Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчанняСкачати 186.15 Kb.
Сторінка7/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір186.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Завдання № 3

Два підприємства з однієї сфери діяльності займаються поставками молока для роздрібної торгівлі у двох різних населених пунктах. Сталося так, що в одному з цих населених пунктів молокозавод тимчасово зменшив виробничу потужність у зв’язку з ремонтом. Підприємство, щоб не збивати попит у своєму районі, домовляється з підприємством “Бета” про те, щоб отримати потрібний у його районі товар тепер, а згодом, коли налагодяться поставки, – віддати йому молоко в тій самій кількості.

Проаналізувавши ситуацію дайте відповідь на такі питання:


 1. Який вид бартеру використовують підприємства?

 2. Вкажіть які ознаки цього виду бартеру ви побачили в цій ситуації.

 3. Як відобразити ці операції в обліку?

Завдання № 4

Виконайте записи за умовою завдання № 1 в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 36.Завдання № 5

Підприємство А обміняло папір для писання (балансова вартість – 500 грн., справедлива вартість – 550 грн.) на пально-мастильні матеріали (ПММ) у підприємства В (балансова вартість ПММ – 1000 грн., справедлива вартість – 800 грн.). При цьому підприємство А доплатило підприємству В 250 грн.

Визначити балансову вартість отриманого паперу для писання й ПММ, дохід від цієї операції та відобразити операції на рахунках б/о.
21. Облік розрахунків з дебіторами
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розрахунків з дебіторами

1.1. Сутність дебіторської заборгованості

1.2. Класифікація дебіторської заборгованості

1.3. Завдання та об’єкти обліку розрахунків з дебіторами

Розділ 2. Облік розрахунків з дебіторами  1. Документальне оформлення розрахунків з дебіторами

2.2. Облік розрахунків за виданими авансами

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.4. Облік розрахунків за нарахованими доходами

2.5. Облік розрахунків за претензіями та розрахунків за відшкодування завданих збитків

2.6. Облік розрахунків з іншими дебіторами

Висновки


Список використаних джерел

Практичне завдання
Завдання № 1

Підприємство за договором купівлі-продажу отримало від постачальника товар на суму 8600 грн (у т. ч. ПДВ) з їх наступною оплатою.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 2

Підприємство обміняло товар А (первісна (балансова) вартість – 800 грн., справедлива вартість – 1000 грн.) на товар В (первісна (балансова) вартість – 650 грн., справедлива вартість – 100 грн.) з доплатою 400 грн.

Визначити балансову вартість отриманого товару, дохід по даній операції та відобразити цю операцію в реєстрах бухгалтерського обліку.

Завдання № 3

На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів внаслідок розкрадання з вини комірника на суму 420 грн. (у т. ч. ПДВ). Суму нестачі було внесено винною особою до каси підприємства.

Розрахувати розмір збитку відповідно до Порядку № 116. При цьому індекс інфляції умовно прийняти рівним 1,2.
Завдання № 4.

Визначте суму резерву за результатами аналізу дебіторської заборгованості підприємства на 31.12. 2ххх р., якщо для оцінки резерву сумнівних боргів підприємство використовує метод періодизації дебіторської заборгованості.


Дані для розрахунку:

Дебітори станом на 31.12.2ххх р.

Термін прострочення оплати

0


До одного кварталу

Від одного кв. до двох кв.

Від двох кв. до трьох кв.

Від трьох кв. до одного року

Всього, тис. грн

Всього

1300

1500

200

300

100

3400

Коефіцієнт сумнівності0,05

0,2

0,3

0,4

х


Завдання № 5

Підприємство за договором купівлі-продажу оплатило вартість матеріалів на суму 24 000 грн (у т. ч. ПДВ). Отримано податкову накладну в постачальника. При отриманні матеріалів виявлено недостачу на суму 3000 грн. (у т. ч. ПДВ). За погодженням сторін постачальник у тому самому звітному періоді повернув на банківський рахунок підприємства-покупця вартість матеріалу, якого не вистачає. Виписано розрахунок коригування ПДВ.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.
22. Облік операцій з цінними паперами
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи цінних паперів  1. Сутність цінних паперів

  2. Класифікація цінних паперів

1.3. Завдання та об’єкти обліку цінних паперів

Розділ 2. Облік операцій з цінними паперами  1. Документальне оформлення операцій з цінними паперами

2.2. Облік акцій та облігацій

2.3. Облік ощадних сертифікатів

2.4. Облік приватизованих паперів

2.5. Облік векселів та казначейських зобов’язань держави

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Визначити первісну вартість цінних паперів і скласти журнал реєстрації господарських операцій.

ТОВ “Еліта” придбало 600 акцій за ціною 2,3 грн. за одну акцію. Номінальна вартість акції – 1,1 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням операцій, становили: консультаційні послуги – 150 грн, послуги комісійного брокера – 1% від вартості укладеної угоди (крім того ПДВ). Оплата реєстратору – 20 грн. (без ПДВ).

Завдання № 2

У липні 2004 р. підприємство “Обрій” мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені з обігу на декілька місяців. Керівництвом було прийняте рішення купити акції інших компаній.

15.07.2004 р. підприємство “Обрій” купило 3000 акцій підприємства “Запоріжобленерго”. Ціна придбання, включаючи брокерські гонорари та інші витрати, становила 4200 грн. Номінальна вартість акції – 1,2 грн.

15.12.2004 р. отримані дивіденди в розмірі 30% від номінальної вартості акції.

30.12.2004 р. продано 2000 акцій підприємства “Запоріжобленерго” по 2 грн. за акцію.

31.12.2004 р. ринкова вартість акцій не змінилася й становила 2 грн.Необхідно:

 1. Скласти записи в бухгалтерському обліку підприємства “Обрій”, пов’язані з обліком короткострокових інвестицій за 2004 p.

 2. Визначити балансову вартість інвестицій на 31 грудня 2004 р.

Завдання № 3

20.02.2004 р. придбано за грошові кошти звичайні акції підприємства “Оріон” – 200 шт. за ціною 2 грн. кожна та звичайні акції підприємства “Горизонт” – 2000 шт. за ціною 2,5 грн. за акцію. Послуги брокера – 100 грн.

30.04.2004 р. вартість акції підприємства “Горизонт” зменшилась на 0,50 грн.

02.05.2004 р. реалізовано акції підприємства “Оріон” за ціною 2,20 грн. за акцію та підприємства “Горизонт” за ціною 2,10 грн. за акцію.

Відобразити в обліку господарські операції, пов’язані з придбанням та реалізацією поточних фінансових інвестицій, та скласти необхідні розрахунки.
23. Облік розрахунків з постачальниками

Вступ


Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками

  1. .Сутність та класифікація зобов’язань

  2. .Значення розрахунково-платіжної дисципліни

Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками

  1. Документальне оформлення розрахунків

  2. Облік розрахунків на умовах передоплати

  3. Облік розрахунків на умовах наступної оплати

  4. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 500 м3 тирсоплити. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186. Вартість 1 м3 тирсоплити – 16 грн. без ПДВ, транспортні витрати – 130 грн. без ПДВ.Завдання № 3

Скласти податкову накладну за умовою завдання № 2 та виконати записи до реєстру податкових накладних.Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки:
№ з/п

Документ

Зміст операцій

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
Закрити заборгованість перед постачальником за рахунок раніше сплаченого авансу120 000

2
Банк сплатив рахунок постачальника за рахунок кредитної лінії120 000

3
Відображення продаж (передачі) боргових прав при факторингу:

а) на суму факторингу, що підлягає отриманню;

б) на суму факторингу коштів, зарезервованих фактором;

в) на суму відсотків за кредит

60 000
20 000


10 000

4
Перераховані гроші іноземним постачальникам за рахунок акредитиву


10 000


54 000

5
Розрахунки з постачальником оплачені корпоративною карткою10 000


Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–3.

 2. Виконайте записи в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 63.

 3. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація про заборгованість постачальника.


24. Облік кредитів
Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитних операцій

1.1. Сутність та класифікація кредитних операцій

1.2. Нормативна база проведення кредитних операцій

Розділ 2. Облік кредитних операцій

2.1. Документальне оформлення кредитних операцій

2.2. Синтетичний облік короткострокових кредитів

2.3. Синтетичний облік довгострокових кредитів

2.4. Аналітичний облік кредитних операцій

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть бухгалтерські проводки по фінансуванню товарних закупівель на умовах відкриття кредитної лінії.
№ з/п

Документ

Зміст операції

Провдка

Сума, грн

Дт

Кт

1
За рахунки позикових коштів банк перераховує аванс постачальнику120 000

2
Нараховано податковий кредит у зв’язку зі сплатою авансу20 000

3
Оприбутковано товар150 000

4
Визначається податковий кредит:

 • з суми авансу;

 • на вартість товару, що нарахована, але не оплачена


20 000


10 000

5
Сплачено рахунок постачальника за рахунок кредитної лінії60 000

6
Закрити заборгованість перед постачальником за рахунок раніше сплаченого авансу120 000

7
Нараховані відсотки за кредит2000

8
Підприємство реалізує товар:

 • продажна вартість;

 • податкова заборгованість;

 • собівартість товару


360 000


60 000

150 000


9
Надійшли гроші від покупців на поточний рахунок360 000

10
Сплачено заборгованість перед банком


Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки по обліку прострочених кредитів.

Умова:

Підприємство отримало банківський кредит на суму 120 000 грн. під 24% річних терміном на 6 місяців з метою поповнення обігових коштів. Кредит отриманий 20.01.05. Термін погашення – 20.06.05. Щомісячно підприємство зобов’язане нараховувати й сплачувати відсотки в розмірі 2400 грн.Кредит використали повністю в січні, на придбання товарів, що надійшли в лютому. Станом на 20.07 кредит погашено на суму 60 000 грн., частина кредиту, що залишилася до сплати, погасили у вересні. Сума відсотків за простроченим кредитом – 36% річних.

Завдання № 3

Скласти бухгалтерські проводки по обліку факторингових операцій у фактора, якщо загальна сума боргових прав – 90 000 грн., сума резерву за договором – 30 000 грн. (з них відсотки за факторинг – 10 000 грн., 20 000 грн. при погашенні всієї заборгованості будуть перераховані на рахунок клієнта).
№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
На суму переданих клієнту коштів60 000

2
На суму резерву (дисконту)30 000

3
Відсотки за факторинг визнаються доходом періоду10 000

4
Погашення боргів дебіторами90 000

5
Нараховані доходи для отримання за послуги із ведення реєстру рахунків покупців клієнта1500

6
Рахунок за послуги погашається за рахунок коштів резервів1500

7
Сума, що залишилася, нараховується до оплати клієнту15 500

8
Залишок факторингу суми перераховано клієнту15 500


Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки по обліку факторингових операцій у клієнта за умовою завдання № 3.Завдання № 5

Виконайте записи за завданнями № 1–4 у реєстрі бухгалтерського обліку.

Вкажіть, у якій звітності відображена заборгованість по кредитах.
25. Облік статутного капіталу
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади статутного капіталу

1.1. Статутний капітал і корпоративні права підприємства

1.2. Збільшення статутного капіталу підприємства

1.3. Зменшення статутного капіталу підприємства

Розділ 2. Облік формування статутного капіталу підприємств різної форми власності

2.1. Документальне оформлення формування статутного капіталу підприємства

2.2. Фінансовий облік формування статутного капіталу підприємств різної форми власності

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Громадяни А, В, С та приватне підприємство “Весна” вирішили заснувати відкрите акціонерне товариство “Світ”. Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій ВАТ “Світ” та оголошено передплату терміном на 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за номінальною вартістю.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

Засновником А як внесок до статутного капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30 000 грн.

Засновником В як внесок до статутного капіталу внесено відповідним чином оформлені права на винахід за оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником С як внесок до статутного капіталу внесені відповідним чином оформлені акції ВАТ “Рось” у кількості 1000 шт. (номінальною вартістю 10 грн. кожна) за сумарною оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником “Весна” як внесок до статутного капіталу внесені за оцінною вартістю верстати на суму 100 000 грн. та сировина на суму 50 000 грн.

Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами.

Завдання № 2

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” на третьому році своєї діяльності збільшує статутний капітал на суму 1 000 000 грн. Ним зареєстрована інформація про випуск акцій ВАТ “Весна” та оголошено передплату терміном 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за вартістю, яка дорівнює 1,5 номінальної вартості акцій.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі: • передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами;

 • за період передплати було підписано всі акції. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами в національній валюті (750 000 грн.) безготівковими розрахунками.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 186.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка