.4. Аналітичний облік касових операцій

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання


Завдання № 1


На підставі пункту 1 та пункту 6(а) завдання № 2 складіть касові ордери та зареєструйте їх.

Завдання № 2

Складіть звіт касира (умовно) за жовтень на підставі таких даних.Залишок на 01.10 – 10 611 грн. Операції за жовтень:

№ з/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сумма, грн

1

У касу підприємства внесена як погашення довгострокової позики сума1000

2

Оприбутковано в касу грошові кошти отримані з банку5000

3

Оприбутковано в касу грошові кошти, отримані як погашення заборгованості:2000

 • покупців за отримані товари, роботи, послуги;2500

 • робітників підприємства по отриманих короткострокових позиках1800

4

Повернені до каси невикористані підзвітні кошти1200

5

Отримані в касу суми:

 • дивідендів, відсотків, роялті;1500

 • по претензіям, висунутим постачальникам, підрядчикам;2000

 • як відшкодування винною особою збитків, нанесених підприємству розкраданням (псуванням) матеріальних цінностей500

6

Внесена в касу готівка як внесок засновників без зміни статутного фонду:2500

 • внесок до статутного фонду;5000

 • цільове фінансування2500

7

Видана із каси готівка для заведення поточного банківського рахунку5000

8

Видана із каси готівка:

 • під звіт (на відрядження, на хозпотреби);1000

 • на виплату заробітної плати;25 000

 • як короткострокова безвідсоткова позика;2000

 • для викупу акцій у акціонерів для перепродажу, анулювання й т. п.5000


Завдання № 3

За станом на 31.10 проведіть інвентаризацію в касі. Розбіжностей з обліковими даними немає. Реквізити, яких не вистачає, заповніть самостійно.Завдання № 4

Виконайте записи за даними завдання № 1–3 до журналу-ордеру № 1.Завдання № 5

 1. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація по рахунку 30.

 2. Які штрафні санкції накладаються за недотримання касової дисципліни.


19. Облік операцій на поточному рахунку
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи операцій на поточному рахунку  1. Види банківських рахунків

  2. Порядок відкриття банками рахунків

1.3. Безготівкові форми розрахунків

1.4. Завдання та об’єкти обліку операцій на поточному рахунку

Розділ 2. Облік операцій на поточному рахунку


  1. Документальне оформлення операцій на поточному рахунку

  2. Фінансовий облік операцій на поточному рахунку

2.3. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах

2.4. Інвентаризація грошових коштів на поточному рахунку в банку

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 186.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка