Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з курсуСторінка19/19
Дата конвертації06.11.2017
Розмір2.39 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
4. Екологічна частина

Проблема забезпечення належної кількості та якості води є однією з найбільш важливих і має велике значення, оскільки наявні ресурси чистої води в багатьох районах є недостатніми для задоволення всіх споживачів не тільки на перспективу, але й на сьогодні. Стан 2/3 водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Через використання неякісної води в 4-5 разів зросла захворюваність людей.

У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни в гідросфері. Кількісні зміни полягають у тому, що в певних районах змінюються кількість води, придатної для господарських потреб, водний баланс, режим рік тощо. Якісні зміни зумовлені тим, що більшість річок і озер є не тільки джерелом водопостачання, а й тими басейнами, куди скидаються промислові, сільськогосподарські й господарсько-побутові стоки. Це призвело до того, що тепер на Землі вже практично не залишилося великих річкових систем з гідрологічним режимом і хімічним складом води, не спотворених діяльністю людей.

Забруднення водойм промисловими і побутовими стоками особливо позначається на дефіциті прісної води. Забруднена вода не придатна для господарських та побутових потреб. Шкідливі домішки змінюють хімічний склад води, ведуть до деградації і загибелі водної флори і фауни. Стічні води мають багато речовин, від яких природні води не спроможні самоочиститися.Охороні водних ресурсів приділяється велике значення в Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Охорона водних ресурсів – це система заходів, спрямованих на запобігання та усунення наслідків забруднення, засмічування і виснаження вод, що передбачає встановлення видів і значень показників водоспоживання та водовідведення, якості води, а також розробку методів і засобів очищення стоків, контроль якості води та стоків.

У цьому розділі курсової роботи студентам пропонується написати реферат для розкриття найважливіших екологічних проблем та охорони водних ресурсів за наведеними нижче темами: 1. Водні ресурси планети.

 2. Вода, її властивості, роль у розвитку біосфери, значення для життя і господарської діяльності людини.

 3. Раціональне використання водних ресурсів.

 4. Характеристика водних об’єктів міста.

 5. Показники якості води, що використовується в системах водопостачання, оцінка її якості.

 6. Джерела впливу на водні об’єкти, їх характеристика.

 7. Хімічне, фізичне, біологічне і теплове забруднення води.

 8. Джерела забруднення водойм. Склад і властивості стічних вод.

 9. Методи очищення стічних вод.

 10. Умови прийому виробничих стічних вод у міську систему водовідведення і скидання стічних вод.

 11. Поверхневий стік з міської території і з території промислових підприємств.

 12. Процеси формування якості поверхневих вод.

 13. Прогнозування стану поверхневих вод.

 14. Споживачі прісної води.

 15. Охорона прісних водойм від забруднення. Загальні вимоги до складу і властивостей вод господарсько-питного призначення.

 16. Охорона підземних вод України.

 17. Прогнозування стану підземних вод.

 18. Самоочищення водних об’єктів.

 19. Проблеми охорони вод світового океану.

 20. Стан водних басейнів України.

Як літературні джерела можуть бути використані підручники [8-10] або інші. Завдання видає викладач.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985.

 2. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985.

 3. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982.

 4. Кедров В.С. Водоснабжение и канализация: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1984.

 5. Сомов М.А. Водопроводные системы и сооружения: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1988.

 6. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1980.

 7. Кожинов И.В., Добровольский Р.Г. Устранение потерь воды при эксплуатации систем водоснабжения. – М.: Стройиздат, 1988.

 8. Голубець М.А., Кучерявий В.А., Генсірук С.А та ін. Конспект лекцій з курсу „Екологія та охорона природи”. Теоретичні основи екології, охорони природи. Комплекс природоохоронних заходів. – К.: УМК ВО, 1990.

 9. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь,1995.

 10. Стольберг Ф.В. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000.


Додаток 1

Питоме середньодобове (за рік) водоспоживання на господарсько-питні потреби населення (п. 2.1 1)

Ступінь благоустрою районів житлової забудови

Питоме господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах на одного жителя середньодобове (за рік), л/доб

Забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом і каналізацією:

без ванн


з ванними і місцевими водонагрівачами

з централізованим гарячим водопостачанням125 – 160

160 – 230
230 – 350Додаток 2

Кількість робітників, які обслуговуються однією душовою сіткою

Групи виробничих процесів


Санітарні характеристики виробничих процесів

Кількість робітників на 1 душову сітку

І
ІІ

Не викликає забруднення одягу і рук

Викликає забруднення одягу і рук

Із застосуванням води

З виділенням великої кількості пилу або особливо забруднюючих речовин25

15

5


3


Додаток 3

Питома витрата води на виробничі потреби

деяких промислових підприємств


Найменування промислових підприємств

Од. виміру


Норма, м3

водоспожи-вання

водовідве-дення

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728
29

30

3132

33

3435

36

3738

39

4041

42

4344

45

М'ясокомбінат


Ковбасна фабрика

Завод м'ясних консервів

Завод овочевих консервів

Завод рибних консервів

Маргариновий завод

Молочний завод

Кондитерська фабрика

Цукрово-рафінадний завод

Цукровий завод

Хлібозавод

Макаронна фабрика

Миловарний завод

Парфумерна фабрика

Фабрика первинної обробки вовни

Овчинно-шубний завод

Хутряні фабрики

Шкіряні заводи

Взуттєві фабрики

Тонкосукняна фабрика

Фабрики грубого сукна

Фарбувально-вибілювальні фабрики

Ткацькі фабрики

Пральний комбінат

Завод гумових виробів

Скляний завод

Чавунне лиття для верстатів

Верстати для холодної обробки металів

Верстати фрезерні

Виробництво болтів і заклепок

Лиття для насосів, засувок

Завод легкових автомобілів

Завод вантажних автомобілів

Тракторний завод

Завод керамічних виробів

Канатний завод

Борошномельний завод

Радіаторний завод

Завод склоблоків

Рибокомбінат

Завод пластмас

Щебеневий завод

Підшипниковий завод

Коксохімічний завод

Сировиробничий завод1 т м'яса

1 т продукції

- ″ -

- ″ -


- ″ -

- ″ -


- ″ -

- ″ -


- ″ -

- ″ -


- ″ -

- ″ -


- ″ -

- ″ -


- ″ -

1 овчина


1 т сировини

1 шкіра


1000 пара взуття

1 т продукції

- ″ -

- ″ -


1 т пряжі

100 кг білизни

1 т продукції

- ″ -


1 т лиття

1 т виробів


- ″ -

- ″ -


1 т лиття

1 автомобіль

- ″ -

1 трактор1 т продукції

- ″ -


- ″ -

1000 шт.


- ″ -

1 т продукції

- ″ -

1 м31000 шт.

1 т продукції

- ″ -


10,0

6,0


9,0

10,0


11,0

15,0


15,0

8,0


5,0

85,0


1,7

1,5


11,0

0,8


40,0

0,15


120,0

1,5


32,0

280,0


360,0

400,0


0,8

5,0


160,0

4,0


4,5

3,0
2,0

1,25

2,5


300,0

85,0


45,0

0,5


2,0

2,51


44,0

9,5


11,6

90,0


0,42

23,3


10,0

4,0


10,0

6,0


9,0

10,0


11,0

15,0


15,0

8,0


5,0

85,0


1,0

0,15


11,0

0,8


40,0

0,15


120,0

1,5


32,0

280,0


360,0

400,0


0,8

5,0


160,0

4,0


4,0

2,7
1,8

1,1

2,3


270,0

76,5


40,5

0

2,02,51

44,0


9,5

11,6


90,0

0,42


23,3

10,0


4,0

Додаток 4

Завдання для виконування курсової роботи

(варіант задається викладачем або приймається за останньою цифрою номеру залікової книжки)варіанта

Щільність населення, чол/га

Норма

водоспоживання, л/доб

Поверховість забудови, понад

Найменування


підприємства

Продуктив-ність підприємства

Кількість

робітників, всього

Кількість

робітників в max смену

Площа, га


кварталів міста

вулиць і площ

зелених насаджень

1

350

255

5

Канатний завод

1650 т/доб

2100

850

165,5

3,5

6,8

2

285

345

6

Виробництво болтів і заклепок

55 т/доб

1150

445

175,0

4,0

7,0

3

330

250

6

Лиття для насосів, засувок

1850 т/доб

2250

940

175,5

4,5

7,2

4

310

350

5

М'ясокомбінат


110 т/доб

2800

1050

180,0

5,0

7,4

5

408

245

7

Ковбасна фабрика

100 т/доб

2500

950

180,5

3,6

6,9

6

375

260

6

Завод м'ясних консервів

1800 т/доб

2250

955

190,0

4,2

7,5

7

360

250

5

Завод овочевих консервів

125 т/доб

1850

690

194,8

4,5

8,0

8

305

270

5

Завод рибних консервів

2100 т/доб

3500

1450

192,5

5,0

8,5

9

325

265

6

Маргариновий завод

1550 т/доб

2600

980

190,5

5,4

9,2

0

330

255

5

Молочний завод

95 т/доб

1150

430

191,0

5,2

9,6Навчальне виданняМетодичні вказівки


до виконання курсової роботи та проведення

практичних занять з курсу

“Основи водопостачання, водовідведення та екології”

(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання

бакалаврів за напрямом 0926 „Водні ресурси”,

спеціалістів за спеціальністю 7.092601 „Водопостачання та водовідведення”,

магістрів за спеціальністю 8.092601 „Водопостачання та

водовідведення”)


Укладачі СОРОКІНА Катерина Борисовна,

МЕЛЬМАН Вікторія ОлександрівнаРедактор М.З.Аляб'євПлан 2005, поз. 175
Підп. до друку

Папір офісний. Друк на ризографі.

Тираж 100 прим.


Формат 60х84 1/16

Обл.-вид. арк. 1,3Зам. № Ціна договірна.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка