Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з курсу


ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЯК ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇСторінка18/19
Дата конвертації06.11.2017
Розмір2.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
3. ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЯК ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Питну воду як продукцію промислового виробництва можна розглядати як товарну продукцію галузі комунального водопостачання, на яку встановлений ДСТ 2874-82. Вода питна.

При виробництві й використанні будь-якого виду продукції неминучі певні втрати як сировини, так і самої продукції. У звязку з цим виробництво і транспортування питної води, її споживання у житлових будинках і на промислових підприємствах також супроводжується втратами як вихідної води, так і готової продукції – питної води.

Втрати води можна класифікувати на такі дві основні групи: споживчі, тобто втрати реалізованої товарної продукції, і технологічні, тобто втрати питної води (або сировини) у процесах її видобутку, виробництва і транспортування до споживачів. Крім того, до втрат товарної продукції повинні бути віднесені невраховані витрати води.

Споживчі втрати (реалізованої продукції), тобто оплачені підприємству водопостачання, визначаються різницею між обсягом фактичної реалізації води споживачам і її раціональною розрахунковою потребою. Як у житловому фонді, так і на комунально-побутових і промислових підприємствах значна кількість води витрачається даремно. Ці марні витрати води звичайно виявляються у вигляді витоків і нераціонального використання.

Витоки води – це мимовільне витікання води з різних елементів систем водопостачання (трубопроводів, устаткування, арматури, резервуарів і т.п.) під дією природних сил (напір, гравітація). Витоки води визначаються тільки технічним станом елементів системи водопостачання і можуть бути майже повністю усунуті.Нераціональне використання води є прямим результатом впливу людини на керовані елементи системи водопостачання, наприклад, на санітарно-технічну арматуру, хоча обсяг нераціональних витрат води деякою мірою також залежить від технічних причин, наприклад, напору. Повністю усунути нераціональне використання в житлових будинках неможливо, але його можна значно знизити до рівня, при якому населення не зазнає труднощів у користуванні водою. Нераціональне використання води в технологічних виробничих процесах викликають різні причини, наприклад, недосконалість схем використання води, неоптимальні режимні параметри роботи виробничого устаткування. На промислових та інших підприємствах нераціональне використання води можна повністю усунути.

Технологічні втрати води залежать від умов її видобутку, виробництва і транспортування. Технологічні втрати на підприємствах з виробництва питної води визначаються, з одного боку, якістю вихідної води і прийнятою технологічною схемою її очищення, а з другого - вимогами місцевих органів Державного санітарного нагляду до періодичності технічного обслуговування очисних споруд. При експлуатації систем подачі й розподілу (транспортування) води втрати її пов'язані з промиванням, дезінфекцією і гідравлічними випробуваннями трубопроводів, при технічних і профілактичних ремонтах та обслуговуванні мереж і арматури, а також при виконанні натурних обстежень для оцінки пропускної здатності діючої системи і розробки заходів щодо її інтенсифікації. Ці витрати води є непродуктивними, марними витратами товарної продукції, хоча й обумовлені технологічною потребою. Для компенсації цих втрат підприємства водопостачання змушені включати пов'язані з цим матеріальні витрати в собівартість продукції, що погіршує техніко-економічні показники їх роботи.

Особливо слід зупинитися на проблемі неврахованих витрат товарної продукції. До цієї групи слід віднести:

- приховані витоки із зовнішніх трубопроводів і мережної арматури (невеликі течі, що не виходять на поверхню землі);

- втрати води при аваріях на трубопроводах;

- витрати води абонентів, що не враховуються вимірювальними приладами через недостатню чутливість водолічильників у зоні невеликих витрат;

- витрати на пожежогасіння і пожежонавчання;

- розкрадання води.

На перший погляд, об'єднання в одній групі настільки різнохарактерних витрат води здається невмотивованим і тому недостатньо обґрунтованим. Щоб правильно враховувати і планувати заходи щодо скорочення неврахованих витрат води, бажано окремо враховувати величину і причини появи кожного з них.

З наведеного переліку видно, що в розряд неврахованих віднесені як витрати, що є прямими втратами товарної продукції (через аварії і недостатню герметичність трубопроводів і розкрадання води), так і технологічні витрати, пов'язані безпосередньо із забезпеченням нормальної технічної експлуатації і налагодженням роботи систем подачі й розподілу води, а також з пожежонавчаннями. Разом з тим, сюди віднесені витрати, не враховувані водолічильниками абонентів, що в певних умовах можуть і не бути прямими втратами води, тому що вода в кінцевому рахунку використана споживачами. Але при всій різнорідності вказаних видів невраховуваних витрат води їх обєднують в одну групу дві супутні обставини. По-перше, всі вони являють собою неоплачену підприємству водопостачання товарну продукцію і, отже, мають бути віднесені до витрат виробництва. По-друге, кількісно вони можуть бути зареєстровані вимірювальними приладами тільки сукупно, в сумі, як різниця між кількістю поданої і реалізованої води.

Для кожного з вказаних видів неврахованих витрат окремо можуть бути проаналізовані тільки причини їхньої появи. Наближена кількісна оцінка може бути зроблена тільки для деяких видів втрат води, наприклад, на промивання при аваріях трубопроводів. Це обумовлено тим, що до неврахованої відноситься продукція, яка витрачається на ділянці між двома основними пунктами контролю за витратою води - між витратомірами у водоживильників, що реєструють загальну подачу води, і водолічильниками, що реєструють споживання води кожним абонентом. Через складність організації більш детального проміжного обліку віднесення перерахованих видів втрат води до однієї групи на сучасному етапі здається правомірним, хоча і змушеним. Зрозуміло, більш правильно було б називати ці витрати води неоплаченою товарною продукцією, а термін «невраховані» поширити тільки на ті види витрат, що дійсно не враховуються і не можуть бути враховані з різних причин за допомогою вимірювальних приладів. Всі інші витрати цієї групи, крім власне невраховуваних приладами, хоча і сукупно, але все-таки піддаються об'єктивній оцінці (хоча б за різницею показань витратомірів і водолічильників) і тому не є, строго кажучи, неврахованими. Але термін «невраховані» як затверджений у застосуванні до вказаних видів витрат води при нинішньому стані й технічній оснащеності приладами обліку підприємств комунального водопостачання, напевно, може бути збережений.

Характеристика видів втрат з погляду сформованих способів їхнього обліку, оплати, оцінки величини і можливості усунення в різних елементах системи водопостачання (від місця видобутку до реалізації абонентам) наведена в табл. 3.1 і на рис. 3.1.

Норми водоспоживання повинні чітко регламентувати три складові споживання води: корисна витрата, нераціональна витрата і витоки води. Це забезпечить можливість контролю та аналізу причин підвищених витрат у порівнянні з установленими нормативами, цілеспрямовано домагатися зниження водоспоживання за рахунок зменшення частки нераціонального використання і витоків води.

Скорочення технологічних витрат і усунення втрат до водолічильника абонента є прямою функцією персоналу підприємства комунального водопостачання. Скорочення втрат і нераціонального використання води в абонентів безпосередньо залежить від споживачів і є їхнім прямим обов'язком.

На рис. 3.2 показаний розрахунок розмірів втрат води для розглянутого в курсовій роботі населеного пункту.Таблиця 3.1
– Класифікація і характеристика втрат води в системах комунального водопостачання

Основні елементи системи водопостачання

Водозабірні споруди

Очисні споруди

Система подачі й розподілу води

Абоненти (житлові будинки, комунально-побутові, промислові та інші підприємства)

Види втрат води

Спосіб обліку втрат води


Спосіб оплати


Можливість оцінки, усунення втрат води

Технологічні втрати сировини (води джерела)

Не оцінюються

Не оплачуються

Можуть бути враховані повністю і скороченіТехнологічні втрати товарної продукції (питної води)

Враховуються за допомогою приладів


Не оплачуються


Можуть бути скороченіТехнологічні втрати товарної продукції (питної води): витоки, втрати при аваріях, промивання, розкра-дання, пожежогасіння
Оцінюються в сумі неврахованих витрат

Можуть бути оцінені орієнтовно і скороченіВитоки і нераціональне використання води
Не оцінюються, враховуються в загальному обсязі витраченої води
Оплачуються в загальному обсязі витраченої води
Можуть бути оцінені орієнтовно, витоки повністю усунуті, нераціональне використання скорочене
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка