Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчанняСкачати 186.15 Kb.
Сторінка8/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір186.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання № 3

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано: 1. Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 2. Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 3. Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 4

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Загальними зборами ВАТ “Весна” прийнято рішення викупити 11 акцій власного випуску в усіх акціонерів, які цього вимагатимуть, за ціною викупу 1,5 номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахунком протягом 10 днів з моменту передачі акцій. З акціонерами, які виявили бажання, були укладені угоди про викуп належних їм акцій у кількості 307 530 шт. номінальною вартістю 0,5 грн та здійснено повний розрахунок.

Необхідно визначити:


 • суму коштів, сплачених акціонерами.

Складіть бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.

Завдання № 5

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Софія” було випущено 1 500 000 конвертованих облігацій загальною номінальною вартістю 1 500 000 грн. терміном обігу 2 роки.

Умови конвертації облігацій в акції, визначені при їх випуску, передбачали закінчення терміну обігу облігацій з коефіцієнтом (курсом) обміну облігацій на акції – одна акція на дві облігації.

На момент погашення облігацій бажання здійснити обмін виявили власники 1 050 000 облігацій. Статутний капітал становив 6 000 000 грн.

ВАТ “Софія” був здійснений додатковий випуск акцій номінальною вартістю 1 грн. для обміну їх на облігації та збільшення статутного капіталу.Необхідно визначити:

 • кількість акцій, випущених для обміну на облігації;

 • розмір статутного капіталу товариства після здійснення розрахунку з власниками облігацій.


26. Облік власного капіталу
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади власного капіталу

1.1. Сутність власного капіталу підприємства

1.2. Класифікація власного капіталу підприємства

1.3. Завдання й об’єкти обліку власного капіталу

Розділ 2. Облік власного капіталу

2.1. Документальне оформлення формування власного капіталу підприємства

2.2. Фінансовий облік формування власного капіталу підприємств

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн. за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано: 1. Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 2. Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 3. Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 2

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Загальними зборами ВАТ “Весна” прийнято рішення викупити 11 акцій власного випуску в усіх акціонерів, які цього вимагатимуть, за ціною викупу 1,5 номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахунком протягом 10 днів з моменту передачі акцій. З акціонерами, які виявили бажання, були укладені угоди про викуп належних їм акцій у кількості 307 530 шт. номінальною вартістю 0,5 грн. та здійснено повний розрахунок.

Необхідно визначити:


 • суму коштів, сплачених акціонерами.

Складіть бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.

Завдання № 3

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” на третьому році своєї діяльності збільшує статутний капітал на суму 1 000 000 грн. Ним зареєстрована інформація про випуск акцій ВАТ “Весна” та оголошено передплату терміном 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за вартістю, яка дорівнює 1,5 номінальної вартості акцій.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі: • передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами;

 • за період передплати було підписано всі акції. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами в національній валюті (750 000 грн.) безготівковим розрахунком.

Завдання № 4

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн. за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано: 1. Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 2. Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

 3. Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 5

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Громадяни А, В, С та приватне підприємство “Весна” вирішили заснувати відкрите акціонерне товариство “Світ”. Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій ВАТ “Світ” та оголошено передплату терміном на 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за номінальною вартістю.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

Засновником А як внесок до статутного капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30 000 грн.

Засновником В як внесок до статутного капіталу внесено відповідним чином оформлені права на винахід за оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником С як внесок до статутного капіталу внесені відповідним чином оформлені акції ВАТ “Рось” у кількості 1000 шт. (номінальною вартістю 10 грн кожна) за сумарною оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником “Весна” як внесок до статутного капіталу внесені за оцінною вартістю верстати на суму 100 000 грн. та сировина на суму 50 000 грн.Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами.
27. Облік розрахунків по податкам і зборам
Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податками й зборами  1. Сутність, класифікація та оцінка зобов’язань

  2. Значення розрахунково-платіжної дисципліни

Розділ 2. Облік розрахунків за податками й зборами

2.1. Облік розрахунків за податками

2.2. Облік розрахунків за обов’язковими платежами

2.3. Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Необхідно:

визначити, чи може бути даний факт підставою для надання пільг при обчисленні податку з доходів фізичних осіб.Дані для виконання:

Працівнику ТОВ “Альянс” нараховано заробітну плату за вересень у сумі 1500 грн. Він пред’явив свідоцтво про народження двох дітей, яким на момент нарахування було 12 та 14 років.Завдання № 2

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства, вказати первинні документи;

 • визначити необхідні суми.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Вікінг” за І квартал ц. р.з/п


Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено дохід від реалізації продукції

18 000

2

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

?

3

Відображено виробничу собівартість реалізованої готової продукції

6500

4

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів

1000

5

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

?

6

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу

640

7

Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством

?

8

Відображено балансову вартість реалізованих виробничих запасів

750

9

Нараховано банком відсотки за користування грошовими коштами підприємства

300

10

Нараховано відсотки за короткострокову позику банку

1200

11

Відображено дохід від реалізації об’єкту основних засобів

5400

12

Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ

?

13

Списано знос реалізованого об’єкту

2400

14

Відображено залишкову вартість реалізованого об’єкту

?

15

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

?

16

Віднесено собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

?

17

Віднесено на фінансовий результат інший операційний дохід

?

18

Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати

?

19

Віднесено на фінансовий результат інші витрати від операційної діяльності

?

20

Інші фінансові доходи віднесено на фінансові результати

?

21

Списано на фінансовий результат фінансові витрати

?

22

Віднесено інші доходи на фінансовий результат

?

23

Списано інші витрати на фінансовий результат

?

24

Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

?

25

Віднесено суму податку на прибуток на фінансовий результат

?

26

Відображено суму нерозподіленого прибутку підприємства

?


Завдання № 3

Необхідно:

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій та визначити необхідні суми;

 • відкрити необхідні журнали-ордери та відомості і рознести в них операції;

 • скласти Головну книгу (шахову відомість).

Дані для виконання:

Залишки по синтетичних рахунках на 31.03 ц. р.з/п


Рахунок

Сума,

грн


1

501 “Довгострокові кредити банків в національній валюті”

115 000

2

26 “Готова продукція”

6000

3

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

15 000

4

40 “Статутний капітал”

100 000

5

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

31 000

6

10 “Основні засоби”

120 000

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Фаворит” за II квартал ц. р.№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку в національній валюті

10 000

2

Акцептовано рахунок постачальника ТОВ “Случ” за отриману для виробництва сировину

7500

3

Відображено суму ПДВ

?

4

Нараховано заробітну плату працівникам за розвантаження придбаної сировини

500

5

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, які займались розвантаженням придбаної сировини

?

6

Проведено утримання із заробітної плати працівників, що займались розвантаженням сировини (працівники-сумісники)

?

7

Видано короткостроковий вексель у погашення заборгованості перед ТОВ “Случ”

?

8

Переведено довгострокову заборгованість, до погашення якої залишилось менше 12 місяців, до розряду поточної

5000

9

Одержано аванс від покупців під майбутню ставку готової продукції

12 000

10

Погашено коштами з поточного рахунку вексель, виданий ТОВ “Случ”

?

11

Відвантажено готову продукцію дочірньому підприємству

12 000

12

Відображено суму ПДВ

?

ІЗ

Списано фактичну собівартість реалізованої продукції

?

14

Визначено чистий дохід від реалізації продукції

?

15

Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції

?

16

Закрито розрахунки по авансах

?

17

Нараховано та відображено в складі фінансових результатів податок на прибуток

?

18

Визначено нерозподілений прибуток від діяльності підприємства

?


28. Облік капітальних інвестицій
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи капітальних інвестицій підприємства  1. Економічна сутність і класифікація капітальних інвестицій

  2. Джерела фінансування капітальних інвестицій

Розділ 2. Облік капітальних інвестицій

2.1. Документальне оформлення обліку капітальних інвестицій

2.2. Облік капітального будівництва у підрядчика

2.3. Облік капітального будівництва у замовника

2.4. Облік некапітальних робіт

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Підприємство придбало легковий автомобіль за 15 000 грн (у т. ч. ПДВ). Для придбання автомобіля було використано короткостроковий кредит банку, отриманий на суму 15 000 грн під 12% річних строком на 60 днів. Витрати на транспортування автомобіля становлять 360 грн (у т. ч. ПДВ). Вартість послуг з державної реєстрації автомобіля становить 50 грн (без ПДВ).

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Варіант А – оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання).

Варіант Б – оплата витрат відбудеться після їх оприбуткування (одержання).

Завдання № 2

Фірма придбала офісні меблі вартістю 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Крім того, були оплачені витрати з доставки меблів на суму 360 грн. (у т. ч. ПДВ), витрати на складання та встановлення меблів на суму 250 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з придбання меблів.

Завдання № 3

За договором підприємство передає комп’ютер в обмін на подібний комп’ютер. Первісна вартість комп’ютера, що передається, становить 3000 грн. Сума нарахованого зносу – 500 грн. Вартість обміну, зазначена в договорі, становить 2400 грн. (у т. ч. ПДВ).

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Завдання № 4

Підприємство придбало виробничий цех (будівлю та обладнання) загальною вартістю 15 000 грн. (вартість за договором купівлі, у т. ч. ПДВ). При проведенні експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість будівлі цеху становить 10 800 грн. (60% справедливої вартості придбаних основних засобів), а устаткування – 7200 грн. (40% від справедливої вартості придбаних основних засобів).Примітка. Первісна вартість придбаних об’єктів основних засобів визначається шляхом розподілу вартості придбання пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта.

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з придбання основних засобів.Завдання № 5

При створенні підприємства А один із засновників зробив внесок до статутного фонду (за узгодженням усіх засновників) у вигляді виробничої лінії справедливою вартістю 11 000 грн., витрати на доставку й монтаж якої становлять 1200 грн. (у т. ч. ПДВ).Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку.
29. Облік фінансових інвестицій
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансових інвестицій підприємства  1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій

  2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій

Розділ 2. Облік фінансових інвестицій

2.1. Документальне оформлення операцій руху фінансових інвестицій

2.2. Синтетичний облік фінансових інвестицій

2.3. Аналітичний облік фінансових інвестицій

2.4. Інвентаризація фінансових інвестицій

Висновки


Список використаних джерел

Практичне завдання
Завдання № 1

8.01.2ххх р. підприємство “Бриз” придбало 15 000 простих акцій із 50 000 випущених підприємством “Море” як довгострокові інвестиції. Було сплачено по 2 грн. за акцію. У фінансових звітах за 2ххх р. підприємство “Море” показало чистий дохід у розмірі 20 000 грн. (інших змін у капіталі немає). 31.12.2ххх р. “Море” оголосило й сплатило дивіденди по 0,5 грн. за акцію.Необхідно:

 • визначити метод обліку довгострокових інвестицій, який має застосовувати підприємство “Бриз”;

 • навести бухгалтерські проводки підприємства “Бриз”, пов’язані з обліком довгострокових інвестицій за 2ххх р.;

 • визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.2ххх р.

Завдання № 2

01.01.2ххх року підприємство А придбало облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн. з річною фіксованою ставкою 12%. Ціна придбання – 900 000 грн. Облігації були випущені строком на 4 роки. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року.Необхідно:

 1. Відобразити в обліку підприємства А придбання облігацій;

 2. Визначити ефективну ставку відсотка;

 3. Скласти розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації.

Завдання № 3

15.12.2ххх р. підприємство “Обрій” придбало як довгострокові інвестиції 15 облігацій підприємства В номінальною вартістю 15 000 грн за 18 000 грн. Облігації мають установлену ставку відсотків 6%, які будуть сплачуватися кожного року 31 грудня.Необхідно:

 • зробити розрахунок амортизації премії облігацій до моменту їх погашення;

 • визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2ххх р.;

 • скласти бухгалтерські записи, пов’язані з обліком облігацій за 2ххх р.

Завдання № 4

Підприємство “Промінь” 02.01.2ххх р. придбало пакет акцій підприємства “Весна” (60%) за 1 200 000 грн. Протягом року підприємство “Весна” отримало 600 000 грн чистого прибутку і виплатило 100 000 грн. дивідендів. Збільшення додаткового капіталу дочірнього підприємства за рік – 5000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію за методом участі в капіталі та підрахувати балансову вартість інвестицій на кінець року.

Завдання № 5

01.07.2ххх р. АТ “Альфа” придбало 100 шт. 8% облігацій номіналом 100 грн. кожна строком на 5 років. Відсотки сплачуються 30.06 та 31.12 щороку в сумі 400 грн. Річний обліковий період закінчується 31 грудня.Ситуація 1

Інвестиції в облігації придбано за номіналом 100 грн.Ситуація 2

Інвестиції в облігації придбано з дисконтом 98 грн. кожна. Загальна вартість інвестицій – 9800 грн. Сума дисконту 200 грн.Ситуація 3

Облігації придбано з премією 104 грн. кожна. Загальна вартість інвестицій – 10 400 грн. Сума премій – 400 грн.Необхідно:

 1. Відобразити в обліку придбання облігацій.

 2. Відобразити операції з інвестиціями у фінансовому звіті (ситуації 1, 2, 3).

 3. Визначити ефективну ставку відсотка та скласти розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації.

 4. Відобразити в обліку інвестиції в облігації на всі необхідні дати.


30. Позабалансовий облік
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи позабалансового обліку  1. Призначення позабалансового обліку

  2. Класифікація позабалансових рахунків

Розділ 2. Позабалансовий облік

2.1. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів

2.2. Позабалансовий облік зобов’язань

2.3. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

2.4. Позабалансовий облік списаних активів

2.5. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть довіреність на отримання від ТОВ “Поліграф” 100 шт. бланків довіреностей. Отримувач ТОВ “Мрія”. Довіреність видана експедитору Швець Івану Антоновичу. Дата видачі 01.11, серія ЯТ № 265895. ТОВ “Мрія” обслуговується АБ “Індексбанк”: р/р 260132651000 МФО 330035. Інші реквізити вкажіть самостійно.Завдання № 2

Складіть прибутково-видаткову накладну № 5 на отримання бланків суворої звітності серії ЯТ з № 00150 по № 00250. Інформація для складання наведена в завданні № 1.Завдання № 3

Виконайте записи у прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності. 20 шт. бланків (1 книжка) відпущено 02.11.05 касиру Іваненку В.С.

Інша інформація наведена в завданні № 2.

Завдання № 4

Складіть акт на списання використаних бланків суворої звітності від 30.11, які обліковуються у касира Іваненка В.С. З 20 шт. бланків 2 бланка анульовані (№ 00161, № 00166), 18 використані за призначенням.

Акт складала комісія:

Головний бухгалтер Петрук А.С.

Бухгалтер Шевченко Н.С.

Касир Іваненко В.С.Завдання № 5

 1. На підставі завдання 2–4 складіть бухгалтерські проводки. Вартість 100 бланків довіреностей 120 грн, у т. ч. ПДВ. Плата – попередній аванс у вартості 100% отриманих бланків.

 2. Вкажіть, у якій звітності можна отримати інформацію по бланках суворої звітності.

 3. В позабалансовому обліку бланки були оприбутковані з коефіцієнтом 5.

Виконайте записи в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 209.
31. Облік доходів підприємства
Вступ

Розділ 1. Економічний зміст доходів підприємства  1. Визнання та оцінка доходів

  2. Класифікація доходів

Розділ 2. Облік доходів звичайної діяльності підприємства

  1. Облік доходів операційної діяльності

  2. Облік доходів інвестиційної діяльності

  3. Облік доходів фінансової діяльності

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Користуючись реквізитами підприємства, запропонованими в додатках, а також наведеними додатковими даними, заповнити такі первинні документи: 1. довідку бухгалтерії;

 2. розрахунок бухгалтерії.

Додаткові дані:

 1. визнана доходом сума дебіторської заборгованості – 1200 грн., по якій минув строк позовної давності;

 2. визначено чистий дохід від продажу продукції при надходженні на поточний рахунок суми передоплати 1800 грн.

Завдання № 2

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.
І варіант

II варіант

1

Д-т

30

К-т

701

1

Д-т

377

К-т

712

2

Д-т

23

К-т

719

2

Д-т

14

К-т

72

3

Д-т

34

К-т

73

3

Д-т

18

К-т

745

4

Д-т

701

К-т

641

4

Д-т

701

К-т

79

5

Д-т

72

К-т

792

5

Д-т

209

К-т

719

6

Д-т

425

К-т

745

6

Д-т

76

К-т

31

7

Д-т

704

К-т

361

7

Д-т

791

К-т

93

8

Д-т

10

К-т

719

8

Д-т

31

К-т

701

9

Д-т

50

К-т

73

9

Д-т

794

К-т

982

10

Д-т

37

К-т

75

10

Д-т

12

К-т

73


Завдання № 3

Необхідно:

 • на підставі наведених даних у реєстрі господарських операцій визначити необхідні суми;

 • скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 • вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

Дані для виконання:

ТОВ “Люцина” у квітні ц. р. здійснило наступні операції: від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 6000 грн. (у т. ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт становить 4200 грн. (у т. ч. ПДВ), причому залишок грошових коштів на суму 1800 грн., (у т. ч. ПДВ) повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг становить 2800 грн.


Реєстр господарських операцій ТОВ “Люцина” за квітень ц. р.

з/п


Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано попередню оплату від замовника за виконання робіт

?

2

Відображено суму податкових зобов’язань по ПДВ

?

3

Відображено дохід від реалізації робіт

?

4

Списано податкові зобов’язання по ПДВ

9

5

Відображено собівартість реалізованих робіт

?

6

Віднесено дохід від реалізації робіт на фінансовий результат

?

7

Списано собівартість реалізованих робіт на фінансовий результат

?

8

Зараховано передоплату в оплату виконаних робіт

?

9

Повернуто залишок передоплати

?

10

Відображено коригування податкових зобов’язань по ПДВ (методом “червоне сторно”)

Завдання № 4

Необхідно:

 • на підставі наведених даних оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

 • визначити первісну вартість отриманого металу та дохід за операцією обміну;

 • відобразити господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

ЗАТ “Мономах” за звітний період здійснило обмін цегли на метал. Балансова вартість переданої цегли дорівнює 2500 грн. Справедлива вартість переданої цегли дорівнює справедливій вартості отриманого металу й становить 3000 грн. Загальна сума договору – 3600 грн. (у т. ч. ПДВ).


Реєстр господарських операцій ЗАТ “Мономах за ІІІ квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено дохід від реалізації цегли

?

2

Відображено виникнення податкових зобов’язань по ПДВ

?

3

Списано балансову вартість переданої цегли

?

4

Віднесено дохід від реалізації цегли на фінансовий результат

?

5

Віднесено собівартість реалізованої цегли на фінансовий результат

?

6

Відображено первісну вартість отриманого металу

?

7

Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ

?

8

Проведено взаємозалік взаємних заборгованостей

?


32. Облік фінансових результатів
Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення фінансових результатів діяльності підприємства

1.1.Поняття та складові фінансових результатів підприємства

1.2.Формування та розподілення прибутку діяльності підприємства

Розділ 2. Облік фінансових результатів та розподілення прибутків

2.1. Облік фінансових результатів

2.2. Облік формування та розподілення прибутку

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Підприємство “Мандрівник“ надає автотранспортні послуги.

01.03.2003 р. одержано авансовий платіж за доставку вантажу на суму 10 000 грн., ПДВ – 2000 грн. 31.03.2000 р. акт виконаних робіт не підписаний, але підприємством визнано витрати за березень:


 • нарахована заробітна плата – 1000 грн.;

 • відрахування на обов’язкове соціальне страхування – (визначити);

 • списані паливно-мастильні матеріали на підставі первинних документів – 600 грн.;

 • списані запчастини на поточний ремонт автомобіля – 4000 грн.

Визначити фінансовий результат за березень та скласти відповідні бухгалтерські записи.

Завдання № 2

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції й визначити фінансовий результат діяльності підприємства за січень 2004 р. на основі господарських операцій:
№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кр

1

Сплачені грошовими коштами внески до статутного капіталу засновниками

85002

Одержаний довгостроковий кредит

50 0003

Одержані від постачальника товари

12 000ПДВ

2400Транспортні витрати

600ПДВ

1204

Одержані основні засоби:

а) від постачальника


4000
ПДВ

800б) безкоштовно від інших організацій

30005

Проведені розрахунки з постачальниками

48006

Нарахований знос основних засобів

7007

Нарахована орендна плата

600ПДВ

1208

Нараховано:

а) заробітна плата


5000
б) внески до Пенсійного фонду

?в) внески на обов’язкове соціальне страхування

?г) внески на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

?9

Реалізовані товари покупця А (з ПДВ)

48 000ПДВ

?10

Одержаний авансовий платіж від покупця Б (з ПДВ)

32 000ПДВ

?11

Надані консультаційні послуги сторонній організації (з ПДВ)

5400ПДВ

?12

Визначити фінансовий результатЗавдання № 3

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на підставі господарських операцій:№ з/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

Реалізовано товару на суму 2 400 000 грн (у т. ч. ПДВ), собівартість якого 1 500 000 грн
2

Реалізовані:

а) матеріали (собівартість 400 000 грн), ціна реалізації – 600 000 грн, у т. ч. ПДВ


б) основні засоби (первісна вартість – 600 000 грн, знос – 100 000 грн, ціна реалізації – 700000 грн, у т. ч. ПДВ)
3

Надані послуги (ціна – 3 200 000 грн, у т.ч. ПДВ, собівартість – 2 600 000 грн)
4

Виявлені прибутки минулих років – 3000 грн (помилка у розрахунку амортизації)
5

Виявлено при проведені інвентаризації:

а) недостача будівельних матеріалів понад межі природних витрат – 303 000 грн


б) частокова втрата вартості товарів – 200 000 грн

6

Отримані повідомлення про нарахування дивідендів від фінансових інвенстицій – 920 грн
7

Нарахована матеріальна допомога управлінському персоналу – 1000 грн.
8

Нарахована й сплачена сума за участь у семінарі – 500 грн.
9

Нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату Пенсійному фонду – 250 грн.
10

Нараховані банком:

а) плата за обслуговування – 3520 грн.

б) відсотки за кредит – 600 грн.

11

Повернений товар від покупців на суму 80 000 грн, собівартість якого 25 000 грн
12

Нарахований податок на прибуток згідно з даними податкового обліку (визначити)

33. Облік операцій на інших рахунках в банку
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи операцій на інших рахунках у банку  1. Види банківських рахунків

  2. Порядок відкриття інших рахунків у банку

1.3. Завдання та об’єкти обліку операцій на інших рахунках у банку

Розділ 2. Облік операцій на інших рахунках у банку  1. Документальне оформлення операцій на інших рахунках у банку

  2. Фінансовий облік операцій на інших рахунках у банку

2.3. Інвентаризація грошових коштів на інших рахунках у банку

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Підприємство для придбання 1000 дол. США перерахувало уповноваженому банку 5700 грн. Курс на дату перерахування валюти на МВРУ становив 5,4 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на дату купівлі валюти – 5,26 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку – 50 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 2

Підприємство перерахувало уповноваженому банку для продажу 2000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування – 5,65 грн. за 1 дол. США. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку – 100 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 3

У березні 2ххх р. від покупця на валютний рахунок продавця надійшла передоплата на суму 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату зарахування валюти становив 5,35 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на останній день податкового періоду становив 5,39 грн. за 1 дол. США.

Товар відвантажено в квітні 2ххх р. за контрактною вартістю 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження становив 5,34 грн. за 1 дол. США. Первісна вартість відвантаженого товару – 65 000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.Завдання № 4

25.02.2ххх р. підприємство уклало договір еквайрінгу з банком “Синтез” на відкриття картрахунків. 01.03.2ххх р. підприємство перерахувало з поточних рахунків, відкритих у банку “Аваль”, 10 000 грн. для відкриття картрахунку в національній валюті та 5000 дол. США – валютного рахунку в банку “Синтез”. Валютний курс на 01.03.2ххх р. – 5,5 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода за емісію картки – 15 дол. США, за здійснення операції – 50 грн.

Відобразити в обліку господарські операції з відкриття карткових рахунків у національній та іноземній валютах.

Завдання № 5

Товар відвантажено на експорт у березні 2ххх р. Курс НБУ на дату відвантаження – 5,35 грн. за 1 дол. США. Контрактна вартість відвантаженого товару – 5000 дол. США, первісна вартість – 25 000 грн.

Курс НБУ на останній робочий день звітного періоду – 5,39 грн. за 1 дол. США. У квітні надійшла оплата за відвантажений на експорт товар. Курс НБУ на дату зарахування валютної виручки становив 5,34 грн. за 1 дол. США.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.


34. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика, сутність МШП  1. Економічна сутність і значення МШП

  2. Оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів

  3. Характеристика видів МШП

Розділ 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

2.1. Документальне оформлення надходження і вибуття МШП

2.2. Облік руху МШП (фінансовий і податковий)

2.3. Аналітичний облік МШП

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 40 шт. халатів бавовняних. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 шт. халату бавовняного 60 грн. без ПДВ, транспортні витрати 22 грн. без ПДВ.Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.Завдання № 5

Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

Виконайте записи в облікових реєстрах по рахунку 22.

Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.
35. Облік вексельних операцій
Вступ

Розділ 1. Характеристика вексельних операцій

1.1. Загальна характеристика вексельної форми розрахунків

1.2. Види векселів

1.3. Операції з векселями

Розділ 2. Облік вексельних операцій

2.1. Синтетичний та аналітичний облік вексельних операцій

2.2. Документальне оформлення вексельних операцій

Висновки

Список використаних джерелПрактичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк переказного векселя № 004335 на 50 000 грн., який складено у м. Запоріжжі 15 листопада термін платежу – 10 місяців після складання. Кошти перераховує ТОВ “Мрія” отримувач коштів ЗАТ “Шляхбудсервіс”. Банк платника: м. Запоріжжя АБ “Індексбанк” МФО 330035 р/р № 260132742512.

Векселедавець: ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” м. Запоріжжя вул. Артема, 7.

Директор Жданов О.С.

Головний бухгалтер Швець О.Е.

Завдання № 2

Складіть акт приймання векселя від 20.11.

Векселедавець ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”

Векселеотримувач: ЗАТ “Шляхбудсервіс”

Інша інформація надана в завданні 1.

Завдання № 3

Складіть авізо від 22.11 на підставі даних завдань № 1, 2

Завдання № 4

Складіть акт пред’явлення векселя до акценту на підставі даних завдань 1–3.Завдання № 5

 1. Складіть акт пред’явлення векселя до платежу.

 2. Складіть бухгалтерські проводки на підставі даних завдань № 1–5(а).

 3. Вкажіть, де відображається інформація по векселях у звітності.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 186.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка