Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни: «інструментальні засоби візуального програмування»Скачати 446.51 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір446.51 Kb.
#13014
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання самостійних робіт

з дисципліни:


«ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ»

Для студентів спеціальності:

5.05010301«Розробка програмного забезпечення»Розробив викладач

ММК ДВНЗ "ПДТУ" ___________ В.В.Горобей
Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

ММК ДВНЗ ПДТУ Протокол № ____

від ___________20___ р.


Голова циклової комісії

з напряму 6.050103 « Програмна

інженерія» ММК ДВНЗ "ПДТУ" __________ Н.В.Денисенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Відповідно до навчального плану на вивчення курсу предмета "Інструментальні засоби візуального програмування" студентами спеціальності 5.05010301«Розробка програмного забезпечення» призначено 60 годин та 44 годиги (прискорена підготовка) на самостійну роботу.

Самостійне вивчення окремих тем і навіть розділів призначені як для закріплення лекційного матеріалу, так и для формування у студентів вміння самостійно освоювати новий матеріал, також підготовлятися до лабораторних занять, випереджаючи їх самостійною підготовкою по заданої теме.

У ході самостійної роботи студент повинен користуватися методичними вказівками викладача, у яких викладені технологія, послідовність самостійного вивчення теми чи розділу, можливі помилки в розумінні теми.

Самостійна підготовка студентів має ціль:  • Розширення і поглиблення знань по предмету за рахунок раціонального використання навчального часу і самостійних занять.

  • Прищеплювання студентам навичок самостійної роботи з літературою і електроними джерелами інформації.

Задачи курса:

  • Розширити знання студентів вивченням тем і розділів предмета, визначених робочею програмою для самостійних занять

  • Поглибити знання студентів вивченням тем і розділів, висунутих робочею програмою на лекційні та лабораторні заняття

  • Навчити студентів працювати зі спеціальною літературою по предмету

  • Виробити у студентів навички по самостійному створенню конспектів, довідкових посібників, інструкцій

  • Навчити студентів роботі з електроними джерелами інформації

Завдання для самостійної роботи студентів з предмету

«Інструментальні засоби візуального програмування»Змістовий модуль

Кількість годин

Питання, які студент повинен розглянути

Форми контролю

1

2

3

4

5

1


Основні інструменти інтегрованого середовища розробки (IDE) Borland C++ Builder

10/10

Інструменти

Усне опитування

Панелі інструментів

Тестове завдання

2

Об’єктно-орієнтоване програмування в C++ Builder

10/10

Написання програми

Робота за комп’ютером та усне опитування

Функції елементів

Усне опитування

3

Практичне використання візуальних компонентів бібліотеки VCL

10/10

Написання більш складної програми

Робота за комп’ютером та усне опитування

Виявлення помилок в програмі

Усне опитування та написання тесту

4

Розробка застосувань для баз даних

10/10

Створення програми з використанням бази даних

Робота за комп’ютером та усне опитування

5

Розробка мережевих застосувань

10/4

Створення складної програми з використанням бази даних

Робота за комп’ютером та усне опитування

6

Створення власних компонентів

10

Написання програми з власним компонентом

Робота за комп’ютером та усне опитування
Разом годин

60/44


Самостійні роботи студентів можуть оформлятися у вигляді рефератів, контрольних індивідуальних робіт, інструкцій по використанню, деякі теми перевіряються викладачем в вигляді опитування на заняттях, в ході проведення лабораторних занять.

Реферат оформляється письмово на аркушах паперу формату А4 з титульним аркушем.

Контрольна індивідуальна робота оформляється письмово на аркушах паперу формату А4 з титульним аркушем.Основні інструменти інтегрованого середовища розробки (IDE) Borland C++ Builder
На самостійну роботу для цього змістовного модуля відведено 10 годин для спеціальності «Розробка програмного забезпечення» та 10 годин для спеціальності «Розробка програмного забезпечення (за прискореним терміном навчання)». До розділу додається теоретичний матеріал, який не входить до лекційної частини. Тому студенти мають ознайомитися з ним, зробити словник незрозумілих термінів, вміти відповідати на поставлені питання. Студенти звітують викладачеві на останньому занятті модуля.
C + + Builder являє собою SDI-додаток, головне вікно якого містить персоналізовану інструментальну панель (ліворуч) і палітру компонентів (праворуч). Крім цього, за умовчанням при запуску C + + Builder з'являються вікно інспектора об'єктів (ліворуч) і форма нового додатку (праворуч). Під вікном форми докладання перебуває вікно редактора коду.

Рис.1. Среда разработки C++ Builder


Форми є основою додатків C + + Builder. Створення користувальницького інтерфейсу додатка полягає в додаванні у вікно форми елементів об'єктів C + + Builder, званих компонентами. Компоненти C + + Builder розташовуються на палітрі компонентів, виконаної у вигляді багатосторінкового блокнота. Важлива особливість C + + Builder полягає в тому, що він дозволяє створювати власні компоненти і налаштовувати палітру компонентів, а також створювати різні версії палітри компонентів для різних проектів.

Компоненти C + + BuilderКомпоненти розділяються на видимі (візуальні) і невидимі (невізуальні). Візуальні компоненти з'являються під час виконання точно так само, як і під час проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальних компоненти з'являються під час проектування як піктограми на формі. Вони ніколи не видні під час виконання, але мають певну функціональність (наприклад, забезпечують доступ до даних, викликають стандартні діалоги Windows 95 і ін)

Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний компонент у палітрі та клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці проектованої форми. Компонент з'явиться на формі, і далі його можна переміщати, міняти розміри та інші характеристики. Кожен компонент C + + Builder має три різновиди характеристик: властивості, події та методи. Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор об'єктів автоматично покаже властивості та події, які можуть бути використані з тім компонентом. У верхній частині інспектора об'єктів є список, що випадає, що дозволяє вибирати потрібний об'єкт із наявних на формі.Властивості компонентів

Властивості є атрибутами компонента, що визначають його зовнішній вигляд і поведінку. Багато властивостей компонента в колонку властивостей мають значення, устанав іваемое за замовчуванням (наприклад, висота кнопок). Властивості компонента відображаються а сторінці властивостей (Properties). Інспектор об'єктів відображає опубліковані (published) властивості компонентів. Крім published-властивостей, компоненти можуть і найчастіше мають загальні (public), опубліковані властивості, які доступні тільки під час виконання додатку. Інспектор об'єктів використається для установки властивостей під час проектування. Список властивостей розташовується на сторінці властивостей інспектори об'єктів. Можна визначити властивості під час проектування або написати код для видозміни властивостей компонента під час виконання проекту.

При визначенні властивостей компонента під час проектування потрібно вибрати компонент на формі, відкрити сторінку властивостей в інспекторі об'єктів, вибрати обумовлена ​​властивість і змінити його за допомогою редактора властивостей (це може бути п остое поле для введення тексту або числа, що випадає список, що розкривається список, діалогова панель і т.д.).Події

Сторінка подій (Events) інспектори об'єктів показує список подій, розпізнаваних компонентом (програмування для операційних систем із графічним користувальницьким інтерфейсом, зокрема, для Windows 95 або Windows NT пре вважає опис реакції додатка на ті чи інші події, а сама операційна система займається постійним опитуванням комп'ютера з метою виявлення настання якої-небудь події). Кожен компонент має свій власний набір обробників подій. У C + + Builder слід писати функції, звані обробниками подій, і зв'язувати події із цими функціями. Створюючи оброблювач того чи і ого події, ви доручаєте програмі виконати написану функцію, якщо ця подія відбудеться.Для того, щоб додати оброблювач подій, потрібно вибрати на формі за допомогою миші компонент, якому необхідний оброблювач подій, потім відкрити сторінку подій інспектора об'єктів і двічі клацнути лівою клавішею миші на колонці з аченій поруч із подією, щоб змусити C + + Builder згенерувати прототип оброблювача подій і показати його в редакторі коду. При цьому автоматично генерується текст порожньої функції, і редактор відкривається в тім місці, де варто вводити код. Курсор позиціонується всередині операторних дужок {... }. Далі потрібно ввести код, який повинен виконуватися при настанні події. Оброблювач подій може мати параметри, які вказуються після імені функції в круглих дужках.

Методи


Метод є функцією, яка пов'язана з компонентом, і яка оголошується як частина об'єкта. Створюючи оброблювачі подій, можна викликати методи, використовуючи наступну нотацію: ->, наприклад:

Edit1-> Show ();

Відзначимо, що при створенні форми пов'язані з нею модуль і заголовний файл із розширенням *. H генеруються обов'язково, тоді як при створенні нового модуля він не зобов'язаний бути пов'язаний з формою (наприклад, якщо в ньому містяться процедури розрахунків). Імена форми та модуля можна змінити, причому бажано зробити це відразу після створення, поки на них не з'явилося багато посилань в інших формах і модулях.


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів

Скачати 446.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка