Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентівСкачати 414.63 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір414.63 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетМетодичні вказівки

до виконання курсових робіт з предмета

Цивільний процес” для студентівспеціальності 5. 060 101 “Правознавство”

всіх форм навчання

Суми


Видавництво СумДУ

2007
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес” /Укладач А.М. Куліш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007.- 41 с.

Кафедра права

3

Вступ

Важливим елементом розбудови правової держави і громадянського суспільства є створення дієвого механізму захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. У разі порушення прав громадян, організацій іншими особами і за відсутності добровільного поновлення порушеного права виникає об’єктивна необхідність застосування необхідних способів захисту права стосовно зобов’язаної сторони.

Будь-яка зацікавлена особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за охороною свого права і захистити його відповідним способом, передбаченим законом.

Довіра населення до судів із року в рік збільшується. Значна кількість справ розглядається у процесі цивільного судочинства.

Зростання масштабів цивільного судочинства з одного боку розширює обсяг масштабів юридичної діяльності, а з іншого – в умовах динамічного розвитку цивільного законодавства та судової практики вимагає поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців-юристів.

Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу цивільного процесу.

Цивільний процес України - одна з профілюючих дисциплін, предметом вивчення якої є норми права, що регулюють діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності для захисту суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Однією з важливих форм вивчення предмета “Цивільний процес” є виконання курсової роботи.

Відповідно до навчального плану студенти виконують роботу згідно з тематикою, наведеною в цьому навчальному виданні.

Мета написання курсової роботи полягає у тому, щоб допомогти студентам засвоїти найбільш вагомі питання цивільного процесу, привити навики дослідницької роботи, вміння самостійно аналізувати теоретичні положення, практику,

4

нормативно-правові документи, правильно застосовувати та тлумачити чинне законодавство.Тему курсової роботи студентам визначає викладач на першій установчій сесії.

Вимоги до оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна бути написана чітким та розбірливим почерком, без помарок, виправлень або надрукована на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297). Загальний обсяг курсової роботи разом зі списком використаних джерел (без додатків) не повинен бути меншим ніж 30 сторінок, надрукованих через один інтервал 14 шрифтом.

Текстова частина має бути написана чорнилом одного кольору, за винятком титульного аркуша, таблиць, схем, діаграм.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм. Нумеруються всі сторінки роботи в правому нижньому куті.

Першою вважається титульна сторінка, на якій цифра “1” не ставиться.

Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, таблицями, діаграмами, які також виконуються на стандартних аркушах білого паперу формату А4. Кількість таблиць, схем тощо повинна бути достатньою, щоб надати тексту ясності, конкретності. Всі схеми, таблиці, діаграми розміщуються у тексті відразу після посилання на них.

Посилання на використані при написанні курсової роботи джерела оформлюються у вигляді приміток. Цитати з використаних джерел необхідно брати в лапки, у кінці сторінки наводити точні та повні посилання на джерела (автор, назва роботи, місце та рік її видання, номер сторінки).

Посилання мають цифрову нумерацію і подаються на тій мові, на якій надруковано роботу.

Посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку в списку літератури.

Цитати не повинні перевищувати 25% від обсягу роботи. Наведення чужих текстів без лапок і посилань не допускається.

5

На початку роботи необхідно навести план, а в кінці – список використаних джерел, складений у такій послідовності:  • нормативно-правові акти, документи;

  • спеціальна література (подається в алфавітному порядку);

  • матеріали періодичних видань;

  • матеріали юридичної практики.

Важливо, щоб курсова робота містила в собі вступ, у якому зазначаються:

а) актуальність теми;

б) методи дослідження;

в) практичне застосування;

г) проблематика теми;

д) мета написання роботи.

Курсова робота повинна мати аналітичний, дослідницький характер. Вона повинна виконуватися студентом самостійно.

У визначений науковим керівником термін (не пізніше ніж за два тижні до захисту) студент подає курсову роботу на перевірку. Науковий керівник у рецензії дає роботі стислу характеристику, оцінює її теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, окреслює переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення методичних вказівок та оцінює її.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студентові. Останній повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований варіант разом з рецензією подати науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо ж попередня оцінка позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи.

У разі визнання курсової роботи такою, що не відповідає вимогам, потрібно написати нову роботу з цієї самої теми з урахуванням зауважень.

Курсову роботу студент, як правило, захищає в присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 3-5 хвилин. Після доповіді студент відповідає на запитання наукового керівника.


6

Тема 1 Цивільне процесуальне право як галузь права. Цивільний процес

Каталог: library -> docs -> Metod
docs -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
docs -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
docs -> Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
docs -> Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
docs -> Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів напряму підготовки
docs -> Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
docs -> Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
docs -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
Metod -> Тестові завдання з курсу
Metod -> Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»

Скачати 414.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка