Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка11/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.41 Mb.
#13110
ТипМетодичні вказівки
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Перша з трьох ділянок ℓ1 виконана з сталі Э330 і має довжину 54 см (0,54 м), її поперечний переріз Ѕ1 = 36 см2 (0,0036м2); друга ділянка з литої сталі - ℓ2 = 17 см (0,17 м) і Ѕ2 = 48 см2 (0,0048 м2); третя ділянка – повітряний проміжок ℓ0 = 0,5· 2 = 1см (0,01м), переріз Ѕ0 = 36 см2 (0,0036 м2).

 1. Магнітні індукції на ділянках:

В1 = Ф / Ѕ1 = 47 ·10-4/36 ·10-4 = 1,3 Т;

В2 = Ф / Ѕ2 = 47 ·10-4/48 ·10-4 = 0,98 Т;В0 = Ф / Ѕ0 = 47 ·10-4/36 ·10-4 = 1,3 Т.

 1. По кривій намагнічування для сталі Э330 індукція 1,3 Т відповідає напруженості поля 750 А/м.

 2. Магнітна напруга на першій ділянці

Uм1 = H1 ·ℓ1 = 750 ·0,54 = 405 А.

 1. Напруженість поля на другій ділянці

H2 = 400А/м.

 1. Магнітна напруга на другій ділянці

Uм2 = H2 ·ℓ2 = 400 ·0,17 = 68 А.

 1. Напруженість поля в повітряному проміжку

H0 = 0,8 · 106 ·В0 = 0,8 · 106 · 1,3 = 1,04 · 106 А/м.

 1. Магнітна напруга в повітряному проміжку

Uм0 = H0 ·ℓ0 = 1,04 · 106 ·0,01 = 10400 А.

 1. Магніторушійна сила

Fм = Uм1 + Uм2+ Uм0 = 405 + 68 + 10400 = 10873 А.

 1. Число витків обмотки

W = Fм / I = 10873 / 25 = 435 витків.
Теми рефератів 1. Людина і магнітне поле.

 2. Постійні магніти і електромагніти.

 3. Магнітні властивості речовин.

 4. Магнітне поле навколо нас.

 5. Електромагнетизм і медицина.

 6. Біофізика поразки електричним струмом.

 7. Принцип перетворення електричної енергії в механічну.

 8. Принцип перетворення механічної енергії в електричну.


Перевір себе 1. Які дві сторони електромагнітного поля вам відомі?

 2. Як графічно зображають магнітне поле прямолінійного провідника, котушки з струмом?

 3. Які матеріали відносяться до діамагнітних, парамагнітних і які до феромагнітних? В чому полягає їх відмінність?

 4. Поясніть процес намагнічування феромагнітних матеріалів.

 5. Чому магнітопроводи електричних машин і трансформаторів набирають з тонких стальних пластин?

 6. Що називається коерцитивною силою і в яких одиницях вона вимірюється?

 7. Що можна визначити на основі правила лівої руки?

 8. Що можна визначити на основі правила правої руки?

 9. В якому випадку має місце взаємна індуктивність?

 10. Поясніть явище самоіндукції.

 11. Від чого залежить індукована в провіднику ЕРС?

 12. Поясніть принцип дії генератора, двигуна.

Тема. Електричні машини і трасформатори.
В результаті самостійної роботи студенти повинні
Знати будову, призначення і маркування електричних машин і трансформаторів, призначення їх основних частин, параметри, що характеризують роботу електричних машин і трансформаторів, режими роботи трансформаторів, формули ККД при будь-якому та номінальному навантаженні, втрати потужності; способи пуску і регулювання швидкості обертання асинхронних двигунів і двигунів постійного струму; процеси перетворення енергії; властивості і характеристики двигунів з незалежним, паралельним і послідовним збудженням та генераторів; способи реверсування двигунів.
вміти здійснювати випробування трансформатора при різних режимах роботи і визначати його основні параметри; здійснювати з’єднання обмоток статора зіркою або т трикутником і вмикати в мережу; здійснювати пуск і реверсування двигуна; здійснювати відповідні з’єднання і вмикати двигуни постійного струму по схемі незалежного, паралельного і послідовного збудження; складати схеми і здійснювати пуск, реверсування і регулювання швидкості обертання; вимірювати величину споживаного струму, потужності і швидкості обертання, роз’язувати задачі з використанням формул теми.

Основні базові знання, необхідні для засвоєння теми

План.


 1. Поняття про трифазні, зварювальні, вимірювальні і автотрансформатори.

 2. Нагрівання і охолодження силових трансформаторів, елементи захисту.

 3. Однофазні асинхронні двигуни.

 4. Синхронні двигуни і генератори.

 5. Робота машини постійного струму в режимі двигуна.

 6. Пуск і регулювання частоти обертання електричних двигунів.

 7. Втрати потужності і ККД.

 8. Характеристики електричних машин.

 9. Параметри електричних машин і трансформаторів.
Методичні рекомендації до вивчення теми

На початковому етапі вивчення теми слід визначити сутність властивостей електромагнітного поля.

Електромагнітне поле є однією з форм матерії, силовим полем, яке діє на рухомі електричні заряди і на тіла, які мають магнітні властивості, незалежно від стану їх руху.

Між електричними і магнітними полями є тісний зв’язок: змінне з часом магнітне поле здатне породжувати електричне, а електричне – породжувати магнітне. Цей зв’язок лежить в основі перетворення механічної енергії в електричну і навпаки, тобто в основі роботи електричних машин.

Важливою властивістю магнітного поля є механічна взаємодія з електричним струмом. На основі дослідних та математичних даних французький вчений Ампер сформулював закон, який називають його іменем.На прямолінійний провідник довжиною з струмом І, який знаходиться в однорідному магнітному полі і розміщений перпендикулярно напрямку ліній магнітної індукції, діє електромагнітна сила F = B·І·. Одиницею електромагнітної сили є ньютон (Н).

Ще однією дуже важливою властивістю магнітного поля є явище індукування ЕРС в провіднику, відкрите англійським фізиком Фарадеєм. Суть його полягає в наступному:в провіднику, який переміщається перпендикулярно лініям магнітної індукції, індукується ЕРС електромагнітної індукції е = В·,

або це явище було сформульоване англійським фізиком Максвеллом ще інакше,


якщо нерухомий замкнутий провідник пронизує змінне магнітне поле, то в ньому індукується ЕРС е = - dФ/dt.
Знак “мінус” показує, що індукована в замкнутому контурі ЕРС завжди має такий напрям, який протидіє причині, що викликає її появу.
Це положення, сформульоване російським академіком Ленцем, одержало назву правила Ленца.

Після ознайомлення з основними властивостями магнітного поля доцільно перейти до вивчення принципу роботи трансформаторів і електричних машин (двигунів та генераторів). Вивчити їх будову, призначення основних частин, робочі процеси, ознайомитись з основними параметрами.


Закінчуючи вивчення теми, слід ознайомитись з методичними вказівками для визначення параметрів трансформаторів і електричних машин. .

Каталог: e-book
e-book -> Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
e-book -> Урок 13 Техніка безпеки
e-book -> Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики
e-book -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
e-book -> Перша частина. До засновання київської держави. Про історію І передісторичне жите
e-book -> Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики
e-book -> Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах
e-book -> Урок 21 Яке з поданих речень є спонукальним? Споконвіку українці любили калину
e-book -> Методичні рекомендації до вивчення систем програмування. Розв’язування задач
e-book -> Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка