Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка1/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Ковельський промислово-економічний коледж

Електротехніка та основи електроніки

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняКовель


2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Ковельський промислово-економічний коледж

Електротехніка та основи електроніки

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії природничо-математичних дисциплін

Протокол від 2013 р. №___Ковель


2013

Дані рекомендації розроблені з метою орієнтації студентів щодо самостійного засвоєння основних положень дисципліни

Електротехніка та основи електронікиВони напрямлені на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене вивчення навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок при розрахунках електричних кіл постійного та змінного струму, трифазних і магнітних кіл, параметрів електричних машин і трансформаторів, електронних пристроїв, на здійснення самоконтролю знань.


Розробила: викладач Дем’янець Л.А.Тема. Електричні кола постійного та змінного струму.
В результаті самостійної роботи студенти повинні
Знати визначення, класифікацію, основні елементи і параметри, характеристики і режими роботи електричних кіл змінного струму, основи їх розрахунку; умовні позначення, які застосовуються в електричних схемах; рівняння і графіки струму і напруги, векторні діаграми, коефіцієнт потужності і способи його підвищення; умови виникнення резонансу струмів і напруг, їх використання в техніці; знати принцип отримання трифазного струму, переваги трифазної системи струмів в порівнянні з однофазною; схеми з’єднання споживачів зіркою і трикутником; роль нульового проводу; визначення фазних і лінійних значень напруг і струмів; формули потужності трифазного кола;

вміти зображати основні елементи електричного кола в схемах; застосовувати закони Ома і Кірхгофа при розв’язанні задач; вміти зображати синусоїдні величини за допомогою кривих синусоїд і векторів; розв’язувати задачі по визначенню активного, індуктивного і ємнісного опорів; активної, реактивної і повної потужності; вміти розв’язувати задачі по визначенню струму і напруги в трифазному симетричному колі при з’єднанні генераторів і споживачів зіркою і трикутником, визначати активну, реактивну і повну потужності трифазного кола.

Основні базові знання, необхідні для засвоєння теми

План.


 1. Електричне поле.

 2. Електрична ємність. Конденсатори.

 3. З’єднання конденсаторів.

 4. Електричний струм, його напрям, величина, густина.

 5. Змінний струм, одержання синусоїдальних ЕРС і струму.

 6. Електрична провідність і опір.

 7. Змінний струм, одержання синусоїдальних ЕРС і струму.

 8. Рівняння і графіки змінних ЕРС і струму.

 9. Визначення струму по заданій напрузі і навпаки.

 10. Індуктивність і ємність у колі змінного струму.

 11. Резонансні режими роботи.

 12. Симетричні і несиметричні трифазні кола.

 13. Роль нульового проводу.

 14. Активна, реактивна і повна потужності трифазного кола.
Методичні рекомендації до вивчення теми

На початковому етапі вивчення теми слід визначити сутність електричного поля, усвідомити такі його характеристики, як напруженість, потенціал, енергія, одиниці їх вимірювання і залежності, які існують між ними. Необхідно також ознайомитись із явищем електропровідності, зрозуміти відмінність між провідниками, напівпровідниками і діелектриками, вивчити процеси, які відбуваються в цих матеріалах при дії на них електричного поля. Крім того, необхідно

навчитись визначати ємність конденсаторів і батерей конденсаторів при різних способах їх з’єднання, а також ознайомитись з основними електроізоляційними матеріалами.

Далі доцільно перейти до вивчення таких понять, як електрорушійна сила, струм і напруга, а також густина струму, електричний опір і провідність. Визначити, що таке електричне поле, з яких елементів воно складається, умовне зображення їх на схемах. Особливо варто звернути увагу на вивчення основних законів електричних кіл – Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца і їх практичне застосування для розрахунків електричних кіл. Крім того, слід ознайомитись з умовами вибору проводів по допустимому нагріву і зрозуміти причину використання високої напруги при передачі електричної енергії на великі відстані.

Практично вся енергія, яка виробляється на електричних станціях є енергією змінного струму. Електрична енергія, яка споживається на підприємствах, в сільському господарстві, побуті також є енергією змінного струму. Для того, щоб навчитись розраховувати електричні кола змінного струму, потрібно визначити сутність таких понять, як миттєві, амплітудні і діючі значення синусоїдального струму, період, частота, кутова частота, фаза, початкова фаза і зсув фаз. Крім того слід вивчити, як генерується синусоїдальна ЕРС, навчитись будувати векторні діаграми, виконувати додавання і віднімання векторів.

Далі потрібно ознайомитись з процесами, які відбуваються в однофазних електричних колах змінного струму, вияснити властивості індуктивностей та ємностей при роботі їх у колах змінного струму, а також вплив їх на роботу електричних кіл. Необхідно усвідомити особливості таких електричних кіл, зумовлені наявністю в них реактивних (індуктивних і ємнісних) опорів, вплив їх на зсув фаз між струмом і напругою. Вияснити умови виникнення резонансу напруг і струмів і зрозуміти причину появи в таких колах перенапруг і великих струмів при резонансі або в умовах. близьких до резонансу. Зрозуміти причини появи реактивної потужності в колах змінного струму, необхідність і способи її компенсації.

Закінчуючи вивчення теми, слід ознайомитися з трифазними електричними колами. Трифазні кола є найбільш поширеними, як в системах генерування електричної енергії, так і в системах її передачі і споживання. Це зумовлено простою конструкції і надійністю трифазних генераторів, компактністю і малим реактивним опором трифазних з’єднувальних кабелів, економічністю трифазних ліній передачі електроенергії, малою вартістю, простотою і надійністю трифазних асинхронних двигунів, а також можливість живлення від одного і того ж трифазного джерела як трифазних, так і однофазних споживачів енергії ( силової і освітлювальної мережі). Необхідно вивчити принцип дії і будову трифазних синхронних генераторів, способи з’єднання їх обмоток і споживачів зіркою і трикутником, запам’ятати співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами, вияснити особливості роботи трифазних кіл при несиметричному навантаженні, роль нульового проводу, навчитись розраховувати трифазні кола і будувати векторні діаграми.Каталог: e-book
e-book -> Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
e-book -> Урок 13 Техніка безпеки
e-book -> Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики
e-book -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
e-book -> Перша частина. До засновання київської держави. Про історію І передісторичне жите
e-book -> Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики
e-book -> Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах
e-book -> Урок 21 Яке з поданих речень є спонукальним? Споконвіку українці любили калину
e-book -> Методичні рекомендації до вивчення систем програмування. Розв’язування задач
e-book -> Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка